III.aparat do transferu i elektroforezy

advertisement
postępowanie A120-211-177/12/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ
__________________________________________________________________________________________
Załącznik nr 2
Zam. A120-211-177/12/JC
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (o parametrach nie gorszych niż podane
poniżej)
Część
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
Przedmiot
zamówienia
mieszadło
magnetyczne
JO
Instytut Fizyki
Doświadczalnej
Wydział
chromatograf gazowy Chemii
aparat do transferu i
Wydział
elektroforezy
Chemii
Wydział
pompa perystałtyczna Chemii
Katedra
Biologii
termocyklery
Molekularnej
zestaw do analizy
Katedra
materiału
Biologii
genetycznego
Molekularnej
Katedra
Wirusologii
wirówka i wytrząsarka Molekularnej
aparat do
elektroforezy żelowej Zakład Biologii
wraz z zasilaczem
i Ekologii
sieciowym
Morza
Zakład Biologii
i Ekologii
fluorymetr
Morza
Zakład Biologii
i Ekologii
vortex
Morza
Zakład Biologii
wirówka
i Ekologii
wysokoobrotowa
Morza
Zakład Biologii
i Ekologii
termowytrząsarka
Morza
liofilizator
Katedra
laboratoryjny
Biologii
Czas
reakcji
serwisu
Gwarancja
Dostawa nie
(dni
nie krótsza
dłuższa niż
robocze)
niż
nie
dłuższy
niż
2 tyg.
24 m-ce
2 d.r.
8 tyg
12 m-cy
3 d.r.
4 tyg.
12 m-cy
4 d.r.
3 tyg.
12 m-cy
3 d.r.
3 tyg.
24 m-ce
2 d.r.
4 tyg.
12,24 2 d.r.
8 tyg
24 m-ce
3 d.r.
8 tyg
12 m-cy
7 d.r.
8 tyg.
12 m-cy
7 d.r.
8 tyg.
12 m-cy
7 d.r.
8 tyg.
12 m-cy
7 d. r.
8 tyg.
12 m-cy
7 d.r.
4 tyg.
24 m-ce
2 d.r.
1
postępowanie A120-211-177/12/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ
__________________________________________________________________________________________
Molekularnej
XIV
XV
automatyczny system
homogenizacji
mechanicznej i
ultradźwiekowej
waga laboratoryjna
precyzyjna
Katedra
Biologii
Molekularnej
4 tyg.
Katedra
Ekologii Roślin 8 tyg.
24 m-ce
2 d.r.
12 m-cy
7 d.r.
Spis treści
I.mieszadło magnetyczne ........................................................................................................................ 2
II.chromatograf gazowy........................................................................................................................... 3
III.aparat do transferu i elektroforezy ..................................................................................................... 6
IV.pompa perystaltyczna – szt. 3 ............................................................................................................. 7
V.dwa termocyklery ................................................................................................................................ 8
VI.zestaw do analizy materiału genetycznego ...................................................................................... 10
VII.wirówka i wytrząsarka ..................................................................................................................... 12
VIII.aparat do elektroforezy żelowej wraz z zasilaczem sieciowym ...................................................... 13
IX.fluorymetr ......................................................................................................................................... 14
X.vortex ................................................................................................................................................. 14
XI.wirówka wysokoobrotowa ................................................................................................................ 14
XII.termowytrząsarka ............................................................................................................................ 14
XIII.liofilizator laboratoryjny .................................................................................................................. 15
XIV.automatyczny system homogenizacji mechanicznej i ultradźwiękowej......................................... 16
XV.waga laboratoryjna precyzyjna ........................................................................................................ 17
I.mieszadło magnetyczne
1. Mieszadło magnetyczne pięciostanowiskowe z funkcją grzania.
2. Zintegrowany kontroler temperatury.
3. Równocześnie działające stanowiska mieszające.
4. Jednorodność warunków pracy mieszadła w obrębie wszystkich stanowisk.
2
postępowanie A120-211-177/12/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ
