Nasze spotkania z ekologią

advertisement
Nasze spotkania z ekologią
Projekty opracowane przez Panią Bożenę Wasylów
i realizowane w Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym w Kątach Wrocławskich
Wycieczki
Zajęcia
warsztatowe
Praca
w ogrodzie
Edukacja ekologiczna
w naszej szkole
Konkursy
Pikniki
Realizacja projektów
ekologicznych
„Żyjemy w zgodzie z naturą”
„Nasze rady na odpady”
W Specjalnym Ośrodku
Szkolno – Wychowawczym
w Kątach Wrocławskich od kilku lat
realizowane są projekty ekologiczne.
Ich realizacja jest możliwa dzięki
pozyskanym funduszom z Wydziału
Ochrony Środowiska Starostwa
Powiatowego we Wrocławiu.
Bardzo dziękujemy
To ogromne wsparcie pozwala
propagować wśród uczniów
zachowania proekologiczne,
wzbogacać ich wiedzę na temat
przyrody i rozwijać różne
umiejętności związane z ochroną
środowiska.
Projekty kierowane są
do wszystkich uczniów Ośrodka
oraz ich rodziców.
Trwają kilka miesięcy, a ten czas
pozwala na realizację różnych
zadań o tematyce ekologicznej.
Oto niektóre z nich:
Nasze prace w ogrodzie
Sadzimy tuje na żywopłot.
Pielęgnacja pnącza rdestu.
Grabienie suchych liści i chwastów.
Zabiegi pielęgnacyjne w ogródku na wiosnę
Trzeba sprawdzić, czy wyrosły
posadzone jesienią kwiaty cebulowe.
Na wyłożoną agrowłókninę
sypiemy dekoracyjną korę.
Usuwamy wszystkie chwasty i suche liście.
Usuwamy nie tylko chwasty, ale również śmieci.
Wiemy,
że kompost
to naturalny
nawóz
dla roślin
w naszym
ogrodzie,
dlatego
wszystkie
chwasty i suche
liście trafiają
do
kompostownika.
Sadzimy drzewa i ……
Lipa krymska – to
piękne drzewo
o dużych liściach.
Mamy nadzieję,
że za kilka lat da nam
dużo cienia.
Jarząb pospolity
i piękna otoczka
z kamieni
– projekt własny
ucznia klasy PZ.
Wierzba mandżurska
– w przyszłości da nam
na zajęcia cenny
materiał florystyczny.
krzewy
Lilak – będzie ozdobą,
jak zakwitnie.
Kwiaty będą duże
o purpurowym kolorze.
Pięknie rosną nasze
żywotniki wzdłuż
płotu.
Zajęcia warsztatowe - o recyklingu
Uczniowie na zajęciach dowiedzieli się,
że recykling – to jedna z metod ochrony
środowiska naturalnego,
a jej celem jest ograniczenie zużycia
surowców naturalnych oraz zmniejszenie
ilości odpadów.
Piękne zwierzaki z odpadów.
Uczennice, biorące udział w zajęciach,
wykorzystały puste butelki plastikowe
i przeczytane kolorowe gazety.
Jesienny las –
prezentacja „Drzewo, liść owoc”
Uczniowie wyszukali potrzebne informacje w Internecie oraz
albumach. Zebrali liście i owoce drzew.
Zaprezentowali poznane wiadomości w formie prezentacji
multimedialnej oraz zebrany materiał przyrodniczy
w zielniku.
Tworzymy zielniki, zbieramy liście, suszymy je
i obserwujemy rośliny w ich naturalnym środowisku
Pierwsze
wczesne
tulipany
i
krokusy
w naszym
ogródku wokół
altany.
Konkursy plastyczne o tematyce ekologicznej
Uczymy się,
jak segregować
odpady!
Na zajęciach tworzymy różne hasła
ekologiczne np.
• SZANUJ ZIELEŃ, SZANUJ LAS, JUŻ NAJWYŻSZY
CZAS!
