Temat: W KRAINIE KWIATÓW

advertisement
Temat: W KRAINIE KWIATÓW
Obszar edukacji; społecznej, ruchowej, w zakresie rozwijania mowy
i myślenia, w zakresie przygotowania do nauki pisania i czytania,
edukacji matematycznej
Cele ogólne:
- wyrabianie umiejętności współdziałania z innymi dziećmi,
- przyzwyczajanie do podejmowania wspólnych decyzji dotyczących zabaw,
wykonywanych czynności i zadań w drodze naradzania się oraz ich wspólnego
i zgodnego wykonywania,
- rozwijanie twórczego myślenia
Cele szczegółowe /dziecko/:
- potrafi współdziałać w zespole,
- liczy się ze zdaniem rówieśników,
- umie rozwiązywać sytuacje problemowe,
Metody aktywizujące
Forma: zbiorowa i praca w grupach
Środki dydaktyczne: maskotka kota, rysunek rośliny, kolorowe kwiatki
wycięte z kartonu, kartoniki z cyframi 1-7, nasiona różnych roślin, karty pracy
dla zespołów, plastikowe krążki, magnetofon
PRZEBIEG
Zabawa integracyjna „Ekspresowe powitanie”
Nauczycielka poleca dzieciom np. uściskać jak najwięcej dłoni w jak
najkrótszym czasie, dotknąć jak najwięcej pięt itp.
Ćwiczenia twórczego myślenia- Jak kotek pomógł roślinie?
Opowiadanie według pomysłu nauczycielki.
W pewnym mieszkaniu na parapecie stała doniczka, a w niej rosła piękna
roślina. Kot, który był bardzo ciekawy świata codziennie siadał na tym
parapecie. Podziwiał piękną roślinę, wąchał jej kwiaty, a duże zielone liście
chroniły go przed słońcem. Ale pewnego dnia zauważył, że z rośliną coś się nie
dobrego dzieje.
- Dlaczego jesteś taka smutna?- zapytał kotek
- Nie widzisz jak wyglądam? Spójrz, jakie mam liście suche i zwiędnięte, już
mało, co ich zostało, wkrótce wszystkie opadną. Zapomniano o mnie. Oj, żeby
tak, choć troszkę wody dostać, tak mi się chce pić. Taką ziemię mam suchą….
Żal się zrobiło kotkowi. Długo się nie zastanawiał.
- Zaraz ci pomogę- powiedział i zeskoczył z parapetu.
Jak myślisz, w jaki sposób kotek pomógł roślinie?
- Rozmowa na temat przestawionej scenki.
- Poszukiwanie przez dzieci sposobów rozwiązania sytuacji problemowej
Czego potrzebuje roślina, by mogła rosnąć?- uszeregowanie promyczkowe
Na tablicy umieszczona jest sylweta kwitnącej rośliny w doniczce, wokół niej
rozchodzą się promyki – paski papieru.
/nauczycielka spisuje na nich propozycje dzieci/
Wesoła i smutna roślina- zabawa z elementem dramy
Dzieci za pomocą ruchów ciała, mimiki wczuwają się w rolę rośliny.
Układamy kwiaty - zabawa ruchowa przy muzyce z wykorzystaniem
plastikowych krążków /krążki imitują płatki kwiatów/
Dzieci pląsają w rytm muzyki, na przerwę- układają z krążków kwiaty.
Ilość ułożonych „płatków” będzie zależała od liczby dzieci w danym zespole.
Dzieci same decydują, do którego zespołu chcą się dołączyć.
Raz, dwa, trzy kwiaty liczysz ty- ćwiczenia w liczeniu
Dziecko losuje kartonik z naklejoną cyfrą. Układa przed nim tyle kwiatów, ile
wskazuje cyfra na kartoniku. Następnie szuka kolegi, który ma kartonik w tym
samym kolorze. Wspólnie układają tyle kwiatów, ile wskazuje suma liczb z ich
kartoników.
Zabawa badawcza – oglądanie i porównywanie nasion różnych roślin.
Zwrócenie uwagi na różnorodność kształtu i wielkość wybranych nasion.
Praca w grupach /przy stolikach/ - zadania do wykonania;
I grupa – Przyklej do kwiatka tyle płatków, ile wskazuje cyfra.
Na dużej kartce naklejone są łodygi i środki kwiatów. Każdy środek oznaczony
jest cyfrą od 0 do 7. Cyfry występują w różnej kolejności.
II grupa – Z nasion fasoli ułóż dowolny kwiatek.
III grupa – Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło.
Dzieci otrzymują diagram krzyżówki i rysunki oznaczonych haseł.
Z rozsypanki literowej układają hasła, wklejają je w odpowiednie miejsca
i odczytują rozwiązanie krzyżówki.
Hasła do krzyżówki: 1serce, 2 medal, 3 but, 4 ul, 5 lis, 6 rak, 7 ryba
Rozwiązanie krzyżówki: cebulka
Prezentacja swoich prac pozostałym grupom.
Opracowała
mgr Ewa Żak
Przedszkole Samorządowe nr 18 w Kielcach
Download