__________________________________________________________________________________________
5. Zakres obrotów od 0 do 1100 obr./min.
6. Moc grzewcza co najmniej 175 W.
7. Maksymalna temperatura grzania co najmniej 110 0C.
8. Masa maksymalna: 3,5 kg
9. Zasilanie: 230 V
II.chromatograf gazowy
1. Piec chromatografu umożliwiający wielostopniowe programowanie pieca z narostami o
szybkości 0,1 do 125°C/min i 32 izotermami do maksymalnej temperatury pieca min. 450°C
2. Szybkość chłodzenia pieca z 450°C do 50°C w czasie do 270 sek.
3. Wyposażony w automatyczny pomiar parametrów pneumatycznych kolumny w celu
zapewnienia powtarzalności czasów retencji po wymianie kolumny
4. wykonujący automatyczny test szczelności
5. możliwość wymontowywania i zamontowywania dozowników i detektorów przez
użytkownika
6. wyposażony w 2 dozowniki typu „split/splitless” które mogą być stosowane dla wszystkich
rodzajów kolumn kapilarnych do średnicy 0,53 mm i kolumn pakowanych do 1/8”
o
Z możliwością zaprogramowania skoku ciśnienia
o
Z cyfrowym sterowaniem ciśnienia/przepływu min. do 145 psi dla gazu
nośnego (He)
o
Ustawianie ciśnienia z dokładnością do 0,001psi
o
Z automatycznie ustawianym stosunkiem podziału min. Do 12500:1
o
Umożliwiający zastosowanie opcji Large Volume Injection (LVI)
o
Możliwość wymiany dozownika przez użytkownika
7. Detektor płomieniowo-jonizacyjny o następujących parametrach:
o
Temperatura pracy: min. do 450°C ustawiana co 0,1°C
o
Czułość: nie gorsza niż 1,8 pgC/sek.
o
Liniowość: nie gorsza niż 107
o
Elektroniczna kontrola przepływu gazów zasilających detektor z
dokładnością nie gorszą niż 0,1ml/min
o
o
Szybkość zbierania danych z zakresie od 1 do 300 Hz
Możliwość wymiany detektora przez użytkownika
3
postępowanie A120-211-177/12/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ
__________________________________________________________________________________________
8. Detektor TCD - kompletny zestaw z elektrometrem i systemem kontroli przepływu w kanale
referencyjnym
o
dwa tryby pracy: stała temperatura, stałe napięcie
o
liniowość: lepsza niż 105
o
limit detekcji: min. 400 pg Tridekanu/ml gazu (He)
o
maksymalna temperatura pracy: min. 400 °C ustawiana co 0,1°C
o
Elektroniczna kontrola przepływu gazów zasilających detektor z
dokładnością nie gorszą niż 0,1ml/min
o
Szybkość zbierania danych z zakresie od 1 do 300 Hz
o
Możliwość wymiany detektora przez użytkownika
9. Akcesoria
1) Zestaw instalacyjny do połączenia systemu i jego pełnego uruchomienia z
częściami zamiennymi na okres min. 1 roku
2) Program użytkowy pracujący w środowisku Windows obsługujący chromatograf,
umożliwiający sterowanie chromatografem, akwizycję i opracowywanie danych
3) Dokumentacja techniczna zawierająca instrukcje do chromatografu,
oprogramowania .
4) System komputerowy typu Nootebook sterujący pracą chromatografu o
parametrach nie gorszych niż:
- matryca
- 17-19”
- rozdzielczość
- w przedziale 1600-1920 pix. dla dłuższego
boku ekranu
- wydajność obliczeniowa
- procesor: o wydajności w teście Passmark
CPU Mark min.: 3800 punktów (wynik
zaproponowanego procesora
musi znajdować się na stronie
http://www.cpubenchmark.net)
- pamięć operacyjna
- pojemność: min. 4 GB, możliwość
rozszerzenie do min. 8GB
- karta graficzna
- obsługująca technologie: DirectX 10.1,
Shader Model 4.1
- parametry pamięci masowej
- min. 500GB
- wyposażenie multimedialne
- płyta główna wyposażona w kartę
dźwiękową
4
postępowanie A120-211-177/12/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ
__________________________________________________________________________________________
- porty, złącza, akcesoria:
a) USB 2.0
- min. 1 szt.
b) USB 3.0
- min. 1 szt.
c) gniazdo karty pamięci
- karty typu SD/SDHC/MMC, min 1 szt.
d) złącze VGA
- min. 1 szt.
e) złącze HDMI
- min. 1 szt.
f) głośniki
- stereo
g) kamera internetowa
- wbudowana w obudowę ekranu
h) gniazda słuchawek oraz mikrofonu - wbudowane
- napęd optyczny
- 8x Super-Multi DVD wewnętrzny
- karta sieciowa
- zintegrowana, pracująca z szybkościami
10/100/1000,
Wake on LAN, PXE 2.0.
