Projekt Rozmawiajmy o uchodźcach

advertisement
PROJEKT „ROZMAWIAJMY O UCHODŹCACH”
Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza nauczycieli i nauczycielki z gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych, pedagogów szkolnych i wychowawców, bibliotekarzy do udziału w drugiej edycji
projektu z zakres edukacji globalnej i międzykulturowej „Rozmawiajmy o uchodźcach”.
Głównym celem projektu jest umożliwienie młodym ludziom udziału w procesie podejmowania
osobistych, jak również obywatelskich decyzji dotyczących uchodźców. Może się tak stać tylko dzięki
poznaniu kluczowych i wiarygodnych informacji dotyczących sytuacji uchodźców oraz dzięki udziałowi
w prowadzących do wzajemnego zrozumienia rozmowach. Właśnie te rozmowy stały się osią
realizowanego projektu, w ramach którego zapraszamy na Kurs internetowy.
Proponujemy moderowaną przez nauczyciela/nauczycielkę rozmowę, jako formę zajęć szkolnych.
Kwestie związane z akceptowaniem bądź nieakceptowaniem uchodźców pokazały powszechną trudność
wymiany opinii na tematy kontrowersyjne. Okazało się, że brakuje w polskim społeczeństwie, a w
szczególności w rzeczywistości szkolnej, pozytywnych wzorców rzetelnej debaty, służącej wzajemnemu
zrozumieniu oraz poznaniu różnorodnych stanowisk. Proponowany Państwu Kurs ma przybliżyć takie
metody pracy z uczennicami i uczniami, które skupiałyby się właśnie na prowadzeniu pełnych szacunku
rozmów, w których znalazłaby się przestrzeń na poruszenie takich zagadnień jak kształtowanie postaw
oraz systemy wartości leżące u podstaw ludzkich zachowań.
Dzięki udziałowi w Kursie łączącym tematykę edukacji globalnej i międzykulturowej oraz szkoleniu
stacjonarnym nauczyciele i nauczycielki:
●
●
●
●
otrzymają pakiet scenariuszy lekcji z serii „Rozmawiajmy o uchodźcach” opracowanych przez
CEO i będą mieli/miały możliwość zapoznać się z nimi i przetestować je na swoich zajęciach
przy zdalnym wsparciu mentorów i mentorek;
otrzymają pakiet materiałów metodycznych i merytorycznych, które pomogą w przygotowaniu
się do prowadzenia zajęć dotyczących tematyki uchodźczej w atmosferze wzajemnego
szacunku;
pogłębią wiedzę dotyczącą tematyki uchodźczej oraz zdobędą podstawowe informacje na temat
globalnych migracji (m.in. odnośnie sytuacji w Syrii, innych krajach Bliskiego Wschodu i Afryki
Północnej oraz Wschodniej) w kontekście funkcjonowania współczesnego zglobalizowanego
świata i globalnych współzależności;
otrzymają narzędzia edukacyjne do wykorzystania w czasie rozmów z młodzieżą na tematy
nawiązujące do obecnej sytuacji migracyjnej na świecie.
Kurs internetowy trwa od 12 września do 25 listopada 2016 r.
Rekrutacja do projektu trwa do 8 września br. Decyduje kolejność zgłoszeń!
Więcej informacji o projekcie oraz kursie internetowym znajduje się na stronie projektu
www.migracje.ceo.org.pl, oraz na Facebooku “Rozmawiajmy o uchodźcach”.
Formularz rekrutacyjny znajduje się TUTAJ.
Kontakt: Julia Godorowska, tel. Tel. +48 (22) 825 05 50 wew. 104,
email: [email protected]
Projekt "Rozmawiamy o uchodźcach" jest realizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej dzięki
współfinansowaniu w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, a
także dzięki środkom Ministerstwa Edukacji Narodowej RP oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Download