Załącznik nr 3 do SIWZ zał nr 1 do umowy szczegółowy opis

advertisement
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZP.271.1.40.2014
„Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do pracowni specjalistycznych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w
ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców’ – 3 części”
Załącznik nr 3 do SIWZ
Załącznik nr 1 do umowy
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany sprzedać i dostarczyć Zamawiającemu sprzęt specjalistyczny dla zespołów szkół ponadgimnazjalnych w ramach realizowanego przez Gminę
Miasto Rzeszów projektu nr identyfikacyjny WND-POKL.09.02.00-18-001/12 pn. Podkarpacie stawia na zawodowców, realizowanego w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia art. 7 i 29 ustawy Pzp, a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych
Zamawiającego. Zamawiający przy każdej pozycji, w której użyto tych nazw, dopuszcza ujęcie w ofercie przedmiotów równoważnych. Zamawiający dopuszcza możliwość
dostarczenia sprzętów o parametrach wyższych. Przedmioty, o których mowa powinny odpowiadać co do jakości wymogom dopuszczonym do obrotu.
Minimalny okres gwarancji na wszystkie dostarczone sprzęty to okres 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.
Zaoferowanie krótszego okresu gwarancji spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z SIWZ.
Miejsce na nazwę producenta/model/symbol w kolumnie Nazwa sprzętu zostanie uzupełniona przez wybranego Wykonawcę przed podpisaniem umowy (jako formalność niezbędna do jej zawarcia, zgodnie z danymi
zawartymi w formularzu oferta zawierającym formularz cenowy).
część I – sprzedaż i dostarczenie przekaźnika wielofunkcyjnego TeSysT z wyposażeniem i zestawu automatyki stycznikowo przekaźnikowej do sterowania maszynami
elektrycznymi do pracowni maszyn i urządzeń elektrycznych w Zespole Szkół Energetycznych,
Lp.
Nazwa pracowni
1.
Pracownia maszyn i
urządzeń
elektrycznych
Nazwa sprzętu
Opis
Przekaźnik
1)Przekaźnik programowalny (głównie komputerem), -- wielofunkcyjny,
wielofunkcyjny - przeznaczony do sterowania,
TeSys T z
- zabezpieczania i opomiarowania napędu z silnikiem indukcyjnym
Ilość sztuk
1
Miejsce i termin
dostawy
Zespół Szkół
Energetycznych
ul. Gen. J.
1
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZP.271.1.40.2014
„Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do pracowni specjalistycznych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w
ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców’ – 3 części”
wyposażeniem trójfazowym
zalecanym
przez
producenta
przekaźnika
………………
2) Zasilanie trójfazowe 3x230/400V
nazwa
producenta/model
/symbol
Dąbrowskiego 66A
35-037 Rzeszów
Termin dostawy – 30
dni
3) Silniki sterowane minimum 1,1 do 3 kW.
4) Sterowanie:
- lewo-prawo,
- gwiazda-trójkąt,
- start-stop
5) Pomiar prądów,
- napięć,
- częstotliwości,
- cos j, temperatury stojana i uzwojeń silnika,
- prądów doziemnych, symetrii prądów, itp
6) Zapewnia zdalne sterowanie i statystykę zdarzeń
7) Przekaźnik wyposażony w:
- komplet zabezpieczeń,
- przekładników,
- aparatów sterowniczych,
- sygnalizacyjnych oraz przewód do komunikacji z komputerem
8) W skład wyposażenia powinny wchodzić:
- trzy styczniki 3P AC3-12A,NZ+NO,230V 50Hz z blokadą mechaniczną dwóch
styczników i możliwością dołączania styków dodatkowych pomocniczych,
2
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZP.271.1.40.2014
„Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do pracowni specjalistycznych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w
ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców’ – 3 części”
- przycisk modułowy NO z zielonym podświetlaniem LED,
- przycisk NC z czerwonym podświetlaniem LED, - -- trójfazowy wyłącznik
jedynie z wyzwalaczem zwarciowym o prądzie dostosowanym do silnika 3kW,
- modułowy sygnalizator dźwiękowy,
- czujnik temperatury,
- Aparatura powinna pochodzić od jednego producenta
1)Zestaw aparatury stycznikowo przekaźnikowej umożliwiający w warunkach
laboratorium szkolnego, budowę różnego typu układów kontrolowanego
rozruchu i hamowania silników indukcyjnych
Zestaw
automatyki
stycznikowoprzekaźnikowej
do
sterowania
maszynami
elektrycznymi
………………
2.
Pracownia maszyn i
urządzeń
elektrycznych
nazwa
producenta/model
/symbol
Zespół Szkół
Energetycznych
ul. Gen. J.
Dąbrowskiego 66A
35-037 Rzeszów
2) Budowane układy powinny umożliwiać rozruch bezpośredni, rozruch
gwiazda trójkąt oraz nawrót silników indukcyjnych
1
Termin dostawy – 30
dni
3) Budowane układy powinny umożliwiać sygnalizację świetlną i dźwiękową
poszczególnych etapów pracy i stanów awaryjnych napędu
4) Zestaw powinien umożliwić budowę rozruszników silnikowych o różnym
stopniu trudności z kompletem zabezpieczeń
5) Nastawy przekaźników prądowych i wyzwalaczy 2A
3
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZP.271.1.40.2014
„Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do pracowni specjalistycznych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w
ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców’ – 3 części”
6) Wyłączniki i styczniki powinny umożliwiać dołączenie dodatkowych styków
pomocniczych
7) W skład zestawu powinny wchodzić:
a) sterownik tyrystorowy mocy - kontrolowanego rozruchu i hamowania
silnika klatkowego 1,5 kW 3-fazowy - rozruch z rampą napięciową,
- jeden przycisk sterowniczy modułowy z lampką ledową czerwoną NC min
10A 230V,
- dwa przyciski sterownicze modułowe z lampką ledową zielona NO min 10A
230V,
- wyłącznik silnikowy MAGN-TERM. do sterownika mocy z gniazdami na styki
pomocnicze,
- cztery styczniki 3P AC3-9A;NZ+NO;230V 50/60HZ z zamkami na styki
pomocnicze boczne i czołowe z zaciskami śrubowymi,
b) Wyłącznik Silnikowy.1,0-1,6A z gniazdami na styki pomocnicze boczne i
czołowe z zaciskami śrubowymi,
- komplet złączek umożliwiających bezprzewodowe połączenie powyższego
wyłącznika z powyższym stycznikiem w wersji lewo-prawo, dwa styczniki D 3P
AC3-9A;NZ+NO;230V 50/60HZ z zaciskami sprężynowymi.
