Wymagane parametry techniczne zestawu do

advertisement
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
OPIS OFEROWANEGO TOWARU
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik do oferty z dnia ...........................
OPIS OFEROWANEGO TOWARU DLA CZĘŚCI 1
Część 1. Dostawa wagi precyzyjnej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Producent……………………………………….…….Model………………………………………..………………Rok produkcji……………...
Opis i parametry przedmiotu zamówienia (wymagane)
Opis oferowanego przedmiotu
…………………………………………………………………….
Waga precyzyjna
 Metalowa obudowa wagi;
 Dokładność wagi: 0,001 g;
 Obciążenie maksymalne: 300g;
 Wyświetlacz LCD z podświetleniem;
 Funkcja tarowania;
 Średnica szalki: 130-150 mm;
 Szalka ze stali nierdzewnej;
 Kalibracja wewnętrzna;
 Zasilacz sieciowy
Dodatkowe istotne warunki zakupu:
 Instrukcja obsługi
 Gwarancja: minimum 24 miesiące
 Bezpłatny serwis gwarancyjny
 Serwis pogwarancyjny;
………………………….
(miejscowość i data)
 ………………………………………………………….………..
 ……………………………………………………………………
 ………………………………………………...………………….
 ………………………………..………………….……………….
 ………………………………………………..………………….
 …………………………………………………………………....
 ……………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………..
 ……………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………
…………………………………………………………
(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
1
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Załącznik do oferty z dnia ...........................
OPIS OFEROWANEGO TOWARU DLA CZĘŚCI 2
Część 2. Dostawa detektora opadu (2 sztuki)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Producent………………………………………………….…………………..Model………………………………………Rok produkcji……
Opis i parametry przedmiotu zamówienia (wymagane)
Opis oferowanego przedmiotu
Detektor opadu
………..…………………………………………….……
Detektor opadu pozwalający na określenie czasu trwania,
średniej i maksymalnej intensywności opadu;
 Zakres temperatury pracy detektora: od -40°C do + 60°C;
 Urządzenie powinno łączyć się z loggerem kablem;
 Instalacja detektorów do automatycznych stacji
meteorologicznych zlokalizowanych w Lublinie przy Placu
Litewskim oraz w Hajdowie;
Dodatkowe istotne warunki zakupu:
 Instrukcja obsługi
 Gwarancja: minimum 24 miesiące
 Bezpłatny serwis gwarancyjny
 Serwis pogwarancyjny
…………………………………….…………..………….
………………………………………………..……….….
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………...…….
 …………………………………………………………….
……………………………………………………...…….
…………………………………………………………….
..………………………………………………………………………
 …………………………………………………………….
 …………………………………………………………….
 …………………………………………………………….
 ……………………………………………………………..

………………………….
(miejscowość i data)

…………………………………………………………
(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
2
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik do oferty z dnia ...........................
OPIS OFEROWANEGO TOWARU DLA CZĘŚCI 3
Część 3. Dostawa deszczomierza korytkowego (2 sztuki)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Producent………………………………………………….…………………..Model……………………………………Rok produkcji…………
Opis i parametry przedmiotu zamówienia (wymagane)
Opis oferowanego przedmiotu
Deszczomierz korytkowy (2 sztuki)




Ogrzewany (24V)
Powierzchnia zbiorcza: 200 cm2;
Wlot umieszczony na wysokości 1 m npg;
Dokładność pomiaru: +/- 0,1 mm (<10 mm/h) i +/- 0,2 mm (>10
mm/h);
 Obudowa: laminat poliestrowo-szklany;
 Zakres temperatury pracy: od -30°C do + 60°C;
 Urządzenie powinno łączyć się z loggerem kablem;
 Zabezpieczenie przed otwarciem pokrywy;
 Zabezpieczenie przed generowaniem fałszywych impulsów
podczas czyszczenia przyrządu;
 Instalacja deszczomierzy do automatycznych stacji
meteorologicznych zlokalizowanych w Lublinie przy Placu
Litewskim oraz w Hajdowie;
Dodatkowe istotne warunki zakupu:
 Instrukcja obsługi
 Gwarancja: minimum 24 miesiące
 Bezpłatny serwis gwarancyjny
 Serwis pogwarancyjny
….…………………….
(miejscowość i data)
………………………………………………………………
 ………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………
…………………………………………………………………
 ………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………
 ………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………
…………………………………………………………………
 …………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
….………………………………………………………………
 …………………………………………………………………
 …………………………………………………………………
 ………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………
………………………………………………………
(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
3
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik do oferty z dnia ...........................
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
OPIS OFEROWANEGO TOWARU DLA CZĘŚCI 4
Część 4. Dostawa radiometru uniwersalnego do pomiaru promieniowania jonizującego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Producent………………………………………………….…………………..Model……………………………………Rok produkcji…………
Opis i parametry przedmiotu zamówienia (wymagane)
Opis oferowanego przedmiotu
...............................................................................................................
Radiometr uniwersalny do pomiaru promieniowania
...............................................................................................................
jonizującego














