MAPA - Gazeta.pl

advertisement
„Ta ziemia od innych droższa”
Niedaleko Krakowa na malowniczej Wyżynie
Leży sobie wieś Bebło, co z urody swej słynie
Otacza ją z jednej strony Ojcowski Park Narodowy
Skąd wiatr rozwiewa nad Bębłem, przyjemny zapach sosnowy
Od zachodniej strony jest zaś Będkowska Dolina
To krakowskich turystów ulubiona kraina
Zwiedzają oni Ojców i Dolinę Będkowską
i leżącą koło Bębła Grotę Wierzchowską
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
2
BĘBŁO
Czar przyrody i krajobrazu
Ocalić od zapomnienia
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
3
Nasza miejscowość: BĘBŁO
Województwo: MAŁOPOLSKIE
Gmina Wielka Wieś leży na południowym cyplu
pasa Jury Krakowsko-Częstochowskiej, na
północny zachód od Krakowa (ok. 15 km od
jego centrum)
Powiat: KRAKOWSKI
Gmina: WIELKA WIEŚ
Część południowa gminy ma charakter
łagodnie wznoszącego się płaskowyżu, część
północna opada gwałtownie ku dolinom
Prądnika, Kluczwody i Będkówki.
Charakterystyczną cechą terenu są formy
krasowe oraz liczne wapienne ostańce – skałki
wznoszące się ponad pofałdowany teren
rolniczy. Teren Gminy ze względu na swe
wysokie walory krajobrazowe i liczne atrakcje
turystyczne jest miejscem sobotnio-niedzielnego
wypoczynku i jest również oazą spokoju, gdzie
wielu Krakowian postanowiło zamieszkać na
stałe uciekając od wielkomiejskiego gwaru.
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
4
Wieś Bębło położona jest 20 km od
Krakowa. Z jej najwyższych
wzniesień „Lasku” (468 m n.p.m.)
i Łabajowej Skały (434 m n.p.m.)
można przy dobrej pogodzie
podziwiać piękno Tatr i panoramę
Krakowa z Wawelem i Wieżą
Ratuszową.
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
5
ŻYTNIA SKAŁA
Idąc drogą w kierunku południowo –
wschodnim, prowadzącą z naszej wsi
Bębło, znajduje się malowniczy
ostaniec zwany Żytnią Skałą.
W północnej ścianie ostańca znajdują
się trzy schroniska podskalne: najdalej
wysunięte na wschód – Przechodnie
oraz Małe i Wysokie.
Taras przedjaskiniowy dwóch
ostatnich i wnętrze schroniska
Wysokiego zostały przebadane
w czasie prac wykopaliskowych
w 1965 r .
W osadach znaleziono wiele szczątków fauny plejstoceńskiej, niewielką ilość
narzędzi krzemiennych z górnego paleolitu oraz fragmenty ceramiki neolitycznej
i wczesnośredniowiecznej. Z Żytniej Skały roztacza się widok na rozległa
wierzchowinę jurajską, na której rozrzucone są malownicze ostańce.
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
6
W kierunku wschodnim po drugiej stronie drogi
Kraków – Olkusz stoi grupa skałek zwanych
Duże Skałki, z nieczynnym kamieniołomem
wewnątrz, a u ich podnóża widoczny komin nie
użytkowanego wapiennika.
DUŻE
SKAŁKI
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
7
Na obszarze tych ostańców wykształciły się płaty
roślinności murawowej i naskalnej, ciepłych zarośli,
wtórnych muraw kserotermicznych i ubogich
pastwisk.
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
8
MOJA MAŁA OJCZYZNA
W CZTERECH PORACH ROKU
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
9
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
10
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
11
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
12
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
13
JASKINIA
WIERZCHOWSKA
GÓRNA
Zapraszamy
na spotkanie z nietoperzami
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
14
Jaskinia
Wierzchowska
Górna leży w malowniczej
Dolinie Kluczwody, na
zboczach której występują
liczne skałki z wapienia
jurajskiego.
Przeważają
tu
lasy
grądowe, występują duże
płaty buczyny karpackiej
oraz fragmenty borów
mieszanych.
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
15
OJCOWSKI
PARK
NARODOWY
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
16
Komu obce strony znane,
Wstydem lice swe zarumień,
Jeśliś widział Tybr, Sekwanę,
A Prądnika minął strumień.
