Drodzy uczestnicy XV edycji Konkursu Historycznego „Polskie Dzieje”!

advertisement
Drodzy uczestnicy
XV edycji Konkursu Historycznego „Polskie Dzieje”!
Dziękujemy za udział w I etapie i gratulujemy przejścia do drugiego etapu naszego konkursu.
Cieszymy sie tym bardziej, że w tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 138 uczestników, z czego aż
127 osób zdobyło ponad 90% punktów a tym samym zakwalifikowało się do II etapu. Świadczy to o
Waszej dużej wiedzy z zakresu historii Polski i ogromnym wysiłku, który włożyliście, przygotowując się do
udziału w konkursie. Przesyłamy Wam zestaw pytań do drugiego etapu i trzymamy za Was kciuki. Na
odpowiedzi czekamy do 25 marca 2010 roku.
PYTANIA DO II ETAPU XV EDYCJI KONKURSU HISTORYCZNEGO „POLSKIE DZIEJE”
1. Kto był pierwszym polskim biskupem misyjnym?
a) Jordan
b) Wojciech Sławnikowic
c) Stanisław ze Szczepanowa
2. W 1000 roku z pielgrzymką do grobu św. Wojciecha przyjechał do Gniezna:
a) Cesarz Henryk II
b) Papież Urban II
c) Cesarz Otton III
3. Podaj imię żony Bolesława Krzywoustego matki jego 4 synów
………………………………………….
4. W 1385 roku w Krewie podpisany został akt unii polsko-litewskiej. Na terenie jakiego
państwa obecnie leży Krewo?
a) Rzeczpospolitej Polskiej
b) Litwy
c) Republiki Białoruś
5. Uzupełnij tabelę:
Przywilej
Rok wystawienia
Władca, który wystawił
Koszycki
Czerwiński
Cerekwicko-nieszawski
6. Wymień królów Polski, którzy abdykowali
…………………………………………
………………………………………….
7. Który z wymienionych generałów urodził się na terenie dzisiejszej Białorusi?
a) J. H. Dąbrowski
b) T. Kościuszko
c) T. Kutrzeba
8. Podkreśl nazwiska twórców konfederacji targowickiej:
a) Tadeusz Rejtan
b) Ksawery Branicki
c) Szczęsny Potocki
d) Hugo Kołłątaj
e) Stanisław Staszic
f) Seweryn Rzewuski
9. W którym z miast odbył się Sejm Rozbiorowy 1793 roku:
a) Warszawie
b) Krakowie
c) Grodnie
10. Jednym z twórców ruchu socjalistycznego na ziemiach polskich był:
a) Józef Piłsudski
b) Roman Dmowski
c) Wincenty Witos
11. Uzupełnij tabelę dotyczącą oddziałów polskich w latach 1914-18
Nazwa formacji
Legiony Polskie
Polski Korpus Posiłkowy
Polnische Wehrmacht
Armia Polska we Francji (tzw. błękitna)
Rok utworzenia
Dowódca
12. Podkreśl dwie bitwy, które odbyły się w czasie wojny polsko-bolszewickiej
a) Bitwa pod Iganiami
b) Cud nad Wisłą
c) Bitwa nad Niemnem
d) Bitwa pod Kockiem
13. W sierpniu 1939 roku ministrem spraw zagranicznych RP był:
a) Józef Beck
b) Stanisław Mackiewicz
c) Władysław Grabski
14. W którym z miast po zakończeniu kampanii wrześniowej odbyła się wspólna defilada
oddziałów hitlerowskich i sowieckich:
a) Brześciu nad Bugiem
b) Moskwie
c) Berlinie
d) Warszawie
15. Podkreśl nazwiska działaczy NSZZ Solidarność:
a) Anna Walentynowicz
b) Czesław Kiszczak
c) Jacek Kuroń
d) Stanisław Kania
Dane uczestnika konkursu
Imię i nazwisko
Dokładny adres
Telefon
e-mail
klasa
Autor: Wojciech Szewczak
Download
Random flashcards
Create flashcards