1. Wprowadzenie 2. Modele opieki przedporodowej

advertisement
1. Wprowadzenie
2. Modele opieki przedporodowej: dostępne moŜliwości
3. Rejestracja kobiet w ciąŜy
4. Zdrowie podczas ciąŜy
5. Monitorowanie dobrostanu emocjonalnego kobiety w ciąŜy
6. Monitorowanie dobrostanu emocjonalnego kobiety w ciąŜy
7. Badania krwi w okresie ciąŜy
8. Przedporodowe badania przesiewowe dotyczące nieprawidłowości płodu
9. Monitorowanie dobrostanu płodu podczas rutynowej opieki przedporodowej
10. Opieka przedporodowa: przygotowanie do porodu
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards