Wymagane parametry techniczne zestawu do

advertisement
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/34-2012/DOP-a
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej
dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Zadanie 1. Dostawa suszarki laboratoryjnej
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Suszarka laboratoryjna
Dodatkowe istotne warunki
zakupu
Opis i parametry przedmiotu zamówienia













Pojemność komory: minimum 112 l
Zakres temperatury pracy: minimum od 5°C powyżej temperatury otoczenia do + 250°C
Regulacja temperatury: co 0,1 °C
Materiał komory: stal nierdzewna
Materiał obudowy: blacha malowana proszkowo lub stal nierdzewna
Ilość półek: minimum 2
Zasilanie: 50Hz, 230V
Naturalny obieg powietrza
Alarm dźwiękowy
Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury
Kontrola zaniku napięcia
Drzwi pełne
Możliwość pracy z priorytetem temperatury (urządzenie osiąga zadaną temperaturę, następnie zaczyna
odliczać czas programu)
 Możliwość nastawienia opóźnienia startu od 1min do 99 godz.
 Możliwość podglądu zadanych i bieżących parametrów podczas pracy urządzenia
- Gwarancja: minimum 24 miesiące
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny
1
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/34-2012/DOP-a
Zadanie 2. Dostawa zestawu do elektroforezy z wyposażeniem
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Opis i parametry przedmiotu zamówienia









