Jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są te wszystkie cuda?

advertisement
Jeżeli Bóg jest z nami,
to gdzie są te wszystkie cuda?
William Branham
JEŻELI BÓG JEST Z NAMI, TO GDZIE SĄ TE WSZYSTKIE CUDA ?
(Kazanie wygłoszone przez brata Williama Branhama
31 grudnia 1961 roku w Jeffersonville, Indiana, USA).
1. Dziękuję bracie Neville. Dobry wieczór przyjaciele. Z powrotem... Dzisiejszego
poranku głosiłem zaledwie cztery godziny. To wstyd. Po czterogodzinnym głoszeniu,
powinniście byd tak mną zmęczeni, że powinniście usunąd mnie z platformy. *Zgromadzenie
mówi: "Nie!". Brat brata Branhama, Doc, mówi: "Nawiasem mówiąc Bill, ktoś dzisiaj
powiedział, że ty zawsze opuszczałeś pęk notatek, do których nie wchodziłeś" - wyd.]. Tak
jest. *"Jednak tego wieczoru, mój drogi, masz tyle czasu, ile chcesz". Zgromadzenie mówi:
"Amen". Doc mówi: "A więc nie musisz żadnej z nich pomijad" - wyd.]. Mam tutaj wypisane
chyba połowę Biblii. *Ktoś mówi: "Masz całą noc, by głosid" - wyd.]. Mamy tutaj kilku bardzo
wartościowych braci. Chcemy ich posłuchad.
2. Ilu cieszyło się z tego porannego zgromadzenia... [Zgromadzenie odpowiada: "Amen"
- wyd.+. Właściwie trwało ono 4 godziny. Nie wiem, do którego miejsca dotarła taśma.
3. Moja siostra zadzwoniła do mnie po zgromadzeniu i powiedziała: "Może nie było to
dla każdego, lecz było to dla mnie". Powiedziała do swojego męża: "Junior, co o tym
myślisz?". Odpowiedział: "Och, słyszałem brata Branhama głosid lepiej niż w ten sposób".
Powiedziała: "W takim razie jestem pewna, że to wszystko było skierowane do mnie".
4. Wydaje mi się, że ona tutaj jest, w przeciwnym razie coś bym o niej powiedział, a tak,
po prostu to opuszczę. Deloris, gdzie jesteś? Nie ma jej tutaj. No cóż, powiem to później.
Ona powiedziała: "Byłam trochę winna z powodu, wiecie, makijażu, niewielkiego obcięcia".
Powiedziała: "Kooczę z tym". Ona sobie uświadomiła, że nie jest jeszcze martwa. Widzicie?
Musicie umrzed, tak określamy to noworoczne poselstwo. Niech Pan spełni swoje
błogosławieostwa.
5. Jest to bardzo miłe tego wieczoru, widzied tutaj tak wielu. Wszedłem właśnie w tym
czasie, kiedy brat Graham Snelling kooczył śpiewad tę starą pieśo: "Idziemy zamieszkad na
górze Syjon".
6. Sądzę, że nie ma tutaj nikogo, kto pamiętałby małego Rabbi Lawson. Czy ktoś go
pamięta? Tak, dwóch albo trzech z was, brata Grahama, który... Brat Slaughter sprawił, że
zacząłem myśled o bracie Lawson. Czy pamiętacie jak on zwykle śpiewał? Mały, szorstki
gośd, nazwałem go "rabbi", ponieważ nosił mały, płaski, czarny kapelusz. Był on
zielonoświątkowym kaznodzieją. Miał wspaniałe, duże szylkretowe okulary, a ja
powiedziałem: "Wyglądasz dokładnie jak rabbi". Tak więc nazywaliśmy go zawsze rabbi
Lawson, wspaniały niewielki brat. Był tak stary, że chodził pochylony - potrącił go samochód
i zesztywniała mu noga. On zawieszał swoją kulę czy laskę tutaj po tej stronie. Ja siadałem
na krześle. Kiedy on dotarł do tego fragmentu: "Wszystkie koła śmiertelnego życia staną w
bezruchu", on brał tę starą laskę, wyciągał ją nad swoimi ramionami, chwytał nią moją
szyję, przyciągał mnie w ten sposób, obejmując swoim ramieniem i mówił: "wtedy
pójdziemy mieszkad na górze Syjon".
7. Czy jeszcze ktoś tutaj znał rabbi Lawsona? Tylko kilku z was. A zatem chcę to
opowiedzied. Zdarzyła mu się dziwna rzecz. On był prawdziwym kaznodzieją, wspaniałym
bratem. On nie miał żadnych poważnych obowiązków. To nie było jego powołaniem. Wierzę
jednak, że on żył właściwie, aby spełnid swój obowiązek, a to jest ta główna rzecz.
