Program ogólnopolskiej konferencji Wokół filozofii Marii

advertisement
Program ogólnopolskiej konferencji
Wokół filozofii Marii Szyszkowskiej
zorganizowanej przez
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Polski Oddział Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC)
11. I. 2013 rok
Obrady prowadzą dr Anna Kryniecka i doc. dr Władysław Kulesza
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
12.oo Wystąpienie Dziekana
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Profesor Krzysztof Rączka
Wystąpienie Jego Magnificencji Rektora Wyższej Szkoły Menedżerskiej
Profesor Stanisław Dawidziuk, Warszawa
Wprowadzenie do konferencji - o życiu Marii Szyszkowskiej
Dr Anna Kryniecka, Uniwersytet Warszawski
12.4o Marii Szyszkowskiej filozofia prawa i filozofia życia
Prof. zw. dr hab. Katarzyna Sójka – Zielińska, Uniwersytet Warszawski
13.oo Filozofia Marii Szyszkowskiej jako poszukiwanie sensu i formuły życia
Prof. zw. dr hab. Andrzej Zachariasz, Uniwersytet Rzeszowski
Prezes Stowarzyszenia Filozofów Krajów Słowiańskich
13.2o. Prawa seksualne człowieka
Prof. zw. dr hab. Zbigniew Izdebski
Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Zielonogórski
13.40. Wychowawcza rola poglądów Marii Szyszkowskiej
Prof. zw. dr hab. Andrzej Bałandynowicz
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
2
14.oo.Marii Szyszkowskiej „Zamyślenia”
Doc. dr Kiejstut Szymański, Wyższa Szkoła Menedżerska, Warszawa
14.15. Elita w myśli Marii Szyszkowskiej
Doc. dr Władysław Kulesza, Uniwersytet Warszawski
14.35. Znaczenie humanistycznej interpretacji Konstytucji
Doc. dr Ryszard Piotrowski, Uniwersytet Warszawski
14.55. Dyskusja
Przerwa na posiłek
15.3o Wkład Marii Szyszkowskiej w rozwój kultury europejskiej
Eugeniusz Kabatc, Pisarz, Prezes Polskiego Oddziału
Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC)
15.5o. Propozycje reform społecznych Marii Szyszkowskiej
Redaktor Adam Cioch, Łódź
16.1o Kultura miłości
Prof. dr hab. Lucjan Turos, Wszechnica Polska, Warszawa
16.3o. O Marii Szyszkowskiej filozofii farmacji
Prof. dr hab. Stefan Symotiuk, UMCS, Lublin
16.5o Marii Szyszkowskiej stosunek do zwierząt
Dr Jacek Andrychiewicz
Wiceprzewodniczący Pacyfistycznego Stowarzyszenia, Lublin
17.1o. O humanizmie Marii Szyszkowskiej
Zdzisław Łączkowski, Poeta, Redaktor, Dziennikarz, Członek SPP
17.3o. Niecodzienna filozofia codzienności
Dr hab. Jacek Breczko, Uniwersytet Medyczny, Białystok
3
17.50. Maria Szyszkowska o trudnej sztuce bycia w codzienności
Dr Małgorzata Derc, Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń
18.10. Dyskusja
Przerwa na kawę
18.45 Walka Marii Szyszkowskiej o prawa mniejszości w demokratycznym
państwie prawnym
Mecenas Piotr Lisowski, Wiceprezes Kliniki Prawno-Medycznej w Krakowie
19.05. Marii Szyszkowskiej niezgoda na świat
Mecenas Agnieszka Metelska, Warszawa
19.25. Marii Szyszkowskiej idea społeczeństwa politycznego
Dr Katarzyna Cwynar, Uniwersytet Rzeszowski
19.45. Znaczenie terminu tolerancja w filozofii Marii Szyszkowskiej
Dr Katarzyna Karaskiewicz, ASP, Warszawa
2o.00. Maria Szyszkowska w mediach
Dr Tadeusz Mędzelowski, Wyższa Szkoła Biznesu, Nowy Sącz
20.15. Książka Marii Szyszkowskiej „W opozycji do przeciętności”
Dr Tomasz Kozłowski, Uniwersytet Warszawski
20.30. Moja droga do filozofii
Prof. zw. dr hab. Maria Szyszkowska
20.40. Dyskusja
21.15. Zamknięcie obrad
Dr Anna Kryniecka, Uniwersytet Warszawski
Download