Formularz ZMIANA PŁATNIKA

advertisement
FORMULARZ ZMIANY PŁATNIKA
Dział Obsługi Klienta DHL – Przesyłki Krajowe
ul. Targowa 35, 90-043 Łódź,
tel. + 48 42 6 345 345 ; fax. + 48 42 662 67 10:
www.dhl.com.pl , e-mail : [email protected]
......................................
......................................
(Osoba kontaktowa)
(Miejscowość, dnia)
......................................
(nr telefonu)
......................................
(adres mailowy*)
* - adres e-mail umożliwi potwierdzenie przyjęcia formularza ZMIANY PŁATNIKA i reklamacji finansowych oraz umożliwi monitorowanie ich statusu
24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.
Proszę o przeniesienie kosztów transportowych:
Płatnik pierwotnie obciążony
Płatnik przejmujący koszty transportu
Nazwa i adres
firmy
NIP
Nr klienta
Forma płatności
Nr faktury
Zmiana płatnika dotyczy usługi wg listów przewozowych:
Nr przesyłki**
Data nadania
Nr zlecenia***
** w przypadku zmiany płatnika dla więcej niż 3 listów przewozowych/przesyłek proszę skorzystać z załącznika
*** w przypadku braku nr zlecenia należy wpisać BRAK.
Uwagi:
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Załączniki:
1.........................
2.........................
3.........................
Firma przejmująca koszty przesyłki zobowiązuje się do pokrycia kosztów za zmianę płatnika zgodnych z
obowiązującym cennikiem DHL Express.
........................................................
............................................
(pieczątka firmy przejmującej koszty transportu)
(czytelny podpis)
Strona 1 z 1
Obowiązuje od 1.08.2013
Wydane przez Dział Księgowości Klienta
FSJ-33.0.0.1
Download