8. Jego żona uważała, że on nie jest w stanie, głosząc, zarobid dostateczną ilośd
pieniędzy, a więc chciała, by zaczął pracowad. On przez cały czas studiował Biblię. Tak więc
pewnego dnia ona rozgniewała się na niego, pochwyciła Biblię z jego kolan, uchyliła piecyk,
wsunęła ją do tego pieca i spaliła. Kilka miesięcy później układała jakieś bożonarodzeniowe
lampki, a ogieo z choinki zapalił ją i ona spłonęła dokładnie na tym samym miejscu.
9. Widzicie, zbieracie to, co zasialiście. "Nie dotykajcie się moich pomazaoców i nie
czyocie krzywdy moim prorokom". Widzicie?
10. Jeżeli chodzi o Słowo Boże, to ci ludzie, którzy mieli tamten wypadek, i wtedy szatan
próbował zniszczyd ich... Właśnie widzę ich powstających tam, by pozwolid komuś wejśd.
Praktycznie wszystko w ich przyczepie spaliło się na węgiel. Znajdowałem się tam na
zewnątrz. Myślę, że jedyną rzeczą, która przetrwała, była błogosławiona stara Biblia i sądzę,
że moja książka i brata Osborna. Wszystko w ich przyczepie spaliło się na węgiel. Wziąłem tę
Biblię, była tylko trochę opalona z wierzchu. Powiedziałem tej siostrze i temu bratu, że
pewnego dnia, jeśli Pan zechce, chciałbym podjąd się tego i głosid spoza tego pulpitu na
temat: "Niebo i ziemia przeminą, lecz moje Słowo nie przeminie". Kiedy wszystko
przeminie, Słowo ciągle istnieje. Czy nie jest to cudowne, jak Bóg troszczy się o swoje
Słowo? Pozwól później, by to Słowo było w tobie, a On zatroszczy się o ciebie. To się zgadza.
11. Głosiłem tutaj pewnego wieczoru, w czasie powodzi i pozostawiłem tu Biblię.
Powódź w 1937 roku przyszła niemalże z dnia na dzieo. Kiedy przechodziła przez tę
świątynię, wzięła właśnie ten pulpit, podniosła go w górę. W tym czasie był tutaj ten sam
sufit i woda podniosła ten pulpit aż pod ten sufit. Słowo znajdowało się pod pulpitem, lecz
zamiast namoknąd i utonąd, ono podniosło się do tego sufitu. Wiosłowałem tutaj wszędzie
w okolicy. Potem, kiedy te wody opadły, Biblia zniżyła się i leżała właśnie tutaj, po powodzi,
otwarta na tym samym rozdziale, z którego czytałem. "Niebo i ziemia przeminą, lecz moje
Słowo nie przeminie". To się zgadza. On jest cudowny. Czy tak?
12. Szczerze mówiąc, chciałbym odejśd stąd naprawdę szybko, ponieważ mamy tutaj tak
wielu wspaniałych kaznodziejów. Myślałem, że zawołam ich wszystkich na podwyższenie,
lecz nie mieliśmy dla nich miejsc. Widziałem kilku od chwili, kiedy przyszedłem tutaj do
audytorium, którzy prawdopodobnie będą mieli poselstwo tego wieczoru. Chcemy słuchad
poselstwa od naszego pastora i od innych, które oni mają na swoim sercu na ten wieczór.
Naprawdę będę mówił krótko i spróbuję powiedzied coś niedługiego.
13. Później rozpoczniemy coś albo jeśli Pan zechce wydarzy się coś tego wieczoru, czego
nigdy nie czyniłem w moim życiu. Po prostu pomyślałem o tym pewnego dnia, zadzwoniłem
do brata Neville i on zgodził się, że to jest świetny pomysł. Na miejsce całego tego
rozgardiaszu gwizdków, krzyku, flirtowania, pijaostwa, noworocznych hulanek i tak dalej,
zamierzamy podejśd do ołtarza i przyjąd o północy Wieczerzę Paoską. Bądźmy naprawdę
pełni poszanowania, kiedy słuchamy tego wieczoru słów tych różnych kaznodziejów.
14. Otóż, ostatniego niedzielnego wieczoru wygłosiłem bożonarodzeniowe poselstwo.
Powiedziałem później do zboru wierzących z Georgia i innych miejsc: "Nie podchodźcie...",
ponieważ to by pozbawiło ich dzieci świąt Bożego Narodzenia. One tego wyczekują. On są
po prostu dziedmi. Zdobędę dla was te taśmy. Otóż, wy których tam nie było, te taśmy są na
mój koszt. Dajcie tylko o tym znad bratu Wood i pozostałym. Zatroszczę się o to, abyście
mieli tę taśmę.
15. Tego wieczoru, chcę wpierw powiedzied pewną rzecz, zanim przeczytam mój tekst.
Prawdopodobnie będziemy głosid niemal do północy. Następnie, jakieś 15 albo 20 minut
przed północą podamy koszerny chleb, Wieczerzę Paoską, paschalnego baranka i
przystąpimy do spożycia tego koszernego chleba, dziękując Bogu, stojąc przy ołtarzu z
pochylonymi głowami i sercami, przyjmując komunię Paoską.