Po co szukać obcych krajów,
Alp odwiedzać grzbiet wysoki?
Wśród Ojcowa skał i gajów
Równie szczytne masz widoki.
/Franciszek Salezy Dmochowski/
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
17
OCALIĆ
OD
ZAPOMNIENIA
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
18
Krystyna Janecka
Tutaj się urodziłam...
Tutaj się urodziłam
Na podkrakowskiej ziemi
Stąd ojciec mój, dziad, pradziad
Tu moje korzenie.
Na tych bębelskich skałkach
Gdzie kwitnie kwiat jabłoni
A z okien mego domu mam Kraków jak na dłoni!
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
19
Rys historyczny
Wieś Bębło została założona
w XIII wieku. Ślady osadnictwa są
bardzo stare i sięgają 4000 lat
przed naszą erą.
W XIV w. Bębło należało do starostwa
ojcowskiego. W 1385 r. Jaśko z Korzkwi był
pierwszym starostą. Następnym był Hincza Kasztelan
Rozpierski, a później zaufany króla Jagiełły – Piotr
Szafraniec z Łuczyc.
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
20
W 1406 r. zamek ojcowski zbudowany przez
Kazimierza Wielkiego otrzymał w dzierżawę
za 100 grzywien Jan Mężyk z Dąbrowy.
Starostwo
jego
obejmowało
wsie
Smardzowice, Wielką Wieś, Zelków, Bębło,
Wierzchowie, Jerzmanowice i Gotkowice.
W 1827 r. Bębło liczyło 56 domów i 338
mieszkańców. Po III rozbiorze Polski
znalazło się pod zaborem rosyjskim, a
właściwie
na
pograniczu
zaboru
rosyjskiego i austryjackiego. Głównym
zajęciem ludności było w tym czasie
rolnictwo.
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
21
Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r.
zaczęło się we wsi ożywione działanie
społeczne, powstaje Ochotnicza Straż Pożarna,
kółko rolnicze, zaczyna się rozwijać ruch
młodzieżowy i ludowy.
Budownictwo było drewniane, a dachy kryte słomą.
Wydajność ziemi bardzo niska. Powszechnie używanymi
narzędziami były cepy, motyka, kosa i grabie.
Corocznie w okresie wiosny wieś tropiły przednówki. Ludzie
po prostu nie mieli co jeść. Wiele rodzin żywiło się zwykłymi
łupinami z ziemniaków, brukwią, jagodami. W wielu
rodzinach chleb był od święta, nie mówiąc już o mięsie.
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
22
A dziś...
Moja mała Ojczyzna
To właśnie moja wioska
To piękne duże domy
Wzdłuż asfaltowej długiej drogi
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
23
Oświata
W latach 1918-45 poziom
oświaty był bardzo niski. Wielu
ludzi nie umiało czytać i pisać.
Początkowo było to nauczanie
tylko w zimie, kiedy nie było prac
polowych.
Przed 1939 rokiem ówczesna szkoła powszechna mieściła
się w trzech drewnianych budynkach, w której były klasy od
pierwszej do szóstej. We wcześniejszych latach dzieci kończyły
zaledwie trzy lub cztery klasy, a było wielu i takich, którzy
kończyli tylko dwie klasy szóste zimowe. Absolwenta VII klasy
szkoły powszechnej uznawano za wysoce wykształconego.
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
24
W okresie przedwojennym w naszej wsi uczyły dwie
nauczycielki: Maria Orczyk i Zofia Orczyk. Szkoła
dzisiejsza stoi na miejscu dawnego budynku szkoły
mieszczącego się w prywatnym budynku p. Kowalików.
Dzieci uczyły się matematyki, języka polskiego, geografii i historii.
Uczniowie siedzieli w ławkach, w których mieściły się kałamarze pełne
atramentu. Korzystali z drewnianych piórników, w których najczęściej było
tylko pióro ze stalówką. Uczniowie nie mieli wszystkich potrzebnych
podręczników. Lekcje trwały od poniedziałku do soboty. Między lekcjami
trwały przerwy zwany pauzami ok. 10 minut. Podczas pauz uczniowie
bawili się w koło młyńskie, grano w „zośkę” i chowanego.
