2 (2)

advertisement
2 (2).doc
(32 KB) Pobierz
MIKROBIOLOGIA 19.10.2004
Wirusy.
1. Wirusy są najmniejszymi mikroorganizmami.
długość cząsteczek może wynosić od około 20 do kilkuset nanometrów, w
zależności od rodzaju wirusa
- obserwować wirusy możemy jedynie pod mikroskopem elektronowym
2. Jak dotąd wiadomo, że cząsteczki wirusowe nie wykazują cech żywych organizmów (wirusy
nie rosną; po bezpośrednim podziale powstają jako dorosłe osobniki; wirus nie ma w
genomie informacji o systemie umożliwiającym przetwarzanie energii – brak układu
Lipmana)
3. Wirusy są wewnątrzkomórkowymi pasożytami, tzw. Hypotrofami. Nie ulegać reprodukcji
poza swoim żywicielem.
-
Najważniejsze informacje z historii badań nad wirusami:
Odkrywcami wirusów, jako czynnika chorobotwórczego byli Iwanowski (1892) i Beijerinck (1898).
Stwierdzili oni, że mozaikę tytoniową (TMV) wywołuje zarazek tak mały, ze przechodzi przez filtry
zatrzymujące bakterie. Sok z liści tytoniu zarażonego mozaiką, pomimo przesączenie przez filtr,
nadal zawierał czynniki powodujące infekcję.
Struktura i klasyfikacja wirusów:
- nie posiadają błon komórkowych
- zawierają tylko jeden typ informacji genetycznej: RNA lub DNA
- kwasy nukleinowe, czy to DNA czy RNA, mogą występować w formie jedno- lub
dwuniciowej, a także mogą posiadać różne orientacje nukleotydów: (+) – RNA o
pozytywnym sensie, orientacje nukleotydów jest taka sama jak na matrycy RNA; (-) – RNA
o negatywnym sensie, orientacja odwrotna od matrycowego RNA.
- Te wirusy, które zawierają RNA (retrowirusy, takie jak wirus HIV) posiadają enzym –
odwrotną transkryptazę – do tanskrybowania DNA z RNA.
-
- podstawowy schemat przepływu informacji genetycznej: DNA -> RNA -> białko
schemat w przypadku retrowirusów (HIV): RNA -> DNA -> RNA -> białko (okazuje się, że
nie tylko DNA może być przenośnikiem informacji genetycznej)
- wirusy składają się z dwóch podstawowych komponentów:
 białkowego płaszcza (kapsydu złożonego z białkowych podjednostek –
kapsomerów)
 rdzenia zbudowanego z kwasu nukleinowego (wirionu). Wirusy roślinne
zawierają tylko RNA, zwierzęce RNA lub DNA, a bakteryjne
(bakteriofagi) prawie zawsze DNA
- ponadto niektóre wirusy posiadają lipidową otoczkę
- wirus HIV:
 lipidowa otoczka
 odwrotna transkryptaza (integraza)
 wirusowa RNA
-
wirusy charakteryzują się bogactwem kształtów: helikalne (spiralne) i kubiczne
(dwudziestościenne)
bakteriofagi pasożytujące na rozmaitych gatunkach bakterii nie są liczne, ale mogą
zwiększyć swoją liczbę poprzez intensyfikację rozwoju bakterii
- grzyby są atakowane przez wirusy zwane mykofagami
- informacja genetyczna wirusów zawiera od 10 do 200 genów
Cykle życiowe wirusów.
Wirusy mają 2 rodzaje cykli życiowych: lityczny i lizogeniczny.
Cykl lityczny:
Infekcja -> synteza wirusowego DNA lub RNA -> synteza wirusowych białek, potrzebnych do
budowy płaszcza i lizozymów -> wypełnienie kapsydów -> uformowanie główki i ogonka ->
uwolnienie faga
Cykl lizogeniczny:
Infekcja -> wbudowanie DNA -> zsynchronizowany z komórkami gospodarza podział (wirus jest
zwykle nazywany wtedy profagiem) -> odporność na dalsze infekcje przez podobne fagi (synteza
cytoplazmatycznego represora białkowego) -> początki cyklu litycznego wywołane przez szok
środowiskowy -> wycięcie DNA -> inicjacja cyklu litycznego
Typy wirusów:
1. Można wyróżnić wirusy roślinne, zwierzęce, bakteryjne, grzybów, glonów i pierwotniaków.
Trudno znaleźć szczep bakterii, nie miałby zagrażających mu bakteriofagów. Specyficznym
przykładem są dane na temat Kluzobium melilotti.
2. Bezpośrednia izolacja
3. Specyficzne powiązania są determinowane przez receptory na komórkach, takie jak
polisacharydy, białko, rzęski i lipoproteiny.
Przeżywalność i rozprzestrzenianie się wirusów.
1. Niewiele wiadomo o wirusach infekcyjnych jako organizmy glebowe, poza tym, że
przebywają w glebie w formie uśpionej, zachowując zdolności pasożytnicze
 Ogranicza to biokontroli bakterii przy pomocy wirusów
 Wiele z wirusów glebowych przenoszonych jest przez nicienie czy grzyby
 Wirusy roślinne rzadko zimują w glebie
 Niektóre wirusy insektów pozostają aktywne przez lata
2. Wirusy stają się zagrożeniem środowiskowym, kiedy ich ludzka bądź zwierzęca odmiana
przeżyje w glebie na tyle długo, aby dostać się do wody pitnej.
 Z reguły wirusy łatwo przemieszczają się przez profil glebowy
 Są odsorbowane przez substancje organiczne gleby, próchnice i minerały ilaste –
generalnie przez te cząsteczki, które maja dużą powierzchnię sorpcyjną
 Zaadsorbowane wirusy mogą ulegać desorpcji
3. przeżywalnych wirusów wzrasta w wilgotnych warunkach.
Ekologiczna rola wirusów.
Kontrola populacji drobnoustrojów.
Zauważono zdolność bakteriofagów do regulowania populacji drobnoustrojów. Wirusy były
izolowane a następnie stosowane do kontrolowania populacji insektów, poprzez wywołanie na
danym terenie epizootycznej epidemii.
Plik z chomika:
kskazik276
Inne pliki z tego folderu:



14 ok.doc (120 KB)
10 ok.doc (164 KB)
12 ok.doc (202 KB)
 10A.doc (41 KB)
 11 ok.doc (95 KB)
Inne foldery tego chomika:

Agroekologia
 Agrometeorologia
 biochemia
 Biotechnologia
 biznesplan
Zgłoś jeśli naruszono regulamin







Strona główna
Aktualności
Kontakt
Dla Mediów
Dział Pomocy
Opinie
Program partnerski




Regulamin serwisu
Polityka prywatności
Ochrona praw autorskich
Platforma wydawców
Copyright © 2012 Chomikuj.pl
Download