16. Wydaje mi się, że ten pokój jest pełen magnetofonów i tak dalej. Nie wiem, gdzie
my... Co mówisz? Na ten czas one zostaną usunięte, a więc nie będziemy musieli
rezygnowad z umywania nóg. Jutro mamy poniedziałek i ci ludzie spoza miasta będą mieli
dużo czasu ma powrót do domu. Ufam, że Bóg was teraz pobłogosławi..
17. Jest to prawdopodobnie ostatni raz, kiedy jestem z wami, aż do chwili, kiedy
powrócę z Zachodu. Zamierzam udad się do Arizony, prawdopodobnie pojadę najpierw do
Luizjany, potem do Arizony i Kalifornii. Później, skoro tylko powrócę, mam nadzieję, że będę
znowu razem z wami. Módlcie się aż do tego czasu.
18. Nie sporządzałem nigdy planu podróży. Wydaje mi się, że widzę dziś wieczorem w
zgromadzeniu brata Bordersa. Zwróciłem na niego uwagę dzisiejszego poranku. On to
zapisuje i pokazał mi pewnego dnia książeczkę z różnego rodzaju zaproszeniami. Jednak w
tym czasie Duch Święty powiedział mi: "Udaj się na jedno miejsce, a kiedy zakooczysz,
powiem ci, gdzie masz się udad dalej". Widzicie, pokaże mi w ten sposób właściwą drogę, co
dalej czynid. Tak więc musimy byd blisko tej linii, kiedy On to zaczyna czynid (rozumiecie?),
aby wiedzied, na którym miejscu ktoś zaprasza i czeka.
19. Nie dla noworocznych postanowieo, ponieważ ich nie podejmujemy, one wam nie
pomogą, nie dotrzymacie ich. Widziałem mojego tatusia jak każdego noworocznego
wieczoru wyrzucał swoją paczkę tytoniu, by potem szukad jej tam, gdzie ją wyrzucił.
Następnego dnia już ją miał. Widzicie? Mniej więcej tak to działa. Nie czyomy postanowieo.
Prośmy o miłosierdzie i łaskę. Prośmy o miłosierdzie.
20. Jeżeli nie będę miał więcej możliwości, by usłużyd przy Wieczerzy Paoskiej,
prawdopodobnie z powodu pośpiechu w obecnym czasie. Jest jedna rzecz, której pragnę.
Jednym z moich pragnieo jest widzied Kościół bez zmazy i zmarszczki, tak by Duch Święty...
Bracie Graham, tęsknotą mojego serca jest widzied Kościół tak pełen Boga, że grzech nie
mógłby w nim przebywad. Duch Święty zaraz by go ujawnił, gdziekolwiek by on był. Chcę to
widzied.
21. Jedna rzecz, której pragnę. Pewna wspaniała wizja od Pana, którą zawsze pragnąłem
otrzymad i On dał mi ją pewnego poranku około 10 godziny. To zaspokoiło moją potrzebę.
Przez wiele lat, odkąd stałem się kaznodzieją, pragnąłem to zobaczyd i w koocu to się
wydarzyło. No cóż, jestem za to bardzo wdzięczny Bogu. Niczego o tym nie mówiłem, po
prostu zapisałem ją. I wiem, że jest to dokładnie to, o co prosiłem przez długi czas.
22. A teraz, modlę się i ufam Bogu... Tego wieczoru, na nowo, poświęcam Jemu moje
życie, za tym pulpitem. Tym wielkim pragnieniem w moim życiu jest byd bardziej pokornym
przed Bogiem i przed Jego ludem. Wiedząc, że jednym z moich głównych błędów, były takie
kontakty z ludźmi, które powodują, że utraciłem wiele z tego, co posiadałem w przeszłości.
Ufam Bogu, że przywróci mi tę radośd, którą kiedyś miałem. Nie chodzi o to, że zgubiłem
moją radośd, nie, lecz chodzi o to, że chciałbym jej więcej, więcej pokory, by służyd Panu.
Obiecałem Bogu w tym nadchodzącym roku, że jeśli pozwoli mi żyd i da mi zdrowie i siły,
będę próbował byd sługą dla Pana i bratem dla człowieka z całego mojego serca. Niech was
Bóg teraz błogosławi. Skłoomy nasze głowy przez chwilę.
23. Ojcze, ten świat, kołysze się wokół równika, jak mówimy, a teraz będzie przechodził z
powrotem, od najkrótszego do najdłuższego dnia roku. Po prostu krótka chwila i odezwą się
gwizdki, ludzie będą krzyczed, bid będą dzwony, a wtedy ten stary rok przeminie, a nowy
nastanie. Ojcze, dziękujemy Ci, że pozwoliłeś nam oglądad ten 1961 rok. Modlę się, abyś
przebaczył nam wszystkie nasze grzechy, których dopuściliśmy się w tym roku. I niech Twoje
imię będzie uwielbione, jeśli uczyniliśmy chod jedną rzecz, która była dobra. Dlatego, że to
nie byliśmy my, niegodni, lecz był to Duch Święty, który ostatecznie utorował sobie drogę w
naszym życiu, która przeszła ponad naszym buntowniczym stanem i uczynił coś, co
wywyższyło Boga. Jesteśmy wdzięczni, że On to uczynił. Modlę się tego wieczoru, Ojcze,
żebyś usunął nas za każdym razem i pozwolił, by Boża wola została spełniona w naszym
życiu.