• NIE ROZPALAJ OGNIA W LESIE, OSTRZEŻENIE
ECHO NIESIE!
• OKAŻ KULTURĘ I CHROŃ NATURĘ!
• CZYSTE ŚRODOWISKO TO NAJLEPSZE
UZDROWISKO!
Wzbogacamy naszą wiedzę
na temat ekologii
• Poznajemy zasady zachowania młodego ekologa.
• Ustalamy odpowiedzi na wiele pytań np.:
– Dlaczego warto być przyjacielem przyrody?
• Poznajemy rośliny lecznicze i pożyteczne owady
w ogrodzie.
• Wiemy, dlaczego warto segregować odpady
i jak żyć w zgodzie z naturą?
Wycieczki
Arboretum w Wojsławicach
Warto zrobić notatki, opisujące
życie roślin i zwierząt w parku.
Podziwiamy kwitnące różaneczniki
i azalie w ich naturalnym środowisku.
Wizyta w Ogrodzie Japońskim
Przyjemnie jest powąchać
zapach kwiatów jaśminu.
Piękne azalie w ogrodzie japońskim.
Podziwialiśmy piękne mostki
i architekturę ogrodu.
Oglądaliśmy kolorowe rybki
i ptactwo wodne.
• Wkrótce planujemy kolejną wycieczkę do
Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju.
Celem wycieczki będzie lepsze zrozumienie
pojęcia recyklingu papieru, poznanie
sposobów wytwarzania papieru i możliwość
uczestniczenia w zajęciach warsztatowych
czerpania papieru.
Piknik ekologiczny
Zabawy w
ogródku szkolnym
z chustą Klanzy.
Uczennice
prezentują
ekologiczne torby –
swoje nagrody
za udział
w konkursie.
Efekty
Cieszymy się, że poprzez zrealizowane zadania
uczniowie, nie tylko wzbogacili swoją wiedzę,
na tematy związane z ochroną środowiska,
uczyli się poprawnych zachowań,
pracy w ogrodzie oraz czuli się
współodpowiedzialni za naszą planetę.
To sprawiło im radość
i na pewno wpłynie pozytywnie
na ich dalszy rozwój.
Dlatego bardzo pozytywnie oceniamy
efekty realizowanych projektów.
Przeprowadzona ewaluacja działań
pozwala na wysoką ocenę wiedzy
i nabytych przez uczniów
umiejętności.
Co jeszcze czyni naszą
szkołę radosną?
Oferta dodatkowa szkoły
STOWARZYSZENIE
POMOCNA DŁOŃ
finansowanie pomocy dla dzieci
Oferta dodatkowa szkoły
POCIĄG
PRZYJAŻNI
Integracja ze środowiskiem
lokalnym
Oferta dodatkowa szkoły
KLUB
„BIEDRONKA”
Integracja dzieci i rodziców
w ramach działalności szkoły
Oferta dodatkowa szkoły
Program wspierania
poprawy mówienia
pisania i czytania
Finansuje
Urząd Miasta i Gminy Kąty
Wrocławskie
Finansuje
Urząd Marszałkowski
Województwa Dolnośląskiego
prowadzi aktor Wrocławskiego
Teatru „Arka”
Wykorzystanie funduszy europejskich
Uczniowie uczestniczą w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych
w ramach pozyskanych przez szkołę środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu 37 uczniów z Ośrodka
otrzyma wsparcie w formie wieloprofilowych
zajęć dodatkowych.
Wykorzystanie funduszy europejskich
Projekt pt. „Różne formy terapii wspomagającej rozwój uczniów
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kątach Wrocławskich”
terapia metodą
Thomatisa 294h
hipoterapia 112h
muzykoterapia
120h
basen 180h
Wykorzystanie funduszy europejskich
Uczniowie uczestniczą w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych
w ramach pozyskanych przez szkołę środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
z terapii pedagogicznej
200h
z terapii
psychologicznej 200h
z terapii
logopedycznej 96h
z terapii
psychiatrycznej 60h
Download