c) Wyłącznik silnikowy 1,0-1,6A z zaciskami sprężynowymi, komplet złączek
umożliwiający bezprzewodowe połączenie powyższych styczników i
wyłącznika w wersji lewo-prawo aparaty umożliwiają dołączanie styków
pomocniczych dodatkowych,
- dwa brzęczyki RO 230V w obudowie modułowej, - dwa styki pomocnicze
czołowe do wybranych wyłączników z zaciskiem śrubowym NO + NC,
- dwa komplety styków pom. bocznych do tych wyłączników rozróżniających
zwarcie i przeciążenie,
4
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZP.271.1.40.2014
„Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do pracowni specjalistycznych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w
ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców’ – 3 części”
- wyzwalacz PODNAPIĘCIOWY 24V 50HZ do tego wyłącznika,
- wyzwalacz PODNAPIĘCIOWY 48V 50HZ do tego wyłącznika,
- BLOK ZESTYKÓW BEZZWŁOCZNYCH 1NO1NZ czołowych do wybranego
stycznika z zaciskami śrubowymi,
- BLOK ZESTYKÓW BEZZWŁOCZNYCH 2NO+2NZ czołowych do wybranego
stycznika z zaciskami śrubowymi,
- przekaźnik termiczny 1,6-2,5A do powyższych styczników,
- z podstawką montażową na szynę uniwersalną 35 mm,
- Przycisk sterowniczy konfigurowalny (składany) 22mm złożony z bazy,
główki przeźroczystej, wskaźnika ledowego zielonego, dwóch styłów NO i
dwóch NZ, sześciu kontrolek LED 230-240V ZIELONYCH, czterech kontrolek
LED 230-240V CZERWONYCH, PRZYCISK modułowy BEZ LAMPKI 1P 20A 1NO
250V, Przycisk modułowy BEZ LAMPKI 1P NZ CZERWONY, cztery przyciski
modułowe bez lampki 2NO 250V, cztery kontrolki sygnalizacyjne ledowe
modułowe 230V (czerwona, zielona, niebieska i żółta), stycznik bezstykowy
elektroniczny 20A 1P UC 230VAC, 10-cio funkcyjny modułowy przekaźnik
czasowy 12-240V AC/DC, Wszystkie elementy powinny pochodzić od jednego
producenta.
Część II – sprzedaż i dostarczenie sprzętów elektronicznych i elektrotechnicznych do pracowni specjalistycznych w zespołach szkół Elektronicznych, Energetycznych,
Technicznych i Samochodowych.
Lp.
Nazwa pracowni
Nazwa sprzętu
1.
Pracownia
elektroniki
Zasilacz
symetryczny
Opis
Zasilacz symetryczny laboratoryjny stabilizowany o parametrach nie gorszych
niż:
Ilość sztuk
Miejsce i termin
dostawy
4
Zespół Szkół
Elektronicznych
5
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZP.271.1.40.2014
„Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do pracowni specjalistycznych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w
ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców’ – 3 części”
elektrotechniki
stabilizowany
………………
nazwa
producenta/model
/symbol
Zasilacz
laboratoryjny
stabilizowany
2.
1) napięcie wyjściowe 2x (0÷30V)
ul. Hetmańska
120,
35-078 Rzeszów
Termin dostawy –
70 dni
2) prąd wyjściowy 2x(0÷5A), 1x(5V,3A)
3) praca wyjść niezależna
4) tryb pracy szeregowej lub równoległej wyjść
5) jednoczesny odczyt napięcia i prądu na każdym z wyjść
6) ochrona przed przeciążeniem
7) wartość skuteczna tętnień ≤ 2mV RMS
8) napięcie zasilania 230V AC
(poz. 1-34)
Zasilacz laboratoryjny stabilizowany o parametrach nie gorszych niż: napięcie:
1) wyjściowe 0÷30V
2) prąd wyjściowy 0÷5A
3) jednoczesny odczyt napięcia i prądu
………………
4) wyświetlacz 2xLCD lub LED
nazwa
producenta/model 5) ochrona przed przeciążeniem
/symbol
6) wartość skuteczna tętnień ≤ 1mV RMS
8
Generator funkcyjny o parametrach nie gorszych niż:
1) zakres częstotliwości 0,3 Hz ÷ 1MHz
3.
Generator
funkcyjny
2) Generowane przebiegi:
- sinus,
- trójkąt,
- prostokąt.
3) Wyjście TTL/CMOS wbudowany częstościomierz i wyświetlacz.
4
6
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZP.271.1.40.2014
„Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do pracowni specjalistycznych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w
ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców’ – 3 części”
Oscyloskop cyfrowy o parametrach nie gorszych niż:
1) Pasmo: ≥ 60MHz
4.
5.
