Choroby tropikalne

advertisement
CHOROBY TROPIKALNE
W POLSCE
ZIMNICA
CHOLERA
PEŁZAKOWICA
GORĄCZKA U OSÓB
POWRACAJĄCYCH
Z PODRÓŻY
Pierwszy tydzień po powrocie
z podróży
•
•
•
•
•
Biegunka podróżnych
Czerwonka bakteryjna
Choroby przenoszone drogą płciową
Grypa
Wirusowe gorączki krwotoczne:
arbowirusy – denga, żółta gorączka
arenawirusy – g. Lassa, g. Argentyńska
filowirusy – choroba marburska, g. k. Ebola
1 – 2 tyg. po powrocie z podróży
•
•
•
•
•
Zimnica - malaria
Wirusowe zapalenie wątroby A
Dur brzuszny
Paradury
Riketsjozy
2 – 4 tygodnie po powrocie z podróży
•
•
•
•
Dur brzuszny
Czerwonka pełzakowa
Wirusowe zapalenie wątroby C
Schistosomoza
1 – 6 miesięcy po powrocie z podróży
•
•
•
•
•
•
•
Wirusowe zapalenie wątroby B
Serokonwersja zakażenia HIV
Wirusowe zapalenie wątroby E
Czerwonka pełzakowa
Wścieklizna
Leiszmanioza skórna
Leiszmanioza układowa
Powyżej 6 miesięcy po powrocie
z podróży
•
•
•
•
•
•
Nawroty zimnicy (P. falciparum)
Uaktywnienie zakażenia P. malariae
Strongyloidoza
Wścieklizna
Leiszmanioza układowa
AIDS
Żółta gorączka jest chorobą podlegającą
międzynarodowemu obowiązkowi
zgłaszania. Kraje, w których występuje,
są wymieniane w cotygodniowym raporcie
WHO.
Międzynarodowe świadectwo szczepienia
jest jedynym, obowiązkowo wymaganym
w podróżach międzynarodowych,
wydawanym przez punkty szczepień
zatwierdzone przez WHO.
Żółta gorączka – Febris flava
• Szczepionka – STAMARIL
żywe, atenuowane wirusy
• 1 x 0,5 ml s.c. powyżej 1- go roku życia
skuteczność prawie 100%, dobra tolerancja
• Okres ważności międzynarodowego
świadectwa szczepienia wynosi 10 lat,
zaczynając od 10 dnia po podaniu
szczepionki
• Zalecana jest w strefie endemicznej
ZIMNICA
MALARIA
PLASMODIOSIS
Epidemiologia
• 40% ludności kuli ziemskiej żyje na terenach
endemicznych
• w ponad 100 krajach świata
• 300 - 500 mln nowych zachorowań rocznie
• 1,5 - 2,7 mln zgonów rocznie,
0,8 - 1,0 mln dzieci do 5 roku życia
• w Polsce zgłaszanych do PZH ok. 30
przypadków rocznie w tym 2 - 3 zgony
• w Europie ok. 10000 - 15000
Etiologia
1. Zarodziec sierpowy Plasmodium falciparum wywołuje zimnicę tropikalną, złośliwą,
jest to choroba zawsze groźna, która może
przebiegać z nagle pojawiającymi się i szybko
narastającymi objawami bezpośredniego
zagrożenia życia.
2. Zarodziec ruchliwy Plasmodium vivax łagodna zimnica trzydniowa, trzeciaczka
typowe napady gorączki występują co 48
godzin.
Etiologia
3. Zarodziec owalny Plasmodium ovale łagodna zimnica trzydniowa, trzeciaczka
4. Zarodziec pasmowy Plasmodium malariae łagodna zimnica czterodniowa, czwartaczka
napady gorączki co 72 godz.
5. Nowy gatunek Plasmodium knowlesi podobny do P. maleriae,
przebieg ciężki jak P. falciparum
Malezja, Birma, Indonezja, Filipiny
Drogi zarażenia
• Ukłucie samicy komara widliszka Anopheles
• Krew zarażonej osoby – transfuzje krwi,
zanieczyszczone igły, strzykawki (gł. wśród
narkomanów)
• Przeszczepione
zarażone narządy
• Inwazje wrodzone
• airport malaria
Obraz kliniczny
• Okres wylęgania 8 - 37 dni
• Objawy prodromalne grypopodobne
• Typowe napady
I. cold phase
uczucie zimna, dreszcze przez 15 - 20 min.