Urządzenie musi umożliwiać zbieranie danych z różnych sond
radiometrycznych ze scyntylatorami do pomiaru promieniowania
alfa, beta i gamma;
Zastosowanie radiometru:
- do analizy ilościowej częstości impulsów;
- do analizy spektrometrycznej rozkładu statystycznego wysokości
impulsów;
- do analizy czasowej zdarzeń;
Ilość kanałów: minimum 4096;
Nominalna szerokość kanału: 300-400 µV;
Maksymalna częstość zliczeń z analizą amplitudy impulsów:
minimum 25 000 imp./s;
Maksymalna częstość zliczeń bez analizy amplitud: minimum
200 000 imp./s;
Wbudowany zasilacz wysokiego napięcia: napięcie wyjściowe od
+300 do +1500 V;
Wbudowany zasilacz niskiego napięcia: napięcie wyjściowe 24 V
+/- 5%;
Zakres temperatury pracy: od -10°C do + 40°C;
Szczelność obudowy: IP 40;
Wyjście do komputera: interfejs RS-232, RS-422, USB 1.1;
Przyłączenie do komputera: przez interfejs USB i RS 232;
Dołączone oprogramowanie komputerowe do sterowania
urządzeniem i do rejestracji danych pomiarowych;
Dołączone 2 dyski zewnętrzne o parametrach:
- pojemność: minimum 1 TB;














...................................................................................................
………………………………………….......................................
…………………………………………………………………….
……………………………………………………………….........
-……………………………………………………………………..
-……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….
-……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….
………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………..
4
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
- interfejs USB 2.0 lub lepsze;
- format: 2,5”;
Dodatkowe istotne warunki zakupu:
 Instrukcja obsługi
 Gwarancja: minimum 24 miesiące
 Bezpłatny serwis gwarancyjny
 Serwis pogwarancyjny
………………………….
(miejscowość i data)
-……………………………………………………………………
-……………………………………………………………………
………………………………………………..………………………




……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
…………………………………………………………
(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
5
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik do oferty z dnia ...........................
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
OPIS OFEROWANEGO TOWARU DLA CZĘŚCI 5
Część 5. Dostawa sondy scyntylacyjnej promieniowania jonizującego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Producent………………………………………………….…………………..Model……………………………………Rok produkcji…………
Opis i parametry przedmiotu zamówienia (wymagane)
Opis oferowanego przedmiotu
……………………………………….………………………………
Sonda scyntylacyjna promieniowania jonizującego

Napięcie zasilania:
- wysokie: 600 – 1400 V/0,3 mA polaryzacja dodatnia;
- niskie: + 24 V/15 mA;
 Sposób odprowadzenia sygnału wyjściowego przewodem zasilającym:
+ 24 V;
 Polaryzacja sygnału wyjściowego: dodatnia;
 Impuls wyjściowy sondy:
- polaryzacja dodatnia
 Sonda musi współpracować ze scyntylatorami typu: ZnS/Ag z folią
SAD-12, SPF-35 z folią, NaJ/Tl 40x40 (spektrometryczny)
 Energetyczna zdolność rozdzielcza:
- dla energii 662 keV - ≤ 10 %;
 Nieliniowość energetyczna w zakresie energii (100 - 1500) keV ≤
2,0 %;
 Doprowadzenie sygnału kontrolnego: złącze BNC-50-0/G1;
 Długość przewodu zasilającego: minimum 3 m;
Dodatkowe istotne warunki zakupu:
 Instrukcja obsługi
 Gwarancja: minimum 24 miesiące
 Bezpłatny serwis gwarancyjny
 Serwis pogwarancyjny
………………………….
(miejscowość i data)