24. Tego wieczoru, kiedy nasze siostrzane zbory i ich pastorzy siedzą tutaj, nasz brat
Graham i bracia z różnych części kraju: z Utica, Sallersburg, Georgetown i skądkolwiek to
jest... Drogie dusze, które zgromadziły się tego wieczoru z wielu stanów, aby pomóc nam w
czasie tego wielkiego jubileuszu, który obchodzimy i spędzid ten czas na śpiewaniu pieśni,
modlitwach i słuchaniu Słowa Bożego. Wypełnij każde serce. Usuo każde zwątpienie.
Zabierz każdą bojaźo. Weź całe znużenie. Niech Duch Święty wejdzie do naszych serc i
zasieje Słowo. Bądźmy tym polem, na które upadnie Słowo, abyśmy zrodzili owoce w tym
nadchodzącym roku. Spełnij to, Panie.
25. Pomóż mi teraz, kiedy nadszedł mój czas. Jest wiele rzeczy, które mógłbym
powiedzied w tym czasie. Modlę się, abyś namaścił te słowa, które wypowiem. Panie, niech
one wyjdą pod pomazaniem Ducha Świętego, wywołując oczekiwanie, przyprowadzając do
Ciebie ludzi, którzy Cię nie znają, a ci, którzy się tam znajdują, niech otrzymają więcej wiary,
aby Ci służyd. Spełnij to Panie. Wzmocnij mój głos, kiedy jest naprawdę zimno i jestem
zmęczony po czterogodzinnym poselstwie, które wygłosiłem tego poranku. Modlę się, abyś
mi pomógł. Pomóż nam wszystkim i przygotuj nas teraz na nadchodzące zgromadzenie i
Wieczerzę Paoską.
26. Błogosław ten zbór i jego pastora, naszego brata Neville, starszych i diakonów, aby
dzielniej służyli w tym roku niż kiedykolwiek wcześniej. Dziękuję za ich służbę i odwagę,
kiedy stali przy mnie, gdy tego potrzebowałem. Brat Neville i brat Roy Roberson i ci
pozostali drodzy bracia, którzy stali przy nas w czasie problemów i dzięki kierownictwu
Ducha Świętego, podjęli najlepsze decyzje, na jakie było ich stad. A te decyzje, które podjęli,
zostały potwierdzone, jako zgodne z Twoją wolą, dlatego pobłogosławiłeś ich
postanowienia. Boże, bądź z nimi dalej. Pomóż nam teraz wszystkim. Prosimy o to w
imieniu Jezusa. Amen.
27. Ufam, że będziecie się za mnie modlili, a wy, którzy odszukujecie miejsca Pisma... Na
kilka chwil, chciałbym zwrócid waszą uwagę na miejsce Pisma, które znajduje się w Księdze
Sędziów, w 6. rozdziale, rozpoczynając od 7. wiersza. Chciałbym, abyście spokojnie słuchali
tego Słowa.
28. Wy, którzy znajdujecie się z tyłu, czy słyszycie mnie dobrze? Jeśli tak, podnieście
swoje ręce. Świetnie. Ten, kto jest operatorem tego nagłośnienia, będzie na nie uważał, w
czasie, gdy będziemy kontynuowad. Czy taśmy już są włączone?
29. Księga Sędziów, 6. rozdział, 7. wiersz. Słuchajcie teraz uważnie, dlatego że chcę się
odwoład do tego tekstu na kilka chwil.
7. A gdy synowie izraelscy wołali do Pana z powodu Midiaoczyków,
8. Posłał Pan do synów izraelskich męża, proroka, który
rzekł do nich: Tak mówi Pan, Bóg Izraela: Ja wywiodłem
was z Egiptu i wyprowadziłem was z domu niewoli,
9. I wyrwałem was z ręki Egipcjan i z ręki wszystkich waszych gnębicieli,
których wygnałem przed wami, dając wam ich ziemię.
10. I rzekłem do was: Jam jest Pan, Bóg wasz. Nie lękajcie się
bogów Amorejczyków, w których ziemi mieszkacie;
lecz wy nie usłuchaliście mojego głosu.
11. Pewnego razu przyszedł anioł Paoski i usiadł pod dębem,
który był w Ofra, a należał do Joasza, potomka Abiezera, podczas
gdy Gedeon, jego syn, wyklepywał pszenicę w tłoczni winnej,
aby ją zabezpieczyd przed Midiaoczykami.
12. I ukazał mu się anioł Paoski i rzekł do niego: Pan z tobą, mężu waleczny!
13. A Gedeon rzekł do niego: Za pozwoleniem, panie mój.
Jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko?
