Wymagane parametry techniczne zestawu do

advertisement
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej
dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Część 1. Dostawa wagi precyzyjnej
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Waga precyzyjna
Dodatkowe istotne warunki
zakupu
Opis i parametry przedmiotu zamówienia
 Metalowa obudowa wagi;
 Dokładność wagi: 0,001 g;
 Obciążenie maksymalne: 300g;
 Wyświetlacz LCD z podświetleniem;
 Funkcja tarowania;
 Średnica szalki: 130-150 mm;
 Szalka ze stali nierdzewnej;
 Kalibracja wewnętrzna;
 Zasilacz sieciowy;
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja: minimum 24 miesiące
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny
1
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Część 2. Dostawa detektora opadu (2 sztuki)
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Opis i parametry przedmiotu zamówienia

Detektor opadu (2 sztuki)
Dodatkowe istotne warunki
zakupu
Detektor opadu pozwalający na określenie czasu trwania, średniej i maksymalnej intensywności
opadu;
 Zakres temperatury pracy detektora: od -40°C do + 60°C;
 Urządzenie powinno łączyć się z loggerem kablem;
 Instalacja detektorów do automatycznych stacji meteorologicznych zlokalizowanych w Lublinie przy
Placu Litewskim oraz w Hajdowie;
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja: minimum 24 miesiące
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny
2
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Część 3. Dostawa deszczomierza korytkowego (2 sztuki)
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Deszczomierz korytkowy
( 2 sztuki)
Dodatkowe istotne warunki
zakupu
Opis i parametry przedmiotu zamówienia
Deszczomierz korytkowy:
 Ogrzewany (24V)
 Powierzchnia zbiorcza: 200 cm2;
 Wlot umieszczony na wysokości 1 m npg;
 Dokładność pomiaru: +/- 0,1 mm (<10 mm/h) i +/- 0,2 mm (>10 mm/h);
 Obudowa: laminat poliestrowo-szklany;
 Zakres temperatury pracy: od -30°C do + 60°C;
 Urządzenie powinno łączyć się z loggerem kablem;
 Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy;
 Zabezpieczenie przed generowaniem fałszywych impulsów podczas czyszczenia przyrządu;
 Instalacja deszczomierzy do automatycznych stacji meteorologicznych zlokalizowanych w Lublinie
przy Placu Litewskim oraz w Hajdowie;
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja: minimum 24 miesiące
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny
3
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Część 4. Dostawa radiometru uniwersalnego do pomiaru promieniowania jonizującego
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Opis i parametry przedmiotu zamówienia


Radiometr uniwersalny
do pomiaru
promieniowania
jonizującego
Dodatkowe istotne warunki
zakupu












Urządzenie musi umożliwiać zbieranie danych z różnych sond radiometrycznych ze scyntylatorami do pomiaru
promieniowania alfa, beta i gamma;
Zastosowanie radiometru:
- do analizy ilościowej częstości impulsów;
- do analizy spektrometrycznej rozkładu statystycznego wysokości impulsów;
- do analizy czasowej zdarzeń;
Ilość kanałów: minimum 4096;
Nominalna szerokość kanału: 300-400 µV;
Maksymalna częstość zliczeń z analizą amplitudy impulsów: minimum 25 000 imp./s;
Maksymalna częstość zliczeń bez analizy amplitud: minimum 200 000 imp./s;
Wbudowany zasilacz wysokiego napięcia: napięcie wyjściowe od +300 do +1500 V;
Wbudowany zasilacz niskiego napięcia: napięcie wyjściowe 24 V +/- 5%;
Zakres temperatury pracy: od -10°C do + 40°C;
Szczelność obudowy: IP 40;
Wyjście do komputera: interfejs RS-232, RS-422, USB 1.1;
Przyłączenie do komputera: przez interfejs USB i RS 232;
Dołączone oprogramowanie komputerowe do sterowania urządzeniem i do rejestracji danych pomiarowych;
Dołączone 2 dyski zewnętrzne o parametrach:
- pojemność: minimum 1 TB;