………………..……………………...…………………………
-……………………………………...………………………….
-……………………………………..…………………………..
 …………………………………………………………………
…………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………..
-…………………………………………………………………
 …………………………………………………………………
…………………………………………………………………
 …………………………………………………………………..
-………………………………………………………………….
 …………………………………………………………………
………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………..
…………………………………………………………
(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
6
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Załącznik do oferty z dnia ...........................
OPIS OFEROWANEGO TOWARU DLA CZĘŚCI 6
Część 6. Dostawa aparatu EEG
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Producent: Aparatu EEG………………………………….…………………..Model……………………………………Rok produkcji………
Producent: Komputera…………………………………….…………………..Model……………………………………Rok produkcji………
Producent: Monitorów…..………………………………….…………………..Model……………………………………Rok produkcji………
Opis i parametry przedmiotu zamówienia (wymagane)
Opis oferowanego przedmiotu
Aparat EEG
………………………………………………………...…...
Aparat stacjonarny wyposażony w:
 pięciokanałową głowicę wzmacniaczy biologicznych z
możliwością pomiaru saturacji i rytmu serca;
 komputer standardu PC (twardy dysk – minimum 320 GB,
pamięć RAM – minimum 4 GB, napęd DVD-RW) wraz z
dwoma monitorami LCD 22”;
 drukarką laserową do wydruku wyników badań;
 oprogramowanie systemu EEG w języku polskim do analizy i
sterowania czynnością bioelektryczną mózgu podczas treningu;
 zestaw 20 plansz stymulujących do prowadzenia treningu;
 oprogramowanie Baza Danych Pacjentów umożliwiające
rejestrację pacjentów, tworzenie opisów treningów,
eksportowanie wyników, prowadzenie archiwizacji i tworzenia
statystyk;
 wózek z filtrem sieciowym;
 instrukcję w języku polskim;
 zestaw elektrod miseczkowych i usznych;
 czujnik pulsoksymetru;
 pastę przewodząco-klejącą;
 zasilacz awaryjny UPS;
 moduł do zapisu i pełnej analizy sygnału EEG;
Dodatkowe istotne warunki zakupu:
.……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
……………………………………………………………..
 .…………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
 …………………………………………………………….
 ……………………………………………………………
 …………………………………………………………….
 ……………………………………………………………..
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
………………………………………………….……………………
7
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
 Instrukcja obsługi
 Gwarancja: minimum 24 miesiące
 Bezpłatny serwis gwarancyjny
 Serwis pogwarancyjny
………………………….
(miejscowość i data)




Załącznik Nr 6 do SIWZ
………………………………………..…………………
…………………………………………………..………
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………
(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
8
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Załącznik do oferty z dnia ...........................
OPIS OFEROWANEGO TOWARU DLA CZĘŚCI 7
Część 7. Dostawa ręcznego mikrotomu rotacyjnego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Producent………………………………………………….…………………..Model……………………………………Rok produkcji…………
Opis i parametry przedmiotu zamówienia (wymagane)
Opis oferowanego przedmiotu
Ręczny mikrotom rotacyjny
 Możliwość przygotowywania skrawków cienkich materiałów o
różnej twardości zatopionych w parafinie;
 Imadełkowy uchwyt na kostki parafinowe;
 Tacka na ścinki i zabrudzenia;
 Dwa niezależne mechanizmy bezpieczeństwa blokujące pracę
ręcznego koła napędowego w dowolnym momencie;
 Uchwyty noża wyposażone w stałą osłonę noża zasłaniające
całą długość ostrza w każdej pozycji;
 Możliwość wstępnego dosuwu preparatu;
 Możliwość wykonywania skrawków w zakresie od 0,5µm do
60µm z możliwością stopniowego wyboru grubości;
 Funkcja orientacji preparatu umożliwiająca ustawienie
powierzchni bloczka bez wyjmowania go z mechanizmu
mocującego;
 Funkcja mechanicznego trymowania w co najmniej 2 zakresach
(10 µm+/-5µm oraz 50µm+/-5µm);
 Zestaw noży (żyletek) mikrotomowych (min. 50 sztuk);
Dodatkowe istotne warunki zakupu:
 Instrukcja obsługi
 Gwarancja: minimum 24 miesiące
 Bezpłatny serwis gwarancyjny
 Serwis pogwarancyjny
………………………….
(miejscowość i data)
………………………………………………………...…...