Gdzież są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi
ojcowie, mówiąc: Czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu?
Teraz zaś porzucił nas Pan i wydał nas w rękę Midiaoczyków.
14. Wtedy Pan zwrócił się do niego i rzekł: Idź w tej mocy twojej
i wybaw Izraela z ręki Midiaoczyków. Przecież to Ja cię wysyłam.
30. Jeśli tylko podoba się to Bogu, chciałbym posłużyd się tekstem z 14. wiersza, gdzie
jest powiedziane: "Jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są wszystkie te cuda?".
31. Otóż, jesteśmy wszyscy zapoznani z sędziami Izraela. Wiemy, co Filistyni,
Midiaoczycy, Amorejczycy i wszyscy pozostali czynili wobec Izraela, że przychodzili jak
szaraocza, pożerali wszystko, co mieli, zabierali i odchodzili. Czy jednak zauważyliście, że oni
nie mogli tego czynid, dopóki wpierw Izrael nie odpadł od Boga?
32. Diabeł nie może cię skrzywdzid, dopóki nie odejdziesz wpierw od Boga. Musisz o tym
przede wszystkim pamiętad. Kiedy coś się dzieje, sprawdź, czy jesteś w wierze, popatrz, czy
jesteś w porządku z Bogiem, a potem pamiętaj, że diabeł nie może ci uszkodzid - jesteś w
Chrystusie.
33. W tym miejscu tutaj, właśnie pozostawiliśmy... Kilka lat wcześniej była tam prorokini
Debora i Barak. Ona prorokowała i mówiła im jak mają postępowad i było to całkowicie
prawdziwe. Barak, ten wielki wojownik... Oni napisali pieśo o zwycięstwie nad
nieprzyjacielem. Jednak skoro tylko się odwrócili, powrócili prosto do tych kolein, z których
wyszli.
34. Czy nie jest to obraz dzisiejszego kościoła, który skoro tylko wyszedł z jednego,
skręcił zaraz do drugiego? Nadszedł jednak czas działania. Tak samo jest teraz - nadszedł
czas działania. Nadszedł czas, kiedy zabawa w kościół doprowadziła do postoju z Bogiem.
Nie ma więcej czasu na zabawę w kościół. Musimy dojśd do sedna tej sprawy. Ufam, że ten
sam Bóg umieści to przekonanie w sercach ludzi tego wieczoru, że to jest czas, by
powstrzymad zabawę w kościół, religijną zabawę, zabawę w sprawiedliwośd i jest teraz czas
na działanie.
35. Tak jak przemawiałem tego poranku na temat tego, czym jest znowuzrodzenie i jak
do niego wchodzimy, z pewnością to ciągle zapada do waszych serc. Cóż, nadszedł czas, byś
działał w oparciu o to, co wiesz, że jest prawdą. Nie możesz działad z wiarą, dopóki nie
wiesz, co czynid. Najpierw musisz wiedzied, co czynisz, zanim możesz mied wiarę, by to
czynid.
36. Ktoś mi powiedział pewnego razu, pewien znany lekarz mówił na temat cudu, który
się wydarzył na chorym człowieku. On do mnie powiedział: "Kaznodziejo, czy nie wierzysz w
to, że gdybyś powiedział tym ludziom, aby poszli i dotknęli się drzewa albo słupu, wtedy
miałaby miejsce ta sama rzecz?". Powiedziałem: "Nie, proszę pana, ponieważ nie można
otrzymad wiary, dotykając drzewa albo słupa".
37. Wiara nie jest wywoływana w ten sposób. Ona musi byd oparta na jakimś zapisanym
fakcie. Musisz wiedzied, w jaki sposób otrzymujesz wiarę, zanim możesz mied tę wiarę.
38. Tak więc musimy najpierw wiedzied co i jak - co Bóg pragnie, jaki jest Boży plan i jak
mamy przystąpid do Boga w oparciu o ten plan. Wtedy możemy śmiało przystąpid do tronu
łaski i prosid o to, co ten plan nam obiecuje.
39. Otóż, oni bawili się w kościół. Skoro tylko wydostali się z jednego upadku... Bóg ich
wyzwolił. Wówczas na miejsce tego, by naprawdę pójśd naprzód i służyd Bogu, widząc Jego
potężną rękę, oni skręcili ponownie do rzeczy tego świata. Tak więc nadszedł czas, kiedy
Bóg obwołał postój. Musiało stad się w ten sposób.
40. Myślę, że nadszedł czas, by teraz obwoład postój. Przekręciliśmy Słowo Boże, by
dopasowad je do każdej organizacji w tym świecie, do planu, który nakreślił jakiś człowiek.
Przekręciliśmy to Słowo, by zadziaład w ten sposób, przekręciliśmy to Słowo, by uczynid to w
tamten sposób i wypaczyliśmy je na inny sposób, by dopasowad je do jakiegoś planu.