Pracownia
elektroniki
elektrotechniki
2) Liczba kanałów: 2
3) Impedancja wejściowa: 1MΩ
4) Sprzężenie wejścia: AC, DC, GND
5) Źródła wyzwalania: CH1, CH2, Line, EXT
6) Tryby wyzwalania: AUTO, Normal, Single (jednorazowe), TV, Edge
Oscyloskop
(zboczem).
cyfrowy
7) Sprzężenie wyzwalania: AC, DC, dolnoprzepustowe, górnoprzepustowe
8) Czułość wejściowa: 2mV/dz..5V/dz
………………
9) Napięcie wejściowe: max 300V (DC + ACpeak).
nazwa
producenta/model 10) Przetwarzanie sygnałów: +, –, x, transformaty FFT
/symbol
11) Podst. czasu: 5ns/dz÷50 s/dz
12) Tryby pracy: MAIN, WINDOW, WINDOW ZOOM, ROLL, X-Y
13) Dokładność podst. czasu: ±0,01%.
14) Próbkowanie z częstością 1GSa/s w czasie rzeczywistym i 25GSa w czasie
ekwiwalentnym
15) Rozdzielczość pionowa: 8 bitów
16) Kursory i pomiary automatyczne:20 pomiarów, zapamiętanie 15
kompletów ustawień przyrządu kolorowy ekran LCD o przekątnej 14 cm
Analizator
stanów
logicznych
4
Analizator stanów logicznych, stanowiący samodzielny przyrząd, wyposażony
w wyświetlacz o parametrach nie gorszych niż:
1)Pasmo 200MHz, 32 kanały
2) Rekord rejestracji kanału 512k/1Mb x 32 kanały
………………
3) Tryby wyzwalania: Pattern/Edge/AND/OR
nazwa
producenta/model 4) Pamięć RAM 4MB
1
7
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZP.271.1.40.2014
„Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do pracowni specjalistycznych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w
ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców’ – 3 części”
/symbol
6.
7.
8.
Pracownia
elektroniki
elektrotechniki
5) Długość pamięci na kanał do 1Mbit
6) Max napięcie wejściowe: ±30V
7) Interfejs USB 2.0
8) 3 zestawy funkcji przeszukiwania danych i 6 kursorów
9) możliwość zachowania danych pomiarowych i przebiegów w pamięci
wewnętrznej
10) wyświetlanie danych w postaci binarnej i heksadecymalnej
11) wyświetlanie odstępu czasowego każdego kursora względem impulsu
wyzwalającego
Autotransform 1)- Napięcie wyjściowe 0-250V
ator
2) Znamionowa moc 2,50kVA
………………
nazwa
producenta/model
/symbol
2
3) Prąd znamionowy wtórny 10A
Częstościomier 1) Wyświetlacz LCD
z cyfrowy
2) Funkcje pomiarowe: częstotliwość, okres, pamięć wartości bieżącej,
maksymalnej, minimalnej
………………
3) Zakresy pomiarowe: okresu - 10Hz÷10MHz
nazwa
producenta/model 4) częstotliwości - 10Hz÷2,5GHz
/symbol
5) Czułość: 50 mV rms
Laboratoryjny 1) pomiar L, C, R, oraz opcjonalnie D, Q
mostek
2) Zakres pomiaru indukcyjności L: 0,1 µH - 1000 H
cyfrowy RLC 3) Zakres pomiaru pojemności C: 0,01 pF - 10 mF
………………
4) Zakres pomiaru rezystancji: 1 mΩ - 10 MΩ
nazwa
producenta/model 5) Wybór układu zastępczego: szeregowego lub równoległego
2
1
8
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZP.271.1.40.2014
„Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do pracowni specjalistycznych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w
ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców’ – 3 części”
/symbol
Pracownia
elektroniki
elektrotechniki
9.
6) Wybór częstotliwości pomiaru: 100 Hz / 1 kHz / 10 kHz.
Wielofunkcyjny 1)Funkcje pomiarowe:
miernik mocy -WATT (moc czynna),
- VA (moc pozorna),
………………
- DCA, DCV, (napięcie i prąd stały),
nazwa
producenta/model - ACA, ACV (napięcie i prąd przemienny),
1
/symbol
2) Transmisja danych: interfejs RS-232 lub na podczerwień
10.
Oporniki
dekadowe
- 7 dekad
………………
nazwa
producenta/model
/symbol
11.
Oporniki
dekadowe
- 5 dekad
………………
nazwa
producenta/model
/symbol
12.
Oporniki
suwakowe R=33Ω
………………
nazwa
producenta/model
/symbol
1)7 dekad 10x(1Ω-1MΩ)
2) Klasa dokładności 0,5; Pdop=0,5W
2
1)5 dekad 10x(10Ω-100kΩ
2) Klasa dokładności 0,5; Pdop=0,5W
2
1)R=33Ω;
2) Imax=3,1A
2
3) Pmax=160VA
9
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZP.271.1.40.2014
„Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do pracowni specjalistycznych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w
ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców’ – 3 części”
Oporniki
suwakowe R=100Ω
………………
13.
nazwa
producenta/model
/symbol
Oporniki
suwakowe R=330Ω
………………
14.
nazwa
producenta/model
/symbol
15.
16.
