OFERTA ODBYCIA STAŻU w Głównym Inspektoracie Jakości

advertisement
OFERTA ODBYCIA STAŻU
w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
w Warszawie; ul. Wspólna 30
(budynek Ministerstw Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
Staż w Biurze Kontroli Ex-post w Głównym Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów
Rolno-Spożywczych (GIJHARS) to przede wszystkim możliwość zdobycia wiedzy
i umiejętności pracy w centralnym urzędzie administracji publicznej.
Zapraszamy Państwa do pracy w naszym urzędzie, która polegać będzie m.in. na:









zapoznaniu się podstawami prawnymi funkcjonowania Inspekcji Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych,
zapoznaniu się z systemem kontroli ex-post w obszarze wsparcia beneficjentów
w ramach mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej,
opracowywaniu okresowych zestawień, podsumowań związanych z pracą Biura,
bieżącym wsparciu innych pracowników Biura w obsłudze kancelaryjno-biurowej,
wykonywaniu prostych czynności związanych z prowadzeniem spraw i pomocą przy
archiwizacji dokumentów z kontroli ex-post,
opracowywaniu projektów pism w zakresie zadań Biura,
pogłębianiu wiedzy merytorycznej na temat kontroli ex-post,
kompletowaniu i pomocy w archiwizacji kserokopii dokumentów z kontroli,
zdobyciu wiedzy na temat zasad funkcjonowania mechanizmów wsparcia Wspólnej
Polityki Rolnej i zasad przeprowadzania i dokumentowania kontroli ex-post.
Wymagania






dobra organizacja pracy i samodzielność w działaniu,
systematyczność i dokładność,
biegła znajomość pakietu Microsoft Office,
odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
otwartość, pozytywne nastawienie i zaangażowanie,
umiejętność analitycznego myślenia,
Oferujemy





staż min. 3 miesiące
możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia,
przyjazną atmosferę oraz wsparcie ze strony profesjonalistów,
doświadczenie w strukturach zajmujących się nadzorem nad systemem kontroli
wydatków w obszarze Wspólnej polityki Rolnej,
pracę w młodym i dynamicznym zespole,
Kwalifikacje i umiejętności zawodowe możliwe do
uzyskania podczas odbywania stażu






wiedza z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej i zasad funkcjonowania systemu kontroli
ex-post, w tym ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i przepisów
UE w powyższym zakresie,
komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów,
samodzielność,
umiejętność działania w sytuacjach stresowych,
umiejętność pracy w zespole,
umiejętność pracy biurowej, w tym obsługa maszyn i urządzeń biurowych.
Sposobem potwierdzenia nabytych kwalifikacji i umiejętności zawodowych będzie
opinia wydana przez organizatora stażu.
Wymagane dokumenty
CV i list motywacyjny
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu:
 (22) 623-29-41,
 509-551-784.
Download