Nadszedł jednak czas, by obwoład postój. Przestaocie zabawiad się w kościół. Nadszedł czas,
kiedy ludzie mówią: "Posiadasz To, jeżeli masz na tyle Ducha, by taoczyd w Duchu, jeżeli
widzisz światła przed swymi oczyma lub sensacje, biegając tam i z powrotem, albo jakieś
dreszcze, wstrząsy czy jakieś emocje". Otrzymałeś coś, lecz nie mógłbym powiedzied, co to
jest, dopóki nie zobaczę, jaki rodzaj owocu tam wyrósł.
41. Tak jak mówiliśmy o tym tego poranku, nie możesz spodziewad się, by dziecko
urodziło się dorosłym mężczyzną. Ono musi do tego dorosnąd. My rośniemy w Chrystusie,
do Jego pełnej postawy. Nie, że ktoś nawróci się dziś wieczorem, a jutro udaje się głosid
ewangelię. My dorastamy do wieku męskiego, do postawy Chrystusa.
42. Otóż, widzimy, że kiedy Boży lud wpada w kłopoty, Bóg zawsze posyła im proroka z
prawdziwym Słowem, aby ich wyzwolid. Boży lud jest zawsze w kłopotach, dopóki Bóg nie
pośle im swego Słowa. Jego Słowo, jak zostało wspomniane tego poranku, przychodzi do
proroków. Sposobem w jaki to sprawdzisz, jest poznad czy jest to zgodne ze Słowem. Jeśli
jest to zgodne ze Słowem, wtedy Boże Słowo staje się żywe.
43. Cóż, jest wielu, którzy mogą powiedzied: "To jest prorok naszego zboru i to jest
prorok naszego zboru". Jednak tych dwóch jest w sprzeczności jeden wobec drugiego, a coś
jest nie w porządku.
44. Wszyscy musimy mówid to samo. Musimy mówid nie w sprzeczności, lecz zgodnie z
tym Słowem. Sposobem w jaki jest wypróbowany prawdziwy prorok, jest to, czy on posiada
Słowo. Biblia mówi: "Jeżeli ich świadectwo nie jest zgodne z prawem i prorokami, wtedy nie
ma w nich żadnego Światła". To się zgadza. To musi byd zgodne ze Słowem.
45. Bóg zawsze, w każdym przypadku, posyła do ludzi prawdziwego sługę, prawdziwego
proroka, który przynosi prawdziwe Słowo Boże. A Słowo Boże jest tym, co zawsze wyzwala
ludzi.
46. Otóż, gdybyśmy ponownie przeczytali od 7. do 10. wiersza, zobaczylibyśmy w tych
wersetach, że Izrael odwrócił się od Boga i znowu powrócił do świata. Tam jednak pojawia
się znikąd, nawet nie znamy jego imienia... Nie sądzę, by prorok był zainteresowany swoim
imieniem. Był on zainteresowany jedną rzeczą - Bóg go namaścił. Nie miało to dla niego
żadnej różnicy czy był zaklasyfikowany do ich denominacji lub jeszcze czegoś, czy był
biskupem albo arcybiskupem. Jedyną rzeczą, którą był zainteresowany, było poselstwo na
jego sercu. On zawołał ludzi z powrotem do pokuty i zrozumienia, że ich Bóg jest potężny i
jest Bogiem wyzwolenia, Bogiem cudów, który wyrwał ich z ręki Egipcjan, który otworzył
Morze Czerwone, nakarmił ich na pustyni i jest potężnym Bogiem, który zabrał komuś tę
ziemię i dał ją dla nich. Amen. To był prawdziwy prorok. On był namaszczony i był głosem
Bożym dla tych ludzi. Bóg powiedział, że tak musi byd, ponieważ oni byli w kłopocie.
47. Wszyscy ci Midiaoczycy, Amorejczycy i tak dalej, nacierali i pożerali cały ich kraj. A
dlatego, że nieprzyjaciel rzucił wyzwanie, musiało ono zostad napotkane. Ich armia nie
mogła tego uczynid, ich kapłani nie mogli tego uczynid i ich kościoły nie były w stanie to
uczynid. Było więc potrzebne Słowo Boże, by napotkad ich wyzwanie.
48. Ten nieprzyjaciel mówi także dzisiaj. Stara się powiedzied, że dni cudów przeminęły i
nie ma takiej rzeczy jak chrzest Duchem Świętym i że jest to tylko emocja, jakieś
awanturowanie. Tak więc nieprzyjaciel rzucił wyzwanie i musiano mu sprostad. Kiedy
denominacje odprowadziły ludzi i umieściły ich w organizacji, ona pozwoliła kobietom
obcinad swoje włosy i nosid makijaż, mężczyźni żyją w podejrzany sposób, a są starszymi,
diakonami i pastorami w zborze, tylko dlatego że posiadają tytuł doktora filozofii albo
doktora prawa, który jest wymagany. Jezus nigdy nie wymagał, by człowiek go posiadał.
