DANE KONTAKTOWE DO KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH W

advertisement
DANE KONTAKTOWE DO KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH W SPRAWIE PROWADZONYCH SPRAW:
Telefony DPS:
12- 653-20-41,
Telefon WTZ:
12- 296-80-08
12- 650-54-60,
Email: [email protected]
lp
Zakres spraw
Nazwa komórki organizacyjnej
Osoby prowadzące
Numer
telefonu
wewnętrznego
Ø Sprawy finansowo księgowe jednostki
1
Ø Wynagrodzenia pracowników
Ø Rozliczenia z ZUS, US,
Dział finansowo księgowy
Ø Elżbieta Zawrzykraj
Ø Ewa Kopacz
106
Ø Sprawy finansowe mieszkańców
2
Ø Sprawy pracownicze
Ø Zatrudnienie w DPS
Ø Sprawy socjalne i prawne mieszkańców
3
4
Ø Przyjęcia do DPS
Ø Inne sprawy
Starszy Specjalista ds. Pracowniczych
Ø Sprawy Finansowo – Kadrowe WTZ
Ø Sprawy uczestników WTZ
139
Ø Ewa Broczkowska - Zwolińska
Pracownicy Socjalni
Ø Elżbieta Siradzka
123
Ø Radosław Frey
Sekretariat
Ø Przyjęcie do WTZ
5
Ø Małgorzata Wawrzyniak
Warsztaty Terapii Zajęciowej
Ø Natalia Jaremko
Ø Krzysztof Flaszowski
Ø Ewa Kopacz
104
141
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards