Historia informatyki. Historia komputerów

advertisement
Historia informatyki. Historia
komputerów
Definicja
Informatyka (ang. computer science,
computing science, information
technology, informatics) – dziedzina nauki
i techniki zajmująca się przetwarzaniem
informacji
Wikipedia
Trzy ery Informatyki
• Era obliczeń ręcznych
• Era maszyn liczących
• Era elektronicznych maszyn liczących
(komputerów)
Era obliczeń ręcznych
-
4000 -1200 p.n.e. - Sumerowie
zaczynają zapisywać transakcje
handlowe na glinianych
tabliczkach.
- 3000 p.n.e. - Powstaje pierwsze
liczydło w Babilonii.
Era obliczeń ręcznych
Era obliczeń ręcznych
- 250-230 p.n.e. - Metodą Sita Eratostenesa udaje
się ustalić liczby pierwsze. Metoda poszukiwania
liczb pierwszych polega na usuwaniu z ciągu liczb
naturalnych liczb będących iloczynami liczb
naturalnych.
Rzymski spis Kwiryniusza
ewangelia św. Łukasza.
Era obliczeń ręcznych
• Leonardo da Vinci (14521519)13 marca 1967 roku
amerykańscy naukowcy
pracujący w Madrycie w
Bibliotece Narodowej Hiszpanii
napotkali dwie nieznane dotąd
pranapotkali prace Leonarda
da Vinci nazwane: "Codex
Madrid".
Era obliczeń ręcznych
Dr Roberto Guatelli znany
ekspert
w dziedzinie twórczości
Leonarda,
w roku 1968 odtworzył tę
maszynę
(dzisiejsze dzieje tej repliki są
nieznane i nie wiadomo gdzie
ona
się znajduje).
Era maszyn liczących
- W 1614r. matematyk szkocki John Neper wynalazł
pałeczki ułatwiające liczenie. Pałeczki Nepera.
Mnożenie jest zastąpione serią dodawań
(1550- 1617)
Era maszyn liczących
• Wilhelm Schickard (1592-1635)
Twórca pierwszej w historii
mechanicznej maszyny do
liczenia jest, który przez długie
lata był zupełnie zapomniany.
czterodziałaniowa maszyna
(dodawanie, odejmowanie,
mnoŜenie i dzielenie liczb
całkowitych),
Niestety jedyny zbudowany
egzemplarz maszyny spłonął w
niewyjaśnionych
okolicznościach, a dzisiejsze jej
repliki zostały odtworzone
dopiero niedawno na podstawie
opisu z listu Keplera.
Era maszyn liczących
- Wiliam Oughtred stworzył w roku 1622 koncepcję i
prototyp, suwaka logarytmicznego, służącego po dziś
dzień do wykonywania wielu obliczeń.
Era maszyn liczących
•
1642-1643 - Blaise Pascal konstruuje arytmometr - mechaniczną
maszynę, która potrafi dodawać liczby, miała także pewne możliwości
zapamiętywania niektórych wyników pośrednich. Zwana Pascaliną ( 50
sztuk)
Era maszyn liczących
Era maszyn liczących
- 1670 - Gottfried Wilhelm Leibniz
„Jest rzeczą niegodną wybitnych ludzi,
by tracili czas, niczym niewolnicy wykonujący godzinami
rachunki, które można by zlecić komuś innemu, gdyby
tylko mieć pod ręką odpowiednie maszyny.”
odkrył na nowo pochodzący ze starożytnych Chin system
dwójkowy (zwany także binarnym) do zapisu liczb.
Pierwsza mechaniczna maszyna mnożąca
Era maszyn liczących
Era maszyn liczących
- 1833 - Charles Babbage, matematyk
angielski, projektuje pierwszą maszynę
analityczną,
Era maszyn liczących
• maszyna analityczna, przedsięwzięcie czysto
abstrakcyjne, pomysły zrealizowane dopiero we
współczesnych komputerach:
• rozdzielił pamięć (zwaną magazynem) od jednostki
liczącej (młyna),
Pierwsze maszyny liczące sterowane za pomocą
dodatkowego urządzenia kontrolnego, które otrzymywało
polecenia na kartach perforowanych.
pierwszy kalkulator sterowany programem zewnętrznym.
Era maszyn liczących
- 1815- 52 Ada Augusta
Uchodzi za autorkę
pierwszego symbolicznego
zapisu sekwencji instrukcji
dla maszyny
matematycznej, pierwsza
programistka.
Era maszyn liczących
George Boole (1815-1864) matematyk z uniwersytetu
Maszyny liczące - George
Boole w Cork (Irlandia), choć nie
skonstruował żadnej maszyny,
ma unikalny wkład w konstrukcję
bramek logicznych komputera,
które są budowane według praw
stworzonej przezeń algebry,
zwanej algebrą Boole'a.
Era maszyn liczących
Alan Turing (1912-1954)
- 1936 przełomowa praca dotycząca teorii maszyn
obliczeniowych i algorytmów;
- Konstruktor popularnych maszyn liczących.
- Turing sformułował tezę, Ŝe na maszynach jego
pomysłu można zrealizować każdy algorytm. Do
dzisiaj nie obalono tej tezy.
- Alan Turing przyjąć, iż algorytmem jest dowolny
opis wykonania obliczeń na maszynie Turinga.
- Turing brał również udział w pracach nad
deszyfracją kodów Enigmy.
Prace nad maszyną deszyfrującą Enigmę
przyczyniły się do powstania pod koniec wojny w
Wielkiej Brytanii kalkulatorów elektronicznych.
Era maszyn liczących
– maszyna mogąca zrealizować każde zadanie logiczne.
Działała na kartach perforowanych.
Era maszyn liczących
Era elektronicznych maszyn
liczących (komputerów)
• Komputer to urządzenie, które przetwarza dane pod
kontrolą programu.
PROGRAM 
KOMPUTER
DANE

4 generacje komputerów:
-
Lampy elektronowe
Tranzystorowe
Układy scalone
Mikroprocesory

WYNIKI
Era elektronicznych maszyn
liczących (komputerów)
-1904 - John Ambrose Fleming, elektrotechnik i
radiotechnik angielski wynajduje diodę.
- 1919 - Eccles i Jordan, Amerykańscy
fizycy wymyślają przekaźnik
Era elektronicznych maszyn
liczących (komputerów)
-1906 Lee De Forest zaprezentował
triodę- lampa wzmacniająca
Komputery 1 generacji
-W 1944 r. MARK 1, Howarda Aikena MARK I wykonywała 3 działania
na 1s. Jedno mnożenie na na 6s. A jedno dzielenie 15s. Maszyna
mogła zapamietać 72 liczby dwudziestotrzycyfrowe.
Komputery 1 generacji
-14 lutego 1946 r. ENIAC (Elektroniczny, Numeryczny, Integrator,
Analizator i Komputer). 17468 lamp elektronowych, 1500
przekaźników, 70000 oporników i 10000 kondensatorów. Pobierał
on 174 kW. energii. W jednej sekundzie mógł wykonać 5000
operacji dodawania. Ważył ok. 30 ton.
Komputery 1 generacji
-W 1949 r. BINAC-a - na potrzeby sił powietrznych USA. Posiadał on
podwójne procesory, każdy z 700 lampami i pojemnością pamięci
po 512 31-bitowych słów. Mógł on wykonać 1000 mnożeń na
sekundę
Komputery 1 generacji
-W 1950 r. Narodowe Biuro Stanów Zjednoczonych uruchomiło
komputer SEAC 12000 tyś. diod germanowych .
Komputery 1 generacji
-W 1952 r. komputer EDVAC.
Zbudowany był z 4000 lamp i z
10000 kryształowych diod.
Pojemność pamięci wynosiła
1024 44-bitowych słów.
Pracował z częstotliwością
zegara 1 MHz.
Komputery 1 generacji
-W 1953 r.
IBM 701, zaprojektowany przez Nathaniela Rochestera.
Zawierał 1 Kb pamięci operacyjnej. Został w nim wprowadzony
napęd taśmowy. Mógł on wykonać 2200 operacji dodawania na
sekundę.
Komputery 1 generacji
-W 1954 r. John Backus, pracownik firmy IBM stworzył język
programowania FORTRAN.
- W 1956 r. IBM stworzyła pierwszy dysk twardy RAMAC 350. Jego
pojemność wynosiła 5MB, natomiast cena milion dolarów!
Komputery 2 generacji
-Pierwszy tranzystor został skonstruowany 16 grudnia 1947 roku w
laboratoriach firmy Bell Telephone Laboratories. Wynalazcami są
John Bardeen, Walter Houser
Komputery 2 generacji
-1956 W laboratorium firmy MIT została zakończona budowa
pierwszego komputera tranzystorowego - TX-O (Transistorized
Experimentel Computer).
Komputery 2 generacji
-W 1960 r. firma DEC zaprezentowała PDP-1,
pierwszy dostępny w sprzedaży mikrokomputer
z monitorem i klawiaturą. Składał się on z 6000
tranzystorów.
Komputery 3 generacji
- 1958 Jack Kilby – pierwszy uklad scalony
Komputery 3 generacji
-W 1962 r. na uniwersytecie w Manchesterze został przedstawiony
komputer ATLAS. Była to najwydajniejsza maszyna na świecie,
gdyż mogła wykonać 200000 operacji zmiennoprzecinkowych na
sekundę.
Komputery 3 generacji
W 1965 r. firma DEC przedstawiła pierwszy prawdziwy mikrokomputer.
Był to model PDP-8.
Komputery 3 generacji
- IBM tworzy pierwszą dyskietkę. Jej rozmiar to 8 cali. 30 KB
Komputery 3 generacji
• Departament Obrony USA zleca utworzenie ARPANet.
• Intel zapowiada pamięć RAM o pojemności 1KB
Komputery 4 generacji
• 24 sierpnia 1972 r. firma Intel stworzyła mikroprocesor 8008. Był to
8-bitowy układ o częstotliwości zegara 200 kHz. Mógł wykonać
300000 instrukcji na sekundę i zaadresować 16KB pamięci.
Procesor ten składał się z 3500 tranzystorów.
Komputery 4 generacji
• 18 czerwca 1974 r. firma Intel wprowadziła na rynek
mikroprocesor 8080, ulepszoną wersję modelu 8008.
Jego cena to 360 dolarów. Urządzenie było 5 razy
szybsze od swojego poprzednika. Potrafił zaadresować
64KB pamięci.
Komputery 4 generacji
• W 1975 r. Ed Roberts z firmy MITS stworzył komputer osobisty
Altair 8800
Komputery 4 generacji
• W 1976 r. Steve Jobs i Steve Wozniak zbudowali komputer Apple I.
Komputery 4 generacji
• W 1977 r. firma Apple Computer wprowadziła na rynek komputer
Apple II .
Komputery 4 generacji
• W 1978 r. firma Intel stworzyła pierwszy procesor 16-bitowy - 8086,
o częstotliwości zegara 4,77 MHz. Urządzenie było zbudowane z
29000 tranzystorów w technologii trzech mikronów.
Komputery 4 generacji
• W nowojorskim hotelu Astoria 12 sierpnia 1981 roku odbyła się
premiera pierwszego komputera osobistego firmy IBM
Download