Program - Śląska Izba Lekarska

advertisement
SESJA NAUKOWA „Dzieje medycyny i farmacji na Śląsku”
10 – 11.09.2010r (pt. - sb.)
Racibórz, Archiwum Państwowe ul. Solna 20
Organizatorzy:
- Archiwum Państwowe Oddział w Raciborzu
- Śląska Izba Aptekarska w Katowicach
- Śląska Izba Lekarska w Katowicach
- Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra Nauk Społecznych
Przy współpracy:
- Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
- Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
- Muzeum Farmacji w Krakowie
- Szpitala Rejonowego w Raciborzu
Patronat Honorowy :
- prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk, Prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
- dr n. med. Jacek Kozakiewicz
Prezes Śląskiej Izby Lekarskiej
- Mirosław Lenk
Prezydent Miasta Racibórz
Komitetem Organizacyjnym Sesji Naukowej kierują:
- Aleksandra Sieklicka, Archiwum Państwowe, tel. 32 755-33-77
mail: [email protected]
- Piotr Klima, Śląska Izba Aptekarska, kom. 501-088-491, mail: [email protected]
Piątek, 10 września
10.00 powitanie gości
10.30 dr Mariola Bartusek, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych
w Katowicach: Kim byliśmy, kim będziemy?
10.45 Grzegorz Wawoczny: Średniowieczna dieta mieszkańców Raciborza w oparciu o
wzmianki źródłowe i materiał badań archeologicznych
10.55 dr n. med. Marcin Leśniewski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra Nauk
Społecznych: Apteki i aptekarze w Księstwie Pszczyńskim
11.05 prof. dr hab. n. farm. Dionizy Moska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Wydział
Farmaceutyczny: Refleksje o etyce zawodowej aptekarzy w woj. śląskim w okresie II
Rzeczypospolitej
11.20 dr Małgorzata Marcysiak, Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie: Nabór i
kształcenie farmaceutów w II Rzeczypospolitej
11.30 Agnieszka Bukowska ,Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie: Organizacje i
towarzystwa farmaceutyczne na Śląsku w okresie międzywojennym
11.40 mgr farm. Aleksander Żurek, Salus International Sp. z o.o.: Działalność rybnickich
farmaceutów w okresie II wojny światowej
11.55 Iwona Jakubiak, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk: Rozwój uzdrowisk
górnośląskich na przykładzie Jastrzębia Zdroju i Goczałkowic
12.05 Ewa Szmaj: Produkcja i dystrybucja preparatów kosmetycznych na Górnym Śląsku w
latach 1918-1939
12.15 doc. dr hab. Bożena Urbanek, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra Nauk
Społecznych: Społeczność aptekarska na Śląsku Cieszyńskim do czasów II wojny światowej
12.30 przerwa
12.45 doc. dr hab. n. farm. Włodzimierz Bialik, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra Nauk
Społecznych: O leku oryginalnym
13.00 prof. dr hab. n. med. Waldemar Janiec, Katedra Farmakologii Wydziału
Farmaceutycznego): Nauczanie farmakologii na Wydziałach Farmacji
13.15 prof. dr hab. n. biol. Krzysztof Jędrzejko, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra i
Zakład Botaniki Farmaceutycznej i Zielarstwa: Roślina w życiu człowieka
13.30 prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka, Andrzej Syroka, Akademia Medyczna im.
Piastów Śląskich we Wrocławiu: Muzeum Farmacji we Wrocławiu
13.45 dr n. mad. Henryk Owczarek, dr n. med. Elżbieta Rabsztyn, Krajowa Rada
Diagnostów Laboratoryjnych: Zarys historyczny tworzenia zawodu diagnosty laboratoryjnego
14.00 prof. dr hab. n. hum. Bogdan Szczepankowski, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego
w Warszawie: Historia i dzień dzisiejszy technik wspomagających osoby z uszkodzonym
słuchem
14.15 przerwa
14.30 Bożena Wojnarowicz-Głuszek, Przedsiębiorstwo Informatyczne KAMSOFT S.A.:
Ogólnopolski system ochrony zdrowia. W trosce o zdrowsze społeczeństwo
14.40 s. dr Elżbieta Cińcio, Zgromadzenie Sióstr Marii Niepokalanej, Dom Pomocy
Społęcznej św. Notburgi: Opieka nad ludźmi niepełnosprawnymi umysłowo w Domu św.
Notburgi w okresie 1945-2010
14.50 lek. med. Cezary Lepiarczyk, Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Rybniku: Analiza historii chorób pacjentów Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku z lat:
1884-1945
15.00 dr Maria Kempa, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katedra Nauk Społecznych: Sławni
lekarze Raciborza i okolic
15.10 dr n. przyr. Norbert Labus, Dyrektor –Senior „Sanepid” w Raciborzu:
Wkład śląskich noblistów w rozwój nauk medycznych
15.20 mgr farm. Piotr Klima, Apteka św. Mikołaja w Raciborzu: Oskar Troplovitz,
zapomniany farmaceuta rodem z Gliwic, autor ważnych wynalazków
Moderator: Aleksandra Sieklicka
15.30 otwarcie wystawy, gorący posiłek
sobota 11 września, dzień warsztatowy
10.00 – 11.00
Irmina Utrata, Uniwersytet Medyczny w Warszawie: Główna Biblioteka Lekarska dawniej i
dziś
Aleksandra Sieklicka, Archiwum Państwowe Oddział w Raciborzu, Archiwa w służbie
badaczom
Download