znak krzyża i światło wiary

advertisement
ZNAK KRZYŻA
I ŚWIATŁO WIARY
Scenariusze katechez o chrzcie świętym
dla przedszkoli i szkół podstawowych
pod redakcją ks. Artura Filipiaka
tom 1
Spis treści
Wprowadzenie
Arcybiskup Metropolita Poznański Stanisław Gądecki
7
I. Scenariusze katechez dla dzieci przedszkolnych
1. W blasku Jezusowego światła
2. Krzyż znakiem miłości Jezusa
Teresa Kowalczyk
11
17
II. Scenariusze katechez dla klas I–III szkoły podstawowej
3.
4.
Być jak robaczek świętojański,
czyli co to znaczy być światłem dla świata
Nasze logo, czyli po czym poznać chrześcijanina
Joanna Staniś-Rzepka
23
31
III. Scenariusze katechez dla klas IV–VI szkoły podstawowej
5. Ja jestem światłością świata (J 8, 12)
6. Znaczę cię znakiem krzyża
Hanna Zielińska
Informacja o filmach katechetycznych
zamieszczonych na płycie
ks. dr Rafał Ostrowski
39
52
63
3. Być jak robaczek świętojański, czyli
co to znaczy być światłem dla świata
Cel główny
Przybliżenie uczniom znaczenia bycia światłem Chrystusa.
Cele szczegółowe
Uczeń:
• słucha uważnie opowiadania o robaczku świętojańskim i wyjaśnia jego sens;
• opisuje swoimi słowami przebieg sakramentu chrztu świętego;
• zna fragment Ewangelii wg Świętego Mateusza – Mt 5, 14-16;
• wyjaśnia, co to znaczy być światłem dla świata;
• wie, że zapalona świeca jest znakiem obecności Chrystusa;
• planuje, co może uczynić, by być „światłem dla świata”.
Metody i techniki
opowiadanie, pogadanka, wyświetlenie prezentacji multimedialnych, czytanie Pisma Świętego, wypełnianie karty pracy, śpiew
piosenki, pokaz
Środki dydaktyczne
Pismo Święte, prezentacje multimedialne (zob. załączniki 3-A
i 3-B na płycie CD); rzutnik multimedialny, laptop, świeca duża i małe świeczki (ilość dostosowana do liczby dzieci), karty do
gry, kostki i pionki, karta pracy (zob. załączniki 3-1 i 3-2 na końcu
scenariusza i na płycie CD)
23
Przebieg katechezy
I. Wprowadzenie
Zapraszamy uczniów do wysłuchania opowiadania. Ważną pomoc
stanowi prezentacja multimedialna (slajd 1: niebo z małymi punkcikami świetlnymi – zob. załącznik 3-A na płycie CD).
„Był już wieczór. Jasiu spoglądał w niebo i w pewnym momencie
zauważył małe światełka.
– Mamusiu, Mamusiu! – zawołał. – Widzisz, jakie piękne światełka?
–Tak, Jasiu. A wiesz, że te małe punkciki na tle nieba to robaczki
świętojańskie? – powiedziała mama.
– Robaczki? – zdziwił się chłopiec.
– Tak. Robaczki świętojańskie to małe owady. Na lekcjach przyrody dowiesz się, że wykorzystują one 80 procent swojej energii na
świecenie. Można powiedzieć, że świecenie jest ich życiem.
– Naprawdę?! – zawołał Jaś.
– Tak. Wyobraź sobie, że małe robaczki świętojańskie nie tylko
dają światło, ale mogą nas jeszcze czegoś nauczyć.
– Czego, Mamusiu? – zapytał podekscytowany.
– Robaczki świętojańskie świecą po to, by wzajemnie się odnaleźć. Każdy z nich świeci inaczej, w innym rytmie, ale mają
wspólny cel – świecą, by być razem.
– Jakie to piękne, Mamusiu! – powiedział Jasiu i przez chwilę
spoglądał jeszcze w niebo”.
II. Rozwinięcie tematu
Pytamy uczniów:
• Co takiego zauważył Jasiu na tle nieba?
• Dlaczego mama powiedziała, że świecenie jest życiem tych
małych owadów?
• Czego Jasiu dowiedział się o robaczku świętojańskim?
24
Podsumowujemy, mówiąc, że dzięki światłu robaczki świętojańskie znajdowały drogę do siebie, rozpoznawały się. Miały wspólny
cel – bycie światłem dla innych.
Pokazujemy uczniom kolejny slajd (chrzest dziecka – zob. załącznik 3-A na płycie CD).
Każdy z nas jest jak taki robaczek świętojański. Na chrzcie świętym otrzymaliśmy światło wiary.
Pokazujemy prezentację Obrzęd sakramentu chrztu (zob. załącznik 3-B na płycie CD). Omawiamy szczegółowo z dziećmi obrzędy tego sakramentu. Cytujemy słowa, które kapłan wypowiada
do rodziców i rodziców chrzestnych: „Przyjmijcie światło Chrystusa”. Podkreślamy, że zapalona świeca jest znakiem obecności
Chrystusa. Przyjmując światło, wyrażamy naszą gotowość na
przyjęcie Pana Jezusa. Zadaniem rodziców jest więc przekazanie
światła Chrystusa swoim dzieciom. Od chrztu świętego każdy
z nas jest obdarowany światłem Chrystusa.
III. Aktywizacja
Praca z Pismem Świętym – czytamy w sposób uroczysty fragment
Mt 5, 14-16:
„Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod
korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są
w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby
widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który
jest w niebie”.