……………………………………………………………
……………………………………………………………
 ……………………………………………………………..
 .…………………………………………………………
 ……………………………………………………………
……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
…………………………………………………………….
 …………………………………………………………….
………………………………………………….……………………
 ………………………………………..…………………
 …………………………………………………..………
 …………………………………………………………..
 …………………………………………………………..
…………………………………………………………
(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
9
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Załącznik do oferty z dnia ...........................
OPIS OFEROWANEGO TOWARU DLA CZĘŚCI 8
Część 8. Dostawa zmywarki laboratoryjnej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Producent………………………………………………….…………………..Model……………………………………Rok produkcji…………
Opis i parametry przedmiotu zamówienia (wymagane)
Opis oferowanego przedmiotu
Zmywarka laboratoryjna
 Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.): minimum 800 x 600
x800 mm;
 Efektywna wysokość komory: minimum 160 mm dla każdego z
dwóch poziomów;
 Moc urządzenia: minimum 5000 W;
 Pompa dozująca o mocy minimum 500 W;
 Dopuszczalna temperatura pracy urządzenia od + 5°C do
+40°C;
 Funkcja podsuszania wkładu po zakończeniu zmywania;
 Dwa niezależne poziomy mycia;
 Automatyczne dozowanie neutralizatora do pełnego odmycia
detergentu po zakończeniu procesu zmywania;
 Możliwość zastosowania w przyszłości dowolnych wózków
iniekcyjnych (dedykowanych do urządzenia) oraz
podstawowych na dwóch poziomach- niezależnie od siebie;
możliwość mycia za pomocą iniekcji tylko na jednym poziomie
(góra lub dół) bez konieczności umieszczenia wózka na
nieużywanym poziomie;
 Wyświetlacz LCD;
 Minimum 30 programów, w tym minimum 15 programów w
pełni modyfikowalnych przez użytkownika;
 Teleskopowe szyny w koszach (wózkach);
 Temperatura procesu mycia i dezynfekcji: minimum 93°C;
 Kontrola temperatury wewnątrz urządzenia przy pomocy dwóch
………………………………………………………...…...













……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………..
.…………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
………………………………………………………….
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
10
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
niezależnych sensorów;
 Wbudowany zmiękczacz wody;
 Oszczędne zużycie wody: maksimum 15 l/cykl;
 System skraplania pary nie powodujący wydostawania się
zapachów na zewnątrz;
 Komora i wszystkie jej elementy wykonane ze stali nierdzewnej
wysokogatunkowej;
 Dwie automatyczne pompy dozujące płyny;
 Kosz (wózek) podstawowy dolny;
 Kosz (wózek) podstawowy górny z ramieniem myjącym;
 System doprowadzania wody demineralizowanej do zmywarki
– kolumna jonowymienna przepływowa o pojemności
minimum 7 litrów wyposażona w startowy zestaw jonitów oraz
konduktometr;
 Wkład z 28 hakami sprężynującymi – 2 sztuki;
 Specjalny wkład do mycia średniego szkła – np. kolby
erlenmayera, wyposażony w minimum 18 potrójnych zaczepów
na szkło;
 Kwadratowy koszyk do umieszczenia drobnego szkła
laboratoryjnego ze stali nierdzewnej o boku 150 mm;
 Startowy zestaw materiałów zużywalnych: detergent,
neutralizator, zmiękczacz wody, wkłady do demineralizatora;
Dodatkowe istotne warunki zakupu:
 Instrukcja obsługi
 Gwarancja: minimum 24 miesiące
 Bezpłatny serwis gwarancyjny
 Serwis pogwarancyjny
………………………….
(miejscowość i data)
Załącznik Nr 6 do SIWZ
……………………………………………………………
……………………………………………………………
 …………………………………………………………….
 …………………………………………………………….
 ……………………………………………………………
…………………………………………………………..
 ……………………………………………………………
…………………………………………………………….
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
 …………………………………………………………….
 ……………………………………………………………..
-……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
 ...........................................................................................
 ……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………….
 ……………………………………………………………
……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
……………………………………………………….
………………………………………………….……………………
 ………………………………………..…………………
 …………………………………………………..………
 …………………………………………………………..
 ……………………………………………………………..

