Sala B, w budynku UR przy al. Mickiewicza 21, godz. 16.30

advertisement
Harmonogram zajęć
IV semestr dla Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego UR w Krakowie
(Sala B, w budynku UR przy al. Mickiewicza 21, godz. 16.30)
26.02. 2014
Cykl tematyczny
Bliżej Natury
W moim ogrodzie
Wykładowca
Dr hab. Adam Kula
Dr Zofia Włodarczyk
Bezpieczna żywność
Prof. dr hab. Wiesław Barabasz
Temat wykładu
„Zapylenie u roślin”
„Rolnictwo w czasach
biblijnych”
Probiotyki – prozdrowotne
właściwości napojów
mlecznych
5.03.2014
Cykl tematyczny
W moim ogrodzie
Wykładowca
Dr Piotr Stolarczyk
Bliżej Natury
Bliżej Natury
Prof. dr hab. Marcin Rapacz
Dr hab. Adam Kula
Temat wykładu
„Symbioza porostowa i jej
niezwykły świat”
„Zmysły roślin”
„Trawy, rola i znaczenie”
Wykładowca
Dr Tatiana Tokarczuk
Dr hab. Piotr Muras
Mgr Andrzej Kukawski
Temat wykładu
Coś kolorowego na dzień kobiet
Rododendrony
Bank dla seniora
Cykl tematyczny
W moim ogrodzie
Bliżej Natury
Wykładowca
Prof. Zbigniew Pindel
Dr Piotr Stolarczyk
Bezpieczna żywność
Dr inż. Katarzyna Gleń
Temat wykładu
Rośliny ozdobne wokół nas
„Różnorodność przystosowań
roślin do środowiska”
„Alergeny i pasożyty w
środowisku człowieka”
12.03.2014
Cykl tematyczny
W moim ogrodzie
Bliżej Natury
19.03.2014
26.03.2014
Cykl tematyczny
W moim ogrodzie
Wykładowca
Prof. Zbigniew Pindel
(1,5 godz. Z dyskusją)
Prof. dr hab. Franciszek Dubert
Temat wykładu
Cykl tematyczny
W moim ogrodzie
Wykładowca
Dr hab. Dariusz Ropek
Bliżej Natury
Bezpieczna żywność
Prof. dr hab. Maria Klein
Dr hab. Renata Kostogrys
Temat wykładu
„Ślimaki zagrożeniem dla upraw
ogrodniczych”
„Jak funkcjonuje komórka”
„Geny a zdrowie”
Bliżej Natury
„Jak mogła przebiegać ewolucja
na poziomie molekularnym”
2.04.2014
9.04.2014
Cykl tematyczny
W moim ogrodzie
Wykładowca
Prof. dr hab. Kazimierz Wiech
Bliżej Natury
Bezpieczna żywność
Dr inż. Alicja Chuda
Dr inż. Tomasz Warzecha
Temat wykładu
„Znaczenie roślin dziko
rosnących w agrocenozach”
„Genetyka od A do Z”
„Wpływ patogenów na jakość
żywności”
16.04.2014
Cykl tematyczny
W moim ogrodzie
Bliżej Natury
Wykładowca
Dr inż. Zbigniew Gajewski
Prof. dr hab. Maria Klein
Bezpieczna żywność
Dr in. Anna Gorczyca
Temat wykładu
„W świecie storczyków”
„Genom człowieka i
naczelnych”
„Mikroorganizmy w ochronie
roślin”
23.04.2014
Cykl tematyczny
W moim ogrodzie
Bliżej Natury
Bezpieczna żywność
Wykładowca
Dr inż. Malgorzata FrazikAdamczyk
Dr hab. Adam Kula
Dr hab. Marcin Pietrzykowski
Temat wykładu
„Ogrody dla niewidomych”
Wykładowca
Temat wykładu
„Powstanie życia na ziemi”
„Biomy ziemi i czynniki
kształtujące występowanie
formacji leśnych na świecie”
30.04.2014
Cykl tematyczny
W moim ogrodzie
Bliżej Natury
Prof. dr hab. Maria Klein
Bezpieczna żywność
Dr hab. Marcin Pietrzykowski
Jak powstają organizmy
genetycznie zmodyfikowane
(GMO)
Rekultywacja terenów
pogórniczych – rekonstrukcja
ekosystemów leśnych
7.05.2014
Cykl tematyczny
W moim ogrodzie
Wykładowca
Dr hab. Agnieszka Płażek
Bliżej Natury
Prof. dr hab. Zapletal
Mgr Andrzej Kukawski
Temat wykładu
„Biologiczne adaptacje roślin
do suszy”
„Wykorzystanie skóry”
Bank dla seniora
14.05.2014
Cykl tematyczny
W moim ogrodzie
Bliżej Natury
Wykładowca
Prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak
- Kamysz
Dr hab. Stefan Satora prof. UR
Bliżej Natury
Dr hab. Jerzy Kulej prof. UR
Temat wykładu
Konie
„Wykorzystanie wód
termalnych na ziemi”
„Szkółkarstwo leśne”
21.05.2014
Cykl tematyczny
W moim ogrodzie
Wykładowca
Dr Ewa Dziedzic
Bliżej Natury
Bliżej Natury
Dr hab. Marcin Pietrzykowski
Temat wykładu
„Nowości odmianowe drzew
owocowych”
„Odnawialne źródła energii”
„Zmienność strategii
rekultywacji w zależności od
stref klimatycznych”
28.05.2014
Cykl tematyczny
W moim ogrodzie
Bliżej Natury
Wykładowca
Dr hab. Inż. Andrzej Misztal
Prof. UR
Temat wykładu
„Łąki i miedze”
Zagrożenia cywilizacyjne
Całodniowe wycieczki (terminy do ustalenia)
1. Ogród biblijny – Proszowice
2. Krynica – Leśny Zakład Doświadczalny UR w Krakowie
3. Zakopane – kwitnienie krokusów
4. Lwów
Download