Zestaw do elektroforezy
z wyposażeniem

Zestaw do elektroforezy pionowej składający się z:
- zbiornika z pokrywą
- modułu do elektroforezy na 2 żele
- zasilacza
Wymiary aparatu: (szer. x wys. x głęb.) maksimum 28cm x 15cm x 18 cm
Wymiary żelu: (szer. x wys.) 8 cm x 8,5 cm +/- 1 cm
Ilość próbek: 2 x 12
Ilość buforu w komorze: 90 ml +/- 10 ml
Ilość buforu w komorze głównej: maksimum 1600 ml
Średnica końcówek elektrycznych : 4 mm
Platynowe elektrody
Zasilacz o następujących parametrach:
- Napięcie: od 2-300 V
- Natężenie: od 1 – 700 mA
- Możliwość ustawień stałego napięcia
- Możliwość ustawień stałego natężenia
- Możliwość regulacji: co 1V, 1mA
- Liczba wyjść: minimum 4 pary
- Timer z alarmem: od 1-999 min.
- Wyświetlacz parametrów
Wyposażenie:
- Płytki o wymiarach: (szer. x wys. x gr.) 10 cm x 10 cm x 0,2 cm
- 2 pary płytek bez wcięć
- 6 par płytek z wcięciami
- 1 płytka zaślepka
- 4 przekładki o grubości 1 mm
- 2 wkładki do wyrównania przekładek
2
Oznaczenie sprawy: PN/34-2012/DOP-a
Dodatkowe istotne warunki
zakupu
Załącznik Nr 1 do SIWZ
- 2 grzebienie o grubości 1 mm na 12 próbek
 - Baza do wylewania żeli wraz z dwiema silikonowymi uszczelkami
- Gwarancja: minimum 24 miesiące
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny
3
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/34-2012/DOP-a
Zadanie 3. Dostawa automatycznego limnigrafu ciśnieniowego
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Automatyczny limnigraf
ciśnieniowy
Dodatkowe istotne warunki
zakupu
Opis i parametry przedmiotu zamówienia
Ciśnieniowy rejestrator zmian wysokości zwierciadła wody i temperatury:
 Wymiary: średnica maksimum 22 mm, wysokość maksimum 90 mm;
 Pamięć minimum 2 x 24 000 odczytów dla temperatury i ciśnienia;
 Odstępy pomiarowe w przedziale : od 0,5 s do 99 godzin;
 Obudowa ze stali nierdzewnej;
 Ceramiczny czujnik ciśnienia;
 Zakres pomiarowy:
- poziom wody: 10, 20, 50, 100 m;
- dokładność: 0,5 cm, 1 cm, 2,5 cm i 5 cm wody
- rozdzielczość: 0,2 cm, 0,4 cm, 1 cm, 2 cm wody
- temperatura: od - 20°C do + 80°C
- dokładność: +/- 0,1 °C
- rozdzielczość: 0,01 °C
- kompensacja: od 0°C do + 40°C
 Waga: maksimum 70 g
 Przybliżony czas pracy baterii powyżej 6 lat
- Gwarancja: minimum 24 miesiące
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny
4
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/34-2012/DOP-a
Zadanie 4. Dostawa aparatu do pomiarów sorpcji fizycznej gazów z wyposażeniem
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Aparat do pomiarów sorpcji
fizycznej gazów
z wyposażeniem
Opis i parametry przedmiotu zamówienia
Automatyczny aparat sorpcyjny do szybkich pomiarów powierzchni właściwej i porowatości metodą sorpcji
gazów:
 Możliwość pomiarów pełnych izoterm adsorpcji/desorpcji klasyczną metodą dozowania gazu
i mierzenia ciśnienia równowagowego przy pomocy wbudowanego czujnika ciśnienia;
 Możliwość pracy zarówno w trybie klasycznym (gdzie do pomiaru adsorpcji stosowany jest określony
gaz, natomiast pomiar objętości komory pomiarowej i próbki odbywa się przy użyciu helu), jak
również w trybie eliminującym konieczność stosowania helu;
 Minimum dwa wbudowane w aparat stanowiska do odgazowania próbek, każde z indywidualnym
kontrolerem temperatury oraz zaworem regulującym przepływ gazu w czasie odgazowania;
 Możliwość równoczesnego korzystania ze wszystkich stanowisk (tj. 1 stanowiska pomiarowego oraz
2 stanowisk odgazowania);
 Możliwość odgazowania próżniowego lub w przepływie gazu;
 Aktualna temperatura odgazowania wyświetlana na niezależnych wyświetlaczach LCD na obudowie
aparatu sorpcyjnego;
 Zakres temperatur odgazowania: minimum od temperatury pokojowej do 300°C;
 Schemat z diodami (odpowiadającymi zaworom) ilustrujący aktualny stan układu umieszczony na obudowie
aparatu;
 Możliwość wykonania kalibracji objętości układu dozowania przez użytkownika przy pomocy
wbudowanego urządzenia kalibracyjnego bez konieczności wzywania serwisu;
 Możliwość zamiennej obsługi aparatu poprzez wbudowany panel kontrolny oraz z poziomu
komputera PC poprzez dołączone oprogramowanie;
 Oprogramowanie (pracujące w środowisku Windows) powinno umożliwiać obliczanie powierzchni
właściwej metodami BET i Langmuira, porowatości metodami BJH, Dollimore-Hill, DubininRadushkievich, de Boer’a, Halsey’a, STSA, Horvath-Karwazoe, Saito-Foley oraz GCMC i DFT;
 Możliwość generowania i wydruku raportów;
 Możliwość wykonania pomiarów sorpcyjnych z użyciem gazów/par: N2, CO, CO2, C2H6, C3H8,
5
Oznaczenie sprawy: PN/34-2012/DOP-a







Załącznik Nr 1 do SIWZ
C4H10, CH4, O2, Ar, He, Kr, H2O;
Kontrola zanurzenia komory z próbką w chłodziwie oraz automatyczne unoszenie naczynia
z chłodziwem zapewniające stałe zanurzenie próbki;
Ustalanie głębokości zanurzenia przy pomocy czujnika RTD sprzężonego z układem mechanicznym
podnoszącym zbiornik z ciekłym azotem w miarę ubywania chłodziwa;
Naczynie z chłodziwem umożliwiające pracę przez minimum 30 godzin;
Miernik ciśnienia o następujących parametrach:
- minimalny roboczy zakres ciśnienia 0-0,13 MPa;
- dokładność maksimum 0,15%;
- powtarzalność maksimum 0,02%;
- rozdzielczość dla azotu: maksimum 0,0005 p/po;
-7
- czułość: maksimum 1,5×10 mola;
Możliwość zweryfikowania podanych parametrów na podstawie oficjalnych publikacji producenta
np. strona internetowa, broszura, instrukcja obsługi;
Zasilanie: 100-230 V, 50/60 Hz (europejska wtyczka);
Dodatkowe akcesoria stanowiące nieodłączną część zamówienia:
- Dwustopniowa rotacyjna pompa próżniowa pozwalająca na osiągnięcie próżni minimum 0,13 Pa i wydajności
minimum 5 m3/h;
- Reduktor ciśnienia dla azotu z króćcem 1/8 cala z możliwością ustawienia ciśnienia 0,7 atmosfery;
- Naczynie Dewara na ciekły azot o pojemności 20-25 litrów wraz z automatyczną pompką;
- Porowaty materiał referencyjny, zapasowe celki i uszczelki;
Dodatkowe istotne warunki
zakupu
- Gwarancja: minimum 24 miesiące
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny
- Montaż, rozruch aparatu oraz bezpłatne przeszkolenie personelu, w miejscu użytkowania aparatury
6
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/34-2012/DOP-a
Zadanie 5. Dostawa wagi analitycznej
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Waga analityczna
Dodatkowe istotne warunki
zakupu
Opis i parametry przedmiotu zamówienia
 Obciążenie maksimum 210g;
 Działka legalizacyjna: e 1 mg
 Działka odczytowa: d 0,1 mg
 Liniowość: +/- 0,3 mg;
 Powtarzalność: 0,1 mg;
 Rozmiar szalki: maksimum 90 mm;
 Możliwość kalibracji wewnętrznej;
 Tryby pracy: ważenie, liczenie sztuk, ważenie procentowe;
 Jednostki ważenia: mg, g, et, oz, dwt, tical, tola, mommes, baht, grain, mesghal, Niuton, ozt, teals;
 Czas stabilizacji: maksimum 3 sek.;
 Osłona klawiatury;
 Szafka przeciwpodmuchowa;
 Ważenie pod wagą (hak);
 Interfejs: RS 232;
 Temperatura pracy: minimum od 15°C do 30°C
 Waga musi być legalizowana
 Masa wagi: maksimum 4,5 kg
 Wymiary wagi (szer. x dług. x wys.): maksimum 20 x 29 x 32 cm
- Gwarancja: minimum 24 miesiące
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny
7
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/34-2012/DOP-a
Zadanie 6. Dostawa łaźni wodnej z akcesoriami (10 sztuk)
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Łaźnia wodna z akcesoriami
(10 sztuk)
Dodatkowe istotne warunki
zakupu
Opis i parametry przedmiotu zamówienia












Zakres temperatury : minimum od 30°C do 110°C
Termostabilność : +/- 2°C
Płynna regulacja temperatury
Zbiornik łaźni wykonany ze stali nierdzewnej
Obudowa stalowa pokryta lakierem proszkowym
Grzałki w osłonie odpornej na korozję i wysokie temperatury
Grzałki montowane na dnie łaźni
Pojemność: minimum 1,5 L
Waga: maksimum 1,4 kg
Wymiary wewnętrzne komory: (głębokość x średnica) maksimum 12 x 20 cm
Wymiary zewnętrzne: (głębokość x średnica) maksimum 21 x 20 cm
Akcesoria
- półka perforowana na dno łaźni
- pokrywa z pierścieniami redukcyjnymi
- Gwarancja: minimum 12 miesięcy
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny
8
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/34-2012/DOP-a
Zadanie 7. Dostawa wyparki próżniowej z akcesoriami
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Opis i parametry przedmiotu zamówienia

Wyparka próżniowa
z akcesoriami
Dodatkowe istotne warunki
zakupu
Rotacyjna wyparka próżniowa:
- Zakres prędkości: minimum od 20 do 280 obr./min.;
- Automatyczny podnośnik głowicy;
- Możliwość regulacji kąta nachylenia głowicy;
- Wyświetlacz cyfrowy;
- Chłodnica destylacyjna;
 Akcesoria:
- Łaźnia wodno-olejowa;
- Zakres temperatury: minimum od 20°C do 180°C;
- Moc grzewcza: minimum 1300W;
- Dokładność kontroli temperatury: +/- 1K;
- Pompa próżniowa:
- Ciśnienie: maksimum 2,4 bar;
- Prędkość przepływu: minimum 6 L/min.
- Próżnia końcowa: maksimum 100 mbar
- Gwarancja: minimum 24 miesiące
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny
9
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/34-2012/DOP-a
Zadanie 8. Dostawa systemu chłodzenia do serwerów obliczeniowych
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Opis i parametry przedmiotu zamówienia