II. hot phase
gwałtowny wzrost temp. ciała do 40 - 410 C
uczucie gorąca, rozgrzania, płonienia
skóra sucha, czerwona,
zaburzenia świadomości,
bóle w lewym podżebrzu
Obraz kliniczny
III. defervescence phase
ustępowanie objawów, gorączki,
zlewne poty przez 1 - 2 godz.
sen
• Objawy nieswoiste – silne bóle głowy, bóle
mięśniowe, ok. lędźwiowej, nudności,
wymioty, wzdęcie i bóle brzucha, biegunka,
nieżyt gardła, kaszel, duszność, postępujące
osłabienie, dyzuria, żółtaczka
„MASKI”
brzuszna, wstrząsowa, mocznicowa,
Diagnostyka
•
•
•
•
•
Gruba kropla krwi – parazytemia (10 - 40/μl)
Cienki rozmaz krwi – gatunek (500 - 1000/μl)
Antygeny t. immunochromatograficznym:
OptiMAL Rapid Malaria Test wykrywa
dehydrogenazę mlecz. P. vivax i falciparum,
Test Para-Sight-F – swoisty antygen P. f
Indywidualne testy – ICT Malaria P. f
PCR – gatunki, lekooporność (1/20 - 50 μl)
P/ciała met. immunofluorescencji
Badania dodatkowe
• Morfologia krwi niedokrwistość
wzrost liczby retikulocytów
leukopenia, rzadziej eozynofilia
trombocytopenia
• Hemoglobinuria
• Żółtaczka hemolityczno - miąższowa
• Hipoglikemia, hiperkaliemia
• Kwasica metaboliczna
Zimnica tropikalna
•
•
•
•
•
•
•
•
Encefalopatia (zimnica mózgowa)
Obrzęk płuc
Ostra niewydolność nerek
Ciężka hemoliza wewnątrznaczyniowa
Hemoglobinuria , czarnomocz
Żółtaczka hemolityczno - miąższowa
Głęboka niedokrwistość,
Hyperparazytemia > 10 % krwinek zarażonych
Zimnica tropikalna
• Krwotoki z nosa i przewodu pokarmowego
• Niewydolność krążenia z niedociśnieniem,
wstrząsem hypowolemicznym
• Hyperpyreksja
• Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe
• Kwasica metaboliczna
• Hypoglikemia, hyperkaliemia
OIT
Strefa lekooporności A
• Ryzyko zachorowania niskie, występuje
sezonowo, na wielu obszarach nie ma go
wcale np. w miastach
• Domunuje P. vivax, występują
chlorochinowrażliwe szczepy P. falciparum
• Karaiby, Meksyk, Am. środkowa, niektóre
regiony Bliskiego Wschodu
Strefa B
• Ryzyko zachorowania umiarkowane
• Bez dominacji konkretnego gatunku, coraz
liczniejsze występowanie chlorochinoopornych
szczepów P. falciparum, pojawianie się
chlorochinoopornych szczepów P. vivax
• Subkontynent indyjski
Strefa lekooporności C
• Ryzyko zachorowania wysokie
• Dominuje P.f. szczepy chlorochinooporne
• Afryka subsaharyjska, Oceania,
dorzecze Amazonki i Orinoko, Azja
Południowo-Wschodnia
Strefa C1
• Występują meflochinooporne szczepy P. f.
oraz szczepy wielolekowej oporności
• Wietnam, pogranicze między Kambodżą
a Tajlandią, Myanmarem / Birmą a Tajlandią
Leczenie
• Chloroquine
Arechin tabl. 250 mg (150 mg zasady)
I doba 4 tabl.(600mg), po 6 godz. 2 tabl.
II i III doba 1 x 2 tabl. (po 24 i 48 godz.)
• Malarone
100 mg proguanil + 250 mg atovaquone
p. wątrobowe i czerwonokrwinkowe
4 tabl. w jednej dawce przez 3 dni
Leczenie
• Mefloquine – Lariam a 250 mg,
3 tabl. po 12 godz. 2 tabl. lub 1 x 4 tabl.
• Fansidar 1 x 3 tabl.
