Od i ii Od Bariatrii…

advertisement
Od Bariatrii…
i
ii
… do komórek
macierzystych
y y
www.pulsmed.com.pl
Szpital Pulsmed
 Na rynku medycznym od prawie 20 lat
 15 tys
tys. pacjentów rocznie
 1,3 tys. różnych zabiegów chirurgicznych
rocznie
 3 patenty , nowe technologie
yj
procedury
p
y z użyciem
y
komórek
innowacyjne
macierzystych i regeneracyjnych ADRC
 nowoczesne wyposażenie zabiegowe
i diagnostyczne
…Klinika Bariatrii
 Pierwszy w Polsce i trzeci na świecie
ośrodek specjalizujący się w nieoperacyjnym
l
leczeniu
i otyłości
t ł ś i metodą
t d implantacji
i
l t ji balona
b l
żołądkowego (po Szpitalu Uniwersyteckim w
Madrycie oraz Gastro Obeso Center w Brazylii).
Brazylii)
 2,5 tys. zabiegów implantacji balona żołądkowego
(Orbera, Spatz, Medsil, Heliosphere)
 Ośrodek referencyjny- szkolenia dla lekarzy
z kraju
j jak
j
i z zagranicy.
g
y
 Nie mamy umowy z NFZ
Bariatria w Polsce
 Zaledwie 1.5 tyś. chorych z otyłością jest
operowanych rocznie w kilku ośrodkach
w Polsce
 Wskazania do zabiegu ok 300 tys. chorych
 Do leczenia prawie 1,5 mln. pacjentów
 Około 5 tyś chorych z otyłością umiera
rocznie w wyniku powikłań otyłości oraz
niewłaściwego leczenia
 Leczenie bariatryczne zmniejsza ryzyko
zgonu o 40%
Cukrzyca II typu ?
 Cukrzyca II typu ustępuje u 80% pacjentów
po zabiegu bariatrycznym, a chorzy nie
wymagają stosowania drogich leków ani
insuliny
 Międzynarodowa Federacja Diabetologiczna
(IDF) stoi na stanowisku, że u pacjentów
z BMI powyżej
ż j 40 i cukrzycą
k
II ttypu,
leczenie bariatryczne powinno być włączone
przed włączeniem insuliny.
insuliny
Profil pacjenta
• Średni wiek 38 (18-66)
• Średnia waga 112 kg (60-210)
1520
1520
1330
1330
1140
1140
950
950
760
760
570
570
380
380
190
190
0
0
Wyniki leczenia:
• spadek wagi w 98% przypadków
• średni spadek wagi– 18 kg
• średni spadek BMI
– 5.6
• średni EWL (excess weight loss) – 48%
41.825 kg
WL / weight loss/
…Komórki macierzyste
Komórki macierzyste /Stem Cells/ to
pierwotne komórki, które posiadają zdolność
do samoodnawiania się oraz różnicowania
szerokie spektrum wyspecjalizowanych
k
komórek
ó k i tkanek.
tk
k Najwięcej
N j i
j komórek
k
ó k
macierzystych posiadamy w okresie
dojrzewania,
j
,p
późniejj ich ilość zmniejsza
j
się
ę
i następuje proces starzenia się naszego
organizmu.
W młodości
80 milionów komórek macierzystych
… z upływem lat
Około 40 roku życia
y
- 35 milionów komórek macierzystych
y y
Źródła pozyskania ASC
/Adult Stem Cells/
 Szpik kostny – podczas jednego pobrania
można uzyskać
y
ok. 50.000 ASC. Większość
ę
z nich tworzy nowe komórki krwi.
 Krew obwodowa - uzyskujemy ok. 10.000
ASC z czego 50% będzie krwinkami,
ASC,
krwinkami
pozostałe mogą się różnicować w inne
tkanki.
 Tkanka
Tk k tłuszczowa
tł
o
–podczas
od
zabiegu
bie
można pozyskać od 20 do 50 milionów
ASC, z których 95% może się różnicować
również
ó
i ż w inne
i
tkanki
tk ki niż
iż k
krew.
Różnicowanie komórek
macierzystych
ADRC
/Adipose Derived Regenerative Cells/
 Komórki macierzyste i regeneracyjne
ADRC pozyskiwane z własnej tkanki
tłuszczowej są nadzieją współczesnej
medycyny
 Nowy sposób walki z wieloma chorobami
zwyrodnieniowymi
d i i
i
 Anti–Aging
Anti Aging - działanie przeciw starzeniu
Zalety terapii Anti-Aging
 Rewitalizacja - droga do przywrócenia i
poprawy zdrowia
 Poprawa funkcji immunologicznych
 Wzrost energii życiowej, poprawa libido
 Poprawa trawienia, spadek nadwagi
 Lepszy wygląd skóry i włosów
 Poprawa widzenia
 Poprawa
p
jjakości snu
 Poprawa jakości życia seksualnego
Terapie komórkowe /ADSC/
Technologia , materiał i metody
 Autologiczny transfer komórkowy
 Własny
Wł
materiał
t i ł komórkowy
k
ó k
w ilościach
il ś i h
terapeutycznych bez konieczności
namnażania komórek daje szerokie
i bezpieczne możliwości wykorzystania
 Zabieg ambulatoryjny lub w trybie
jednodniowym
 Liposukcja,
p
j ,p
proces izolacji
j ADRC,, ocena
materiału, podanie – ok. 2,5 godz.
