Postępowanie po odpłynięciu płynu owodniowego

advertisement
Postępowanie po odpłynięciu
płynu owodniowego
Definicja
Pęknięcie pęcherza płodowego
i odpływanie płynu owodniowego
przed rozpoczęciem czynności skurczowej
Ciąża donoszona
Postępowanie
• Kontrola FHR
• Ocena położenia płodu
• BW: ocena miednicy, części pochwowej,
części przodującej; uwaga na wypadnięcie
pępowiny (jeśli głowa przyparta pacjentka
może przyjąć pozycję pionową)
• Ocena koloru płynu owodniowego
Postępowanie cd
• Kontrola stanu ogólnego pacjentki (uwaga
na zator płynem owodniowym)
• Kontrola leukocytozy i CRP (zwiększone
ryzyko zakażenia wewnątrzmacicznego
płodu i infekcji u ciężarnej)
• Włączenie antybiotyku po 6 godzinach od
odpłynięcia płynu owodniowego
• Włączenie kroplowego wlewu oksytocyny
w przypadku braku postępu porodu
Ciąża przed ukończeniem 37
tygodnia
Przyczyny
• stan zapalny pochwy, szyjki macicy
i dolnego bieguna jaja płodowego
oraz nieprawidłowa biocenoza pochwy, nawet
bez klinicznych objawów zakażenia
• niewydolność cieśniowo-szyjkowa
• wielowodzie
• nieprawidłowe położenie płodu
• wzmożone ciśnienie wewnątrzmaciczne
– zagrażający poród przedwczesny
Rozpoznanie
• Badanie wewnętrzne
• próba z błękitem bromotymolowym (ocena
pH wydzieliny pochwowej)
• USG z oceną zbiornika wód
poprzedzających
Postępowanie
•
•
•
•
•
Kontrola FHR
Ocena wieku ciążowego
Ocena położenia płodu
Badanie wewnętrzne + pobranie posiewu
Zdjęcie ewentualnego szwu szyjkowego
lub pessarium
Postępowanie cd
• Kontrola stanu ogólnego pacjentki,
leukocytozy, białka CRP
• Kurs leków przyspieszających dojrzewanie
płuc płodu, ewentualnie ocena dojrzałości
płodu (stosunek lecytyny do sfingomieliny)
• Tokoliza ewentualnie na czas stosowania
kursu sterydów
• Ewentualnie antybiotykoterapia
• Informacja dla pediatrów
Postępowanie cd
• Postawa wyczekująca z codzienną kontrolą
stanu ogólnego pacjentki, leukocytozy, białka
CRP oraz dobrostanu płodu (KTG, ruchy płodu,
USG z oceną AFI)
• Unikanie zbyt częstego badania położniczego
• Indukcja porodu / cięcie cesarskie, jeśli
występują cechy zagrożenia matki lub płodu
Powikłania
• Infekcja wewnątrzmaciczna
• Zwiększone ryzyko wcześniactwa, a
zatem uszkodzeń okołoporodowych
płodów, pojawienia się dysplazji
oskrzelowo-płucnej, wylewów
dokomorowych, martwiczego zapalenia
jelit, hipoplazji płuc, zespołu aspiracji
smółką, zespołu zniekształceń płodu
Download