Zagadnienia z biologii do przygotowania na ćwiczenie:

advertisement
Zagadnienia z biologii do przygotowania na ćwiczenie 6
Temat: Filogeneza układu krwionośnego
- Jaka jest funkcja układu krążenia u bezkręgowców i kręgowców?
- Układ krążenia u:
wstężnic
dżdżownicy
pijawek
raka rzecznego
owadów
ślimaków
małży
głowonogów
szkarłupni
- Opisz budowę i funkcję: układu wodnego, układu hemalnego, układu
pseudohemalnego.
- Płyny ciała: hydrolimfa, hemolimfa, krew i limfa. Funkcja i przykłady
występowania.
- Układ krwionośny lancetnika.
- Układ krwionośny żachw.
- Układ krwionośny minoga.
- Układ krwionośny ryb chrzęstnoszkieletowych, kostnoszkieletowych.
- Układ krwionośny płazów, gadów i ptaków.
- Budowa serca u poszczególnych gromad kręgowców. Naczynia doprowadzające i
odprowadzające.
- Jaki jest los zatoki żylnej u poszczególnych gromad kręgowców?
- Serce miogenne i serce neurogenne.
- Różnice w budowie serca ryb chrzęstnoszkieletowych i kostnoszkieletowych.
- Serce skrzelowe.
- Stożek tętniczy serca płazów i gadów.
- Budowa serca płazów bezogonowych, ogoniastych, bezpłucnych.
- Budowa serca jaszczurek, węży, żółwi i krokodyli.
- Gdzie występuje i jaką pełni funkcję otwór Pannizziego.
- Budowa serca ptaków i ssaków.
- Zastawki w sercu.
- U których zwierząt wsierdzie serca zawiera chrzęstne płytki?
- Funkcja układu przewodzącego serca (łac. systema conducens cordis).
- Jaki jest wpływ układu współczulnego i przywspółczulnego na aktywność serca.
Download