Nr 144 25 - Strona Parafii pw. św. Michała Archanioła w Gnieźnie

advertisement
MODLITWY ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. JÓZEFA
Pięć westchnień do świętego Józefa
*Święty Józefie, miłośniku Jezusa i Maryi, uproś mi tę łaskę, abym coraz
goręcej, z całego serca kochał Twego przybranego Syna i Jego dziewiczą Matkę
* Święty Józefie, uproś mi łaskę, abym - jak ty - umiał łączyć życie czynne
z głębokim życiem modlitwy * Święty Józefie, szczęśliwy Opiekunie Jezusa
i Maryi Niepokalanej, przez Twoją czystość proszę Cię, strzeż mojej czystości *
Święty Józefie, Patronie wahających się w wyborze, ratuj stojących nad
przepaścią zła i oświecaj powołanych do służby Chrystusowi * Święty Józefie,
któryś skonał na rękach Jezusa i Maryi, uproś mi łaskę szczęśliwej śmierci.
Niech Jezus i Maryja towarzyszą mi w chwili konania, a ostatnimi moimi
słowami niech będą najsłodsze Imiona: Jezus, Maryja i Józef! Amen.
W Mojej Parafii
Parafia Świętego
Michała Archanioła
www.michalarchaniol.pl
62-200 Gniezno
ul. Świętego Michała 1
Tel. 061 426-15-51
Nr 489 16.03.2014 r.
II Niedziela Wielkiego Postu
I Czytanie z Księgi Rodzaju
Modlitwa w intencji rodziny
Święty Józefie, Oblubieńcze Bogurodzicy Maryi, Opiekunie rodzin, Twojej
ojcowskiej opiece powierzył Bóg swojego Syna i Jego Niepokalaną Matkę.
Z największą miłością wypełniałeś obowiązki troskliwego Ojca i Opiekuna
Najświętszej Rodziny. Powierzam Ci moją rodzinę, nasze prace, radości
i cierpienia. Powierzam Ci moje dzieci (moich rodziców). Wprowadź Jezusa do
naszego domu, pomóż przyjąć Go do naszych serc, uproś łaskę miłości, zgody
i pokoju, aby nasza rodzina osiągnęła szczęście doczesne i wieczne. Amen.
Modlitwa o szczęśliwą śmierć
Patriarcho najchwalebniejszy, Oblubieńcze Najświętszej Dziewicy, święty
Józefie, ja, niegodny grzesznik, pokładam w Tobie całkowitą ufność i proszę
Cię przez gorzką Mękę i Śmierć Jezusa Chrystusa, którego wychowałeś, przez
boleść Jego Dziewiczej Matki Maryi i przez wszystkie zasługi Twego cichego
i pokornego życia, uproś mi tę łaskę, abym się szczerze nawrócił z całego serca
i duszy do Pana i Boga mojego i czynił prawdziwą pokutę, zanim mnie zaskoczy
śmierć. Stój przy mnie, opiekuj się mną i ratuj przez zasługi Jezusa i Jego Matki
Maryi. Niech Twoja przyczyna sprawi, abym w chwili odejścia z tej ziemi
zachował wiarę świętą, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość. Niech w
godzinie mej śmierci zostanę umocniony namaszczeniem świętymi Olejami
i przyjęciem Najświętszego Ciała Chrystusa. Święty Patriarcho, bądź Obrońcą
przy moim zgonie. Przybądź mi na pomoc w tę ostatnią godzinę, gdy już ani
głosu, ani oczu nie zdołam podnieść do nieba. Pamiętaj wtedy o modlitwach,
które dziś zanoszę do Ciebie. Ratuj mnie, aby szatan mnie nie zwyciężył i bym
nie popadł w męki piekła, skoro Syn Boży odkupił mnie Swą Najdroższą Krwią.
Uchroń mnie przed wieczną ciemnością i śmiercią, przez miłosierdzie Jezusa
Chrystusa, którego wykarmiłeś i piastowałeś na tej ziemi. Niech wraz z Tobą
wysławiam Go w niebie przez całą wieczność. Amen.
II Czytanie z drugiego listu św. Pawła do Tymoteusza
Rdz 12,1-4a
2 Tm 1,8b-10
EWANGELIA według świętego Mateusza
Mt 17,1-9
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na
górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego
zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się
ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do
Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy
namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy
on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał
się głos: To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego
słuchajcie! Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A
Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się!
Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy
schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu
o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie.
Komentarz liturgiczny
W Wielkim Poście Kościół zaprasza nas na dwie góry: Tabor i Golgotę.
Pierwsza oznacza radość, nadzieję i pociecha. Druga cierpienie i krzyż.