Pracownia
sieciowych
systemów
operacyjnych,
pracowni sieci
komputerowych,
pracowni aplikacji
internetowych,
pracowni grafiki
komputerowej
1)- R=100Ω
2) Imax=1,8A
2
3) Pmax=160VA
1) R=330Ω
2) Imax=1A
2
3) Pmax=160VA
Stacja powinna zawierać:
-Jednostkę centralną z systemem cyfrowej kontroli temperatury
- lutownica na grot
- lutownica na gorące powietrze HOT-AIR
Stacja
Parametry szczegółowe:
lutownicza 1. Lutownica z grotem
………………
- moc min. 35 W
nazwa
- temperatura 200-480 °C
producenta/model
2. Lutownica na gorące powietrze
/symbol
- temperatura 160-480 °C3. Wyposażenie dodatkowe:
- podstawka pod lutownice z gąbką do czyszczenia grotów
- dysze lutownicze
3
Stacja
lutownicza na
gorące
18
Stacja powinna zawierać:
-Jednostkę centralną z systemem cyfrowej kontroli temperatury
- lutownica na grot
10
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZP.271.1.40.2014
„Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do pracowni specjalistycznych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w
ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców’ – 3 części”
powietrze z
funkcją zwykłej
lutownicy
………………
- lutownica na gorące powietrze HOT-AIR
Parametry szczegółowe:
2. Lutownica z grotem
- moc min. 35 W
nazwa
- temperatura 200-480 °C
producenta/model
2. Lutownica na gorące powietrze
/symbol
Pracownia instalacji i
- temperatura 160-480 °Ceksploatacji
3. Wyposażenie dodatkowe:
urządzeń
- podstawka pod lutownice z gąbką do czyszczenia grotów
elektronicznych
- dysze lutownicze
Naświetlarka 1)rozmiar płytki min. 240x365mm
UV do płytek
drukowanych 2) Zasilanie 230V;
17.
………………
nazwa
3) czas naświetlenia 1÷6000s
1
producenta/model
/symbol
18.
Transformator 1) Moc min 800VA
ochronny
2) Napięcie pierwotne 230V AC
800VA/230V
………………
nazwa
3) Napięcie wtórne 230V
2
producenta/model
/symbol
19.
Generator
sygnałów
telewizyjnych
………………
1) Obsługa rozdzielczości do WUXGA/60 and 1080p
2) Wbudowane możliwość generowania minimum 35 sygnałów testowych
3) Obsługa standardów VESA EDID v1.3 i EIA/CEA 861 Version 3
4) Złącze HDMI
nazwa
producenta/model 5) Obsługa audio
1
11
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZP.271.1.40.2014
„Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do pracowni specjalistycznych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w
ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców’ – 3 części”
/symbol
20.
21.
22.
6) Obsługa HDCP
7) Obsługa z panelu i przez pilota
Analizator pola
1) zakres: 200/2000 mG, 2/20/200 μT
elektromagnet
ycznego
2) zakres częstotliwości: 30 Hz ÷ 2000 Hz
………………
3) czujnik – 3-osiowy
nazwa
producenta/model 4) dokładność: ±(5% + 30 cyfr)
/symbol
5) zasilanie z baterii.
Miernik
lokalizacji
przewodów i
kabli
………………
1
FUNKCJE:
1) lokalizacja przewodów pod napięciem i bez napięcia
2) lokalizowanie przerw w przewodach
3) wykrywanie przewodów w sufitach, ścianach i podłogach
4) wykrywanie bezpieczników i przełączników w instalacji budynku
5) lokalizowanie zwarć między przewodami
nazwa
6) identyfikacja bezpieczników w rozdzielnicy
producenta/model
7) trasowanie kabli podziemnych
/symbol
8) śledzenie przebiegu przewodzących rur instalacji wodnej lub CO
9) zasilanie akumulatorowe
Wielofunkcyjny miernik parametrów elektrycznych posiadający co najmniej
Wielofunkcyjny wymienione funkcje i parametry nie gorsze niż:
miernik
1) pomiar impedancji pętli zwarcia:
parametrów - rozdzielczość - 0,01Ω,
elektrycznych - dokładność ±(5% + 5 cyfr),
………………
-w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD o IΔn ≥ 30 mA bez ich
nazwa
zadziałania
producenta/model
2) pomiar rezystancji izolacji: napięcia pomiarowe - 50V, 100V, 250V, 500V,
/symbol
1000V, zakres pomiaru – 999 MΩ;
2
1
12
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZP.271.1.40.2014
„Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do pracowni specjalistycznych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w
ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców’ – 3 części”
23.
24.
3) pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych: prąd
pomiarowy ≥200 mA, dokładność ±(5% + 5 cyfr);
4) pomiar rezystancji uziemienia: metoda techniczna, dokładność ±(5% + 5
cyfr
5) badanie wyłączników RCD
6) możliwość zasilania z baterii lub akumulatora
7) możliwość transmisji danych do komputera
1) Cyfrowy miernik bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego przeznaczony do
pomiarów podstawowych parametrów przenośnych urządzeń elektrycznych
decydujących o ich bezpieczeństwie posiadający co najmniej wymienione
funkcje
2) pomiar rezystancji przewodu ochronnego prądem: 200mA, 10A , 25A
Cyfrowy
- I klasa ochronności
miernik
bezpieczeństw 3) pomiar rezystancji izolacji - trzy napięcia pomiarowe: 100V, 250V i 500V
a sprzętu
4) pomiar zastępczego prądu upływu
elektrycznego 5) pomiar prądu upływu PE
………………
6) pomiar różnicowego prądu upływu
nazwa
producenta/model 7) pomiar dotykowego prądu upływu
8) pomiar mocy
/symbol
9) pomiar poboru prądu i napięcia
10) Automatyczny wybór zakresu pomiarowego, 990 komórek pamięci
wyników pomiaru z możliwością ich przesłania do komputera PC przez łącze
USB lub wydrukowania
Miernik RLC 1) Automatyczna lub ręczna zmiana podzakresu pomiarowego
………………
2) Zakres pomiaru rezystancji od 1 mΩ do 10 MΩ
nazwa
producenta/model
/symbol
3) Zakres pomiaru pojemności od 0,01 pF do 10 mF
4) Zakres pomiaru indukcyjności od 0,1 μH do 1000 H
1
1
13
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZP.271.1.40.2014
„Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do pracowni specjalistycznych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w
ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców’ – 3 części”
25.
26.
