1. Wprowadzenie 2. Modele opieki przedporodowej

advertisement
1. Wprowadzenie
2. Modele opieki przedporodowej: dostępne moŜliwości
3. Rejestracja kobiet w ciąŜy
4. Zdrowie podczas ciąŜy
5. Monitorowanie dobrostanu emocjonalnego kobiety w ciąŜy
6. Monitorowanie dobrostanu emocjonalnego kobiety w ciąŜy
7. Badania krwi w okresie ciąŜy
8. Przedporodowe badania przesiewowe dotyczące nieprawidłowości płodu
9. Monitorowanie dobrostanu płodu podczas rutynowej opieki przedporodowej
10. Opieka przedporodowa: przygotowanie do porodu
Download