temat: świat gazet – gazetowa planeta

advertisement
Janota Małgorzata
Żywiec
23
Warsztaty integracyjne
KONTYNUACJA SPOTKAŃ INTEGRACYJNCH MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM NR 2 W ŻYWCU Z DZIEĆMI ZE
SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO W ŻYWCU.
SCENARIUSZ WARSZTATÓW TERAPEUTYCZNO – INTEGRACYJNYCH
PRZEPROWADZONYCH W SOSzW W ŻYWCU PRZEZ mgr M. JANOTĘ.
TEMAT: „JEDZIEMY NA WAKACJE” – ZABAWY Z CHUSTĄ ANIMACYJNĄ
Cel: Likwidacja barier lękowych w kontaktach społecznych dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi umysłowo.
Miejsce spotkania sala rehabilitacyjno terapeutyczna w SOSzW Żywiec.
LP Nazwa zabawyodniesienie do
literatury
Powitanie
grupy
1
„ Morskie
fale”
2
Opis przebiegu zabawy
Metody
i formy
pracy
P: Witam Was bardzo serdecznie, Praca z całą
cieszę się, że możemy być razem. grupą
Będziemy bawić się chustą, którą Wszyscy stoją w
stworzyła KLANZA- Klub
kole twarzami
Animatorów Zabawy.
do siebie.
Proszę, aby każdy z Was wpisał
na wizytówkach swoje imię
U: Wpisują imiona, przypinają
wizytówki.
P: Podejdźcie do chusty i
zajmijcie dowolne miejsce.
Proponuję, aby każdy z Was
przedstawił się głośno i radośnie.
U: Przedstawiają się, unoszą
chustę do góry- powtarzając imię
osoby przedstawiającej się.
P: Teraz sprawdzimy, czy
zapamiętaliście imiona kolegów.
U: Jeden uczeń wchodzi na
chustę, pozostali falują chustą.
Uczeń przeskakuje „fale”,
wymienia imię jednego kolegi zamiana miejsc.
P: Usiądźcie (siad klęczny),
Zabawa
zamknijcie oczy i wyobraźcie
ruchowa, praca z
sobie, że jesteście na piaszczystej całą grupą.
plaży, słońce mocno grzeje, wieje
lekki wiatr, fale wypływają na
brzeg- podkład muzyczny.
P: Faluje lekko chustą w rytm
melodii i prosi uczniów o to
samo.
U: Powtarzają ruchy za
nauczycielem.
P: Zaczyna wiać mocniejszy
wiatr, fale morskie rozbryzgują
się o piasek.
P: Coraz mocniej i szybciej
faluje chustą.
U: Falują chustą w szybszym
Cel (funkcja)
danej zabawy
Wskazówki
dydaktyczne
Środki
dydaktyczne
Przywitanie
uczestników,
poznanie imion,
zapoznanie się z
chustą.
Można opisać
wygląd chusty
(kolorowa,
okrągła itp.),
powiedzieć, co
można z nią
robić.
Kolorowe
wizytówki,
mazaki
Uczestnicy stoją.
Rozwijanie
percepcji
słuchowej.
Kształtowanie
zdolności
naśladowania
ruchów.
Kształtowanie
wyobraźni.
Uczniowie
otwierają oczy
przed
falowaniem
chustą.
Chusta,
płyta z
nagraniem
„Ocean
Serenity”
LP Nazwa zabawyodniesienie do
literatury
Opis przebiegu zabawy
„Rafa
koralowa”
P: Wiemy o tym, że woda
morska kryje wiele tajemnic.
Świat podwodny jest bardzo
kolorowy- pływają w nim rybki (
wrzuca na chustę kilka
papierowych rybek), olbrzymie
ośmiornice
( kładzie na chustę dwie tiulowe
apaszki),groźne rekiny ( wrzuca
zabawkę- rekina) oraz morskie
węże ( dwa czarne długie paski).
U: Rytmicznie falują chustą
P: Waszym zadaniem będzie
ochrona rybek przed wężem.
Kierujcie chustą tak, aby węże
wpadły do otworu chusty.
U: Manipulują chustą w taki
sposób, aby wyeliminować
„węże”.
P: A teraz zapraszam Was do
zabawy pt. „Rekin”.
Wyprostujcie nogi i schowajcie je
pod chustę. Wyciągnijcie chustę
na wysokość barków( nie wolno
zaglądać pod nią w trakcie
zabawy). Wybierzcie dwóch
„rekinów” i trzech ratowników.
U: Osoby, które są „rekinami”
wchodzą pod chustę i zaczynają
wciągać do „wody” ludzi. Osoby,
które są wciągane wołają o
pomoc i krzyczą. Ratownicy
ratują krzyczące osoby,
wyciągając je na brzeg- rekin
czując opór porzuca ofiarę i
szuka następnej zdobyczy.
P: Przedstawia następną zabawę.
Wybiera „rybaka” i „rybkę”.
U: Stoją w kręgu, trzymają brzegi
3
„Rekin”
4
„Ryba na
kolację”
Metody
i formy
pracy
Cel (funkcja)
danej zabawy
Wskazówki
dydaktyczne
Środki
dydaktyczne
Zabawa
dynamiczna
Rozwijanie
fantazji,
kształtowanie
koncentracji
uwagi.
Można
wykorzystać
inne rekwizyty.
Papierowe
ryby, zabawka,
paski, apaszki
Zabawa
ruchowa,
wesoła,
integrująca
grupę.
Rozwijanie
sprawności
fizycznej,
kształtowanie
spostrzegawczoś
ci, integracja
grupy.
Należy bardzo
Chusta
dokładnie podać
zasady działania
rekina,
ratownika i
trzymających
chustę. Rekin
nigdy nie ciągnie
„na siłę”.
Ratownik łapie
ofiarę za ręce lub
pod pachy.
Zabawa wesoła.
Rozwijanie
sprawności
fizycznej,
Następny
Chusta
„połów” może
rozpocząć druga
6
„Dyskoteka po P: Proponuję wszystkim
uczestnikom wspólny taniec.
kolacji”
U: Naśladują ruchy wykonywane
przez prowadzącego. Tańczymy
do melodii „Przyjaciel potrzebny
od zaraz” – N. Kukulskiej
Zabawa ruchowa
paca z całą
grupą.
Wszyscy stoją w
kole trzymając
rękoma chustę.
P: Proponuję aby następny taniec
przeprowadzili uczniowie z
gimnazjum do wybranej przez
siebie melodii.
„Pożegnanie”
7
P: Proponuję wszystkim
uczestnikom usiąść w kole
trzymając chustę rękoma
U: Lekko falują chustą w rytmie
melodii „Ocean Serenity”.
Zabawa
relaksacyjna.
Integracja grupy. Dokładne
Rozwijanie
objaśnienie
wyobraźni
ruchu.
tanecznej,
poczucia rytmu i
gracji.
Rozwijanie
inwencji
twórczej
uczniów.
Uspokojenie i
wyciszenie
organizmu
Chusta, płyta z
nagraniami
muzyki
dyskotekowej.
Chusta, płyta z
nagraniem
„Ocean
Serenity”.
P: Dziękuję wszystkim
uczestnikom za wspólną zabawę i
zachęcam do podzielenia się
swoimi wrażeniami i
spostrzeżeniami z zajęć.
Zabawy „Morskie fale”, „Rafa koralowa”, „Dyskoteka po kolacji” – zabawy autorskie
Zabawy „ Rekin”, „Ryba na kolację” – E. Noga, A. Wasilak „Stare i nowe zabawy na niepogodę” – KLANZA, Lublin
Download