Cerebrolysin w leczeniu urazów mózgu (TBI)

advertisement
Cerebrolysin
w leczeniu
urazów mózgu (TBI)
Czynniki neurotroficzne
Nagroda Nobla za prace nad
czynnikami neurotroficznymi 1986
Nerve growth factor (NGF)
Stanley Cohen i Rita Levi-Montalcini
2
Cerebrolysin – preparat neuropeptydowy
Skład
Biologicznie aktywne peptydy
< 10 kDa
Aminokwasy
3
Cerebrolysin – neurotroficzna równoznaczność
Podobieństwo do działania NTFs
Biologicznie aktywne peptydy < 10 kDa
Aminokwasy
4
Cerebrolysin – działanie neurotroficzne
Sposób działania
Neuroprotekcja:
Zwiększona przeżywalność zagrożonych
neuronów
Neuroregeneracja:
Stymulacja strukturalnych i
funkcjonalnych procesów
naprawczych po uszkodzeniu
5
Plejotropowy efekt działania
Cerebrolysin
Działanie neurotroficzne
Mechanizm neuroprotekcji
Związek chorobowy
Związek kliniczny
działanie anty-apoptotyczne
Udar, urazy mózgowe, demencja
osłabienie patologicznej apoptozy
prowadzącej do degeneracji tkanki
nerwowej
działanie przeciwzapalne
Udar, urazy mózgowe, demencja
Osłabienie patologicznych procesów
zapalnych prowadzących do
apoptozy i nekrozy
redukcja wolnych rodników
Udar, urazy mózgowe, demencja
Osłabienie uszkodzenia komórek
prowadzących do apoptozy i
nekrozy
modulacja działania CDK5 i GSK3
Procesy neurodegeneracyjne (AD,
Parkinson, Huntington)
Zapobieganie agregacji białek
Mechanizm neuroregener.
Związek chorobowy
Związek kliniczny
neuroplastyczność
Udar, urazy mózgowe, demencja
Reorganizacja mózgu podczas
poprawy zdrowia po uszkodzeniu
neurogeneza
Udar, urazy mózgowe, demencja
Reorganizacja mózgu podczas
poprawy zdrowia po uszkodzeniu
6
Cerebrolysin – modele eksperymentalne
Zapobieganie degeneracji i śmierci
uszkodzonych neuronów
Zapobieganie efektom ekscytototoksyczności
Cerebrolysin w modelu komórkowym
Mechanizm:
•
Redukcja wolnych rodników
•
Działanie anty-apoptotyczne
7
Cerebrolysin – experimental models
Ograniczanie tworzenia obrzęku
Cerebrolysin zmniejsza tworzenie obrzęku w
niedokrwiennych modelach zwierzęcych
Mechanizm:
•
Redukcja wolnych rodników
•
Działanie anty-apoptotyczne
•
Efekt immunomodulacyjny
8
Cerebrolysin – modele ekspeymentalne
Stymulacja poprawy strukturalnej i
funkcjonalnej
Zachowanie struktury aksonalnej i
ochrona syntezy protein w
zagrożonych neuronach
Mechanizm:
•
Redukcja wolnych rodników
•
Działanie anty-apoptotyczne
•
Efekt immunomodulacyjny
9
Cerebrolysin w leczeniu tbi
Wyniki prób klinicznych w
ostrym urazie mózgu (tbi)
10
Cerebrolysin w leczeniu tbi
Funkcjonowanie ogólne
11
Cerebrolysin w leczeniu tbi
Funkcjonowanie ogólne
12
Cerebrolysin w leczeniu tbi
Leczenie zaburzeń kognitywnych
13
Cerebrolysin w leczeniu tbi
Inne zastosowania: poprawa funkcji
motorycznych po udarze
14
Cerebrolysin w leczeniu tbi
Inne zastosowania: poprawa ADL po
udarze
15
Cerebrolysin w leczeniu tbi
Inne zastosowania: poprawa funkcji
poznawczych w demencji
16
Cerebrolysin w leczeniu tbi
Inne zastosowania: poprawa ADL w
demencji
17
Cerebrolysin w leczeniu tbi
Inne zastosowania: zaburzenia
zachowania w demencji
18
Cerebrolysin w leczeniu tbi
Leczenie i dawkowanie
Zalecenie dawkowania w urazie mózgu
cykl leczenia
Do 20 dni
Okno terapeutyczne
Tak szybko, jak to możliwe
dawkowanie
20 - 30ml
50 ml w ciężkich przypadkach
Zalecenie dawkowania w rehabilitacji pourazowej
cykl leczenia
5 dni w tygodniu/4 tygodnie
Okno terapeutyczne
Tak szybko, jak to możliwe
dawkowanie
10 - 30ml
30 ml w ciężkich przypadkach
19
Postać farmaceutyczna: roztwór do wstrzykiwań i infuzji
Opakowania (ceny dla pacjenta/op)
- 10 ampułek po 1ml
- 5 ampułek po 5 ml
- 5 ampułek po 10 ml
Dawki do 10 ml – iniekcje domięśniowe (2x5ml) lub wlew nierozcieńczony
Dawki od 10 ml – do 50 ml są zalecane wyłącznie w powolnym wlewie
dożylnym po rozcieńczeniu standardowym roztworem do infuzji
Czas trwania wlewu powinien wynosić 15- 60 minut.
Dawki do 30 ml należy podawać w 50 ml NaCl, większe dawki w 100 ml NaCl
20
Cerebrolysin – neurotroficzny klucz do nowoczesnej terapii
Dziękuję za uwagę!
21
Download