Systemy chłodzenia do
serwerów obliczeniowych
Dodatkowe istotne warunki
zakupu
System chłodzenia składa się z powietrznego klimatyzatora typu SPLIT o nominalnej mocy
chłodzącej minimum 9,5 kW z inwerterem;
 Normatywny zakres pracy skraplacza: minimum od -20°C do 46°C; praca całoroczna;
 Poziom hałasu jednostki wewnętrznej mierzony w odległości 1 m w warunkach komory akustycznej:
maksimum 35/38/47 dB (dla minimalnego/średniego/maksymalnego biegu wentylatora);
 Klasa energetyczna A;
 Zasilanie 230V/50Hz;
 Czynnik chłodzący R-410A lub równoważny tzn. ekologiczny, nieszkodliwy dla środowiska;
- Gwarancja: minimum 36 miesięcy
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Przeglądy gwarancyjne: dwa razy w roku – raz na wiosnę, raz na jesieni;
- Serwis pogwarancyjny
10
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/34-2012/DOP-a
Zadanie 9. Dostawa indukcyjnego pieca tyglowego
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Indukcyjny piec tyglowy
Dodatkowe istotne warunki
zakupu
Opis i parametry przedmiotu zamówienia
Indukcyjny piec tyglowy do topienia stopów miedzi i aluminium:
 Pojemność tygla: minimum 100 kg miedzi lub minimum 30 kg aluminium;
 Moc czynna pieca: 35 kW;
 Częstotliwość znamionowa: 7-9 kHz;
 Moc podłączeniowa: 42 kVA, 3 x 400V, 50Hz;
 Zużycie wody chłodzącej: maksimum 25 L/min.;
 Wydajność topienia brązu do 1200°: minimum 80 kg/h;
 Powierzchnia zabudowy: maksimum 0,8 x 2,3 m;
- Gwarancja: minimum 24 miesiące
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny
- Montaż, rozruch pieca oraz bezpłatne przeszkolenie personelu, w miejscu użytkowania pieca
11
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/34-2012/DOP-a
Zadanie 10. Dostawa wagi precyzyjnej
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Waga precyzyjna
Dodatkowe istotne warunki
zakupu
Opis i parametry przedmiotu zamówienia
 Obciążenie: maksimum 300 g
 Dokładność: maksimum 0,001 g
 Metalowa obudowa
 Szalka ze stali nierdzewnej
 Średnica szalki: w zakresie od 130 do 150 mm
 Wyświetlacz LCD z podświetleniem
 Funkcja tarowania
 Kalibracja wewnętrzna
 Zasilacz sieciowy w komplecie
- Gwarancja: minimum 24 miesiące
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny
12
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/34-2012/DOP-a
Zadanie 11. Dostawa wirówki laboratoryjnej z wyposażeniem
CPV: 38500000-0 – aparatura kontrolna i badawcza
Nazwa aparatu / urządzenia /
komponentów
Opis i parametry przedmiotu zamówienia

Wirówka laboratoryjna
z wyposażeniem
Dodatkowe istotne warunki
zakupu
Wirówka laboratoryjna wentylowana o następujących parametrach:
- Wirnik kątowy umożliwiający wirowanie próbek o objętości 4 x 250 ml, dodatkowo wkładki
redukcyjne do wirowania próbek o objętości 100 ml (4 sztuki);
- Prędkość obrotów: minimum 10 000 rpm;
- Wyświetlacz graficzny LCD;
- Płynna regulacja czasu wirowania: minimum od 5 sek. do 6 godzin;
- Płynna regulacja szybkości wirowania: minimum od 100 do 10 000 rpm;
- Możliwość zmiany parametrów podczas wirowania;
- Możliwość regulacji RPM/RCF;
- Możliwość rozbudowy o wirniki do wirowania próbek o innej objętości;
- Produkt musi spełniać międzynarodowe normy bezpieczeństwa;
 Akcesoria:
- Zamykane pojemniki z polipropylenu do wirówki o objętościach:
- 250 ml (8 sztuk);
- 100 ml (8 sztuk);
- Gwarancja: minimum 24 miesiące
- Bezpłatny serwis gwarancyjny
- Serwis pogwarancyjny
13
Download