Ochrona Środowiska I rok Iº: Poniedziałek: 8.30

advertisement
Ochrona Środowiska I rok Iº:
Poniedziałek:
8.30 - 10.00
10.15 - 11.30
11.45 – 13.15
15.15 – 16.45
Geologia, geomorfologia (ćwiczenia gr. I), I poł. sem., s. 413, Wąska
Ekologia (wykład), s. 111, Wojska Polskiego
Meteorologia i klimatologia (ćwiczenia gr. I), s. 413, Wąska
Ekologia (ćwiczenia gr. I), s. 111, Wojska Polskiego
Wtorek:
9.00 - 10.30
10.45 - 12.15
12.30 - 15.30
17.00 – 18.30
Systematyka roślin (wykład), s. 005, Felczaka
Meteorologia i klimatologia (wykład), s. 103, Wąska
Chemia organiczna (ćwiczenia gr. I), II poł. sem., s. 306, Felczaka
Systematyka roślin (ćwiczenia gr. I), s. 311, Wąska
Środa:
8.00 - 11.00
11.00 - 12.30
12.45 - 14.15
14.45 – 16.15
WF
Mykologia (wykład), I poł. sem., s. 005, Felczaka
Mykologia (ćwiczenia gr. I), I poł. sem., s. 005, Felczaka
Podstawy biochemii (wykład), I poł. sem. s.103, Wąska
Czwartek:
8.30 - 10.45
11.00 – 12.30
13.30 – 15.00
Geologia, geomorfologia (wykład), I poł. sem., s. 103, Wąska
Chemia organiczna (wykład), I poł. sem., s. 103, Wąska
J. niemiecki, s.107/109, Wawrzyniaka 15
Piątek:
10.00 - 11.30
Podstawy biochemia (ćwiczenia gr. I), s. 23B, Felczaka
Ochrona środowiska II rok Iº:
Poniedziałek:
8.15 - 9.45
10.00 - 11.30
8.30 - 10.00
10.15 - 11.45
12.00 - 13.30
13.45 - 15.15
Ekologia i funkcjonowanie człowieka* (wykład),
I poł. sem., s.02, Wojska Polskiego
Ekologia i funkcjonowanie człowieka* (ćwiczenia gr. I),
I poł. sem. s.02, Wojska Polskiego
Bezkręgowce naturowe, chronione i wskaźnikowe (wykład),
II poł. sem., s.413, Wąska
Bezkręgowce naturowe, chronione i wskaźnikowe (ćwiczenia gr. I),
II poł. sem., s.413, Wąska
Kartowanie środowiska **(ćwiczenia gr. I), s. 115, Felczaka
Fizjologia roślin (wykład), I poł. sem., s. 102, Wąska
Wtorek:
8.30 - 10.00
10.15- 11.45
12.00 - 13.30
15.00 - 16.30
Technologie bioenergetyczne (wykład), s. 102, Wąska
Ochrona gatunków dyrektywowych (wykład),
I poł. sem., s. 10, Wojska Polskiego
Ochrona gatunków dyrektywowych (ćwiczenia gr. I),
I poł. sem., s. 10, Wojska Polskiego
Technologie bioenergetyczne (ćwiczenia gr. I), s. 111, Wojska
Polskiego
Środa:
9.00 - 10.30
10.30- 12.00
9.00 - 10.30
10.30 - 12.00
12.00 - 15.00
15.15 - 16.45
16.45 - 18.15
Substancje szkodliwe w środowisku (wykład),
I poł. sem., s. 401, Felczaka
Substancje szkodliwe w środowisku (ćwiczenia gr. I),
I poł. sem., s. 401, Felczaka
Ekologia i funkcjonowanie człowieka (wykład),
II poł. sem., s. 401, Felczaka
Ekologia i funkcjonowanie człowieka (ćwiczenia gr. I),
II poł. sem., s. 401, Felczaka
Fizjologia roślin (ćwiczenia gr. I), I poł. sem., s. 22A, Felczaka
Środowisko i biologia życia organizmów chronionych***
(wykład), s. 05, Felczaka
Środowisko i biologia życia organizmów chronionych***
(ćwiczenia gr. I), s. 05, Felczaka
Czwartek:
8.00 - 9.30
9.45 - 11.15
11.30 - 13.00
17.00 - 18.30
Gleboznawstwo (wykład), I poł. sem., s. 05, Felczaka
J. niemiecki, s. 107/109, Wawrzyniaka 15
Gleboznawstwo (ćwiczenia gr. I), I poł. sem., s. 05, Felczaka
J. angielski, s. 104, Wąska
Piątek:
8.15 - 9.45
Kartowanie środowiska** (ćwiczenia gr. I), s. 311, Wąska /
s. 05, Felczaka
*-prowadzone przez 2 katedry:
1. Katedra Antropologia, s. 02, Wojska Polskiego;
2. Katedra Fizjologii, Zakład Fizjologii Człowieka, s. 401, Felczaka
**-prowadzony przez 3 katedry:
1. Katedra Taksonomii Roślin i Fitogeografii, s. 311, Wąska
2. Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, s. 05, Felczaka
3. Katedra Chemii i Ochrony Środowiska Wodnego, s. 115, Felczaka
***-prowadzony rzez 3 katedry:
1. Katedra Botaniki i Ochrony Przyrody, s. 05, Felczaka
2. Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska, s. 111, Wojska Polskiego
3. Katedra Taksonomii roślin i Fitogeografii, s. 311, Wąska
Ochrona środowiska III rok Iº:
Poniedziałek:
8.30 - 11.00
11.15 - 12.45
13.45 – 14.45
Problematyka prawna i ekonomiczna ochrony środowiska
(ćwiczenia gr. I), s. 202, Felczaka
Rola człowieka w kształtowaniu się biosfery (wykład), s. 103, Wąska
Technologie bioenergetyczne (ćwiczenia gr. I), s. 111, Wojska
Polskiego
Wtorek:
8.30 - 10.00
10.15- 12.30
Technologie bioenergetyczne (wykład), s. 102, Wąska
Toksykologia środowiskowa* (wykład), 401, Felczaka
Środa:
9.00 - 10.30
10.35- 12.50
14.45 - 16.15
17.30 - 19.00
Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
(wykład), s. 202, Felczaka
Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwój
(ćwiczenia gr. I), s. 202, Felczaka
Problematyka prawna i ekonomiczna ochrony środowiska
(wykład), s. 102, Wąska
Filozofia przyrody (wykład), s. 203, Wąska
Piątek:
9.00 - 10.30
11.00 – 13.15
*-10 spotkań
Ornitologia (wykład) II poł. sem., s. 13, Wojska Polskiego
Toksykologia środowiskowa* (ćwiczenia gr. I), s. 401, Felczaka
Download