- interfejs USB 2.0 lub lepsze;
- format: 2,5”;
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja: minimum 24 miesiące
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny
4
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Część 5. Dostawa sondy scyntylacyjnej promieniowania jonizującego
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Sonda scyntylacyjna
promieniowania
jonizującego
Dodatkowe istotne warunki
zakupu
Opis i parametry przedmiotu zamówienia
 Napięcie zasilania:
- wysokie: 600 – 1400 V/0,3 mA polaryzacja dodatnia;
- niskie: + 24 V/15 mA;
 Sposób odprowadzenia sygnału wyjściowego przewodem zasilającym: + 24 V;
 Polaryzacja sygnału wyjściowego: dodatnia;
 Impuls wyjściowy sondy:
- polaryzacja dodatnia
 Sonda musi współpracować ze scyntylatorami typu: ZnS/Ag z folią SAD-12, SPF-35 z folią, NaJ/Tl
40x40 (spektrometryczny)
 Energetyczna zdolność rozdzielcza:
- dla energii 662 keV - ≤ 10 %;
Nieliniowość energetyczna w zakresie energii (100 - 1500) keV ≤ 2,0 %;
 Doprowadzenie sygnału kontrolnego: złącze BNC-50-0/G1;
 Długość przewodu zasilającego: minimum 3 m;
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja: minimum 24 miesiące
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny
5
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Część 6. Dostawa aparatu EEG
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Aparat EEG
Dodatkowe istotne warunki
zakupu
Opis i parametry przedmiotu zamówienia
Aparat stacjonarny wyposażony w:
 pięciokanałową głowicę wzmacniaczy biologicznych z możliwością pomiaru saturacji i rytmu serca;
 komputer standardu PC (twardy dysk – minimum 320 GB, pamięć RAM – minimum 4 GB, napęd
DVD-RW) wraz z dwoma monitorami LCD 22”;
 drukarką laserową do wydruku wyników badań;
 oprogramowanie systemu EEG w języku polskim do analizy i sterowania czynnością bioelektryczną
mózgu podczas treningu;
 zestaw 20 plansz stymulujących do prowadzenia treningu;
 oprogramowanie Baza Danych Pacjentów umożliwiające rejestrację pacjentów, tworzenie opisów
treningów, eksportowanie wyników, prowadzenie archiwizacji i tworzenia statystyk;
 wózek z filtrem sieciowym;
 instrukcję w języku polskim;
 zestaw elektrod miseczkowych i usznych;
 czujnik pulsoksymetru;
 pastę przewodząco-klejącą;
 zasilacz awaryjny UPS;
 moduł do zapisu i pełnej analizy sygnału EEG;
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja: minimum 24 miesiące
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny
6
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Część 7. Dostawa ręcznego mikrotomu rotacyjnego
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Ręczny mikrotom
rotacyjny
Dodatkowe istotne warunki
zakupu
Opis i parametry przedmiotu zamówienia
 Możliwość przygotowywania skrawków cienkich materiałów o różnej twardości zatopionych w
parafinie;
 Imadełkowy uchwyt na kostki parafinowe;
 Tacka na ścinki i zabrudzenia;
 Dwa niezależne mechanizmy bezpieczeństwa blokujące pracę ręcznego koła napędowego w
dowolnym momencie;
 Uchwyty noża wyposażone w stałą osłonę noża zasłaniające całą długość ostrza w każdej pozycji;
 Możliwość wstępnego dosuwu preparatu;
 Możliwość wykonywania skrawków w zakresie od 0,5µm do 60µm z możliwością stopniowego
wyboru grubości;
 Funkcja orientacji preparatu umożliwiająca ustawienie powierzchni bloczka bez wyjmowania go z
mechanizmu mocującego;
 Funkcja mechanicznego trymowania w co najmniej 2 zakresach (10 µm+/-5µm oraz 50µm+/-5µm);
 Zestaw noży (żyletek) mikrotomowych (min. 50 sztuk);
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja: minimum 24 miesiące
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny
7
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Część 8. Dostawa zmywarki laboratoryjnej
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Opis i parametry przedmiotu zamówienia









Zmywarka laboratoryjna











Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.): minimum 800 x 600 x800 mm;
Efektywna wysokość komory: minimum 160 mm dla każdego z dwóch poziomów;
Moc urządzenia: minimum 5000 W;
Pompa dozująca o mocy minimum 500 W;
Dopuszczalna temperatura pracy urządzenia od + 5°C do +40°C;
Funkcja podsuszania wkładu po zakończeniu zmywania;
Dwa niezależne poziomy mycia;
Automatyczne dozowanie neutralizatora do pełnego odmycia detergentu po zakończeniu procesu
zmywania;
Możliwość zastosowania w przyszłości dowolnych wózków iniekcyjnych (dedykowanych do
urządzenia) oraz podstawowych na dwóch poziomach- niezależnie od siebie; możliwość mycia za
pomocą iniekcji tylko na jednym poziomie (góra lub dół) bez konieczności umieszczenia wózka na
nieużywanym poziomie;
Wyświetlacz LCD;
Minimum 30 programów, w tym minimum 15 programów w pełni modyfikowalnych przez
użytkownika;
Teleskopowe szyny w koszach (wózkach);
Temperatura procesu mycia i dezynfekcji: minimum 93°C;
Kontrola temperatury wewnątrz urządzenia przy pomocy dwóch niezależnych sensorów;
Wbudowany zmiękczacz wody;
Oszczędne zużycie wody: maksimum 15 l/cykl;
System skraplania pary nie powodujący wydostawania się zapachów na zewnątrz;
Komora i wszystkie jej elementy wykonane ze stali nierdzewnej wysokogatunkowej;
Dwie automatyczne pompy dozujące płyny;
Kosz (wózek) podstawowy dolny;
8
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Dodatkowe istotne warunki
zakupu
Załącznik Nr 1 do SIWZ
 Kosz (wózek) podstawowy górny z ramieniem myjącym;
 System doprowadzania wody demineralizowanej do zmywarki – kolumna jonowymienna
przepływowa o pojemności minimum 7 litrów wyposażona w startowy zestaw jonitów oraz
konduktometr;
 Wkład z 28 hakami sprężynującymi – 2 sztuki;
 Specjalny wkład do mycia średniego szkła – np. kolby erlenmayera, wyposażony w minimum 18
potrójnych zaczepów na szkło;
 Kwadratowy koszyk do umieszczenia drobnego szkła laboratoryjnego ze stali nierdzewnej o boku 150
mm;
 Startowy zestaw materiałów zużywalnych: detergent, neutralizator, zmiękczacz wody, wkłady do
demineralizatora;
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja: minimum 24 miesiące
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny
9
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Część 9. Dostawa automatycznego limnigrafu ciśnieniowego
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Opis i parametry przedmiotu zamówienia






Automatyczny limnigraf
ciśnieniowy
Dodatkowe istotne warunki
zakupu
Wymiary: średnica maksimum 22 mm, długość maksimum 90 mm;
Pamięć: minimum 2 x 24 000 pomiarów;
Odstępy pomiarowe: od 0,5 sek. do 99 godzin;
Obudowa: stal nierdzewna;
Czujnik ciśnienia: ceramiczny;
Zakres pomiarowy:
- poziom wody: 10m;
- dokładność: 0,5 cm wody;
- rozdzielczość: 0,2 cm wody;
- temperatura: od -20°C do + 80°C;
- dokładność: +/- 0,1°C;
- rozdzielczość: 0,01°C;
- kompensacja: od 0°C do 40°C;
 Przybliżony czas pracy baterii powyżej 6 lat;
 Waga: maksimum 70 g;
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja: minimum 24 miesiące
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny
10
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Część 10. Dostawa pompy próżniowej
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Pompa próżniowa
Dodatkowe istotne warunki
zakupu
Opis i parametry przedmiotu zamówienia
 Pompa dwustopniowa;
 Wydajność pompowania – maksimum 5.6 m3/h;
 Ciśnienie końcowe bez balastu: 1,8 – 2,5 x 10-4mbar;
 Ciśnienie końcowe z balastem: 1 x 10-3 – 1 x 10-2mbar;
 Ilość oleju: od 1,0 do 1,5 litra;
 Kołnierz rury podłączeniowej: DN 16 KF;
 Masa – od 16 do 19 kg;
 Moc silnika: od 350 do 400 W;
 Zasilanie: 220-230 V, 50-60 Hz;
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja: minimum 24 miesiące
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny
11
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Część 11. Dostawa klimatyzatora przenośnego (2 sztuki)
CPV: 39717000-1 – wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Klimatyzator przenośny
(2 sztuki)
Opis i parametry przedmiotu zamówienia
 Klimatyzator przenośny:
- z systemem filtracji pozwalającym na pozbycie się z otoczenia wirusów, bakterii, zarodników pleśni
oraz nieprzyjemnych zapachów;
- z jonizatorem powietrza;
- z trybem chłodzenia TURBO;
- z trybem wyrzutowym powietrza;
- z trybem pracy nocnej;
- z trybem osuszania i wietrzenia;
- z automatyczną pracą żaluzji;
- sterowany pilotem;
- z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R410A;
- z odwilżaniem sterowanym mikroprocesorem;
- z kółkami ułatwiającymi przemieszczanie urządzenia;
- z automatycznym restartem po zaniku i powrocie zasilania;
- z możliwością manualnego spuszczania kondensatu;
- z 12-godzinnym programatorem czasowym;
 Moc chłodzenia: 2,12 kW;
 Maksymalny przepływ powietrza do wewnątrz pomieszczenia: 480 m3/h;
 Zasilanie: 230V/50 Hz;
 Osuszanie: minimum 28 l/dobę;
 Prędkość wentylatora: 2 + TURBO;
 Przeznaczony do pomieszczeń: maksymalnie 37m3;
 Poziom hałasu wewnątrz pomieszczenia: od 36 do 45 dB(A);
 Akcesoria:
- rura wyrzutowa - długość/średnica: 1200/125 mm;
- końcówka do instalacji w oknie;
12
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Dodatkowe istotne warunki
zakupu
Załącznik Nr 1 do SIWZ
- siatka zabezpieczająca przed wlotem owadów do rury wyrzutowej;
- zestaw przyssawek;
- pilot z bateriami;
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja: minimum 24 miesiące
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny
13
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Część 12. Dostawa zestawu do destylacji wody
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Zestaw do destylacji
wody
Dodatkowe istotne warunki
zakupu
Opis i parametry przedmiotu zamówienia
Zestaw do destylacji składający się z destylarki do wody i części szklanej do destylacji:
 Podłączenie wody wodociągowej: ciśnienie minimalne 2 bar;
 Ilość destylatu dla wody z wodociągu: minimum 4,2 l/h;
 Przewodność destylatu w odniesieniu do 25°C: minimum 1,5 µS/cm;
 Temperatura destylatu: 96° C +/- 1°C;
 Ilość wody chłodzącej dla wody z wodociągu: maksimum 45 l/h;
 Temperatura wody chłodzącej:
- wlot: 16°C;
- wypływ: 64°C;
 Grzałka ze stali szlachetnej;
 Wysokość: maksimum 600 mm;
 Wymiary (szerokość x długość) maksimum: 220 mm x 220 mm
 Waga: maksimum 6 kg
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja: minimum 24 miesiące
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny
14
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Część 13. Dostawa wagi laboratoryjnej I
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Waga laboratoryjna I
Dodatkowe istotne warunki
zakupu
Opis i parametry przedmiotu zamówienia
 Nośność: maksimum 520 g;
 Dokładność odczytu: 1 mg;
 Kalibracja zewnętrzna;
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja: minimum 24 miesiące
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny
15
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Część 14. Dostawa wagi laboratoryjnej II
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Waga laboratoryjna II
Dodatkowe istotne warunki
zakupu
Opis i parametry przedmiotu zamówienia
 Obciążenie: maksimum 600g;
 Działka odczytowa: 0,002g;
 Masa: maksimum 4 kg;
 Temperatura pracy: od +18 °C do + 33°C;
 Zasilanie: 230V/50Hz;
 Czas ważenia: maksimum 5 sek;
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja: minimum 24 miesiące
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny
16
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Część 15. Dostawa klatki Faraday’a (2 sztuki)
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Klatka Faraday’a
(2 sztuki)
