Intensywna Terapia dorosłych

advertisement
Program kursu – dzień pierwszy
Tytuł kursu: Intensywna Terapia dorosłych- postępy
Godz.
Temat wykładu
Tytuł, imię i nazwisko Liczba
wykładowcy
godzin
Kwalifikacja do leczenia respiratorem.
Wieczorek
Prosta wentylacja mechaniczna.
Ciągła wentylacja wymuszona (CMV)
Przerywana wentylacja wymuszona (IMV) i jej
synchronizacja (SIMV).
Wentylacja wspomagana ciśnieniem i
przepływem.
Utrzymywanie ciągłego dodatniego ciśnienia
w drogach oddechowych (CPAP)
Dr n. med. Andrzej
4
Współczesne poglądy na dostęp
donaczyniowy u chorych leczonych na OIT
Dr med. Waldemar
Machała
3
12-15
15-16
Przerwa obiadowa
16-19
Intensywna Terapia w obrażeniach ośrodkowego układu Dr n. med. Maciej
nerwowego.
Morawski
9-12
Farmakologiczna protekcja mózgu.
3
Program kursu- dzień drugi
Tytuł kursu: Intensywna Terapia dorosłych- postępy
Lp.
9-12.
12-15
Temat wykładu lub innych zajęć
Sepsa – diagnostyka i leczenie
Wentylacja pod kontrolą ciśnienia (PCI)
Nowe techniki wentylacji klasycznej.
Techniki wentylacji niekonwencjonalnej.
Proces odzwyczajania od respiratora.
Decyzje terapeutyczne w procesie
odzwyczajania od respiratora.
15-16
Przerwa obiadowa
16-19
Leczenie groźnych arytmii u chorych na
intensywnej terapii. Zawał m.
sercowego, przełom nadciśnieniowy,
zespół małego rzutu, wstrząs
kardiogenny- diagnostyka i leczenie.
Tytuł, imię i nazwisko wykładowcy
Prof. dr hab. n. med. Wojciech
Gaszyński
Liczba
godzin
3
Dr n. med. Andrzej Wieczorek
4
Dr med. Anna Samborska- Sablik
4
Program kursu- dzień trzeci
Tytuł kursu: Intensywna terapia dorosłych- postępy.
godz
9-11
Temat wykładu lub innych zajęć
Optymalizacja podaży leków w oparciu o modele
farmakokinetyczne.
Praktyczne problemy antybiotykoterapii.
Lokalny model antybiotykoterapii empirycznej.
Antybiotykoterapia celowana – miejsce nowych
preparatów.
Tytuł, imię i nazwisko
wykładowcy
Liczba
godzin
Dr n. med. Andrzej Wieczorek
3
Podstawy terapii płynowej.
Terapia niedoborów objętości krwi krążąceji
optymalizacja perfuzji tkankowej.
Dr n. med. Andrzej Wieczorek
3
13-15
Zespół niewydolności wielonarządowejpatofizjologia, diagnostyka, leczenie.
Dr n. med. Andrzej Wieczorek
2
15-16
Przerwa obiadowa
16-19
Terapia wentylacyjna ALI i ARDS.
Niewydolność oddechowa w przebiegu
Przewlekłego Zespołu Serca Płucnego.
ECMO i ECCO2R
Wentylacja przewlekła i terminalna.
Dr n. med. Andrzej Wieczorek
4
11-13.
Przewlekłe obturacyjne schorzenia płuc.
Program kursu- dzień czwarty
Tytuł kursu: Intensywna terapia dorosłych- postępy
Temat wykładu
Tytuł, imię i nazwisko wykładowcy
Liczba godzin
Nowoczesna analgezja i sedacja w
OIT
Dr n. med. Waldemar Machała
9-11 (2)
Skale standaryzujące chorych
leczonych w OIT
Dr med. Waldemar Machała
11-12 (1)
Wstrząs - patofizjologia, diagnostyka i Dr med. Waldemar Machała
leczenie.
Hipotermia w leczeniu chorych po
Dr med. Waldemar Machała
NZK
Nadciśnienie płucne
Przerwa
12-14 (2)
Stwierdzanie śmierci mózgowej:
Dr n.med. Maciej Morawski
- objawy kliniczne,
- protokół śmierci mózgowej,
testy potwierdzające rozpoznanie śmierci
mózgowej.
Dawcy narządowi:
- kategorie dawców narządowych,
- wstępna ocena wydolności narządów,
16-18 (4)
kwalifikacja do dawstwa
narządów,
Opieka nad dawcą narządowym.
Współczesne poglądy na
Farmakoterapię i prowadzenie dawcy
narządowego.
-
14-15 (1)
Program kursu – dzień piąty
Tytuł kursu: Intensywna Terapia dorosłych- postępy
godz
Temat wykładu lub seminarium:
Tytuł, imię i nazwisko
wykładowcy
Liczba
godzin
9-11
Rola antyoksydantów w żywieniu.
Przegląd preparatów żywieniowych.
Dr Paweł Kolasiński
2
11-13
Niedożywienie – definicja, rozpoznanie.
Etyczne aspekty żywienia.
Składniki żywieniowe stosowane
w żywieniu do- i pozajelitowym.
Powikłania żywienia do- i pozajelitowego.
Monitorowanie żywienia.
Dr Paweł Kolasiński
2
13-14
14-15.30
1
Dr Paweł Kolasiński
Dr n. med. Adam Janiak
Żywienie chorych chirurgicznych
2
Download