WYCENA PRAW RZECZOWYCH

advertisement
ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
WARSZTATY
Katowice, dnia 21 listopada 2016r.
Monika Nowakowska
WYCENA
OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH
WYBRANE ZAGADNIENIA
OMÓWIENIE PRZYKŁADÓW PRAKTYCZNYCH
PROGRAM SZKOLENIA
1. Wiadomości ogólne
1.1. Wprowadzenie
1.2. Podstawy prawne
2. Wycena ograniczonych praw rzeczowych
2.1. Użytkowanie
2.2. Służebność gruntowa, służebność osobista, służebność przesyłu
2.3. Zastaw
2.4. Hipoteka
2.5. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
3. Wycena prawa dożywocia
4. Podsumowanie – określanie treści praw do nieruchomości i metod wyceny
5. Literatura
6. Przykłady
6.1. Wycena prawa użytkowania (sad)
6.2. Wycena służebności drogi koniecznej (dojazd i dojście do nieruchomości)
6.3. Omówienie Operatu szacunkowego – dojazd do garażu
6.4. Wycena służebności gruntowej – dojście i dojazd
6.5. Wycena – służebności gruntowej prawo przejazdu
6.6. Sprawa sądowa – droga konieczna
6.7. Wycena służebności – dojście do centrum handlowego i budowa ściany oporowej
6.8. Wycena służebności nadwieszenia budynku
6.9. Współpraca z komornikiem – licytacja nieruchomości (obciążenia w dz.III i IV KW)
6.10. Omówienie operatu szacunkowego – wycena spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
6.11. Wycena służebności osobistej
6.12. Wycena prawa dożywocia
Download