Komórki macierzyste przez nos

advertisement
Komórki macierzyste przez nos
Międzynarodowy zespół naukowców dowodzony przez Lusine Danielyan
poinformował o udanej próbie podania drogą donosową komórek
macierzystych szczurom chorym na chorobę Parkinsona.
Pomysł podawania przez nos komórek macierzystych rodzi duże nadzieje
Eksperyment ma na celu odnalezienie metody, która mogłaby się stać alternatywą
dla inwazyjnych operacji chirurgicznych. Podane w ten sposób mezenchymatyczne
komórki macierzyste (MSCs) są w stanie przeżyć ponad 4 miesiące nim zaczną się
dzielić. U leczonych tym sposobem szczurów zaobserwowano poprawę funkcji
lokomotorycznych nawet o 68% w stosunku do sytuacji sprzed leczenia. Ponadto
znaczącemu podwyższeniu uległ też poziom dopaminy w regionach mózgu,
poddanych działaniu komórek MSCs.
Podanie komórek macierzystych w ten sposób eliminuje ryzyko powikłań
pooperacyjnych m.in. obrzęku mózgu czy zakażenia. Dzięki niskiej inwazyjności
pozwala również na powtórzenie zabiegu po pewnym czasie.
Więcej czytaj: http://www.liebertonline.com/doi/abs/10.1089/rej.2010.1130
Data publikacji: 11.02.2011r.
Download