…………………………………………………………
(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
11
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik do oferty z dnia ...........................
OPIS OFEROWANEGO TOWARU DLA CZĘŚCI 9
Część 9. Dostawa automatycznego limnigrafu ciśnieniowego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Producent………………………………………………….…………………..Model……………………………………Rok produkcji…………
Opis i parametry przedmiotu zamówienia (wymagane)
Opis oferowanego przedmiotu
Automatyczny limnigraf ciśnieniowy
………………………………………………………...…...
 Wymiary: średnica maksimum 22 mm, długość maksimum 90
 ………………………………………………………………
mm;
………………………………………………………………
 Pamięć: minimum 2 x 24 000 pomiarów;
 ……………………………………………………………...
 Odstępy pomiarowe: od 0,5 sek. do 99 godzin;
 …………………………………………………………….
 Obudowa: stal nierdzewna;
 ………………………………………………………………
 Czujnik ciśnienia: ceramiczny;
 ………………………………………………………………
 Zakres pomiarowy:
 ……………………………………………………………..
- poziom wody: 10m;
-……………………………………………………………
- dokładność: 0,5 cm wody;
- ….……………………………………………………
- rozdzielczość: 0,2 cm wody;
-………………………………………………………..
- temperatura: od -20°C do + 80°C;
- dokładność: +/- 0,1°C;
………………………………………………………………..
- rozdzielczość: 0,01°C;
-………………………………………………………….
- kompensacja: od 0°C do 40°C;
-…………………………………………………………
 Przybliżony czas pracy baterii powyżej 6 lat;
 ………………………………………………………………
 Waga: maksimum 70 g;
 ……………………………………………………………..
Dodatkowe istotne warunki zakupu:
………………………………………………….……………………
 Instrukcja obsługi
 ………………………………………..……………………..
 Gwarancja: minimum 24 miesiące
 …………………………………………………..……………
 Bezpłatny serwis gwarancyjny
 ……………………………………………………………….
 Serwis pogwarancyjny
 ……………………………………………………………….
………………………….
(miejscowość i data)
…………………………………………………………
(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
12
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik do oferty z dnia ...........................
OPIS OFEROWANEGO TOWARU DLA CZĘŚCI 10
Część 10. Dostawa pompy próżniowej
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Producent………………………………………………….…………………..Model……………………………………Rok produkcji…………
Opis i parametry przedmiotu zamówienia (wymagane)
Opis oferowanego przedmiotu
Pompa próżniowa
 Pompa dwustopniowa;
 Wydajność pompowania – maksimum 5.6 m3/h;
 Ciśnienie końcowe bez balastu: 1,8 – 2,5 x 10-4mbar;
 Ciśnienie końcowe z balastem: 1 x 10-3 – 1 x 10-2mbar;
 Ilość oleju: od 1,0 do 1,5 litra;
 Kołnierz rury podłączeniowej: DN 16 KF;
 Masa – od 16 do 19 kg;
 Moc silnika: od 350 do 400 W;
 Zasilanie: 220-230 V, 50-60 Hz;
Dodatkowe istotne warunki zakupu:
 Instrukcja obsługi
 Gwarancja: minimum 24 miesiące
 Bezpłatny serwis gwarancyjny
 Serwis pogwarancyjny
………………………….
(miejscowość i data)
………………………………………………………...…...
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
………………………………………………….……………………
 ………………………………………..…………………
 …………………………………………………..………
 …………………………………………………………..
 …………………………………………………………….
…………………………………………………………
(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
13
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik do oferty z dnia ...........................
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
OPIS OFEROWANEGO TOWARU DLA CZĘŚCI 11
Część 11. Dostawa klimatyzatora przenośnego (2 sztuki)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Producent………………………………………………….…………………..Model……………………………………Rok produkcji…………
Opis i parametry przedmiotu zamówienia (wymagane)
Opis oferowanego przedmiotu
Klimatyzator przenośny (2 sztuki)
 Klimatyzator przenośny:
- z systemem filtracji pozwalającym na pozbycie się z otoczenia
wirusów, bakterii, zarodników pleśni oraz nieprzyjemnych
zapachów;
- z jonizatorem powietrza;
- z trybem chłodzenia TURBO;
- z trybem wyrzutowym powietrza;
- z trybem pracy nocnej;
- z trybem osuszania i wietrzenia;
- z automatyczną pracą żaluzji;
- sterowany pilotem;
- z ekologicznym czynnikiem chłodniczym R410A;
- z odwilżaniem sterowanym mikroprocesorem;
- z kółkami ułatwiającymi przemieszczanie urządzenia;
- z automatycznym restartem po zaniku i powrocie zasilania;
- z możliwością manualnego spuszczania kondensatu;
- z 12-godzinnym programatorem czasowym;
 Moc chłodzenia: 2,12 kW;
 Maksymalny przepływ powietrza do wewnątrz pomieszczenia:
480 m3/h;
 Zasilanie: 230V/50 Hz;
 Osuszanie: minimum 28 l/dobę;
 Prędkość wentylatora: 2 + TURBO;
 Przeznaczony do pomieszczeń: maksymalnie 37m3;
 Poziom hałasu wewnątrz pomieszczenia: od 36 do 45 dB(A);
………………………………………………………...…...








