Oferta wykładów dla dorosłych >>> pobierz

advertisement
Tematy wykładów (z elementami warsztatów) dla osób dorosłych, nauczycieli i młodzieży
starszej
I . PIOTR SKUBAŁA
 Biologia uczy myśleć. Ekologia a tajemnica życia na Ziemi
 Czy żyjemy na symbiotycznej planecie? Głos przeciw „naturze czerwonej od kłów
i pazurów”
 Czy życie na Ziemi jest zagrożone? Wpływ człowieka na biosferę
 Bioróżnorodność największym i najmniej docenianym skarbem ludzkości
 Dlaczego powinniśmy chronić przyrodę? Motywy ochrony środowiska
 Ludzie w obronie przyrody. Moja ocena zachowań społecznych
 Etyka a konflikty środowiskowe. Przykładowe case studies
 Etyka a konflikty środowiskowe. Jesteś za czy przeciw?
 Kierunki w etyce środowiskowej. Jakiej etyki naprawdę potrzebujemy?
 Główne nurty w filozofii środowiskowej
 Etyka wyzwolenia zwierząt
 Nasz ślad na Ziemi. Metoda śladu ekologicznego
 Czy Polacy dbają o przyrodę?
 Roztocze (Acari) – niewidoczni mieszkańcy w Twoim domu
Czas trwania od 2 do 4 godz.
Prowadzący: Piotr Skubała - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Śląskiego, doktor habilitowany nauk
biologicznych, zatrudniony w Katedrze Ekologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu
Śląskiego. Zajmuje się ekologią i systematyką saprofagicznych, glebowych roztoczy z rzędu Oribatida,
a także filozofią środowiskową, ekoetyką i edukacją ekologiczną. Wiedzę biologiczną łączy
z zainteresowaniami filozoficznymi i etycznymi, stoi na gruncie holistycznej koncepcji Przyrody,
reprezentuje stanowisko biocentryczne. Od lat współpracuje z wieloma ośrodkami edukacji ekologicznej
i organizacjami ekologicznymi.
II. MICHAŁ AUGUSTYNIAK
 - Aborygeni a problem ochrony przyrody w Australii
 - Piękno zaklęte w przyrodzie. Bieszczady
 - Edukacja przyrodnicza w parkach narodowych USA
 - Nowe rozumienie pojęcia „bogactwa naturalne” sposobem na troskę o klimat
 - Przyroda Nowej Zelandii czyli gotowanie jaj w wulkanie
 - Elektrośmieci
 - Największe drzewa świata
 - Wietnam – biedny kraj dumnych ludzi
 - Drugi koniec Świata. Ocean główną przyczyną odmienności przyrodniczej i kulturowej
Nowej Zelandii
 - Niezwykłe rośliny i zwierzęta Australii
Czas trwania od 45 minut do 2 godzin.
Prowadzący: Dr Michał Augustyniak absolwent kierunku geografii na Uniwersytecie Śląskim.
Doktorat uzyskał na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w zakresie nauczania geografii,
co ułatwia atrakcyjne i skuteczne propagowanie treści zawartych w wystąpieniach. Prowadzi wykłady
popularnonaukowe dla uczniów na wszystkich etapach edukacji i dla osób dorosłych. Pozsiada bogate
doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu geografii i przyrody z dziećmi, młodzieżą i osobami
dorosłymi (studenci, nauczyciele, pasjonaci). Był instruktorem w Międzynarodowym Miasteczku
Edukacji Ekologicznej. Autor i współautor szkolnych programów nauczania geografii i przyrody,
podręczników szkolnych do geografii i przyrody, przewodników metodycznych, zeszytów ćwiczeń
i atlasu dla szkoły podstawowej, gimnazjum oraz liceum ogólnokształcącego a także wielu innych
opracowań powiązanych z popularyzacją wiedzy. Twórcą licznych gier dydaktycznych powiązanych
z geografią, przyrodą i ochroną środowiska. Prywatnie podróżnik, który zwiedził już kilkadziesiąt krajów
na pięciu kontynentach. Stara się poznawać odwiedzane miejsca szukając ich prawdziwego charakteru
i specyfiki, dzięki czemu próbuję zrozumieć i poczuć odwiedzany region.
Download