Po zakończeniu lekcji dzieci wykonywały wiele prac domowych. Pasły
gęsi, krowy, pomagali w pracach polowych.
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
25
A dziś ...
2005
Szkoła Podstawowa, do której
uczęszczamy znajduje się w naszej
wsi BĘBŁO
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
26
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
27
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
28
Kultura fizyczna we wsi Bębło była
zjawiskiem nieznanym. Wszystko trzeba
było budować od podstaw – bazę sportową,
sprzęt. Wiele młodzieży z Bębła udawało się
do szkół na Śląsku i w Krakowie, zdobyte
tam doświadczenie zaczęli przynosić do
swojej wsi.
Pierwszymi którzy zaczęli organizować sport w Bęble byli:
Mieczysław Nowakowski, Witold Pęgiel, Stanisław Dąbrowski,
Stanisław Łapka, Stanisław Mrozowski i Tadeusz Grzybowski,
który uczęszczał do szkoły zawodowej w Krakowie, a później
pracował w wodociągach miejskich i tam zetknął się z
zawodnikiem T.S. Wisła. W wyniku ich działań 18 lipca1928 r.
został zarejestrowany w Radzie Powiatu LZS w Olkuszu,
Ludowy Klub Sportowy Bębło.
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
29
Hymn LZS ,,ORZEŁ 1948 BĘBŁO”
Będziemy grac jak te asy,
Bębło, Bębło każdy zna,
Aby wejść do dobrej klasy.
Bo sportowców dobrych ma.
Wszyscy wtedy krzykną orzeł w góre,
Bębło zna już prawie cały kraj,
Orzeł Bębło brawo Bębło góra. Ref.
Bo sportowców ma takich naj! naj!
Radość Matki Ojców też,
Ref.
Hej hej sportowcy i kibice to wspaniała brać.
Robią wszystko by swej wiosce honor dać.
2005
Że synowie grają mecz.
Zazdrości im cała okolica,
Że nie mają jak w Bęble kibica. Ref.
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
30
A dziś ...
W bieżącym roku szkolnym rozpoczyna się budowa
utęsknionej przez wszystkich sali gimnastycznej
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
31
Krzyże i kapliczki
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
32
Kapliczka znajduje się w Starej
Wsi, obok szkoły.
Została zbudowana w R.P. 1857
przez trzech braci Filipowskich.
Żyli oni podczas Powstania
Styczniowego. W podzięce za
ocalenie życia wybudowali
kapliczkę. W niej znajduje się
tablica, na której jest napis:
Benedykt Filipowski, Andrzej
Filipowski.
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
33
W tradycji mieszkańców wsi przetrwała legenda,
że w tym miejscu objawiła się Matka Boska
Częstochowska.
Na pamiątkę postawiono kapliczkę, w której
znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
34
Trzecia wersja mówi, że była tam
karczma. Nie odliczając piątków
i świąt odbywały się tam bijatyki.
Ludzie byli przekonani, że
straszy tam szatan. Zburzyli więc
karczmę i wybudowali w tym
miejscu kapliczkę.
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
35
Krzyż na skale prawdopodobnie
postawił Jan III Sobieski
wracając z bitwy pod Wiedniem.
Został on odnowiony przez
Bogdana Małysę i poświęcony
przez
księdza
Kazimierza
Gałońskiego.
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
36
Gdy była wojna
ludzie ukrywali
się w jaskini,
odbywały się tam
msze święte.
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
37
W niektórych kapliczkach
zachowały
się
elementy
oryginalnego wystroju wnętrza,
czasem zachowały się relikty
tradycyjnego
łemkowskiego
budownictwa.
Polskie drogi, znaczone były od wieków
krzyżami i kapliczkami oraz prostymi
lub wymyślnymi artystycznie dziełami
pobożności i wdzięczności.
Kapliczki na Wierzchowiu były stawiane,
ponieważ ludzie twierdzili, że tam straszyło.
Kapliczki były oświetlane i stawiane w lesie.
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
38
Tutaj się urodziłam...
Krystyna Janecka
Kto strzeże swych tradycji
Przyznajmy to niestety
Że wiodą prym we wszystkim
Właśnie wiejskie kobiety
Strudzone szarym życiem
I ciężką pracą w polu
Lecz wiejskich obyczajów
Zapomnieć nie pozwolą!
