VII Ogólnopolskie Sympozjum Religioznawcze pt. Znaczenie

advertisement
VII Ogólnopolskie Sympozjum Religioznawcze pt. Znaczenie, symbolika oraz
kult słońca i księżyca w systemach religijnych świata
Program – projekt
Rozpoczęcie konferencji – godzina 9.30
I. Daleki Wschód 10.00-11.00
10.00 - mgr Magdalena Bryła - Aspekt ofidyczny księżyca - wielowarstwowość symboliki wężowej
na przykładzie mitologii indyjskiej (Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński)
10.15 - Aleksandra Mazurkiewicz - Bogini Słońca głównym bóstwem shintoizmu. Geneza wyboru
Amaterasu na głowę japońskiego panteonu (Instytut Historii, Uniwersytet Łódzki)
10.30 - mgr Kamil Nowak - Słońce za chmurami jako metafora umysłu w dyskursie buddyzmu
chan (Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński)
10.45 - mgr Daria Olbrycht - „Nasz Pan” w słonecznej koronie. Kim był najważniejszy bóg
arabskiej Hatry? (Seminar für Alte Geschichte WWU Münster/ Instytut Historii, Uniwersytet im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu)
PRZERWA KAWOWA 11.00-11.15
II. Starożytność 11.15 – 12.30
11.15 - mgr Ada Torka-Lis - Chepri – bóg toczący słońce (Instytut Archeologii, Uniwersytet
Jagielloński)
11.30 – mgr Dorota Cabaj, Monoteistyczna wizja bóstwa solarnego w starożytnym Egipcie za
czasów faraona Amenhotepa IV (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach)
11.45 - mgr Alina Seminowicz, Jutrzenka jako prototyp greckiej Bogini Zwycięstwa (Instytut
Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych, Uniwersytet Wrocławski)
12.00 - dr hab. Katarzyna Maksymiuk, Symbolika słońca i księżyca w korespondencji
dyplomatycznej między sasanidzkim Iranem i Rzymem (Instytut Historii i Stosunków
Międzynarodowych, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach)
12.15 – Andrzej Jędrzejczak, Celebracja Nowiu Księżyca w starożytnym Izraelu. Analiza rytuału
zawartego w Lb 28,11-15 (Wydział Teologiczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
PRZERWA KAWOWA 12.30-13.00 (PÓŁGODZINNA)
III. Starożytność i chrześcijaństwo 13.00-14.00
13.00 - mgr lic. Sylwia Mazurek, Kult słońca w mitraizmie (Instytut Dialogu Kultury i Religii,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
13.15 - mgr lic. Edyta Dzwonkowska, Bogini Tanit (Instytut Dialogu
1
Kultury i Religii,
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
13.30 - mgr Katarzyna Anna Mich, Rzymski kult Słońca Niezwycieżonego i jego znaczenie dla
chrześcijaństwa (Instytut Dialogu Kultury i Religii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie)
13.45 - Filip Michałkowski, Chrześcijaństwo jako religia solarna. Analiza biblijna, liturgiczna
i patrystyczna (Wydział Teologiczny, Uniwersytet im. Adama Miciewicza w Poznaniu)
PRZERWAKAWOWA 14.00-14.15
IV. Znaczenie symboliki słońca i księżyca w kulturze i polityce.
Nowe ruchy religijne, ezoteryzm. 14.15- 16.00
14.15 - dr Artur Iżewski, Słońce i Księżyc w mało zbadanej grafice Galicji późnej
Rzeczypospolitej I oraz od okresu austriackiego (księgi rękopisowe – metryki cerkiewne,
irmologiony, synodyki i in.; albumy szlacheckie, satyra galicyjska (Instytut ludoznawstwa NANU)
14.30 - mgr Michał Sokulski, Symbolika lunarna i solarna w mesjanizmie narodowym
Krasińskiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
14.45 - Weronika Woyciechowska, Związek Wyznaniowy Wyznawców Słońca w Szklarskiej
Porębie (Instytut Religoznawstwa, Uniwersytet Jagielloński)
15.00 - Jędrzej Stanisław Mikulski, Historia znaczeń i wzajemne zależności między kartami
Słońca i Księżyca w tarocie (Instytut Religioznawstwa,Uniwersytet Jagielloński)
15.15 - mgr Marta Król, Łzy Słońca – symbolika i magiczne właściwości bursztynu (Instytut
Historii Sztuki, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
15.30 - mgr Sergiusz Anoszko,
Kult solarny w nowych ruchach religijnych proweniencji
neopogańskiej w Polsce (Instytut Dialogu
Kultury i Religii, Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie)
15.45 – mgr Magdalena Rzym, Rola słońca w ezoterycznych nurtach islamu, (Instytut Dialogu
Kultury i Religii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
16.00 – mgr lic. Igor Rowiński, Józef Stalin – Słońce Narodów – jako element kwazireligijnej
mitologii komunizmu radzieckiego (Instytut Dialogu Kultury i Religii, Uniwersytet Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
Godzina 16.15 – zakończenie sympozjum
2
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Create flashcards