- WLAN 802.11b/g/n zintegrowany z płytą
- łączność
główną
a.
b.
c.
lub w postaci wewnętrznego modułu mini-PCI
Express; Bluetooth ver. min. 2.0
- klawiatura
- w układzie US-QWERTY, klawiatura musi być
wyposażona
w 2 klawisze ALT (prawy i lewy), Touch Pad
- wymagania dotyczące baterii/zasilania- normatywny czas pracy na akumulatorze –
min. 3 godzin
- waga
- nie przekraczająca 3.3 kg ze standardową
baterią
- wsparcie techniczne
a) dostarczenie sterowników do zainstalowanych w komputerze urządzeń na nośniku
zewnętrznym obsługiwanym przez komputer oraz system operacyjny.
b) serwis komputerów musi być realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego
Partnera Serwisowego Producenta
c) gwarancja – min. 1 rok
- wymagania dodatkowe:
a) spełnienie wymagań Energy Star min. 5.0 lub równoważnych z punktu widzenia
oszczędności energetycznej
b) certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny dla producenta sprzętu
c) certyfikat ISO 14001 lub równoważny dla producenta sprzętu
d) oznaczenie CE
- system operacyjny:
Microsoft Windows 7 ver. Professional pl. 64-bit lub równoważny, za równoważny
systemowi operacyjnemu Windows 7 Professional 64PL uważa się system operacyjny
współpracujący ze środowiskiem informatycznym Zamawiającego o cechach:
obsługa pamięci RAM do 8GB
Integracja z istniejącą polityką zasad grup (GPO, polisy, skrypty logowania) wynikającą z
polityki bezpieczeństwa Zamawiającego
Możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polisy oraz preferencje (zestaw reguł
definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji)
5
postępowanie A120-211-177/12/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ
__________________________________________________________________________________________
d.
e.
f.
g.
Mapowanie udziałów sieciowych za pomocą usługi Active Directory 2008R2
Mapowanie drukarek pracujących w środowisku AD 2008R2
Zdalne dystrybuowanie i instalowanie paczek MSI.
System operacyjny musi w pełni obsługiwać system plików NTFS (wymagane wszystkie
uprawnienia NTFS)
5) Suszarka laboratoryjna o parametrach nie gorszych niż:
i. - pojemność
- 50÷60l
ii. - zakres temperatur
- +5°C powyżej temp. otoczenia do
+250°C
iii. - obieg powietrza
- naturalny
iv. - regulacja temperatury
- nie gorsza niż co 1°C
v. - ilość półek w dostawie
- nie mniej niż dwie
vi. - komora ze stali nierdzewnej
vii. - obudowa malowana proszkowo
viii. - wyświetlacz LED
ix. - drzwi pełne
x. - mikroprocesorowy sterownik temperatury
xi. - sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury
xii. - alarm dźwiękowy
xiii. - gwarancja nie krótsza niż 12 m-cy
6) Reduktory butlowe do Argonu ( 2 szt), powietrza, wodoru i azotu
7) Kolumna kapilarna typu DB-5 30M x 0,25 x 0,5
8) Kolumna typu Carboxen 1010 30M x 0,53
9) Kolumna pakowana sita molekularna 5A, 2M x 1/16”
10) Kolumna pakowana PorapakQ, 2M x 1/16”
11) Strzykawka gazoszczelna LTN 500µl – szt. 4
12) Strzykawka do cieczy 10µl – szt. 4
III.aparat do transferu i elektroforezy
1. W skład aparatu do elektroforezy muszą wchodzić:
- komora elektroforetyczna,
- pokrywa z przewodami elektrycznymi,
- dwa wkłady do umieszczania żeli w komorze elektroforetycznej,
- płyty szklane z przekładkami,
- zestaw do wylewania 4 żeli
6
postępowanie A120-211-177/12/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ
