Instytut „Centrum Zdrowia Matki Polki”

advertisement
Królewski Konkurs
Studenckiego Koła Naukowego Kardiologii Prenatalnej
Dane Uczestnika:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………..
Rok i kierunek studiów: ………………………………………………….
Numer indeksu: …………………………………………………………..
Zainteresowania medyczne: …………………………………………….
Nr telefonu: ………………………………………………………………..
Adres e-mail: ………………………………………………………………
Niedawno świat obiegła wieść o tym, że Jej Wysokość Katarzyna, Księżna Cambridge, jest w ciąży (tytuł w
jęz. ang.- Her Royal Highness, the Duchess of Cambridge). Wyobraź sobie, że jesteś osobistym lekarzem
brytyjskiej rodziny królewskiej. Odpowiadając na poniższe pytania udziel księżnej Katarzynie porady odnośnie
optymalnej dla niej i jej potomka diagnostyki prenatalnej.
Pytanie 1.
Jaki wariant diagnostyki prenatalnej zalecisz księżnej Katarzynie?
a) brak diagnostyki prenatalnej (nie ma ku temu wskazań, gdyż jest to pierwsza ciąża młodej, zdrowej kobiety)
b) tylko rutynowa diagnostyka prenatalna (screeningowe USG i badania biochemiczne)
c) rutynowa diagnostyka prenatalna (screeningowe USG i badania biochemiczne) poszerzona o USG
genetyczne i ECHO serca płodu
d) rutynowa diagnostyka prenatalna, USG genetyczne, ECHO serca płodu i amniopunkcja
Pytanie 2.
Jeśli zalecisz księżnej badanie ECHO serca płodu, to w którym tygodniu ciąży obrazowanie serca płodu
powinno być wykonane najwcześniej?
a) 10 tydzień
b) 12 tydzień
c) 14 tydzień
d) 16 tydzień
e) 26 tydzień
Pytanie 3.
Czy badanie ECHO serca płodu jest istotne na tydzień przed spodziewaną datą porodu? Jeśli tak, to z jakiego
powodu?
………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….
Uzupełniony formularz proszę przesłać na adres: [email protected] do 15.04.2013
Łukasz Sokołowski, Wydział: lekarski, IV rok, Studenckie Koło Kardiologii Prenatalnej
Opiekun Koła: prof. dr hab. n. med. Maria Respondek-Liberska
Download