A tam, w górze, było sobie niebo, całe upstrzone gwiazdami

advertisement
A tam, w górze, było sobie niebo, całe upstrzone gwiazdami; kładliśmy się na plecach
i gapili na nie, dziwiąc się, czy ktoś je stworzył, czy też są tam przypadkiem.
Mark Twain z powieści "Przygody Hucka Finna".
W latach 2016-18 nasze Gimnazjum bierze udział w projekcie europejskim ERASMUS+,
zatytułowanym „ EUROPEAN DARK SKY PROTECTORS” , w którym biorą udział uczniowie
i nauczyciele z następujących krajów: Polski, Finlandii, Włoch, Rumunii, Grecji i Turcji jako
koordynatora projektu. Celem projektu jest podniesienie świadomości społeczeństwa dotyczącej
zanieczyszczenia światłem.
Zaledwie nieco ponad 100 lat temu, każdy wychodząc przed swój dom w pogodną
noc, mógł na niebie zobaczyć tysiące gwiazd i Drogę Mleczną. Nocne niebo było dostępne
niezależnie od tego czy ktoś mieszkał na wsi czy w dużym mieście. Dziś już tak nie jest.
W obszarach najbardziej zurbanizowanych jasność nocnego nieba jest tak duża, że
widoczne są tylko nieliczne, najjaśniejsze gwiazdy i planety oraz Księżyc. Około 50%
mieszkańców Unii Europejskiej żyje na obszarach, gdzie Droga Mleczna nie jest widoczna.
Przyczyną „znikania” rozgwieżdżonego nieba jest zanieczyszczenie światłem. Jest ono
spowodowane przez nocne oświetlenie zewnętrze (oświetlenie uliczne, parkowe, terenów
przemysłowych, reklam, iluminacja budynków, itp.), które jest nieodpowiednio osłonięte lub
źle skierowane, jaśniejsze niż jest to potrzebne, lub działa w czasie, gdy jest zbędne. Sztuczne
światło w nieodpowiednim miejscu, czasie i w nadmiernej ilości staje się zanieczyszczeniem.
Skutki zanieczyszczenia światłem przejawiają się w wielu dziedzinach życia:






ZDROWIE - nadmiar sztucznego światła w nocy może prowadzić u człowieka do
wielu poważnych dolegliwości i chorób;
EKOLOGIA - brak ciemności w nocy zaburza naturalne cykle światła i ciemności
wpływając niekorzystnie na florę i faunę;
ASTRONOMIA - zanieczyszczenie światłem rozjaśnia sztucznie nocne niebo i
utrudnia astronomom obserwowanie nieba
EKONOMIA - używanie sztucznego światła w niewłaściwy, nieefektywny sposób
powoduje wymierne straty związane z marnowaniem wyprodukowanej energii
elektrycznej;
BEZPIECZEŃSTWO - źle zaprojektowane oświetlenie uliczne pogarsza zdolność
widzenia uczestnikom ruchu drogowego, zmniejszając poziom bezpieczeństwa;
KULTURA I ESTETYKA - sztuczne rozjaśnienie nieba zbędnym światłem zubaża
krajobraz o ważną składową - ciemny, rozgwieżdżony nieboskłon, który od zawsze
inspirował i kształtował człowieka.
Zanieczyszczenie światłem jest więc poważnym problemem, dotykającym każdego
człowieka. Dlatego problem ten musimy starać się rozwiązać wspólnie. W ramach pracy nad
projektem oprócz wyjazdów zagranicznych uczniowie będą wykonywać szereg działań takich
jak obserwacje nocnego nieba, liczenie gwiazd, fotografowanie, ankiety, ulotki informacyjne,
kącik szkolny, prezentacje multimedialne, warsztaty ,wycieczki edukacyjne.
Download