__________________________________________________________________________________________
2. Komora elektroforezera musi być odlewem plastikowym, nie może posiadać
elementów klejonych
3. Urządzenie musi umożliwiać jednoczesną elektroforezę na czterech żelach o
wymiarach 8,3x7,3 cm przy zachowaniu możliwości rozdziału na trzech, dwóch
oraz jednym żelu
4. Musi posiadać system umożliwiający wylewanie 4 żeli jednocześnie poza
aparatem
5. Opcjonalnie musi być dostępny system do polimeryzacji 12 żeli jednocześnie
6. Przekładki muszą być umocowane do płytek
7. Aparat musi posiadać zestaw płytek szklanych z przekładkami o grubości 1.0
mm, wymiary szyb: 10,1 x 8,2 cm
8. Opcjonalnie muszą być dostępne płytki z przekładkami o grubości 0.75, i 1.5 mm
9. Aparat musi posiadać 2 zestawy płytek szklanych o wymiarach 10,1 x 7,3 cm
10. Aparat musi posiadać 5 szt. grzebieni 10-dołkowych o grubości 1 mm, oraz 5 szt.
grzebieni 15-dołkowych o grubości 1mm
11. Opcjonalnie muszą być dostępne grzebienie o grubości 0.75 i 1.5 mm
12. Możliwość dokupienia grzebieni 5- i 9-dołkowych
13. Aparat musi posiadać prowadnicę ułatwiającą nanoszenia próbek
14. Możliwość rozdziału 50-60 próbek podczas jednej elektroforezy
15. Typowy czas elektroforezy dla SDS-PAGE do 45-50 min (dla 200 V)
16. Aparat musi umożliwiać elektroforezę na żelach gotowych
17. Aparat musi mieć możliwość używania opcjonalnego modułu do transferu
mokrego dla żeli o wielkości do 10x7.5 cm w komorze elektroforezera
IV.pompa perystaltyczna – szt. 3
1. - zakres przepływu
- 0,1 ml/min
2. - temperatura pracy
- od 0 ÷40°C
3. - tolerancja dla wilgotności względnej
- 20 do 95%
4. - ciśnienie atmosferyczne
- 840 do 1060 mbar
5. - napięcie zasilania
- 100-240 V prądu przemiennego, 50 -60
Hz
6. - przełącznik częstotliwości przepływu
7
postępowanie A120-211-177/12/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ
__________________________________________________________________________________________
7. - w wyposażeniu silikonowe wężyki, po 2 szt.- 1mm; 2,1mm; 3,1mm; oraz złączki, ringi,
klucz
imbusowy i inne elementy niezbędne do poprawnej pracy pompy
V.dwa termocyklery
Parametry urządzenia –
termocykler nr 1
Parametry urządzenia –
termocykler nr 2
1
Posiada funkcję gradientu;
Posiada funkcję gradientu;
2
Posiada srebrny termoblok;
Posiada aluminiowy termoblok;
4
Możliwość korzystania z taśm,
probówek lub płytek (skirted,
semi-skirted, unskirted)
Możliwość korzystania z taśm,
probówek lub płytek (skirted,
semi-skirted, unskirted)
5
Zakres termostatowania (bloku)
min. od 4 do 99 °C;
Zakres termostatowania (bloku)
min. od 4 do 99 °C;
6
Gradient rozłożony na 12 kolumn
bloku.
Gradient rozłożony na 12 kolumn
bloku.
7
Rozpiętość gradientu: min. 1–24
°C;
Rozpiętość gradientu: min. 1–20
°C;
8
Zakres termostatowania gradientu
min: 30–99 °C;
Zakres termostatowania
gradientu min: 30–99 °C;
9
Temperatura pokrywy w zakresie:
min. 37–110 °C;
Temperatura pokrywy w zakresie:
min. 37–110 °C;
10 Dokładność sterowania nie gorsza
niż ±0.2 °C;
Dokładność sterowania nie gorsza
niż ±0.2 °C;
11 Prędkość podgrzewania min. 6
°C/s;
Prędkość podgrzewania min. 4
°C/s;
12 Prędkość schładzania min. 4,5
°C/s;
Prędkość schładzania min. 3
°C/s;
8
postępowanie A120-211-177/12/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ
__________________________________________________________________________________________
13 Posiada sterowanie za
pośrednictwem panela
obsługowego i panel w zestawie;
Posiada sterowanie za
pośrednictwem panela
obsługowego;
14 Możliwość sterowania aż do 5
termocyklerów tylko jednym
panelem obsługowym;
Możliwość sterowania aż do 5
termocyklerów tylko jednym
panelem obsługowym;
15 Możliwość rozbudowania do
Możliwość rozbudowania do
sieci sterowanej za
pośrednictwem komputera;
sieci sterowanej za
pośrednictwem komputera;
16 Możliwość swobodnej
Możliwość swobodnej
konfiguracji maksymalnie 30
termocyklerów, sterowanie
konfiguracji maksymalnie 30
termocyklerów, sterowanie
za pośrednictwem komputera i
oprogramowania;
za pośrednictwem komputera i
oprogramowania;
17 Posiada następujące tryby
termostatowania: Fast, Standard,
Safe; dostępne również w pracy
gradientowej;
Posiada następujące tryby
termostatowania: Fast,
Standard, Safe; dostępne również
w pracy gradientowej;
18 Dostępna technologia grzewcza
bloku: elementy Peltier, Triple
Circuit Technology;
Dostępna technologia grzewcza
bloku: elementy Peltier, Triple
Circuit Technology;
19 Posiada pokrywę z technologią
„vapo.protect”, z TSP
Posiada pokrywę z technologią
„vapo.protect”, z TSP
z homogenicznością bloku nie
gorszą niż: 20–72 °C: ±0.3 °C,
90 °C: ±0.4 °C
z homogenicznością bloku nie
gorszą niż: 20–72 °C: ±0.3 °C,
90 °C: ±0.4 °C
20 Wymiary panelu sterowania nie
mniejsze niż: 25 x 16,5 x 11 cm
(S x G x W);
Wymiary panelu sterowania nie
mniejsze niż: 25 x 16,5 x 11 cm
(S x G x W);
21 Pojemność pamięci min. 16 MB,
>700 programów;
Pojemność pamięci min. 16 MB,
>700 programów;
22 Liczba ścieżek definiowanych
przez użytkowników min. 100;
Liczba ścieżek definiowanych
przez użytkowników min. 100;
23 Urządzenie wyposażone w co
Urządzenie wyposażone w co
9
postępowanie A120-211-177/12/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ
__________________________________________________________________________________________
najmniej 2 porty USB;
najmniej 2 porty USB;
24 Wymiary urządzenia: max. 26 x
41,5 x 37 cm (S x G x W);
Wymiary urządzenia: max. 26 x
41,5 x 37 cm (S x G x W);
25 Waga całkowita: max. 18,5 kg;
Waga całkowita: max. 18,5 kg;
26 Gwarancja nie mniej niż 24
miesiące;
Gwarancja nie mniej niż 24
miesiące;
27 Funkcja gradientu z technologią
„Steady Slope”
Funkcja gradientu z technologią
„Steady Slope”
28 Zużycie energii nie większe niż
950W
Zużycie energii nie większe niż
950W
29 Łatwy transwer programów z
instrumentu do PC
Łatwy transwer programów z
instrumentu do PC
30 Możliwość zabezpieczenia przed
nieautoryzowanym dostępem
poprzez kod PIN, tworzenie
nowych użytkowników z
ograniczonymi prawami.
Możliwość zabezpieczenia przed
nieautoryzowanym dostępem
poprzez kod PIN, tworzenie
nowych użytkowników z
ograniczonymi prawami.
31 Zasilanie sieciowe 230V
Zasilanie sieciowe 230V
VI.zestaw do analizy materiału genetycznego
Zestaw do analizy materiału genetycznego złożony z:
1. Dwa aparaty do elektroforezy poziomej, każdy zintegrowany z zasilaczem.
Lp.
PARAMETRY POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD
POJEDYNCZEGO APARATU
Komora elektroforetyczna :
1.
1) ( szer. x wys.. x dł. ) - 183 × 59 × 162 mm
2) objętość buforu: 270-320 ml. ( włączając tackę i żel)
3) transparentna pokrywa
10
postępowanie A120-211-177/12/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ
__________________________________________________________________________________________
2.
3.
4) kompatybilna z pipetą wielokanałową oraz pokrywą ze światłem LED,
umożliwiającą wizualizację rozdziału elektroforetycznego w czasie
rzeczywistym
Zasilacz zintegrowany:
1) wymiary: 75 mm (szer.) × 62 mm (wys.) × 170 mm (dł.)
2) napięcie: 230V, 50/60Hz
3) ustawienia napięcia: 18 V, 25 V, 35 V, 50 V, 70 V, 100 V oraz 135 V
4) licznik czasu: 0-99 minut
5) automatyczna pamięć ostatnich ustawień napięcia i czasu
6) funkcja wznawiania pracy po tymczasowym wyłączeniu w trybie pracy
ciągłej
Tacki
1) wykonane z materiału odpornego na wysoką temperaturę
2) o wymiarach ( szer. x wys. x dł. ) - 130 × 16.5 × 59.5 mm – min. 2 szt.