1) Generator telewizyjnych i komputerowych obrazów wysokiej rozdzielczości
posiadający co najmniej wymienione funkcje i parametry nie gorsze niż:
2) Złącza HDMI, DVI, YPbpR, VGA-SXGA
Generator
3) Wytwarzanie sygnałów telewizji standardowej i wysokiej rozdzielczości w
obrazów
10 różnych formatach wyświetlanych z międzyliniowością i bez oraz wizyjnych
………………
sygnałów komputerowych w 15 różnych formatach
nazwa
producenta/model 4) Obsługa sygnałów audio z dostępnym w jednym kanale sygnałem 400Hz,
/symbol
-a w drugim 1kHz
5) Sterowanie wszystkimi funkcjami generatora przez klawisze na panelu
czołowym albo z komputera przez interfejs RS-232
Światłomierz 1) Pomiar natężenia światła w zakresie do minimum 200kLx
cyfrowy
2) dokładność: nie gorsza niż ±(4% w.m. + 10 cyfr)
………………
3) pomiary wartości maksymalnych i minimalnych
nazwa
producenta/model
/symbol
1
1
4) złącze USB pozwalające na połączenie urządzenia z komputerem.
1) centrala mikroprocesorowa: 5 wejść
27.
28.
2) manipulator: optyczna i akustyczna sygnalizacja stanu systemu alarmowego
LED lub LCD
3) czujniki ruchu
nazwa
4) sygnalizator optyczno-akustyczny
producenta/model
5) zabezpieczenie antysabotażowe
/symbol
6) akumulator
7) obudowa z tworzywa sztucznego
System
alarmowy
………………
Moduł
przetwornika
video
2
1) Przetwarzanie sygnału video na zdjęcia w formacie JPG
2), obsługa protokołu mms i e-mail
3) Obsługa obrazu video monochromatycznego i kolorowego
2
14
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZP.271.1.40.2014
„Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do pracowni specjalistycznych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w
ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców’ – 3 części”
………………
nazwa
producenta/model
/symbol
4) Wyzwalanie akcji alarmowej
5) Sygnalizacja problemu z transmisją
6) Buforowanie sekwencji zdjęć
1) Generator funkcyjny: 0,1Hz -10 MHz,
- funkcję: sinus, trójkąt, prostokąt, impulsy, wyj. TTL/CMOS,
- regulacja symetrii przebiegu.
- Wyjście: Impedancja - 50Ω,
- Amplituda - 0,2-20 Vpp,
- Tłumik -20dB
29.
Uniwersalny
zestaw
laboratoryjny
………………
nazwa
producenta/model
/symbol
2) Częstościomierz: 3 kanały pomiarowe, w tym co najmniej dwa o zakresach
10 Hz÷100 MHz, a jeden o zakresie 100 MHz÷2,4 GHz;
- pomiar okresu przebiegów - co najmniej dwa kanały dla przebiegów 10
Hz÷10 MHz,
- impedancja wejściowa: kanały o niższej częstotliwości - 1 MΩ II 35 pF,
- kanał o wyższej częstotliwości. - 50 Ω,
2
3) Multimetr: VDC, VAC, ACA, DCA, Ω, C,
- Temp, hFE,
-test diod,
- napięcie DC,
- napięcie AC
- prąd DC,
-prąd AC,
-rezystancja,
pojemność.
4) Zasilacz sieciowy
15
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZP.271.1.40.2014
„Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do pracowni specjalistycznych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w
ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców’ – 3 części”
- Wyjście regulowane 0 - 30V, 0 - 3A,
- Tętnienia < 5 mVrms,
- Ograniczenie prądowe 3A+ 5 %-15 %,
- Wzmacniacz audio: pasmo 20 Hz - 20 kHz,
- Impedancja wejściowa. 50 kΩ.
30.
31.
32.
Miernik
poziomu
sygnału SAT
………………
1) Szerokopasmowy pomiar sygnału TV SAT, DVBS, DVBS2
2) Szukanie DiSEqC, analizator widma, pomiar BER i MER
3) Szerokopasmowy pomiar sygnału TV (460 - 860MHz), DVB-T, DVB-T2
nazwa
4) Aktualizacja oprogramowania przez USB,
producenta/model
5) kolorowy wyświetlacz
/symbol
Multiswitch
………………
2
1)5 wejść z aktywną naziemną
2)8 wyjść
nazwa
3) separacja między wejściami ponad 30dB
producenta/model 4) Zróżnicowane poziomy wyjściowe dla różnych wyjść
/symbol
5) Temperatura pracy nie mniej niż do 50°C
System
1)- 4 KANAŁY H.264 VGA LAN /
zabezpieczeń:
monitoring
………………
2) 4 x KAMERA KOLOROWA MINIMUM 420 LINII 1/3” / HDD Minimum 500GB
nazwa
Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZSZERZENIA DO 2TB/ WEJŚCIA ALARMOWE / USB: 2 porty
2
2
producenta/model
/symbol
33.
1) Zestaw alarmowy zbudowany z centrali alarmowej oraz manipulatora
Kontroler z
manipulatorem (panelu) dotykowego
2) minimum 8 linii wejściowych
………………
3) powiadamianie o zdarzeniach za pomocą SMS
nazwa
producenta/model 4) obsługa co najmniej 8 numerów telefonów
2
16
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZP.271.1.40.2014
„Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do pracowni specjalistycznych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w
ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców’ – 3 części”
/symbol
34.
5) rejestr min 500 zdarzeń
6) magistrala do komunikacji systemowej
7) możliwości rozbudowy systemu o dodatkowe czujniki.