500 mg sulfadoksyny + 25 mg pirymetaminy
• Riamet, Coartem
20 mg artemeter + 120 mg lumefantryny
2 x 4 tabl. przez 3 kolejne dni
• Primaquina 1 x 15 mg przez 10 - 14 dni
p. wątrobowe – hipnozoity P.vivax i P.ovale
Leczenie
• Chinina dożylnie 10 mg/kg w 2 - 3 dawkach
(I dawka 20 mg/kg m.c.)
tabl. 300 mg, 3 x 2 tabl. przez 7 - 10 dni
• równolegle z doksycykliną dożylnie
2 x 100 mg lub klindamycyną
• Artesunate 2 mg/kg m.c./dawkę dożylnie,
po 4 godz. 1 mg/kg m.c./dawkę, w 24. godz.
terapii i przez 7 dni 1 x na dobę
• Artemether domięśniowo przez 5 - 7 dni,
I dawka uderzeniowa 3,2 mg/kg m.c.
następne 1,6 mg/kg m.c. co 24 godz.
• Związki artemizyny, halofantryny
Zapobieganie
• Likwidacja miejsc lęgowych komarów przez
osuszanie zbiorników wodnych, stosowanie
środków larwobójczych
• Opylanie domostw insektycydami
• Programy zwalczania malarii
• Indywidualna profilaktyka
• Właściwa chemioprofilaktyka
Indywidualna profilaktyka
Unikanie kontaktu z komarem
• Noszenie odzieży z długimi rękawami, długie
spodnie, grube skarpety – jasne barwy
• Repelenty (DEEP 30 – 50 %)
• Siatki w oknach i drzwiach
• Moskitiery impregnowane permetryną
• Środki owadobójcze w pomieszczeniach –
rozpylacze, trociczki, spirale
Właściwa chemioprofilaktyka
• Chlorochina (Arechin)
2 tabl.(300mg) raz w tygodniu, po posiłku,
1 tydzień przed, podczas, 4 tygodnie po
• Chlorochina + Proguanil
Proguanil (Paludrine)
2 tabl. (200 mg) codziennie, po posiłku
1 tydzień przed, podczas, 4 tygodnie po
• Malarone 1 tabl. codziennie, po posiłku
1-2 dni przed,
podczas,
7 dni po
Właściwa chemioprofilaktyka
• Meflochina (Lariam)
1 tabl. (250 mg) raz w tygodniu
2 tygodnie przed, podczas,
4 tygodnie po
• Doxycyclina (Vibramycin)
1 kaps. (100 mg) w czasie posiłku
1 tydzień przed, podczas,
4 tygodnie po
nie dłużej niż przez 8 tyg.
Kuracja kieszonkowa
Zalecenia WHO
Ryzyko malarii
Typ prewencji
Typ I
Bardzo ograniczone
ochrona przed
komarami
Typ II
Ryzyko P.vivax i
chlorochinowrażliwych
P. falciparum
j.w. + chlorochina
Typ III
Ryzyko malarii
chlorochinoopornej
j.w. + chlorochina
z proguanilem
Typ IV
Wysokie ryzyko P.
falciparum + lekooporność
lub niskie ryzyko, ale
wysoka lekooporność
meflochina,
doxycyklina,
malarone
Zimnica powinna zostać
bezwzględnie wykluczona u każdej
gorączkującej osoby powracającej
z tropików.
Cholera
ostra choroba bakteryjna przewodu
pokarmowego szerząca się
epidemicznie
Cholera - epidemiologia
• Występuje w postaci endemii, epidemii
i pandemii
• W 1961 r. siódma pandemia rozpoczęła się
w Indonezji i objęła wszystkie kontynenty
• Niewielkie ogniska pojawiają się w Europie
• Endemicznie występuje w delcie Gangesu
Cholera - epidemiologia
• Źródłem zakażenia jest chory lub nosiciel
• Droga zakażenia pokarmowa
- woda zanieczyszczona fekaliami,
- potrawy z mięczaków, skorupiaków i ryb,
(owoce morza, kraby, krewetki, małże),
owoce, warzywa
- bezpośredni kontakt z chorym
i przedmiotami używanymi przez chorego
Cholera - etiologia
• Przecinkowiec cholery – Vibrio cholerae
pałeczka Gram-ujemna, serotyp O1,
poruszająca się świdrowatymi ruchami
• Biotyp klasyczny i El-Tor
• Serotyp Ogawa i Inaba
• Nowy biotyp klasyczny – O139
(Indie i Bangladesz = ósma pandemia?)