3) o wymiarach ( szer. x wys. x dł. ) - 130 × 24 × 122 mm – min. 1 szt.
4.
Grzebienie:
1) wykonane z materiału odpornego na wysoką temperaturę
2) rozstaw ząbków kompatybilny z pipetą wielokanałową
3) dwustronne:
a) na 13 studzienek o odstępach 9 mm –min. 2 szt.
b) na 26 studzienek o odstępach 4,5 mm - min. 2 szt.
5.
Moduł do wylewania żelu
1) wykonany z materiału odpornego na wysoką temperaturę (szer. x wys. x dł.)
- 149 × 20 × 125 mm
6.
Dodatkowa podstawa do wylewania żeli
Podstawa do wylewania żeli o wymiarach 22 x 12,5 x 2 cm z umożliwiająca
wylanie jednocześnie 6 odrębnych żeli z pasującymi grzebieniami
dwustronnymi (min. 2) i tackami (min. 6)
Aparat umożliwiający elektroforezę na żelach agarozowych i rozdział 26- 52 próbek
podczas jednej elektroforezy
2. Transiluminator UV
11
postępowanie A120-211-177/12/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ
__________________________________________________________________________________________
1. Transiluminator posiadający dwie długości fali 312/254nm
2. 6 lamp 8W
3. Małe wymiary transiluminatora [nie większe niż 12,5x34x26 cm (HxWxD)]
4. Wymiary filtra nie mniejsze niż 20x20 cm (WxD)
5. Transparentna, przepuszczalna dla UV nakładka do wycinania prążków z żelu o
wymiarach nie mniejszych niż 22x22cm oraz dodatkowo mile widziane specjalistyczne
końcówki do wycinania, kompatybilne z pipetami 1000ul
6. Ekran zabezpieczający przed promieniami UV
7. Reflektory typu ondulex
8. Powierzchnia filtra zabezpieczona ramą wykonaną z wysokiej jakości stali
nierdzewnej, odpornej na chemikalia i zarysowania
9. Waga nie więcej niż 9kg
10. Transiluminator pokryty powłoką epoksydową odporną na chemikalia
11. Unikalna budowa zapobiegająca przeciekaniu płynów do wnętrza transiluminatora
VII.wirówka i wytrząsarka
A. WIRÓWKA LABORATORYJNA Z CHŁODZENIEM Z WYPOSAŻENIEM
o następujących własnościach:
1. Wysokoobrotowa
wirówka
laboratoryjna
(stołowa)
z
chłodzeniem
sterowana
mikroprocesorowo;
2. Posiadająca wyświetlacz cyfrowy;
3. Silnik indukcyjny, bezszczotkowy;
4. Rotor kątowy, polipropylenowy, autoklawowalny;
5. Rotor mieszczący minimum 24 probówki typu Eppendorf o pojemnościach 1,5 i 2 ml;
6. Możliwość dokupienia kompletów adapterów na probówki o pojemnościach 0,5 ml i
0,2 ml;
7. Max. obroty nie mniejsze niż 13.000 rpm oraz max. przyspieszenie nie mniejsze niż
17 000 x g;
8. Możliwość odczytu i ustawienia wartości g lub obrotów na minutę;
9. Dokładność kontroli obrotów – nie więcej niż 100 rpm;
10. Poziom hałasu - głośność przy max. obrotach nie większa niż 55 dB (A);
12
postępowanie A120-211-177/12/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ
__________________________________________________________________________________________
11. Wymiary wirówki [szer. x gł. x wys. (cm)]: 30 x 45 x 33 (2 cm do wszystkich
wymiarów);
12. Waga wirówki z rotorem nie większa niż 32 kg;
13. Wymagany zakres ustawianej temperatury: minimum -9°C do 40°C ustawiany co 1
stopień;
