kliknij - Federacja UTW

advertisement
MAŁOPOLSKI DZIEŃ SENIORA
Termin: 14 listopada 2013 r., godz. 10:30 – 17:30
Miejsce: Rynek Główny 34, Małopolska Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie
KONFERENCJA PRASOWA
Rafał Barański – Z-ca Dyrektora, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
w Krakowie
10:30 - 11:00
Łukasz Salwarowski – Redaktor naczelny magazynu Głos Seniora, Prezes
Stowarzyszenia MANKO
Andrzej Skrzyński – Członek Rady ds. Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej
11:00 - 11:10
OTWARCIE MAŁOPOLSKIEGO DNIA SENIORA
PANEL DYSKUSYJNY
AKTYWNOŚĆ SENIORÓW – PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK
Elżbieta Achinger – Poseł na Sejm IV RP, Wieliczka
11:10 - 11:30
Dariusz Marczewski – Burmistrz Gminy i Miasta Miechów, Miechów
Robert Pawliszko – Kierownik Wrocławskiego Centrum Seniora, Wrocław
Łukasz Salwarowski – Redaktor naczelny magazynu Głos Seniora, Prezes
Stowarzyszenia MANKO, Kraków
Andrzej Skrzyński – Członek Rady ds. Polityki Senioralnej Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej, Kraków
11:30 – 12:00
WYSTĘP ZESPOŁU MIRELLA Z MIECHOWA „W RYTMIE CYGAŃSKICH SERC”
CYKL OTWARTYCH PREZENTACJI
12:00 - 12:05
12:05 - 12:40
12:40 - 12:55
12:55 - 13:05
Klinika Krakowska – Badania profilaktyczne gwarancją zdrowia
dr n. med Eugeniusz Muciek - Wyjątkowe wartości lecznictwa uzdrowiskowego na
przykładzie "Uzdrowiska Wysowa" SA
Bogusław Bienias - Vitamedica, Medycyna Żywienia – nowa gałąź medycyny
Anna Job - Uzdrowisko Kraków Swoszowice, Lecznictwo uzdrowiskowe
13:05 - 13:10
Marta Żądło - Oceanic, Seniorze! Bądź piękny
13:10 - 13:30
Przerwa kawowa
Prof. Dr hab. Jerzy Vetulani – Vice Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu
13:30 - 13:50
Farmakologii PAN , Wyższa Szkoła im. Józefa Dietla w Krakowie, Cywilizacja a
starzenie
Jakub Czerwiński, dr Magdalena Paciorek – Kopalnia Soli w Wieliczce, Lecznicze
13:50 - 14:10
właściwości soli
Magdalena Borowiec - Jatomi Pure Fitness - Różne rodzaje aktywności fizycznej dla
14:10 - 14:30
14:30 - 14:50
seniorów
mgr Marek Łach - Właściwości lecznictwa w grotach solno – jodowych
mgr Krystyna Męcik - Prezes Uniwersytetu III wieku w Łazach, Aktywność fizyczna
jako klucz do spowolnionego starzenia się w zdrowiu ,przy zachowaniu sprawności
14:50 - 15:10
fizycznej i intelektualnej
15:10 - 15:25
Przerwa kawowa
podinsp. Krzysztof Dymura - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie - Wydział
15:25 - 15:45
15:45 - 16:05
Ruchu Drogowego, Bezpieczeństwo seniorów na drogach
dr n. med. Przemysław Witek, Cukrzyca i jej zapobieganie
dr n. med. Izabela Załęska-Żyłka, Kosmetolog, Dziekan Wydziału Nauk
o Zdrowiu, Małopolska Wyższa Szkoła im. J. Dietla w Krakowie, członek Rady
16:05 - 16:25
Eksperckiej Głosu Seniora, Klinika Młodości, Pielęgnacja skóry w dojrzałym wieku
16:25 - 16:45
o. Henryk Cisowski – dyrektor Dzieła Pomocy św. Ojca Pio
Agnieszka Kozioł – koordynator wolontariatu, Dzieło Pomocy św. Ojca Pio
Jesteś nam potrzebny! ...czyli słów kilka o wolontariacie
16:45 - 17:05
Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, Lecznictwo ziołami
Robert Pawliszko – Kierownik Wrocławskiego Centrum Seniora. Starzejące się
17:05 - 17:20
społeczeństwo - wyzwania dla samorządów, na przykładzie działań
podejmowanych przez Gminę Wrocław
17:20 - 17:30
PODSUMOWANIE
BEZPŁATNE BADANIA I KONSULTACJE MEDYCZNE
TARGI ZDROWIA SENIORA
⇒ badanie ciśnienia krwi
⇒ badanie cukru we krwi
⇒ badanie wzroku
⇒ pomiar tkanki tłuszczowej
10:30 - 17:00
⇒ pomiar BMI ciężaru ciała
⇒ porady dietetyczne
⇒ EKG
PROGRAM KONFERENCJI „MAŁOPOLSKI DZIEŃ SENIORA” MOŻE ULEC ZMIANIE
Organizator:
Patronat Honorowy:
Partner:
Download