……………………………………………………………
-……………………………………………………………
……………………………………………………………..
.…………………………………………………………
-……………………………………………………………
-……………………………………………………………
-……………………………………………………………
-……………………………………………………………
-……………………………………………………………
-……………………………………………………………
-……………………………………………………………
-……………………………………………………………
-..........................................................................................
-……………………………………………………………
-……………………………………………………………
-……………………………………………………………
-……………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
………………………………………………………………
………………………………………………………………..
……………………………………………………………….
14
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
 Akcesoria:
- rura wyrzutowa - długość/średnica: 1200/125 mm;
- końcówka do instalacji w oknie;
- siatka zabezpieczająca przed wlotem owadów do rury
wyrzutowej;
- zestaw przyssawek;
- pilot z bateriami;
Dodatkowe istotne warunki zakupu:
 Instrukcja obsługi
 Gwarancja: minimum 24 miesiące
 Bezpłatny serwis gwarancyjny
 Serwis pogwarancyjny
………………………….
(miejscowość i data)
Załącznik Nr 6 do SIWZ
………………………………………………………………
-……………………………………………………………….
-………………………………………………………………
-………………………………………………………………
………………………………………………………………
-……………………………………………………………..
-………………………………………………………………
………………………………………………….……………………
 ………………………………………..…………………
 …………………………………………………..………
 …………………………………………………………..
 ………………………………………………………….

