Patronat: Ambasador Kongresów Polskich prof. dr hab. Dariusz Rott

advertisement
Patronat: Ambasador Kongresów Polskich prof. dr hab. Dariusz Rott
II Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna
Logopedia w teorii i praktyce
Theoretical and Practical Aspects in Speech-Language Pathology
Katowice, 31.05.2014 r.
Komitet naukowy konferencji:
prof. dr hab. Ewa Syrek
Katedra Pedagogiki Społecznej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Dariusz Rott
Zakład Historii Literatury Średniowiecza i Renesansu, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. Henriette W. Langdon Ed. D. F-CCC-SLP
Wydział Zaburzeń Komunikacji w Kolegium Edukacji Uniwersytetu Stanowego San Jose w Kalifornii, Stany Zjednoczone
Prof. Marína Mikulajová, PhD
Katedra Logopedii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie, Słowacja
Prof. UP dr hab. Mirosław Michalik
Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
dr hab., prof. UŚ Magdalena Pastuchowa
dyrektor Instytutu Języka Polskiego Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab., prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska
Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr hab. Iwona Loewe
Zakład Lingwistyki Tekstu i Dyskursu, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Iwona Michalak-Widera
przewodnicząca Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego w Katowicach
dr Katarzyna Węsierska
Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski w Katowicach
Komitet organizacyjny konferencji:
dr Iwona Michalak-Widera
dr Katarzyna Węsierska
mgr Łucja Skrzypiec
mgr Iwona Bijak
Karolina Janeczek
Stały patronat:
Uniwersytet Śląski
Współorganizator konferencji:
Fundacja Uniwersytetu Śląskiego CITTRFUŚ
Partnerzy konferencji:
Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Centrum Logopedii i Audiodeskrypcji przy Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
Wydawnictwo KOMLOGO
Patronat medialny:
Radio Katowice, Gazeta Uniwersytecka, Telewizja Uniwersytetu Śląskiego
ROBOCZY PROGRAM KONFERENCJI
Miejsce: Aula im. Kazimierza Lepszego, Rektorat Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Bankowa 12, piętro I.
9.00-9.10
Otwarcie konferencji. Wręczenie nagrody Logopedia
Silesiaca 2014
9.10-9.25
O potrzebie pedagogicznej perspektywy w logopedii?
9.25-10.00
prof. dr hab. Ewa Syrek
Katedra Pedagogiki Społecznej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski
prof. Marína Mikulajová, PhD
Językowo-kognitywne badania zaburzonego rozwoju
mowy - dysfazja rozwojowa (SLI)
Katedra Logopedii, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Komeńskiego w Bratysławie
Konsultacja: mgr Maria Czempka-Wiewióra
Szkoła Języka i Kultury Polskiej, Uniwersytet Śląski
10.00-10.20 Gerontologopedia – nowa perspektywa refleksji
naukowej i kształcenia logopedów
10.20-10.40 Dyzartria o podłożu mózgowego porażenia dziecięcego
10.40-11.10
Zakład Socjolingwistyki i Społecznych Praktyk Komunikowania, Uniwersytet Śląski, Katowice
prof. AP dr hab. Mirosław Michalik
jako odrębna jednostka nozologiczna
Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju, Instytut Filologii Polskiej, Uniwersytet Pedagogiczny,
Kraków
Zagadnienia ortodontyczne w pracy logopedy
dr Hubertus von Treuenfels,
Niemcy
11.10-11.40 Sesja posterowa
11.40-12.20 Neurobiologia wypowiedzi. Mowa jako przedłużenie
mechanizmów lustrzanych
12.20-12.40
Dwujęzyczność u dzieci
12.40-13.10
dr hab. Prof. UŚ Danuta Pluta-Wojciechowska
Integracja jako proces zmian w obszarze postaw wobec
"inności"
13.10-13.40 Terapia psychologiczno-logopedyczna pacjenta z
rozległym urazem czaszkowo-mózgowym. Studium
przypadku
Dr n. hum. Marek Kaczmarzyk
Wydział Biologii, Pracownia Dydaktyki Biologii, Uniwersytet Śląski, Katowice
mgr Aneta Nott-Bower
Anglia
dr n. hum. Beata Rola
Akademia Pedagogiki Specjalnej im M. Grzegorzewskiej w Warszawie, konsultant do spraw
kształcenia specjalnego i integracyjnego w Mazowieckim Samorządowym Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie
mgr Bogusława Maculewicz,
Centrum Zdrowia NZOZ Szpital Powiatowy w Mikołowie
mgr Julia Wyszomirska
Zakład Psychologii, Śląski Uniwersytet Medyczny
13.40-14.00
dr n. med. Agnieszka Gorczyca
Zaburzenia mowy u małych dzieci w praktyce psychiatry
dziecięcego
14.00-14.20 Niepłynność narracji dziecka dwujęzycznego. Składnia i
semantyka wypowiedzi
14.20-14.40 Przerwa
14.40-15.00 Motywacja młodzieży w wieku licealnym do podjęcia
terapii jąkania – doniesienia z badań własnych
15.00-15.20 Mnemotechniki w pracy z dzieckiem ze specyficznymi
trudnościami w uczeniu
15.20-15.40 Kompetencje słuchowe dzieci 4, 5 i 6 letnich
15.40-16.10 Rola fizjoterapeuty w procesie kompleksowej opieki nad
dzieckiem zagrożonym niepełnosprawnością oraz ze
stwierdzoną niepełnosprawnością pochodzenia
centralnego
16.10-16.30 Muzykoterapia dogłębna- komórkowa jako
uzupełnienie pracy logopedycznej
16.30-16.50 Wczesne wspomaganie rozwoju
16.50-17.00 Zakończenie konferencji
specjalista psychiatra, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, terapeuta rodzinny, Dzienny
Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i
Młodzieży w NZOZ „Feniks” w Gliwicach Oddział XVII Sądowy o Wzmocnionym Zabezpieczeniu
dla Nieletnich w Toszku
dr n. hum. Justyna Wojciechowska
Katedra Pedagogiki, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
dr n. hum. Mieczysław Chęciek
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach, SCTJ w Wodzisławiu Śląskim
dr n. hum. Joanna Skibska
Katedra Pedagogiki, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
dr n. hum. Irena Polewczyk
Wydział Pedagogiki i Psychologii, Uniwersytet Śląski, Katowice
mgr Leszek Peca, fizjoterapeuta, Katowice
mgr Marta Holi, fizjoterapeutka, Dąbrowa Górnicza
NUK
Sesja posterowa:
dr n. hum. Agnieszka Płusajska-Otto „Czy tu liczy się mój głos?
dr. n. hum. Małgorzata Szalińska-Otorowska, mgr Katarzyna Nowara „Elementy diagnozy i terapii chorego z afazją”
mgr Dorota Buchman „Efekty rehabilitacji domowej dzieci z wadą słuchu prowadzonej w ramach programu Dźwięki Marzeń”
mgr Izabela Malicka „Migdałek gardłowy u dzieci a zaburzenie czynności prymarnych”
mgr Danuta Karaś „Zaburzenia mowy u osób po urazie czaszkowo-mózgowym w odległym czasie od zachorowania – opis przypadku”
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards