Programowanie baz danych Oracle (semestr 1) Intensywny kurs

advertisement
1.
Programowanie baz danych Oracle (semestr 1)
Intensywny kurs języka SQL będący elementem przygotowującym do zdania
egzaminu Oracle Database SQL Expert.
Zawartość szkolenia:





















Wykład wprowadzający „Baza danych – cóż to takiego?”
Wydobywanie danych z bazy z wykorzystaniem polecenia SQL SELECT
Ograniczanie ilości wybieranych wierszy i sortowanie
Wykorzystanie funkcji jednowierszowych
Wyświetlanie danych zagregowanych z użyciem funkcji grupujących
Wyświetlanie danych z wielu tabel
Wykorzystanie podzapytań
Wykorzystanie poleceń na zbiorach
Operacje manipulacji danymi w bazie
Użycie poleceń języka DDL do tworzenia i zarządzania tabelami
Wykorzystanie poleceń SQL DDLdo tworzenia i zmiany definicji tabel
Tworzenie innych obiektów bazy danych
Kontrola uprawnień użytkowników
Wyszukiwanie hierarchiczne
Transakcja
Tabele tymczasowe i zewnętrzne
Tabele i widoki systemowe
Funkcje analityczne
Ćwiczenia egzaminacyjne Oracle Database SQL Expert
Co zyskujesz:
Wiedza teoretyczna oraz praktyczne umiejętności posługiwania sie językiem SQL w bazie
danych Oracle
Przygotowanie do egzaminu Oracle Database SQL Expert.
Odbiorcy szkolenia:
Informatycy, pracownicy działów informatycznych zajmujący sie programowaniem baz
danych Oracle, osoby związane z pozyskiwaniem danych z baz danych, tworzeniem prostych
oraz złożonych zestawień raportowych.
2. Programowanie Oracle PL/SQL z elementami administracji (semestr 2)
Intensywny kurs języka PL/SQL będący uzupełnieniem wiedzy z 1. semestru o wiedzę i
umiejętności z zakresu wykorzystania języka proceduralnego. Intensywny trening
praktyczny przygotowujący do zdania egzaminu Oracle Database SQL Expert.
Elementy administracji baz danych Oracle.
Zawartość szkolenia:












Ogólne informacje na temat języka PL/SQL
Podstawy języka PL/SQL
Struktury warunkowe w PL/SQL
Procedury i Funkcje PL/SQL
Kursory
Obsługa wyjątków
Wyzwalacze
Pakiety
Wbudowane pakiety Oracle
Dynamiczny SQL
Kolekcje
Zarządzanie dużymi wolumenami danych
 Duże obiekty
 Nowe cechy języka SQL, PL/SQL w bazie Oracle 12c
 Złożone zadania SQL i PL/SQL
 Ćwiczenia egzaminacyjne Oracle Database SQL Expert
 Elementy administracji baz danych Oracle


Co zyskujesz:
Wiedza teoretyczna oraz praktyczne umiejętności posługiwania sie językiem PL/SQL w bazie
danych Oracle
Praktyczna realizacja zadań przygotowujących do egzaminu Oracle Database SQL Expert.
Odbiorcy szkolenia:
Informatycy, pracownicy działów
programowaniem baz danych Oracle
informatycznych
zajmujący
sie
profesjonalnym
Download