Obserwacje kamerą internetową

advertisement
Obserwacje kamerą internetową
Wioletta Ogłoza
30 IX 2003
Linki:

Ta prezentacja będzie dostępna od 1października br.
pod adresem:
http://www.as.ap.krakow.pl/edu/plist.html
Linki:





http://hep.fuw.edu.pl/~wrochna/astro/
http://sus.univ.szczecin.pl/~ecliptic/vesta3en.ht
m
http://www.astro.bajkowe.net/
http://www.as.ap.krakow.pl/gzz
http://www.pcstuff.philips.com/
E-mail:
Zamówienia:
[email protected]
 Konsultacje:
[email protected]

Co trzeba kupić:
Zmodyfikowaną kamerę internetową z
chipem CCD
 kable USB i LPT (5 metrów)
 uchwyt do teleobiektywu
___________________________
RAZEM ~ 400 złotych

Trzeba też mieć:
Statyw fotograficzny lub astronomiczny
 komputer z portem USB
 obiektywy fotograficzne
 ew. lunetkę celowniczą

Zestaw gotów do pracy:
Teleobiektyw
Zestaw gotów do pracy:
Luneta celownicza
Zestaw gotów do pracy:
Kamera internetowa
Zestaw gotów do pracy:
Deska mocująca
Zestaw gotów do pracy:
Głowica statywu
z ruchami drobnymi
Wymienne obiektywy:





oryginalny obiektyw kamery o ogniskowej 4.9mm,
pole widzenia: 43  33
obiektyw Helios (od aparatu Zenit) o ogniskowej 58mm,
pole widzenia: 3.82  2.78
obiektyw o ogniskowej 135mm,
pole widzenia: 1.64  1.19
obiektyw o ogniskowej 500mm,
pole widzenia:0.44  0.32
luneta o ogniskowej 800mm,
pole widzenia: 0.27  0.20.
Kamera niemodyfikowana:
Czas ekspozycji 1/1000 - 1/15 sek.
 Słońce (z filtrem!!!)
 Księżyc

Uwaga na zanieczyszczenia!

Porównanie dwóch flatfieldów
Uwaga na zanieczyszczenia!

Porównanie dwóch flatfieldów
Uwaga na zanieczyszczenia!

Efekt:
Po korekcie:
Słońce:
konieczny filtr!!!
Co badamy:
Aktywność: (Liczba Wolfa: w=10g+p)
 Rotacja Słońca
 Wykres motylkowy

Liczba Wolfa:

g= 3
p= 11
„w” =41
Gdyby tu była
pojedyncza
plama to też
liczymy ją
jako „grupę”
Liczba Wolfa:
Rotacja Słońca:
Rotacja Słońca:
Odległość
„R-x”
Rotacja Słońca:
x
plama




Sin () = x/R
1/S = 1/P -1/365.2425
S- synodyczny
okres obrotu Słońca
P- gwiazdowy
okres obrotu Słońca
R
równik

S/2
180o
Szerokość heliograficzna
plamy 
Czas [dni]
Różnicowa rotacja Słońca:

=
o
14 ,38
o
-2 ,7

o
[ /doba]
2
sin
Wykres motylkowy:
Księżyc:
Co badamy:
Identyfikacja kraterów
 Fazy
 Mimośród orbity
 Wysokość gór i wałów kraterów
 Zaćmienia Księżyca
 Zjawiska zakryć gwiazd przez Księżyc

Identyfikacja:
Fazy:
Światło popielate:
Część
oświetlona
przez Słońce
Część
oświetlona
przez Ziemię
Zmiana rozmiarów kątowych:

Perygeum
Apogeum
R1 R2
Zmiana rozmiarów kątowych:

R1/R2=(a+c)/(a-c),
b
a
c
Wysokości gór i wałów kraterów
D
f
Krater Geminus o średnicy 86 km i wysokości wałów 5400m
Wysokości gór i wałów kraterów
H  f  D  sin A  cosec F  0.5  f 2  D 2  cosec 2 F  cos 2 A
f – długość cienia określona jako ułamek średnicy krateru
D – średnica krateru porównania, wyrażona jako ułamek
promienia Księżyca
A – wysokość Słońca nad horyzontem księżycowym w miejscu,
gdzie znajduje się krater
F – kąt między kierunkami od centrum Księżyca, do Ziemi
i do Słońca
Stosunek promieni
Ziemi i Księżyca
R
r
Cień Ziemi
Stosunek promieni Ziemi i Księżyca
Geometria zjawiska
Kamera zmodyfikowana
Długie czasy ekspozycji!
 Potrzebne oprogramowanie
(np. AstroVideo - sareware dostarczany
razem z przerobioną kamerą)

Prąd ciemny:

120 s
Tu jest wzmacniacz!
240 s
Automatyczne odejmowanie:

Bez odejmowania:
M 42

Z odejmowaniem:

Czas „naświetlania” klatki
prądu ciemnego musi być
taki jak czas ekspozycji
zdjęcia!!
Mars:



Szczegóły powierzchni
Pogoda
Rotacja
teleskop 35 cm
ogniskowa 3.5 m
Jowisz:



Chmury
Rotacja (czerwona
plama)
zjawiska związane z
księżycami Jowisza
Presepe
Księżyce Jowisza *:
r
* zobacz z internecie
projekt CLEA
Masa Jowisza:
Io
R
4
3
2
1
0

Wykres odległości
satelity od Jowisza
-1 10
15
20
25
30
-3
-4
3
dla układu ZiemiaKsiężyc: (Z ,K)
aK
mK  mZ

G
2
4 2
TK
3
2

Masa Jowisza:
(w masach Ziemi)
40
t[JD]
-2
 III Prawo Keplera układu aS  G mS  mJ
2
2
4

T
satelita-Jowisz (indeks: J S) S

35
3
TK aS mZ
mJ 
3
2
aK TS
Saturn:

Rozmiary pierścieni

Księżyce
Nachylenie pierścieni:

sin (a) = r / R
Szczelina
Cassiniego
Do obserwatora
Inne planety:

Uran

Neptun
Gwiazdy:

Kolory gwiazd

Separacja ciasnych
układów
Zasięg kamery:
Zasięg
12
11
10
9
8
7
m 6
5
4
3
2
1
0
0
50
100
150
200
250
t [s]
t [s]
1
2
5
15
30
60
120
240
m
4,16
4,16
5,45
6,8
7,9
9,06
9,7
10,56
Zliczenia gwiazd w funkcji
jasności:
Gwiazdozbiory: Orion
Gwiazdozbiory: Wolarz
Wielki Wóz:
Fotometria gwiazd zmiennych:
Moment minimum jasności
gwiazdy zaćmieniowej może
służyć do wyznaczania zmian
okresu orbitalnego !!!
Diagramy O-C*:
* patrz projekt GZZ
www.as.ap.krakow.pl/gzz
Inne zastosowania kamerki w
szkole:

Zdjęcia przyrodnicze:
Inne zastosowania kamerki w
szkole:

Filmy poklatkowe:
Download