koloseum - „Hubal” Radom

advertisement
KOLOSEUM
Koloseum jest jedną z największych świetności epoki
rzymskiej. Budowa tego amfiteatru o olbrzymich
wymiarach, którego pozostałości do dziś pozwalają
podziwiać jego antyczną majestatyczność.
Przy budowie zatrudniono głównie więźniów
Żydowskich, których sporo zamieszkiwało Rzym
w owych czasach. Olbrzymia budowla nosiła miano
Amfiteatru Flawiusza, jednak ze względu na to, że
położona była w pobliżu Kolosa Nerona, potocznie
zwano ją Koloseum.
Inżynieria
Przed III wiekiem p.n.e., podstawowym
materiałem budowlanym w Rzymie było drewno i
cegła, z kamienia wznoszono tylko mury miejskie.
Źródłem przemian w technikach budowlanych stało
się wprowadzenie w III wieku p.n.e. cementu. Jeśli
murowanych elewacji nie pokrywały kamienne
płaskorzeźby bądź płytki ceramiczne, bielono je i
tynkowano.
Grecka tradycja potężnych kolumn i bloków
ciosowych została zastosowana do dekoracji
potężnych budowli publicznych.
Po raz pierwszy we wnętrzach budynków
dopatrzono się walorów estetycznych i sama
przestrzeń oraz światło stały się elementami
projektowania architektonicznego.
Rzymianie byli znakomitymi inżynierami.
Zabytki rzymskie imponują nie tylko wielkością,
lecz także solidnością wykonania murów i sklepień,
dających trwałe świadectwo umiejętności ich
budowniczych.
Architektura
Koloseum w formie elipsy posiadało 187 m
w najdłuższym diametrze i 155 w najkrótszym. Na
zewnątrz znajdowały się trzy rzędy łuków
złożonych, każdy osobno z kolumn doryckich,
jońskich i korynckich. Czwarty rząd ozdobiony był
pilastrami korynckimi. Elipsa, składająca się z 80
łuków, stanowiła wewnętrzny obwód.
Koloseum nie miało dachu, ale w czasie deszczu
i burzy było przykrywane olbrzymim płótnem przez
marynarzy floty morskiej.
Pośrodku jednego ze skrzydeł podium, zwanego
suggestum, znajdował się tron imperatora, resztę
podium zajmowali Senatorzy i rodzina imperatorska.
Następowały po nich miejsca dla rycerzy, trybunów
cywilnych i wojskowych. Żonaci posiadali własne
miejsca, specjalne należały także do młodych w
towarzystwie opiekunów, dla rodzin.
Igrzyska
Najbardziej atrakcyjnymi widowiskami Rzymian
były igrzyska w Cyrku – ludi circenes, powstałe w
ostatnich czasach Republiki i mające na celu
wzmocnienie ducha walki, które pozwalało prostym
Rzymianom czuć się panami świata i decydować o
życiu lub śmierci. Właśnie te igrzyska stanowiły
początek zawodu gladiatorów, których szkolono do
walki i zabijania się wzajemnie na arenie dla uciechy
widowni. Do okropności tych przedstawień
przyczyniały się również lwy, tygrysy, czasami słonie
uważane przez Rzymian za dzikie bestie, które nie
tylko mordowały, ale również same były mordowane.
Po skończonym polowaniu na dzikie bestie, arenę
często wypełniano wodą i staczano bitwy morskie.
Wielki Imperator Konstantyn oraz jego następcy
chcieli położyć kres okrutnym walkom gladiator ,
jednak Rzymianie nie chcieli zrezygnować
z igrzysk do których byli przywiązani.
Ciekawostka
Głosi się że „Dopóki stoi Koloseum, stać będzie
także Rzym, kiedy Koloseum przestanie istnieć,
przestanie istnieć także Rzym, a z końcem Rzymu
nastąpi koniec świata.”
KONIEC
Pracę wykonała:
Emila Orłowska
Klasa 1TF
Download