Obie wzajemnie się przenikają. Bez radości Taboru trudno podjąć krzyż
Golgoty; natomiast bez krzyża nie ma radości zmartwychwstania. Jezus
daje nam górę Tabor, byśmy w chwilach krytycznych trwali na krzyżu
obok Niego.
Ogłoszenia duszpasterskie
Intencje mszalne
Poniedziałek
17.03.2014
Wtorek
18.03.2014
Środa
19.03.2014
Uroczystość
św. Józefa,
Oblubieńca NMP
8:00 + Eugeniusz Palacz
17:00 + Tadeusz Drankiewicz w 28. rocz. śmierci
i Krystyna Kurowska
17:00 + Zygmunt Kurzawski
8:00 + Eugeniusz Palacz
17:00 + Zofia Urbaniak
17:00 + Teresa Pacholczyk
8:00 Z podziękowaniem za otrzymane łaski i z
prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Marii
Woźniak z okazji 80. rocz. urodzin
17:00 Z prośbą o zdrowie i siły dla Anastazji
Gońskiej oraz za śp. Józefę i Józefa Gostyńskich
17:00 + Kazimierz Kurczewski
Czwartek
20.03.2014
8:00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janiny
Łysiak
17:00 + Jadwiga Widzińska
17:00 + Jacek Maciejewski
Piątek
21.03.2014
8:00
17:00 + Kazimierz Jurke
17:00
Sobota
22.03.2014
8:00 + Roman Gajewski
8:00
17:00 + Tadeusz Wysocki w 11. rocz. śmierci oraz
Marianna i Leon Wysoccy, Helena i Jan Mazurowie
Niedziela
23.03.2014
III Niedziela
Wielkiego Postu
8:00 + Halina Masłowska - Zdralewicz
10:00 + Edmund Trzaskawka, jego rodzice i zm. z
rodziny
11:30 + Czesław i Czesława Rachubińscy
13:00 + Julia i Leon
17:00 + Jan, Pelagia Dalbor i zm. z rodziny
Dalborów i Zamiarów
Nabożeństwo różańcowe: Codziennie (z wyjątkiem soboty, niedzieli i świąt).
Wspólnota Żywego Różańca przewodniczy modlitwie różańcowej od godz. 16:30.
1. Dzisiaj zbieramy do puszek ofiary na Dzieło Pomocy Misyjnej „Ad
Gentes”.
2. Spotkanie kandydatów do bierzmowania odbędzie się w salce
katechetycznej, we wtorek 18 marca po wieczornej Mszy
świętej.
3. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę po Mszy
św. o godz. 17:00. + sakramentalia
4. W środę 19 marca obchodzimy w Kościele Uroczystość św.
Józefa Oblubieńca NMP. W tym dniu święto Patrona obchodzą
Ks. Prymas Józef Kowalczyk oraz ks. bp Bogdan Wojtuś.
Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Z tej okazji zostanie
również odprawiona Msza święta w Katedrze o godz. 12.00.
5. W Wielkim Poście zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej w
piątek bezpośrednio po wieczornej Mszy św. Do udziału szczególnie
zachęcamy młodzież przygotowującą się do przyjęcia sakramentu
bierzmowania oraz dzieci, zwłaszcza te, które w przyszłym roku
pragną przystąpić do I Komunii św. Z kolei nabożeństwo Gorzkich
Żali wraz z kazaniem pasyjnym przeżywamy w niedzielę o godz.
16:00.
6. Przy bocznym ołtarzu wystawiony został kosz, do którego można
składać dary na świąteczne paczki dla wielodzietnych i biednych
rodzin. Za okazane serce już dzisiaj dziękujemy.
7. Zachęcamy do nabywania i czytania „Przewodnika Katolickiego”.
W obecnym numerze ciekawe artykuły przybliżające postać św.
Józefa i nt. konfliktu na Ukrainie. W prezencie obrazek
z wizerunkiem św. Józefa.
8. W minionym tygodniu z naszej rodziny parafialnej pożegnaliśmy śp.
Stefana Grotowskiego. Powierzmy go i wszystkich naszych drogich
zmarłych Bożemu miłosierdziu: Wieczny odpoczynek…
Chrzty:
Spowiedź św.:
Biuro parafialne:
W każdą 1. sobotę miesiąca o godz. 17:00 oraz w 3. niedzielę miesiąca
o godz. 13:00.
Przed każdą Mszą Świętą (15 minut).
Czynne od poniedziałku do czwartku od godz. 10:00 do 12:00, zaś
w piątek od godz. 18:00 do 19:00.
Download