 PRP, technologia Adi Stem, NC 250
Zabiegi z wykorzystaniem ADRC
 zmiany zwyrodnieniowe stawów
/kolanowych i biodrowych,… /
 entezopatie /łokieć tenisisty, golfisty/
 Lipomodeling piersi (metodą CAL)
 Leczenie oparzeń , niegojących się ran,
blizn i ubytków skórnych
 Przetoki okołoodbytnicze
 Lipofilling + ADRC
 Liftation + ADRC (lifting bezoperacyjny)
Postępowanie
Kwalifikacja do zabiegu:
 Wywiad lekarski , badania, konsultacje,
 Badanie
B d i USG,
USG MRI,
MRI RTG
Zabieg :
 W trybie jednodniowym,
jednodniowym
 Pobranie tkanki tłuszczowej (liposukcja)
w znieczuleniu tumescencyjnym+
yj y
Iv
 Iniekcja dostawowa
Zalecenia pozabiegowe:
 Antybiotyk
A t bi t k , profilaktyka
fil kt k przeciwzakrzepowa
i
k
 Ograniczone ćwiczenia ruchowe i rehabiltacja
 Kontrola ambulatoryjna po 2
2-4
4 tygodniach
Choroba zwyrodnieniowa stawów
Lipomodelling piersi + ADRC
Zabiegi powiększania piersi własną tkanką
tłuszczową
wykonywane
są
najnowszą
metodą CAL /Cell Assisted Lipotransfer/
wprowadzoną w 2008r przez Dr. Yoshimura.
W tej metodzie graft tłuszczowy wzbogacony
jest
komórkami
macierzystymi
ADSC
/Adipose Derived Stem Cells/.
Cells/ Uzyskujemy w
ten sposób zdecydowanie trwalsze efekty
leczenia i bardziej naturalny wygląd piersi.
Lipofilling +ADRC
 rekonstrukcja wolumetryczna ubytków
tk
tkanek
k po urazach
h lub
l b zaniku
ik tkanek
tk
k
 powiększanie lub ujędrnianie piersi
 wypełnianie
ł i i kosmetyczne
k
bruzd,
b
d
zmarszczek twarzy i dłoni
 modelowanie
modelo anie sylwetki
s l etki / po
powiększanie
ięks anie
policzków, pośladków, łydek/
 zabiegi ginekologii estetycznej
Lifting bezoperacyjny + ADRC
/Liftation/
 Liftation - nowoczesne zabiegi liftingu
bezoperacyjnego przy użyciu nici PDO,
PDO
 Szybki i trwały efekt po zabiegu bez użycia
skalpela,
skalpela
 Liftation + ADRC - własne komórki
macierzyste i regeneracyjne oraz osocze
bogatopłytkowe /PRP/,
 Najlepszy
j p y sposób
p
na p
przywrócenie
y
elastyczności skóry i jej naturalnego wyglądu
Badania nad zastosowaniem
ADRC w leczeniu:
 Stwardnienia rozsianego /SM/, choroby
Alzhaimera, stanów poudarowych,
 uszkodzenia nerwów i rdzenia kręgowego,
 Choroby wieńcowej i zawału m. sercowego,
 Autyzmu,
 Cukrzycy II typu,
 Uszkodzeń
Us kod eń funkcji
f nkcji wątroby
ąt ob i chorób
cho ób nerek,
ne ek
 Chorób płuc, w tym Idiopatycznego
Zwłóknienia Płuc (IPF),
(
),
 Nietrzymania moczu, zaburzeń erekcji.
Innowacyjne badania
 Zastosowanie komórek ADRC w leczeniu
refluksu żołądkowo-przełykowego /GERD/
 Wykorzystanie transferu komórek ADRC
w leczeniu nadwagi i otyłości
Współpraca
ół
naukowa
k
 Zakład Patofizjologii oraz Immunologii
Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 IFSO /The
/Th I
International
t
ti
lF
Federation
d
ti
ffor the
th
Surgery of Obesity and Metabolic Disorders,
 NONINVA /Lyon
/Lyon, France/
 European Cell Society Hospital la Conception
/Marseille France/
/Marseille,
 Global Stem Cells Network /Bangkok/
 PNC Int.
Int , Cha Groupe /Seul,
/Seul Korea /
Dziękuję za uwagę.
www.pulsmed.com.pl
l
d
l
e mail: [email protected]
e-mail:
z[email protected] com pl
Download