…………………………………………………………
(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
15
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik do oferty z dnia ...........................
OPIS OFEROWANEGO TOWARU DLA CZĘŚCI 12
Część 12. Dostawa zestawu do destylacji wody
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Producent………………………………………………….…………………..Model……………………………………Rok produkcji…………
Opis i parametry przedmiotu zamówienia (wymagane)
Opis oferowanego przedmiotu
Zestaw do destylacji wody
………………………………………………………...…...
Zestaw do destylacji składający się z destylarki do wody i części
szklanej do destylacji:
 Podłączenie wody wodociągowej: ciśnienie minimalne 2 bar;
 Ilość destylatu dla wody z wodociągu: minimum 4,2 l/h;
 Przewodność destylatu w odniesieniu do 25°C: minimum 1,5
µS/cm;
 Temperatura destylatu: 96° C +/- 1°C;
 Ilość wody chłodzącej dla wody z wodociągu: maksimum 45
l/h;
 Temperatura wody chłodzącej:
- wlot: 16°C;
- wypływ: 64°C;
 Grzałka ze stali szlachetnej;
 Wysokość: maksimum 600 mm;
 Wymiary (szerokość x długość) maksimum: 220 mm x 220
mm
 Waga: maksimum 6 kg
Dodatkowe istotne warunki zakupu:
 Instrukcja obsługi
 Gwarancja: minimum 24 miesiące
 Bezpłatny serwis gwarancyjny
 Serwis pogwarancyjny
……………………………………………………………
……………………………………………………………
 ……………………………………………………………..
 .…………………………………………………………
 ……………………………………………………………
……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
-……………………………………………………………
-……………………………………………………………
 ………………………………………………………………
 ………………………………………………………………
 ………………………………………………………………
………………………………………………………………
 ………………………………………………………………
………………………………………………….……………………
 ………………………………………..…………………
 …………………………………………………..………
 …………………………………………………………..
 ……………………………………………………………
………………………….
(miejscowość i data)
…………………………………………………………
(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
16
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik do oferty z dnia ...........................
OPIS OFEROWANEGO TOWARU DLA CZĘŚCI 13
Część 13. Dostawa wagi laboratoryjnej I
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Producent………………………………………………….…………………..Model……………………………………Rok produkcji…………
Opis i parametry przedmiotu zamówienia (wymagane)
Opis oferowanego przedmiotu
Waga laboratoryjna I
 Nośność: maksimum 520 g;
 Dokładność odczytu: 1 mg;
 Kalibracja zewnętrzna;
Dodatkowe istotne warunki zakupu:
 Instrukcja obsługi
 Gwarancja: minimum 24 miesiące
 Bezpłatny serwis gwarancyjny
 Serwis pogwarancyjny
………………………….
(miejscowość i data)
………………………………………………………...…...
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
………………………………………………….……………………
 ………………………………………..…………………
 …………………………………………………..………
 …………………………………………………………..
 …………………………………………………………….
…………………………………………………………
(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
17
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik do oferty z dnia ...........................
OPIS OFEROWANEGO TOWARU DLA CZĘŚCI 14
Część 14. Dostawa wagi laboratoryjnej II
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Producent………………………………………………….…………………..Model……………………………………Rok produkcji…………
Opis i parametry przedmiotu zamówienia (wymagane)
Opis oferowanego przedmiotu
Waga laboratoryjna II
 Obciążenie: maksimum 600g;
 Działka odczytowa: 0,002g;
 Masa: maksimum 4 kg;
 Temperatura pracy: od +18 °C do + 33°C;
 Zasilanie: 230V/50Hz;
 Czas ważenia: maksimum 5 sek;
Dodatkowe istotne warunki zakupu:
 Instrukcja obsługi
 Gwarancja: minimum 24 miesiące
 Bezpłatny serwis gwarancyjny
 Serwis pogwarancyjny
………………………….
(miejscowość i data)
………………………………………………………...…...
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
………………………………………………….……………………
 ………………………………………..…………………
 …………………………………………………..………
 …………………………………………………………..
 ……………………………………………………………
…………………………………………………………
(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
18
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik do oferty z dnia ...........................
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
OPIS OFEROWANEGO TOWARU DLA CZĘŚCI 15
Część 15. Dostawa klatki Faraday’a (2 sztuki)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Producent………………………………………………….…………………..Model……………………………………Rok produkcji…………
Opis i parametry przedmiotu zamówienia (wymagane)
Opis oferowanego przedmiotu
Klatka Faraday’a (2 sztuki)
 Wymiary (szer. x głęb. x wys.): 120 cm x 75 cm x 100 cm +/- 5
cm;
 Klatka typu nablatowego z samodzielną podłogą, wykonana ze
sztywnej blachy nierdzewnej, umożliwiającej postawienie
obciążenia rzędu 80-100 kg bez powstania wgnieceń lub
odkształceń;
 Konstrukcja klatki oparta na sztywnej ramie ze stali
nierdzewnej;
 Wszystkie 4 ściany i sufit wypełnione siatką tkaną, miedzianą o
średnicy oczka 1,5 mm (+/-0,5 mm);
 W lewej i prawej ścianie umieszczone przepusty kablowe o
średnicy 5 cm (+/- 1 cm), wykonane z tworzywa
zabezpieczającego przewody przed przetarciem lub innym
uszkodzeniem, umieszczone na wysokości nie większej niż 10
cm nad dnem;
 Cała przednia ściana otwierana do góry w formie rolety
zwijanej z mechanizmem sprężynowym wspomagającym
otwieranie, z możliwością zablokowania w stanie częściowego
otwarcia w dowolnej pozycji;
 Obsługa otwarcia i blokowania pozycji z użyciem tylko jednej
ręki;
 Możliwość samodzielnego rozmontowania i przeniesienia klatki
w inne miejsce;
 Możliwość samodzielnej wymiany uszkodzonej ścianki z siatki
miedzianej na zapasową;
………………………………………………………...…...









……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………..
.…………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………….
19
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
Dodatkowe istotne warunki zakupu:
 Instrukcja obsługi
 Gwarancja: minimum 24 miesiące
 Bezpłatny serwis gwarancyjny
 Serwis pogwarancyjny
………………………….
(miejscowość i data)
Załącznik Nr 6 do SIWZ
………………………………………………….……………………
 ………………………………………..…………………
 …………………………………………………..………
 …………………………………………………………..
 ……………………………………………………………
…………………………………………………………
(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
20
Załącznik Nr 6 do SIWZ
Załącznik do oferty z dnia ...........................
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
OPIS OFEROWANEGO TOWARU DLA CZĘŚCI 16
Część 16. Dostawa zestawu wyparnego do zagęszczania próżniowego
Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury kontrolnej i badawczej dla Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Producent………………………………………………….…………………..Model……………………………………Rok produkcji…………
Opis i parametry przedmiotu zamówienia (wymagane)
Opis oferowanego przedmiotu
Zestaw wyparny do zagęszczania próżniowego