14. Czynnik chłodzący bezfreonowy;
15. Zakres ustawień czasu pracy: w zakresie 1-99 minut;
16. Szybki czas przyspieszania i hamowania – nie większy niż 15 s;
17. Możliwość awaryjnego otwieranie pokrywy bez zasilania;
18. Komora robocza musi być wykonana z materiału odpornego na korozję;
19. Instrukcja obsługi w języku polskim.
B. WYTRZĄSARKA LABORATORYJNA Z WYPOSAŻENIEM
o następujących własnościach:
1. Wytrząsarka laboratoryjna o ruchu orbitalnym (kołowym);
2. Posiadająca platformę o wymiarach nie mniejszych niż 32 x 32 cm;
3. Posiadająca powłokę antybakteryjną;
4. Regulowana prędkość obrotów kołowych;
5. Zakres ustawień obrotów: od 30 do minimum 300 rpm;
6. Posiadająca wyświetlacz cyfrowy;
7. Czas pracy ustawiany w zakresie przynajmniej od 1 minuty do 9 godzin;
8. Temperatura pracy: minimum +4°C do 40°C (możliwość stosowania w chłodni);
9. Max. obciążenie: nie mniejsze niż 10 kg;
10. Możliwość stosowania wymienialnych platform roboczych;
11. Instrukcja obsługi w języku polskim.
VIII.aparat do elektroforezy żelowej wraz z zasilaczem
sieciowym
1. Aparat do elektroforezy żelowej zintergrowany z zasilaczem sieciowym.
2. Aparat powinien być wyposażony w grzebień lub grzebienie z 4 rzędami zębów
pozwalających na elektroforezę analityczną próbek na 5, 10 lub 15 ścieżkach.
13
postępowanie A120-211-177/12/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ
__________________________________________________________________________________________
3. Aparat powinien posiadać stosunkowo długi rozdział (przynajmniej 10 cm dla 1 rzędu
studzienek, 5 cm dla 2 rzędów).
4. Objętość buforu elektroforetycznego powinna wynosić ok. 450 ml.
5. Zasilacz powinien być przystosowany do płynnego regulowania napięcia w
przedziale przynajmniej 10 do 140 V, oraz minutnik w zakresie 0 do 99 min. lub
praca ciągła.
IX.fluorymetr
1. Fluorometr do badania stężenia DNA i RNA w próbce o małej objętości.
2. Objętość badanej próbki powinna mieścić się w przedziale 1-20 µl).
3. Metoda wykrywania – fluorescencja,
4. waga urządzenia nie powinna przekraczać 0,5 kg
X.vortex
1. wytrząsarka (vortex), o częstotliwości pracy 0-3000 obr./min.
2. Waga urządzenia nie powinna przekraczać 3 kg
XI.wirówka wysokoobrotowa
1. Wirówka laboratoryjna o maksymalnej prędkości wirowania przynajmniej 12 000
RPM.
2. Musi ona posiadać płynną regulację obrotów i być zasilana napięciem 230-240 V.
Pojemność wirówki powinna wynosić co najmniej 6 próbówek 2 ml.
3. Powinna posiadać sygnalizację niewyważenia rotora.
4. Waga urządzenia nie powinna przekraczać 5 kg
XII.termowytrząsarka
1. termowytrząsarka o zakresie prędkości wytrząsania w przedziale 0-3000 obr./min.,
2. zakres regulacji temperatury w przynajmniej w przedziale od +20 do +99°C,
14
postępowanie A120-211-177/12/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ
__________________________________________________________________________________________
3. z timerem w zakresie od przynajmniej 1 min. do przynajmniej 12 godz.
XIII.liofilizator laboratoryjny
Liofilizator laboratoryjny wyposażony o parametrach i wyposażeniu dodatkowym :
1. Pojemność kondensatora lodu nie większa niż 2,5 kg
2. Wydajność kondensatora lodu min.2 kg/24 h
3. Minimalna temperatura kondensatora lodu: - 60ºC
4. Sterowanie mikroprocesorowe z wyświetlaczem graficznym
5. Programowanie i obsługa liofilizatora w języku polskim
6. Równoczesne cyfrowe wyświetlanie aktualnych i zadanych parametrów procesu:
-całkowitego czasu trwania procesu
-czasu przebiegu poszczególnych faz procesu
-temperatury parowania w funkcji próżni
-temperatury kondensatora lodu
-próżni
7. Tryb programowania i automatycznej zmiany faz procesu
8. Regulacja próżni zaworem elektromagnetycznym
9. Programowanie za pomocą sterownika liofilizatora
czasu rozgrzewania pompy
próżniowej od 5 do 60 min
10. Wyświetlanie komunikatów o stanach alarmowych –opis słowny z sygnalizacją
dźwiękową.
