(prawo Hubble`a) Prędkość galaktyk jest prop do ich

advertisement
Od okna:1) (prawo Hubble’a) Prędkość galaktyk jest prop do ich odległości- im są dalej tym szybciej się poruszają 2)planety, księżyce, planetoidy(lub
asteroidy), komety, meteory, meteoryty, meteoroidy, sztuczne satel 3) (rodzaje czasów) urzędowy, strefowy, słoneczny 4) planty wew) merkury, wenus, ziemia,
mars- mają krótki obieg wokół słońca, wszystkie są skaliste, mają dużą gęstość i małą masę, skład chwmiczny to głów Fe, węgiel krzem i Al., mało satelitów 5)
(nast. ruchu obieg) występowanie pór roku, pozorny ruch sklepienia niebieskiego, różny kąt padania promieni słonecznych w południe, występowanie dnia i
nocy 6) (nas ruchu obr) występowanie dnia i nocy, spłaszczenie ziemi na biegunach, pozorna wędrówka ciał niebieskich na sklepieniu niebieskim, siła Coriolisa
7) (22 XII) Promienie słoneczne padają pod kątem prostym na zwr kozio. Bardziej doświetlona jest półkula południowa. Wokół południowego bieg jest dzień
polarny, a na północnym noc polarna. Na południu jest okres letni a na północ zimowy. 10) (kal Juliański)Wprowadzony za czasów Juliusza Cezara. Rok trwał
12 miesięcy (365 i ¼ dnia). Występował również rok przestępny. Był w użyciu w XVIw. Od ściany:1)Galaktyka- podstawowy element struktury wszechświata.
Ogromne skupisko materii składającej się z gwiazd, pyłów i gazów.2) (hist poglądy na kształt Ziemi) wierzono, że ziemia jest płaska, wsparta na różnych
zwierzętach lub podtrzymywana przez herosów; wierzenia mitologiczne oparte o bogów; Arystoteles jako pierwszy udowodnił kulistość Ziemi na podstawie
obserwacji widnokręgu oraz obserwacji księżyca i słońca; Erastoteles z Cyreny w IV w. pne obliczył długość promienia ziemskiego oraz obwód; teoria
geocentryczna- ziemia jest w centrum wszechświata 3) tak ja wyżej 5 4)tak jak wyżej 6 5)Linia zmiany daty jest to umowna linia, którą przekraczając z zachodu
na wschód zapisujemy tą samą datę po raz drugi, a ze wschodu na zachód pomijamy jeden dzień. 6) (planety zew)jowisz, saturn, uran, neptun- mała gęstość,
duża masa. Są planetami gazowym. Duża ilość naturalnych satelitów. Dominuje wodór oraz hel. Niektóre z planet otaczają skaliste pierśćienie.7)(22 VI)
Promienie słoneczne padają pod kątem prostym na zwr raka. Bardziej doświetlona jest półkula północna. Na półkuli południowej występuje noc polarna, a na
północnej dzień polarna. Na południu jest okres zimowy a na północ lato. 9)(kal egip) liczył 12 miesięcy po 30 dni każdy (360 dni) Żeby się zgadzało z rokiem
astronomicznym- dodawano 5 dni świątecznych. Rok zaczynał się pod koniec lipca (pojawienie się Syriusza nad horyzontem)
Download