Wyjaśniamy dzieciom niezrozumiałe słowa, np. „pod korcem”.
Pytamy:
• Jak nazywa nas Pan Jezus?
Pokazujemy kolejny slajd (zob. załącznik 3-A na płycie CD). Najlepiej by było to zdjęcie dzieci z tej klasy; jeśli nie jest to możliwe,
umieszczamy na slajdzie listę uczniów. Podsumowujemy, mówiąc,
że Pan Jezus nazywa nas światłem świata.
• Co to znaczy, że mamy być światłem świata?
25
• Kiedy jestem światłem dla innych?
My podobnie jak te robaczki świętojańskie mamy świecić dla innych, aby być wspólnotą.
Wariant I
Mówimy uczniom, że na pytanie: „Kiedy jestem światłem dla innych?” odpowiemy podczas gry dydaktycznej.
Dzielimy uczniów na grupy czteroosobowe. Każda grupa otrzymuje karty do gry (zob. załącznik 3-1 na końcu scenariusza i na
płycie CD) i kostkę do gry, a każdy z uczniów po jednym pionku.
Uczniowie w grupach rozdają karty. Następnie nauczyciel czyta
tekst, a dzieci układają karty w odpowiedniej kolejności. Uczniowie rzucają kostką i przesuwają się wyznaczoną przez obrazki trasą o taką liczbę pól, ile oczek wyrzucili kostką. Ten uczeń, który
stanie na polu „światło”, odpowiada na pytanie. Gdy ostatni gracz
dotrze do mety; grupa kończy grę.
Ponownie pytamy uczniów:
• Kiedy jestem światłem dla świata?
• Jakie przykłady „bycia światłem dla świata” wymieniliście
podczas gry dydaktycznej?
Wariant II
Prosimy, by uczniowie wykonali zadanie z karty pracy, polegające
na wskazaniu prawidłowych zachowań dzieci (zob. załącznik 3-2
na końcu scenariusza oraz na płycie CD).
Puenta: Katecheta podsumowuje, że w codziennym życiu mamy
mnóstwo możliwości wypełniania słów Pana Jezusa.
Wariant I
Nauczyciel zapala dużą świecę, od niej zapala małe świeczki (tyle
świeczek, ile jest dzieci; ustawiamy je dookoła; uczniowie stoją
w kręgu).
Wariant II
Katecheta pokazuje kolejny slajd, na którym pojawiają się zapalone świeczki (ruchome gify – tyle, ile jest dzieci).
26
Prosimy, by każde dziecko dokończyło zdanie:
Jestem światłem dla świata, gdy…
IV. Podsumowanie
Zobaczcie, wspólnie utworzyliśmy światło. Kiedy jesteśmy razem
we wspólnocie to jest nam łatwiej dawać świadectwo o tym, że należymy do Chrystusa. Poprzez chrzest święty zostaliśmy włączeni
do wspólnoty Kościoła. Zostaliśmy obdarowani światłem wiary;
naszym zadaniem jest nieść światło Chrystusa. To ty i ja mamy
nieść Chrystusa innym; mamy być światłem dla świata.
V. Zakończenie
Kończymy wspólnym śpiewem z pokazywaniem – Wy jesteście
na ziemi.
Propozycja gestów do piosenki:
Wy – wskazujemy na inne dzieci
jesteście na ziemi – pokazujemy w powietrzu rękoma kształt
kuli ziemskiej
światłem – unosimy dłonie do góry i poruszamy palcami
mym – podnosimy do góry dwa palce prawej ręki
aby ludzie – wskazujemy palcem na inne dzieci
widzieli – dłonie układamy przed oczami na kształt okularów
dobre czyny – kładziemy dłonie na sercu
w was – wskazujemy na siebie
i chwalili – podnosimy ręce do góry
Ojca, który w niebie jest – wskazujemy na niebo
27
ZAŁĄCZNIK 3-1
Gra dydaktyczna
„Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem,
ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze
dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.
28
WY
ŚWIATŁEM
ŚWIATA
MIASTO
GÓRZE
ŚWIATŁA
KORCEM
ŚWIECZNIKU
ŚWIECIŁO
DOMU
ŚWIECI
ŚWIATŁO
LUDŹMI
UCZYNKI
OJCA
NIEBIE
Zadania dla uczniów, którzy staną pionkiem na polach światło,
świeci.
Pan Jezus powiedział, że jesteśmy światłem świata.
Co to znaczy?
1.
Twoja koleżanka jest chora.
Co możesz dla niej uczynić?
2.
Co roku odbywają się rekolekcje szkolne. Co możesz zrobić, by pomóc katechecie? Podaj dwa pomysły.
3.
Chłopcy pokłócili się na przerwie. W jaki sposób możesz
im pomóc?
4.
W klasie IIa nikt nie bawi się z Zosią. Jak myślisz, co powinien zrobić uczeń Pana Jezusa?
5.
6.
7.
8.
Mama Oli jest bardzo zmęczona. Miała ciężki dzień
w pracy. Podpowiedz Oli, co może zrobić dla swojej
mamy.
Jest niedziela. Jak spędzi ten dzień uczeń Pana Jezusa?
Podaj jeden przykład dobrego uczynku.
Jaś jest ministrantem. O czym powinien pamiętać, gdy
służy przy ołtarzu?
29
ZAŁĄCZNIK 3-2
Karta pracy
Każdy z nas ma być światłem świata. Wskaż te fotografie, które
przedstawiają prawidłowe zachowania dzieci.
30
Download