Program

advertisement
Program szkolenia
Ilość
godzin
29.06.2017r.
11:00-11:30
11:30 – 12:15
1h
12:15-13:00
1h
13:00 – 13:45
13:45- 14:30
14:30-16:00
2h
16:00-16:15
16:15 – 17:00
1h
17:00- 17:45
1h
17:45-18:00
18:00
Temat
Rejestracja
Uwarunkowania klimatyczne
uprawy roślin zielarskich w
Polsce
Czynniki wpływające na
plonowanie i jakość surowca
zielarskiego
Uprawa roślin zielarskich:
-stanowisko
- zmianowanie
obiad
Uprawa roślin zielarskich cd.
-przygotowanie gleby
-potrzeby pokarmowe roślin
-rozmnazanie roślin
-zabiegi pielęgnacyjne
-integrowana ochrona roślin
Przerwa kawowa
Amatorska uprawa ziół
Znaczenie ziół w diecie
człowieka i lecznictwie
Prezentacja filmu „Polskie
zioła”
Kolacja
wykładowca
Prof. Ewa Osińska
SGGW
Prof. Ewa Osińska
SGGW
Prof. Ewa Osińska
SGGW
Prof. Ewa Osińska
SGGW
Prof. Ewa Osińska
SGGW
Prof. Ewa Osińska
SGGW
30.06.2017r.
śniadanie
8:00-9:00
9:00- 9:45
1h
9:45- 10:30
1h
10:30- 10:45
10:45- 13:00
3h
13:00-13:45
13:45
Razem
1
12
Zasady zbierania ziół w ich
naturalnym środowisku
Perspektywy uprawy ziół w
Polsce. Produkcja ziół szansą
dla małych gospodarstw.
Przerwa kawowa
Warsztaty – zbieranie ziół w
naturalnym środowisku –
wyjście w teren.
Podsumowanie. Dyskusja
Obiad
dr Mirosław
Angielczyk
dr Mirosław
Angielczyk
Download