1) Z wbudowanym multiswitchem
Wzmacniacz 2) Wejścia RTV: 2 x UHF, 1 x FM, 1 x VHF, 1 x AUX, SAT: 4 x SAT dla LNB typu
wielowejściowy Quatro
………………
3) Przestrajanie manualne co najmniej 4 torów kanałowych
nazwa
producenta/model 4) Płynna regulacja wzmocnienia
/symbol
5) Niezależne zasilanie przedwzmacniaczy antenowych
6) Niezależna regulacja wzmocnienia dla każdego wejścia SAT
2
1) pasmo 100 MHz (-3dB) czas narastania <3,5ns
2) kanały 2
3) czułość: 2mV/dz. -10V/dz
4) dokładność: +/- 3% x odczyt+0.1dz. +1mV
5) funkcje matematyczne: Dodawanie, Odejmowanie, Mnożenie, FFT-analiza
widma (okna Hanninga, Hamminga, Blackmana, Prostokątne)
35.
6) automatyczne pomiary
Dostosowanie
7) interfejsy: USB komunikacja z PC
pracowni
nazwa
elektrycznej i
producenta/model 8)6-cyfrowy częstościomierz w czasie rzeczywistym
/symbol
elektronicznej,
9) zapis obrazu (JPG, BMP) oraz przebiegów danych (CSV) na zewnętrznym
pracowni urządzeń
nośniku danych
elektronicznych,
10) menu w języku polskim
pracowni układów
miernik
1) Pomiar poziomu sygnału DVB-S oraz DVB-S2
mikroprocesorowyc
sygnału
36.
h oraz pracowni
antenowego 2) Pomiar parametrów jakości odbioru, MER, BER przed i po dekoderze
układów automatyki
3) Podgląd wykresu konstelacji i spektrum
DVB-S/S2
oscyloskop
cyfrowy
dwukanałowy
pasmo
min.100MHz
………………
3
Zespół Szkół
Technicznych
ul. Matuszczaka 7
35-084 Rzeszów
1
Termin dostawy –
70 dni
(poz. 35-42)
17
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZP.271.1.40.2014
„Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do pracowni specjalistycznych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w
ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców’ – 3 części”
i sieci
komputerowych
37.
38.
………………
4) Pomiar napięcia wejścia DC od 3 do 30 V
5) Kontrola i zasilanie LNB oraz DiSEqC 2.1
6) Ustawianie czaszy z podwójnym LNB
7) Możliwość zapamiętania profili LNB
8) Możliwość zapamiętania transponderów z każdego satelity
9) Możliwość zapamiętania logów pomiarów
10) Interfejs USB umożliwiający podłączenie do PC
11) Wyświetlacz graficzny LCD z podświetleniem LED
12) Program umożliwiający współpracę miernika z komputerem i przesył
danych
13) Polskie menu
1) Wyświetlacz: LCD TFT 5,6" (640x480) kolorowy
analizator
widma 150kHz 2) Amplituda: dokładność poziomu odniesienia: ±2dB, poziom odniesienia: 40dBm...20dBm
~ 3GHz
3) Częstotliwość: rozdzielczość częstotliwości: 50kHz, zakres:
………………
150kHz...3000MHz
nazwa
producenta/model 4) Impedancja: wejściowa 50Ω
/symbol
5) Interfejs: RS232,USB,VGA
1) Pomiary dla kanałów analogowych: poziom kanału, stosunek V/A, stosunek
miernik
C/N
poziomu
2) Pomiary dla kanałów cyfrowych: moc kanału, MER, preBER, postBER
sygnału
3) Tryby pomiarów: poziom, Full-Scan, tętnienia, spektrum, MER/BER,
antenowego
konstelacja.
DVB-T
4) Zmierzony poziom kanału w dBmV, dBuV lub dBm
………………
5) Stosunek V/A w dB
nazwa
producenta/model 6) Stosunek C/N w dB
/symbol
7) Możliwość przesyłu danych do komputera
nazwa
producenta/model
/symbol
1
1
18
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZP.271.1.40.2014
„Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do pracowni specjalistycznych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w
ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców’ – 3 części”
8) Polskie menu
1) mikrokontroler 80C52 (zegar 11,059 MHz)
39.
dydaktyczny
zestaw
mikroprocesor
owy
………………
nazwa
producenta/model
/symbol
40.
tester
okablowania z
mapą połączeń
………………
nazwa
producenta/model
/symbol
2) układ watchdog
3) pamięci: EPROM 32 kB oraz RAM 32 kB
4) dekoder adresów wykonany w układzie GAL16V8
5) sterownik przerwań wykonany w układzie GAL16V8
6) sygnalizatory: diody LED i buzzer
7)6 cyfrowy wyświetlacz LED
8) wyświetlacz LCD 2 x 16 znaków
9) klawiatura przeglądana sekwencyjnie
10) klawiatura matrycowa 2 x 8 przycisków
11)2 kanały łącza szeregowego RS232
12)24 linie wejść/wyjść cyfrowych
13)2 linie wejść cyfrowych izolowanych galwanicznie
14)2 linie wyjść cyfrowych izolowanych galwanicznie
15)8 linii wejść analogowych
16)1 linia wyjścia analogowego
1) Rodzaj testowanego okablowania: UTP, FTP, SSTP, koncentryczne
75Ω/50Ω/90Ω
2) Złącza: RJ-11, RJ-45, F
3) Pomiar długości okablowania: 0,3 m - 400 m
4) Test mapy połączeń: zgodność z TIA-568A/B
5) Identyfikacja podłączonego urządzenia: switch, urządzenie POTS,
terminator
6) Identyfikacja prędkości transmisji: 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps
7) Wykrywane uszkodzenia:
2
1
19
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZP.271.1.40.2014
„Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do pracowni specjalistycznych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w
ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców’ – 3 części”
41.
42.
