BADANIE USG 18- 22 TYDZIEŃ CIĄŻY (USG PRENATALNE) strona

advertisement
strona Katarzyny Młodzianowskiej-Kosel
1z2
http://www.katarzynamlodzianowska.pl/usg18_22.html
BADANIE USG 18- 22 TYDZIEŃ CIĄŻY
(USG PRENATALNE)
Badanie to jest wykonywane pomiędzy 18 a 22 tygodniem ciąży jako badanie ukierunkowane na
wykrycie wad strukturalnych płodu oraz zespołu Downa i innych aberracji chromosomowych oraz
wielu chorób uwarunkowanych genetycznie. Lekarz wykonujący badanie USG prenetalne dokonuje
oceny ryzyka chorób płodu na podstawie oceny kilkudziesięciu parametrów ultrasonograficznych
płodu, nazywanych markerami lub wskaźnikami zespołów genetycznych (np.: grubość fałdu
karkowego, długość kości nosowej, przepływ w przewodzie żylnym, ocena serca płodu, UKM nerek i
inne).
W przypadku wyniku nieprawidłowego udzielam szczegółowych wyjaśnień i zaleceń dotyczących
dalszego postępowania, możliwości dodatkowych badań diagnostycznych i ewentualnej terapii
noworodka po urodzeniu (a w niektórych przypadkach płodu) oraz w razie potrzeby kieruję
pacjentkę do określonego ośrodka referencyjnego. Zarówno USG jak i inne badania diagnostycznie
nie są w stanie wykluczyć w stu procentach wszystkich możliwych chorób płodu, dlatego każdą
pacjentkę traktuję indywidualnie i w zależności od sytuacji proponuję badania najbardziej
odpowiednie w jej przypadku.
Szczegółowo badanie USG wykonywane pomiędzy 18-22 tygodniem ciąży obejmuje:
1. ocenę liczby płodów, ich położenia i czynności serca, ilości naczyń w pępowinie.
2. biometrię płodu. BPD, HC, AC, FL + ewentualna orientacyjna masa płodu (EFW).
3. ocenę budowy płodu (czaszka - ciągłość, kształ, twarz - profil, oczodoły, kości nosa,
ewentualna ocena podniebienia i wargi górnej,mózgowie - komory, sploty naczyniówkowe,
tylny dół czaszki, móżdżek, kręgosłup - ciągłość, symetryczność, klatka piersiowa, serce wielkość, położenie, prawidłowy obraz czterech jam, częstość i miarowość, jama brzuszna ciągłość ściany powłoki jamy brzusznej, żołądek (lokalizacja, wielkość, kształt),
echogeniczność jelit, pęcherz moczowy,nerki - opis ewentualnych nieprawidłowości (
szerokość UKM ), kończyny - ocena obecności kości udowych, ramieniowych,
przedramienia, podudzia, rąk i stóp, ruchomość kończyn
4. ocenę łożyska
5. ocenę sznura pępowinowego
6. ocena ilości płynu owodniowego - w przypadku nieprawidłowości AFI (Amniotic Fluid Index)
7. ewentualna ocenę mięśniaków, zmian patologicznych w przydatkach
8. ocenę szyjki macicy (długość, kształt ujścia wewnętrznego) - badanie głowicą
przezpochwową
9. BADANIE PRZESIEWOWE SERCA PŁODU obejmujące ocenę:
położenia serca
wielkości serca - (1/3 klatki piersiowej)
czterech jamy serca - (uwidocznienie tzw. "krzyża serca")
rytmu serca - ( miarowy 120 - 170/min)
uwidocznienie skrzyżowania dużych naczyń (drogi wypływu z lewej i prawej komory serca)
oraz śródpiersia górnego (obraz trzech naczyń = 3 vessel view).
Ocena serca płodu jest szczególnie ważna gdyż 1/3 wszystkich wad płodu to wady
serca (najczęstsza wada wrodzona) a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
nieprawidłowości, kieruję pacjentkę na badanie echokardiograficznego płodu
2011-01-30 18:57
strona Katarzyny Młodzianowskiej-Kosel
2z2
http://www.katarzynamlodzianowska.pl/usg18_22.html
2011-01-30 18:57
Download