Intensywny kurs języka SQL. Przygotowanie: Uczestnicy kursu nie

advertisement
1. Podstawy Oracle SQL (semestr 1)
Intensywny kurs języka SQL.
Przygotowanie:
Uczestnicy kursu nie muszą mieć żadnej wiedzy z zakresu baz danych
czy SQL-a .
Zawartość szkolenia:
 Wydobywanie danych z bazy z wykorzystaniem polecenia SQL SELECT
 Ograniczanie ilości wybieranych wierszy i sortowanie
 Wykorzystanie funkcji jednowierszowych
 Wyświetlanie danych zagregowanych z użyciem funkcji grupujących
 Wyświetlanie danych z wielu tabel
 Wykorzystanie podzapytań
 Wykorzystanie poleceń na zbiorach
 Operacje manipulacji danymi w bazie
 Użycie poleceń języka DDL do tworzenia i zarządzania tabelami
 Wykorzystanie poleceń SQL DDL do tworzenia i zmiany definicji tabel
 Tworzenie innych obiektów bazy danych
 Wyszukiwanie hierarchiczne
 Transakcja
Co zyskujesz:
Wiedza teoretyczna oraz praktyczne umiejętności posługiwania sie językiem
SQL w bazie danych Oracle 11g. Podstawowe informacje z zakresu baz
danych oraz języka SQL pozwalające na uczestnictwo w szkoleniach
drugiego semestru.
Czas trwania: 12 dni (48h)
Jedno spotkanie 4h w tygodniu
2. Programowanie Oracle PL/SQL (semestr 2)
Intensywny kurs języka PL/SQL będący uzupełnieniem wiedzy z 1.
semestru o wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania języka
proceduralnego. Intensywny trening praktyczny przygotowujący do
pracy jako programista baz danych.
Przygotowanie:
Uczestnicy kursu muszą posiadać wiedzą z zakresu SQL-a w stopniu
minimum podstawowym.
Zawartość szkolenia:












Podstawy języka PL/SQL
Struktury warunkowe w PL/SQL
Procedury
Funkcje
Kursory
Obsługa wyjątków
Wyzwalacze
Pakiety
Wbudowane pakiety Oracle
Dynamiczny SQL
Kolekcje
Operacje masowe
Co zyskujesz:
Wiedza teoretyczna oraz praktyczne umiejętności posługiwania sie językiem
PL/SQL w bazie danych Oracle
Czas trwania: 12 dni (48h)
Jedno spotkanie 4h w tygodniu
3. SQL dla analityków danych (semestr 2)
Intensywny kurs języka SQL na poziomie zaawansowanym obejmujący
zagadnienia związane z analizą danych.
Przygotowanie:
Uczestnicy kursu muszą posiadać wiedzą z zakresu SQL-a w stopniu
minimum podstawowym.
Zawartość szkolenia:
 Przegląd podstawowych konstrukcji SQL
 Przetwarzanie czasu (interwały, strefy, NLS)
 Agregowanie danych - klauzule ROLLUP, CUBE, GROUPING, SETS WITH,
CASE, SAMPLE
 PIVOT i UNPIVOT
 Wyrażenia regularne
 Funkcje REGEXP_INSTR, REGEXP_LIKE, REGEXP_REPLACE, REGEXP_SUBSTR,
REGEXP_COUNT
 Zapytania retrospektywne
 Funkcje analityczne - ranking
 Funkcje analityczne - okna zakresowe i wartościowe
 Funkcje analityczne - raportowanie


Klauzula MODEL
Elementy funkcji statystycznych
Co zyskujesz:
Wiedza teoretyczna oraz praktyczne umiejętności posługiwania sie językiem
SQL w bazie danych Oracle 11g na poziomie zaawansowanym.
Czas trwania: 12 dni (48h)
Jedno spotkanie 4h w tygodniu
4. Oracle Forms i Reports (semestr 2)
Intensywny kurs tworzenia aplikacji oraz raportów z wykorzystaniem
narzędzi Oracle Forms oraz Reports.
Przygotowanie:
Preferowana podstawowa znajomość SQL-a i/lub PL/SQL-a.
Zawartość szkolenia:
 Wprowadzenie do środowiska Oracle Forms Developer
 Forms - Konfiguracja środowiska
 Forms - Elementy narzędzia FormBuilder
 Forms - Kreatory
 Forms - Moduły formularzy i menu
 Forms - Biblioteki PL/SQL
 Forms - Bloki danych
 Forms - Wyzwalacze
 Forms - Aplikacje wielomodułowe
 Reports - model danych
 Reports - formatowanie układu raportu
 Reports - parametryzacja
Co zyskujesz:
Wiedza teoretyczna oraz praktyczne umiejętności posługiwania narzędziami
firmy Oracle do tworzenia aplikacji i raportowania.
Czas trwania: 12 dni (48h)
Jedno spotkanie 4h w tygodniu
5. Kurs przygotowawczy do egzaminu 1z0-047 (semestr 2)
Intensywny kurs zapoznający uczestników z zagadnieniami będącymi
elementami egzaminu 1z0-047 (Oracle Database SQL Certified Expert)
oraz dający możliwość sprawdzenia swojej wiedzy w pytaniach
zbliżonych do egzaminacyjnych.
Przygotowanie:
Uczestnicy kursu muszą posiadać wiedzą z zakresu SQL-a w stopniu
minimum podstawowym.
Zawartość szkolenia:
 Warunki i miejsca zdawania egzaminów
 Przykładowe pytania egzaminacyjne
 Testy w języku angielskim
Download