-przerwa,
-zwarcie,
-pary rozdzielone,
-pary skrzyżowane,
-pary odwrócone
8) Praca w aktywnej sieci
9) Generator tonowy: ton cyfrowy (500 KHz), tony analogowe (400 Hz / 1 KHz)
1)4 kanałowy rejestrator z zamontowanym dyskiem twardym
2) 500 GB z możliwością podglądu na żywo przez Internet
zestaw
monitoringu 3)4 x zewnętrzna kamera tuba z rozdzielczością 600 linii,
(4 kamery,
4) akcesoria niezbędne do samodzielnego montażu
rejestrator,
5)4 kanałowy rejestrator cyfrowy
dysk)
6) wejścia/Wyjścia Audio
………………
7) kompresja H.264
nazwa
producenta/model 8) prędkość nagrywania 6 kl./s w D1
/symbol
9) jednoczesna praca wyjść TV(BNC) / VGA
10) odtwarzanie wszystkich kanałów jednocześnie
1) Stacja powinna zawierać co najmniej:
- jednostkę centralną z systemem cyfrowej kontroli temperatury
cyfrowa stacja - lutownica na grot
lutownicza HOT - lutownica na gorące powietrze HOT-AIR
AIR + KOLBA
2) Lutownica z grotem
………………
-moc min. 35 W
nazwa
producenta/model -temperatura 200 -480°C
/symbol
-przystosowana do pracy z cyną bezołowiową
3) Lutownica na gorące powietrze
-max przepływ 24l/min
1
1
20
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZP.271.1.40.2014
„Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do pracowni specjalistycznych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w
ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców’ – 3 części”
-moc min. 320W
-temperatura 160-480°C
4) Wyposażenie dodatkowe:
-podstawka pod lutownice z gąbką do czyszczenia grotów
-dysze lutownicze (dwie proste fi 2,5mm i 4,4mm, dwie do układów
QFP PLCC o rozstawie 10x10mm i 15x15mm)
-pozycjoner
43. 4Pracownia lokalnych
1) Obudowa wykonana, zgodnie ze stopniem ochrony IP54.
Reflektometr
3
sieci
2) Umożliwiający badanie kabli telekomunikacyjnych i energetycznych
TDR
4 komputerowych
………………
4
nazwa
4
producenta/model 3) Maksymalny zakres pomiarowy do 2000 metrów.
3
/symbol
.
4) Impedancje wyjściowe (25, 50, 75 i 100 Ω).
Mata
1) Mata antystatyczna o wymiarach co najmniej 60 x 50 cm o matowej
antystatyczna z powierzchni
opaską i
2) opaska antystatyczna z przewodem
przewodami
44.
………………
3) przewód uziemiający
nazwa
Zespół Szkół
Energetycznych
ul. Gen. J.
Dąbrowskiego 66A
35-037 Rzeszów
1
Termin dostawy –
70 dni
(poz. 43-49)
1
producenta/model
/symbol
45.
Mata
1) Mata antystatyczna o wymiarach co najmniej 60 x 50 cm o matowej
antystatyczna z powierzchni
opaską i
2) opaska antystatyczna z przewodem
przewodami
………………
3) przewód uziemiający
nazwa
1
producenta/model
21
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZP.271.1.40.2014
„Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do pracowni specjalistycznych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w
ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców’ – 3 części”
/symbol
Pracownia instalacji i
eksploatacji
urządzeń
elektronicznych
Pracownia maszyn i
urządzeń
elektrycznych
46.
Zestaw zawiera:
1) anteny satelitarne ø min 90cm wraz z mocowaniami – 2 sztuki
Bloki
funkcjonalne
telewizji
satelitarnej i
kablowej
………………
nazwa
producenta/model
/symbol
47.
48.
Sterowniki
przemysłowe
………………
nazwa
producenta/model
/symbol
2)konwerter QUATRO, konwerter Monoblok Twin, wzmacniacz antenowy UHF
z zasilaczem, tunery satelitarne HD (HDMI, EURO, USB, CI, port LAN, czytnik
kart Conax) – 2 sztuki,
3) antena kierunkowa UHF telewizyjna
4) zwrotnica antenowa 2xUHF + FM
5) multiswitch 9/8
6) rozgałęźniki antenowe 2,3 i 4 wyjściowe
1
7) zwrotnica tv/sat, gniazdo końcowe abonenckie
8) miernik sygnału DVB-S/S2 z identyfikacją satelity i pomiarem poziomu
sygnałów spektrum oraz BER i MER
9) miernik sygnału DVB-T z pomiarem poziomu sygnałów spektrum oraz BER i
MER
10) dekoder STB (HDMI, EURO, USB)
11) kabel satelitarny 75 omów – 100m.
1) zestaw startowy sterownika PLC wraz z zasilaczami (programowane
funkcyjnymi blokami logicznymi – łącznie 5 sterowników z zasilaczami 24 VDC
Sterownik
przemysłowe z
1)sterownik/ przekaźnik programowany w języku drabinkowym, 8 wejść/ 4
oprogramowan
wyjścia przekaźnikowe z zasilaczem 24 VDC
iem PLC w
języku
5
1
22
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZP.271.1.40.2014
„Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do pracowni specjalistycznych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w
ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców’ – 3 części”
drabinkowym
do sterownika
mikroprocesor
owego
programowane
go w języku
drabinkowym
………………
nazwa
producenta/model
/symbol
49.
