Kultura jako system W psychologii międzykulturowej kultura

advertisement
Warsztaty edukacji międzykulturowej dla studentów
www.miedzyinnymi.org.pl
Temat:
Kultura jako system
Opracowanie:
Eliza Zadłużna
Źródło:
Matsumoto, D. Juang, L. Culture and Psychology, Taylor M., Intercultural
Learning. T-kit 4
W psychologii międzykulturowej kultura rozumiana jest jako system wartości, norm
i zachowań charakterystycznych dla poszczególnych grup i narodów.
SPOSOBY
KOMUNIKACJI
ZACHOWANIA
WARTOŚCI
NORMY
Nie każdy podziela te wartości, czy zachowuje się zgodnie z normami, ale każdy je
rozpoznaje jako charakterystyczne dla swojej grupy. Różnice międzykulturowe to różnice w
wartościach jakie kierują zachowaniem człowieka, w normach jakim się podporządkowuje
i sposobach zachowania i komunikacji uznawanych przez daną grupę kulturową za słuszne.
Koncepcja kultury jako góry lodowej
Ukazuje kulturę poprzez tworzące ją elementy. Wierzchołek góry lodowej stanowią elementy
wyraźnie widoczne, a pod powierzchnią wody, czyli świadomości, kryją się elementy ukryte.
Powyżej poziomu wody można zobaczyć niewielki wycinek całości góry lodowej, a jej ogrom
pozostaje niewidoczny na pierwszy rzut oka. Aby poznać całą górę lodową trzeba dokonać
wysiłku - zanurkować pod powierzchnię. Z tej koncepcji kultury wynika, że elementy
widoczne są jedynie odzwierciedleniem tych niewidocznych. Obserwując kulturę jako górę
lodową możemy jedynie odpowiedzieć sobie na pytanie:
Co? Co widzę, co się dzieje, co oni robią, co jedzą, co mają na sobie, co mówią? itd.
Aby odkryć ogrom ukrytych informacji na temat kultury, trzeba świadomie do tego dążyć,
intencjonalnie to odkrywać, szukać, sprawdzać, dopytywać:
Dlaczego? Dlaczego to jest dla nich ważne, dlaczego postępują tak a nie inaczej, dlaczego
pragną, cenią, poszukują czegoś innego niż my?
Download