Cholera - patogeneza
• Przecinkowce namnażają się w świetle jelita
cienkiego, przylegają do komórek nabłonka
i wytwarzają enterotoksynę (podjedn. A i B)
• Czynna podjednostka wnika do komórek
i zwiększa produkcję cAMP = przejście wody
i elektrolitów do światła jelit,
pojawia się gwałtowna wodnista biegunka
• Kwasica związana z niedoborem zasad
Cholera – przebieg kliniczny
• Okres wylęgania od kilku godzin do 5 dni
• Wydalanie przecinkowców z wymiocinami
i kałem przez okres choroby i kilka dni po
• Zakażenia bezobjawowe, postać poronna
z biegunką, łagodny nieżyt ż-jelitowy,
cholera gravis (1:10, 1:100)
• Przewlekłe zakażenie dróg żółciowych
trwające lata
Cholera – przebieg kliniczny
• Nagły początek bez gorączki
• Stolce wodnisto-ryżowe, b.częste i w dużych
ilościach, bez domieszki krwi, wydalane bez
parcia i bólów brzucha
• Obfite wymioty
• Objawy odwodnienia i dyselektrolitemii
• Niewydolność krążenia, nerek
cholera gravis
Cholera - diagnostyka
• Mikroskopowe w ciemnym polu widzenia –
świderkowaty ruch
• Izolacja V. cholerae O1 z kału, wymiocin,
wymazu z odbytu
• Testy serologiczne – miano przeciwciał
vibrio-bójczych, agutynacyjnych
i antytoksycznych
• Leukocytoza obojętnochłonna
Cholera - leczenie
• Leżenie
• Płyny wieloelektrolitowe i.v. + potas
początkowo 4 – 6 l. (krótko !),
następnie nawadnianie doustne (WHO oral
rehydration solution, gastrolit), soki
• Tetracyklina 2 g jednorazowo lub przez 2 dni
(dz: 50 mg/kg/dobę przez 2 - 3 dni)
• Doksycyklina 300 mg jednorazowo
(dz: 6 mg/kg 1x)
Cholera - leczenie
• Ciprofloksacyna 0,5 g co 12 godz. p.o.
lub 200 mg co 12 godz. i. v. przez 3 - 5 dni
• Dzieci:
- Erytromycyna 30 mg/kg/dobę przez 3 dni
- Furazolidon 5 mg/kg/dobę przez 3 dni
- Kotrimoksazol 8 mg/kg/dobę przez 3 dni
- Chloramfenikol 50 mg/kg/dobę co 6 godz.
przez 2-3 dni
• Nosicielstwo leczy się antybiotykiem przez
4 - 5 dni.
Cholera – zapobieganie
• Przestrzeganie zasad higieny zaopatrzenia
w wodę, żywność i usuwanie nieczystości
• Rygorystyczne przestrzeganie mycia rąk
• Używanie do picia (kostki lodu !), mycia
zębów, mycia owoców i naczyń wyłącznie
wody świeżo przegotowanej
• Potrawy szczególnie z ryb i mięczaków
dobrze ugotowane
Cholera – zapobieganie
• Szczepionka inaktywowana –
2 dawki w odstępie 7 - 10 dni i dawka
przypominająca po 6 m. s.c.(powyżej 1- go r.ż)
chroni przez 2 - 6 m-cy; skuteczność 60 %,
WHO nie zaleca szczepień w rejonie epidemii
• Wykrywanie i leczenie bezobjawowych
nosicieli
• Obowiązkowa hospitalizacja do czasu
3 ujemnych b. kału
• Izolacja osób z bezpośredniej styczności 5 dni
Cholera – rokowanie
• Śmiertelność przy prawidłowym leczeniu
1- 2 %
• 20 % na początku wybuchu epidemii
Pełzakowica
Ameboza
Epidemiologia
• 500 mln nosicieli
• Rocznie choruje 35 - 50 mln ludzi
• Umiera 50 mln, głównie niemowlęta, dzieci,
kobiety ciężarne, niedożywieni, przewlekle ch.