1)centralę alarmową 10 wejściową
- z transformatorem,
- akumulatorem,
- modułem monitoringu GPRS/SMS,
- współpracującą z czujnikiem tlenku węgla,
- dymu,
Systemy
-zalania wodą,
kontroli
-pasywną czujką podczerwieni,
dostępu i
zabezpieczeń - aktywną barierą podczerwieni,
- sygnalizatorem akustycznym,
………………
- kable do programowania
nazwa
producenta/model - Rejestrator cyfrowy 4 kanałowy z dyskiem twardym 1TB
/symbol
2) kamery 2 sztuki
- rozdzielczość min 650TVL
- czułość min. 0,08/0,05 lx
- dynamika min. 52 dB
- menu ekranowe OSD,
- redukcja szumów 3D-DNR,
1
23
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZP.271.1.40.2014
„Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do pracowni specjalistycznych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w
ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców’ – 3 części”
- kompensacja dyskretna obrazu,
- zasilanie 230V
3) obiektywy 2 sztuki
- f=2,9 do 8,2mm
- F=1,0 superjasny
- f=5 do 50 mm
- F=1,3 superjasny
Pracownia
elektrotechniki i
elektroniki
samochodowej
50.
rezystor
dekadowy
………………
nazwa
producenta/model
/symbol
1) Rezystor dekadowy powinien posiadać cztery dekady o zakresach 10 x (1kΩ
+ 100Ω + 10Ω +1Ω);
3
Zespół Szkół
Samochodowych
ul. Warszawska 26
A
35-205 Rzeszów
Termin dostawy –
70 dni
2) wysoką dokładność: ±1%.
3) Obudowa z tworzywa sztucznego
Część III – Sprzedaż i dostarczenie sprzętów do pracowni maszyn i urządzeń elektrycznych w Zespole Szkół Energetycznych
Pracownia maszyn i
urządzeń
elektrycznych
1.
1) Wentylator promieniowy WPT o napędzie bezpośrednim z silnikiem 3fazowym o mocy 1,5 kW
Wentylator
promieniowy 2) Napięcie znamionowe 3x 400V
3) Wylot powietrza ku górze, zakończony otworem prostokątnym do którego
WPT
można dołączać za pomocą śrub przewody wentylacyjne prostokątne.
………………
4) Wlot powietrza zabezpieczony siatką.
nazwa
producenta/model 5) W zestawie trzy przewody wentylacyjne prostokątne o długości 0,5 mb i
/symbol
kolano 90 stopni z blachy ocynkowanej lub lakierowanej o przekroju
odpowiednim do wylotu wentylatora.
1
Zespół Szkół
Energetycznych
ul. Gen. J.
Dąbrowskiego 66A
35-037 Rzeszów
Termin dostawy –
70 dni
(poz. 1-7)
24
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZP.271.1.40.2014
„Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do pracowni specjalistycznych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w
ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców’ – 3 części”
2.
3.
Autotransform
ator
jednofazowy
………………
1) Autotransformator jednofazowy laboratoryjny, w obudowie, umożliwiający
płynną regulację napięcia wyjściowego w zakresie 0 do 250 V
2) Prąd znamionowy wtórny min. 10 A
3) Regulacja napięcia pokrętłem umieszczonym na górze obudowy
nazwa
producenta/model 4) Zasilanie wtyczką jednofazową
/symbol
5) Podłączanie odbiornika do zacisków laboratoryjnych
Autotransform 1) Autotransformator trójfazowy laboratoryjny, w obudowie, umożliwiający
ator trójfazowy płynną regulację napięcia wyjściowego w zakresie 0 do 450 V
………………
2) Prąd znamionowy fazowy wtórny min. 12A
nazwa
producenta/model 3) Regulacja napięcia pokrętłem umieszczonym na górze obudowy
/symbol
4) Podłączanie odbiornika do zacisków laboratoryjnych
4
2
1) Przemiennik częstotliwości zasilany trójfazowo 230/400V,
4.
2) z wyjściem trójfazowym 230/400V
3) moc 1,5 kW
Przemiennik
4) częstotliwość regulowana od 0 do min 100 Hz
częstotliwości z
5) Przemiennik należy dodatkowo wyposażyć zgodnie z zaleceniem
wyposażeniem
producenta w:
zalecanym
- aparaty zabezpieczające,
przez
- sterujące,
producenta
-sygnalizacyjne,
przemiennika
-przewód do komunikacji z komputerem (najlepiej USB)
………………
6)Wymagane wyposażenie to:
nazwa
producenta/model -wyłącznik silnikowy nadmiarowoprądowy, -potencjometr do sterowania
/symbol
częstotliwością
w obudowie modułowej,
- dwa przyciski modułowe NO z zielonym podświetlaniem LED,
- przycisk modułowy NC z czerwonym podświetlaniem LED
1
25
Projekt pn. Podkarpacie stawia na zawodowców
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
ZP.271.1.40.2014
„Sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego do pracowni specjalistycznych w zespołach szkół ponadgimnazjalnych w Rzeszowie w
ramach projektu systemowego „Podkarpacie stawia na zawodowców’ – 3 części”
Aparatura musi pochodzić od jednego producenta.
5.
Silnik
indukcyjny
jednofazowy
………………
1) Silnik jednofazowy indukcyjny z kondensatorem pracy i rozruchu
2) mocowany na łapach
3) napięcie znamionowe 230V
4) moc 1,5 kW
nazwa
producenta/model 5) prędkość synchroniczna 1500 obr/min
/symbol
6) praca ciągła
2
1) Miernik natężenia oświetlenia o zakresie pomiarowym min. 40 Klx
6.
7.
Luxomierz
………………
nazwa
producenta/model
/symbol
Silnik
pierścieniowy
………………
2) Maksymalnej rozdzielczości pomiaru natężenia światła0,1 Lx
3) umożliwiający zapisanie wyników pomiarów w pamięci przyrządów, a
następnie dokonania transmisji danych do komputera przez port USB.
W zestawie przewód do wspomnianej transmisji.
4) Czujnik miernika połączony przewodem o długości min. 0,5 m
1
1) Trójfazowy silnik indukcyjny pierścieniowy
2) mocowany na łapach,
3) napięcie znamionowe 3x 400V
nazwa
producenta/model 4) moc z zakresu 3 kW
/symbol
5) prędkość synchroniczna 1500 obr/min.
1
26
Download