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
39
Tradycyjny strój kobiet w Bęble
Uroczyste stroje kobiet z Koła
Gospodyń nie różnią się zbytnio od
krakowskich. Ich charakterystyczną
cechą są czerwone korale wiązane
czerwoną wstążką. Każda z Pań
będących w Kole Gospodyń kupiła
sobie materiał w kwiaty i sama uszyła
spódnicę. Przy szyciu gorsetów
pomagała im pewna pani, która kiedyś
tu przyjechała. Ona kroiła i szyła
materiał. One wyszywały go cekinami
i haftowały na nim kwiaty. W nagrodę
za występ w Krakowie dostały 10 par
wysokich, sznurowanych butów.
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
40
Strój
krakowski
Kobiecy: kostium składa się z białej,
haftowanej bluzki, kwiecistej spódnicy
marszczonej w pasie, białego fartucha
haftowanego
lub
naszywanego
poziomo wstążkami oraz gorsetu
(czarnego, czerwonego, zielonego lub
granatowego, a nawet białego) bogato
haftowanego i naszywanego cekinami
oraz półszlachetnymi kamieniami.
Gorset krakowski zakończony jest tzw. "kaletkami", czyli paskami
zachodzącymi na siebie u dołu. Strój uzupełniają korale oraz wstążki u ramion
i piękne chustki wiązane w czepiec na głowie. Na scenie tancerki często mają
na głowach kolorowe wianki z zestawem polskich polnych kwiatów, takich jak
mak, chaber, rumianek i dodatkowo kłosy zboża. Buty zakłada się
sznurowane, czerwone lub czarne na obcasach.
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
41
Męski: strój krakowski ma kilka odmian.
Najczęściej spotykana wersja składa się z sukmany
(lub kierezji) w kolorze białym, brązowym lub
granatowym, płóciennych spodni w prążki
czerwone (lub niebieskie) i białej haftowanej
koszuli. W lecie noszono tzw. kaftany bez
rękawów w kolorze czarnym, granatowym lub
szafirowym,
bogato
zdobione
frędzlami,
lamówkami i guzikami. Takiego stroju używa się
do tańca. Uzupełniał go podwójny skórzany pas,
nabijany mosiężnymi gwoździami i ozdobiony
kółkami z blaszek. Buty są wysokie, czerwone lub
czarne z podkówkami. Na głowie powinna być
czapka czerwona, rogata z otokiem z czarnego
baranka, ozdobiona pawim piórem. Czasem
zamiast "rogatywki" nosi się białą wełnianą
"magierkę".
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
42
Ja chcę wrócić na wieś
Ja chcę wrócić znowu na wieś
Do rodzinnych sadów, pól,
Bo mam dość już tych hałasów
I tych różnych miejskich ról.
Mam już nawet swoje plany,
Których już nie zmieni nikt,
Bo mój folklor ukochany
W moim sercu mocno tkwi.
Kiedy dla was piszę
Ludowych piosenek moc,
To głos wsi wtedy słyszę
W każdy dzień i w każdą noc.
Stefan Załęski
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
43
„Akademii Szkoły z klasą”
składamy wyrazy naszego podziwu i uznania
za ciągłe działania na rzecz szkoły i środowiska, dziękujemy za możliwość
zorganizowania i uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych
2005
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
44
Prezentację wykonali
pod kierownictwem mgr Elżbiety Gołębiewskiej i mgr Marii Mruk
uczniowie Szkoły Podstawowej w Bęble
z klasy IV:
Tarlaga Justyna
Krak Monika
Synowski Mateusz
Szumny Adam
Mirek Norbert
Maroński Konrad
Kowalik Klaudia
Kopońka Dawid
Kędziora Bartłomiej
Mirek Kinga
Grzybowska Klaudia
Stachowicz Sylwia
2005
z klasy V:
Jeleń Klaudia
Zgoda Aleksandra
Janik Małgorzata
Bzukała Karolina
Pietrusiak Anna
Kołodziejczyk Bartłomiej
Jurek Katarzyna
Zaporowski Paweł
Chorobik Sebastian
Domagała Krzysztof
Janus Daniel
Baran Piotr
Baran Klaudia
Witek Żaneta
"TA ZIEMIA OD INNYCH DROŻSZA"
45
Download