11. System
szybkiego
rozmrażania
kondensatora
lodu
gorącym
gazem
z
programowaniem czasu
i temperatury
12. Wyposażenie:
- cylinder akrylowy z 8 wyjściami do zaworów gumowych do podłączenia naczyń do
liofilizacji.
Liczba zaworów gumowych min. 4 szt.
- 3 półki o średnicy min. 200 mm
13. Pompa próżniowa, olejowa wyposażona w:
- filtr wylotowy z przezroczystym separatorem oleju
- zawór przedmuchowy
14. Wydajność pompy próżniowej min. 2,3 m3/h
Próżnia końcowa nie gorsza niż 2x10-3 mbara
15
postępowanie A120-211-177/12/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ
__________________________________________________________________________________________
15. Włączanie pompy próżniowej ze sterownika liofilizatora
16. Wymiary urządzenia nie większe niż:
320 x 350 x 460 mm (szer. x wys. x głęb.)
17. Zasilanie liofilizatora 230V/50Hz
18. Okres gwarancji 24 miesiące
19. Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski
20. Instrukcja obsługi w języku polskim
XIV.automatyczny system homogenizacji mechanicznej i
ultradźwiękowej
1.
-
w
pełni
zautomatyzowane
urządzenie
umożliwiające
sekwencyjne
prowadzenie homogenizacji mechanicznej i homogenizacji ultradźwiękowej bez
konieczności ręcznego manewrowania próbką między tymi procesami
2.
-
możliwość
wykorzystania
jedynie
homogenizacji
mechanicznej
lub
ultradźwiękowej
3.
- możliwość homogenizacji do 20 próbek w jednym cyklu
4.
- możliwość programowania cykli z probówkami z roztworem czyszczącym
5.
- opcjonalnie dostępne karuzelowe podajniki prób umożliwiające pracę z
probówkami 15 ml, 16 ml i 50 ml
6.
- maksymalny czas jednego przebiegu przy 20 próbkach - 10 minut.
7.
- możliwość zaprogramowania 10 różnych przebiegów homogenizacji
8.
- homogenizator ultrafalowy: 130 Watt, sonda 3mm lub 6mm.
9.
- homogenizator mechaniczny: bezszczotkowy silnik, 2000 do 16000 rpm,
końcówka dyspergująca 7x115mm lub 10x115mm
10.
- możliwość programowania wielu parametrów:
11.
czas
homogenizacji
do
99,99
godzin,
amplituda
(dla
homogenizacji
ultradźwiękowej), ilość obrotów (dla homogenizacji mechanicznej), głębokość
próbki/zanurzenia końcówki, ilość punktów płukania (0, 2 lub 10 punktów)
12.
- przezroczyste okno z poliwęglanu do obserwacji przebiegu procesu
13.
- obudowa tłumiąca hałas
14.
- oświetlenie LED
15.
- wyjmowana wanna łatwa do mycia
16.
- poziom hałasu nie więcej niż 65 dB
17.
- moc: 1200 W
16
postępowanie A120-211-177/12/JC – Załącznik nr 2 do SIWZ
__________________________________________________________________________________________
18.
- rozmiary: nie więcej niż: 35x75x47 cm (SxWxG)
19.
- waga nie więcej niż 40 kg
20.
- zasilanie: 220V, 50/60Hz
Dodatkowe wyposażenie:
1) - wymienny karuzelowy podajnik próbek z chłodzeniem na 20 probówek 1,5
ml/2,0 ml – 1 szt.
2) - tytanowa sonda ultradźwiękowa o średnicy 3mm – 1 szt.
3) - sonda dyspergująca (do homogenizacji mechanicznej) o średnicy 5mm i
długości 75mm – 1 szt.
XV.waga laboratoryjna precyzyjna
1.
Waga laboratoryjna precyzyjna przeznaczona do szybkiego i dokładnego
wyznaczania masy w warunkach laboratoryjnych.
2.
Obciążenie maksymalne wagi: 0,5-0,6 kg
3.
Dokładność odczytu: 0,01 g
4.
Wymiar szalki: 130-150 mm
5.
Zakres tarowania: pełny
6.
Klasa dokładności: II
7.
Wyświetlacz: LCD
8.
Zasilanie: ~230V
9.
Wymagana legalizacja wagi
17
Download