Dodatkowe istotne warunki
zakupu
Opis i parametry przedmiotu zamówienia
 Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 120 cm x 75 cm x 100 cm +/- 5 cm;
 Klatka typu nablatowego z samodzielną podłogą, wykonana ze sztywnej blachy nierdzewnej,
umożliwiającej postawienie obciążenia rzędu 80-100 kg bez powstania wgnieceń lub odkształceń;
 Konstrukcja klatki oparta na sztywnej ramie ze stali nierdzewnej;
 Wszystkie 4 ściany i sufit wypełnione siatką tkaną, miedzianą o średnicy oczka 1,5 mm (+/-0,5 mm);
 W lewej i prawej ścianie umieszczone przepusty kablowe o średnicy 5 cm (+/- 1 cm), wykonane z
tworzywa zabezpieczającego przewody przed przetarciem lub innym uszkodzeniem, umieszczone na
wysokości nie większej niż 10 cm nad dnem;
 Cała przednia ściana otwierana do góry w formie rolety zwijanej z mechanizmem sprężynowym
wspomagającym otwieranie, z możliwością zablokowania w stanie częściowego otwarcia w dowolnej
pozycji;
 Obsługa otwarcia i blokowania pozycji z użyciem tylko jednej ręki;
 Możliwość samodzielnego rozmontowania i przeniesienia klatki w inne miejsce;
 Możliwość samodzielnej wymiany uszkodzonej ścianki z siatki miedzianej na zapasową;
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja: minimum 24 miesiące
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny
17
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Część 16. Dostawa zestawu wyparnego do zagęszczania próżniowego
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Zestaw wyparny do
zagęszczania próżniowego
Opis i parametry przedmiotu zamówienia
 Zestaw wyparny do zagęszczania próżniowego w zestawie z łaźnią wodno-olejową.
 Chłodnica skośna ze zgrupowanym układem króćców przyłączeniowych dla przewodów
doprowadzających medium chłodzące oraz źródło próżni;
 Pokrętło do ustawiania szybkości obrotowej na słupku powyżej kolby destylacyjnej (brak możliwości
przypadkowego zachlapania);
 Powierzchnia kondensacji: minimum 1500 cm2;
 Mocowanie kolby destylacyjnej: system Combi-clip z wewnętrznym gwintem i metalową zawleczką
do szybkiego mocowania i zdejmowania kolby destylacyjnej;
 Rurka wyparna: szklana ze szlifem STJ 29/32 z zewnętrznym gwintem dostosowanym do współpracy
z Combi-clipem;
 Cichobieżny napęd obrotowy kolby destylacyjnej sterowany elektronicznie;
 Podnoszenie kolby elektryczne;
 Automatyczne podniesienie kolby destylacyjnej w przypadku zaniku zasilania;
 Moduł do zagęszczania poprzez wirowanie;
 Wymiary (dług. x wys. x głęb. ): maksimum 550 mm x 575 mm x 415 mm;
 Zasilanie: 230 V/50 Hz;
 Zużycie mocy: maksimum 1760 W razem z łaźnią;
 Prędkość obrotowa: płynna regulacja w zakresie 20-280 obr. /min.;
 Rozmiar kolb destylacyjnych: od 50 do 5000 ml;
 Ciężar kolby destylacyjnej: maksimum 3 kg;
 Akcesoria dodatkowe:
- kolba destylacyjna 1000 ml – 1 szt.
- odbieralnik pokryty plastikiem 1000 ml – 1 szt.
- pompka wodna;
18
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Dodatkowe istotne warunki
zakupu
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Łaźnia wodno-olejowa:
 Wymiary (dług. x wys. x głęb.): maksimum 285 mm x 240 mm x 300 mm;
 Masa: maksimum 4 kg;
 Zasilanie: 230V/50Hz;
 Zużycie mocy: maksimum 1700W;
 Pojemność misy: minimum 4 litry;
 Misa łaźni ze stali nierdzewnej;
 Możliwość wyjęcia misy do czyszczenia;
 Rozmiar kolby: maksimum 4 litry;
 Zakres temperatury: od + 20° C do 180°C;
 Odchylenie temperaturowe: +/- 2° C;
 Wyświetlacz zadanej oraz aktualnej temperatury medium w łaźni umiejscowiony na froncie łaźni;
 Deklaracja zgodności CE;
 Certyfikat jakości producent ISO 9001 lub równoważny;
- Instrukcja obsługi
- Gwarancja: minimum 24 miesiące
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny
- Bezpłatna instalacja, pierwsze uruchomienie sprzętu i szkolenie personelu w miejscu użytkowania zestawu
wyparnego do zagęszczania próżniowego
19
Download