Zestaw wyparny do zagęszczania próżniowego w zestawie z
łaźnią wodno-olejową.
Chłodnica skośna ze zgrupowanym układem króćców
przyłączeniowych dla przewodów doprowadzających medium
chłodzące oraz źródło próżni;
Pokrętło do ustawiania szybkości obrotowej na słupku powyżej
kolby destylacyjnej (brak możliwości przypadkowego
zachlapania);
Powierzchnia kondensacji: minimum 1500 cm2;
Mocowanie kolby destylacyjnej: system Combi-clip z
wewnętrznym gwintem i metalową zawleczką do szybkiego
mocowania i zdejmowania kolby destylacyjnej;
Rurka wyparna: szklana ze szlifem STJ 29/32 z zewnętrznym
gwintem dostosowanym do współpracy z Combi-clipem;
Cichobieżny napęd obrotowy kolby destylacyjnej sterowany
elektronicznie;
Podnoszenie kolby elektryczne;
Automatyczne podniesienie kolby destylacyjnej w przypadku
zaniku zasilania;
Moduł do zagęszczania poprzez wirowanie;
Wymiary (dług. x wys. x głęb. ): maksimum 550 mm x 575 mm
x 415 mm;
Zasilanie: 230 V/50 Hz;
Zużycie mocy: maksimum 1760 W razem z łaźnią;
Prędkość obrotowa: płynna regulacja w zakresie 20-280 obr.
………………………………………………………...…...













……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………..
.…………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………..
…………………………………………………………….
……………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………
……………………………………………………………
…………………………………………………………….
21
Oznaczenie sprawy: PN/52-2012/DOP-a
/min.;
 Rozmiar kolb destylacyjnych: od 50 do 5000 ml;
 Ciężar kolby destylacyjnej: maksimum 3 kg;
 Akcesoria dodatkowe:
- kolba destylacyjna 1000 ml – 1 szt.
- odbieralnik pokryty plastikiem 1000 ml – 1 szt.
- pompka wodna;
Łaźnia wodno-olejowa:
 Wymiary (dług. x wys. x głęb.): maksimum 285 mm x 240 mm
x 300 mm;
 Masa: maksimum 4 kg;
 Zasilanie: 230V/50Hz;
 Zużycie mocy: maksimum 1700W;
 Pojemność misy: minimum 4 litry;
 Misa łaźni ze stali nierdzewnej;
 Możliwość wyjęcia misy do czyszczenia;
 Rozmiar kolby: maksimum 4 litry;
 Zakres temperatury: od + 20° C do 180°C;
 Odchylenie temperaturowe: +/- 2° C;
 Wyświetlacz zadanej oraz aktualnej temperatury medium w
łaźni umiejscowiony na froncie łaźni;
 Deklaracja zgodności CE;
 Certyfikat jakości producent ISO 9001 lub równoważny;
Dodatkowe istotne warunki zakupu:
 Instrukcja obsługi
 Gwarancja: minimum 24 miesiące
 Bezpłatny serwis gwarancyjny
 Serwis pogwarancyjny
 Bezpłatna instalacja, pierwsze uruchomienie sprzętu i szkolenie
personelu w miejscu użytkowania zestawu wyparnego do
zagęszczania próżniowego
………………………….
(miejscowość i data)
Załącznik Nr 6 do SIWZ
……………………………………………………………
 …………………………………………………………….
 ……………………………………………………………..
 ……………………………………………………………..
-…………………………………………………………….
-……………………………………………………………
-……………………………………………………………
……………………………………………………………………….
 ………………………………………………………………
……………………………………………………………..
 ……………………………………………………………….
 ………………………………………………………………
 ………………………………………………………………
 ……………………………………………………………….
 ……………………………………………………………….
 ………………………………………………………………
 ………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………
 ………………………………………………………………..
 ………………………………………………………………
………………………………………………………………
 ………………………………………………………………
 ………………………………………………………………
………………………………………………….……………………
 ………………………………………..…………………
 …………………………………………………..………
 …………………………………………………………..
 ……………………………………………………………
 ……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………..
…………………………………………………………
(podpis pieczątka imienna osoby upoważnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
22
Download