• Meksyk, Republika Południowej Afryki, Indie,
Indonezja
• Polska 2 - 5% n. rocznie 5-17 p. zawleczonych
• W Europie np. GB 1000 przypadków roczne
gł. importowanych
Etiologia
• Pełzak czerwonki – Entamoeba histolytica
• Kosmopolityczny pierwotniak
• Zakażenie następuje na skutek połknięcia
dojrzałej cysty – postać zakaźna
• W dolnym odcinku j. cienkiego z cysty uwalnia
się trofozoit, dzieli na 8 trofazoitów – postać
inwazyjna
• Do jelita grubego – pogrubienie bł. śluzowej,
płytkie ubytki, flaszkowate owrzodzenia
• Przekształcenie w cystę, wydalane z kałem
Drogi szerzenia
• Woda i art. spożywcze zanieczyszczone
fekaliami – surowe owoce, warzywa
• Pokarmy przygotowane przez zarażone
osoby
• Kontakty seksualne z osobą zarażoną
Złe warunki sanitarne, niska higiena osobista
i żywienia
Pełzakowica jelitowa
• Bezobjawowa kolonizacja (90 % zarażeń)
• Czerwonka pełzakowa
• Nieczerwonkowe pełzakowe zapalenie jelita
grubego
• Amoeboma – pełzakowy guz okrężnicy
• Pełzakowe zwężenia
• Pełzakowe zap. wyrostka robaczkowego
• Przewlekłe objawy jelitowe
Czerwonka pełzakowa
• Okres inkubacji powyżej 7 dni, śr. 21
Przebieg podostry, b. rzadko gwałtowny
• Początek powolny, podstępny, stopniowo
narasta biegunka i dyskomfort w j. brzusznej
• Wodnista biegunka, krwisto-śluzowa
(kał cuchnący, brak lub mało leukocytów,
krew w kale zmieniona)
• Kolkowy ból brzucha, bolesna kątnica
i okrężnica, bez bolesnego parcia na stolec
• Z reguły bez gorączki
• Ostre rozszerzenie j. grubego, perforacja,
posocznica – colitis amoebica fulminans
Pełzakowice pozajelitowe,
narządowe
•
•
•
•
Ropień / ropnie pełzakowe wątroby
Pełzakowe zapalenie osierdzia
Ropień pełzakowy śledziony
Pełzakowica płucna – ropień płuca, ropniak
opłucnej, przetoka wątrobowo-oskrzelowa,
niedodma
• Pełzakowica mózgu
• Pełzakowica skóry
• Amebofobia
Diagnostyka
• Bad. mikroskopowe - na podstawie cech
morfologicznych nie można odróżnić
patogennych E. histolytica od niepatogennych
E. dispar
• 3 x badanie kału co 2 -3 dni
• W kale płynnym trofozoity zawierające krwinki
czerwone, w kale uformowanym cysty
• Decydują badania izoenzymatyczne
i molekularne (PCR)
Diagnostyka
• p/ciała swoiste klasy M i G – odczyn
immunoenzymatyczny ELISA, hemaglutunacji
pośredniej, immunofluorescencji pośredniej
• Badania endoskopowe – kolonoskopia ma
największą wartość diagnostyczną
• Badanie bioptatu – flaszkowate owrzodzenia
• Badania obrazowe
Leczenie
P. jelitowe
• Nawadnianie, leki łagodzące ból
• I etap – leki pełzakobójcze
• II etap – leki kontaktowe w celu eradykacji
cyst, po zakończeniu I etapu lub równolegle
P. pozajelitowe
• dożylne leki pełzakobójcze
Metronidazol – 800 mg co 8 godz.
Leki pełzakobójcze
• Metronidazol 4 x 500 mg p.o. przez 10 dni
• Ornidazol 3 x 500 mg p.o. przez 7 dni
• Tynidazol 2 x 1000 mg p.o. przez 3-5 dni
• Secnidazol 4 x 500 mg p.o. przez 5 dni
Leki kontaktowe
• Tilbroquinol 4 x 400 mg przez 10 dni
• Diloksanid 3 x 500 mg przez 10 dni
• Paromomycyna 4 x 500 mg prze 10 dni
Nosicieli powracających z tropików leczy się
lekami kontaktowymi
Zapobieganie
• Przestrzeganie zasad higieny osobistej
i żywienia
• Sprawna sieć wodno-kanalizacyjna
Download