49. Wymaganiem Jezusa było: "Czekajcie w mieście Jeruzalemie, aż zostaniecie
przyobleczeni mocą z wysokości, a wtedy będziecie Moimi świadkami". Właśnie to sprosta
temu wyzwaniu. To jest odpowiedź na wyzwanie nieprzyjaciela. To jest to, co sprosta temu
w nadchodzącym dniu. To jest odpowiedzią w tym dniu.
50. Otóż, chcę, abyście zwrócili uwagę, że od 7. do 10. wiersza widzimy przyjście
proroka. Natomiast od 1. do 7. wiersza widzimy odpadających ludzi. A od 7. do 10. wiersza
oglądamy przyjście proroka, który podaje ludziom lekarstwo. Zwródcie uwagę, że nie jest
nam powiedziane skąd on przyszedł. On nigdzie nie przedstawił się nam jako faryzeusz albo
mężczyzna, który był chodby przez chwilę kapłanem. Pismo nie mówi nam o jego
pochodzeniu. Ci prorocy pojawiali się znikąd.
51. Spójrzmy na Eliasza. Eliasz był ostatnim i szóstym z tych wielkich proroków potężnych proroków. Nic nie wiemy o jego pochodzeniu. Nie wiemy do jakiej szkoły
uczęszczał. Nie wiemy z jakiej pochodził rodziny. Jedyną rzeczą, którą wiemy, to to, że Bóg
był z nim. On wystąpił i odszedł w tak tajemniczy sposób, w jaki się pojawił. On wyszedł z
niedostępnej pustyni i powrócił na pustynię, wsiadł do powietrznego rydwanu i przez ogieo
został zabrany do nieba. On przyszedł w tajemniczy sposób i w tajemniczy sposób odszedł.
Nie miał teologicznych korzeni. Nie wiemy skąd przyszedł. Nie znamy jego ojca, jego matki,
jego braci i jego sióstr. Jedyną rzeczą, którą wiemy, jest to, że był mężem Bożym. Bóg
powołał go znikąd, posłużył się nim i zabrał go gdzieś z powrotem - do swojej Obecności. Był
on mężem Bożym.
52. A tutaj pojawia się prorok na tę godzinę i daje im Słowo Paoskie. Pamiętajcie, że on
nie przekazał im jakiejś teologii ludzkiego pochodzenia. On powiedział: "Jam jest Pan, który
wyprowadził was z Egiptu, okazując moje potężne ramię, pokazując moją moc". Mogę sobie
wyobrazid Gedeona, który tam siedział, słuchając Go. "Jam jest tym Bogiem, który dokonał
tych rzeczy. Uczyniłem to wszystko dla was, a jednak nie byliście posłuszni moim
przykazaniom. Pomimo to wszystko, nie uczyniliście tego".
53. Otóż, CHCĘ, ABYŚCIE ZWRÓCILI UWAGĘ NA DALSZĄ RZECZ, KTÓRA MOŻE WAS
ZACHĘCID. Bezpośrednio po poselstwie tego proroka, Pan pojawia się na scenie. Amen.
Skoro tylko on przekazał swoje Poselstwo, Pan pojawił się pod drzewem. Pan przyszedł po
Poselstwie tego proroka i usiadł pod drzewem. Ludzie upadli, odeszli do swoich wyznao
wiary. Bóg posłał swojego proroka. Skoro tylko prorok uporał się ze swoim Poselstwem, Pan
wyruszył za Poselstwem proroka, aby wyzwolid.
54. Och, żyjemy we wspaniałym czasie. Co się wydarzyło bezpośrednio po tym, kiedy
prorok zszedł ze sceny? Pan pojawił się na widowni. Skoro tylko Jan odsunął się, Pan
przyszedł na scenę. Jest to bardzo dziwne w jaki sposób Bóg działa, lecz w ten sposób On
postępuje, działa w tajemniczy sposób.
55. Czytamy tutaj w Piśmie, że przestraszony Gedeon młócił pszenicę w winnicy, zanim
Filistyoczycy albo Midiaoczycy mogliby go odnaleźd. On i jego tato mieli tam niewielki
spichlerz na ich zimowe zapasy i on młócił tam w tajemnicy, tak, by oni nie mogli ich
odnaleźd. Dlatego, że oni przychodzili jak szaraocza i zabierali im wszystko, co mieli.
56. W ten sposób postępuje diabeł. Mamy mały zbór, który rozpoczyna. (Czy są jacyś
kaznodzieje, którzy nie wiedzą, że to prawda?). Przez jakiś czas wszystko rozwija się
wspaniale, potem jakiś stary oszust wejdzie do tej grupy i rozerwie ją na strzępy (To
prawda). I jeśli tylko może, odrywa zbór od tego człowieka. Widzicie, to jest diabeł.
Przybywa jak szaraocza i zabiera to, co było dane.
57. Z całą pewnością Gedeon był mężem Pisma. Kiedy anioł Paoski powiedział mu... A
jeśli zwróciliście na to uwagę, to nie był tutaj anioł Paoski. On rzekł: "A Pan..." z dużej litery
P-A-N. To nie był anioł. To był Bóg. To była teofania, w człowieku, ta forma Boga, w której
pojawił się Abrahamowi na pustyni, wyglądając jak człowiek. Tak więc dlatego, że był
Posłaocem, był Aniołem Paoskim.
58. On się mu pojawił i powiedział: "Potężny, waleczny mężu". Zamierzał się nim
posłużyd i przez niego wyzwolid Izraela.
59. Gedeon zadał Mu pytanie. Jakim on był biblijnym mężem. Do tego rodzaju człowieka
przychodzi Bóg, do kogoś kto wie. Gedeon powiedział: "Jeśli Bóg jest z nami, jeżeli jesteś
Posłaocem, to gdzie są te cuda, o których mówił nam prorok?".
60. On wiedział, że wszędzie, gdzie pojawia się Bóg, towarzyszą Mu Jego cuda. On
wiedział, że wszędzie, gdzie jest Bóg, są i cuda.
61. Jak możecie oczekiwad dzisiaj, że Bóg będzie działał pomiędzy ludźmi, którzy nawet
nie wierzą w cuda? Jak mogłoby się to stad?
62. On nazwał go wielkim walecznym mężem. Powiedział: "Otóż, tak, wyzwolisz Izraela".
63. Cóż, on wyglądał jak jakiś zwykły siedzący tam mężczyzna i to był Mężczyzna.
Gedeon spojrzał na Niego i powiedział: "Hm, mój Panie, jeżeli Bóg jest z nami, wtedy
dlaczego mamy wszystkie te kłopoty? Gdzie są te cuda, o których mówiliśmy? Gdzie są te
rzeczy, które Bóg zazwyczaj czynił?".
64. Otóż, istnieje dobry sposób, by sprawdzid, czy ten posłaniec jest prawdziwy, czy nie.
Jeżeli on ma formę pobożności, wtedy będzie zapierał się mocy czynienia tych cudów. Jeśli
jednak jest posłaocem od Boga, nie będzie tylko mówił, lecz będzie miał coś, aby
przedstawid i pokazad, że Bóg, o którym mówi, jest z nim i w nim.
65. On powiedział: "Jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są te wszystkie Jego potężne cuda?
Ponieważ wiemy..." Posłuchajcie, jak biblijnym był Gedeon. Innymi słowy powiedział:
"Wiemy, że ten wielki Bóg jest Bogiem potężnych czynów. On jest wielkim Bogiem cudów.
Jeśli On jest za nami i jest z nami i jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki, to gdzie mogę
zobaczyd Jego cuda? Gdzie mogę widzied tego Boga w działaniu? Jeżeli jest z nami, to gdzie
jest?".
66. Ten wielki waleczny mąż potrafił skierowad się do tego starego Słowa i rozpoznad czy
jest to właściwe, ponieważ on wiedział, że Bóg jest nadprzyrodzoną Istotą. Gdziekolwiek
pojawia się ta nadprzyrodzona Istota, Ona dokonuje nadprzyrodzonych znaków, ponieważ
ta nadprzyrodzonośd znajduje się w Niej. Nie może byd inaczej.
67. Jak mógłbyś stad twarzą w kierunku wiatru, a nie odczuwad jego podmuchu? Jak
mógłbyś wejśd do wody, a nie byd mokry? Woda jest mokra. Z tego ona się składa. Ona jest
mokra. Kiedy wejdziesz do wody staniesz się mokry. Tak jest.
68. Kiedy wejdziesz do nadprzyrodzonej obecności Bożej, pojawią się nadprzyrodzone
znaki i nadprzyrodzone dzieła dzięki nadprzyrodzonemu Bogu.
69. Dlatego On zapytał: "Gdzie jest to działanie, gdzie są te cuda, jeżeli Bóg jest z nami?".
Chwała. To jest to. Widzicie, tam, gdzie jest Bóg tam są cuda. Tam gdzie jest Bóg, tam jest
Boży znak. Widzicie?
70. Ten bardzo biblijny Gedeon powiedział: "Gdzie są te rzeczy?". Innymi słowy: "Jestem
człowiekiem, może pięddziesięcioletnim. Słyszałem, jak mówili o Bogu, który czynił cuda.
Chodziłem do zboru i wierzyłem kapłanom. Wierzę prorokom. Wierzę pisanemu Słowu,
wszystkim tym zwojom. Czytałem w tych zwojach, że kiedy Bóg przychodzi pomiędzy swój
lud, coś się dzieje".
71. Gedeon nie znał tego Męża, który tam siedział pod tym dębem. Amen. Wszystko, co
wiemy, to to, że był to Mężczyzna. On powiedział: "Otóż, jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są
Jego cuda? Chcemy je widzied".
72. Jakie to jest biblijne. Dlatego, że tam, gdzie pojawia się To nadprzyrodzone,
towarzyszy temu Bóg i Jego znak. Tam, gdzie jest Bóg, tam jest Boży znak. Wiem o tym.
Jeżeli On jest w swoim ludzie, oni będą czynid Jego znaki. Dokładnie tak.
73. To było pytanie, które miał Gedeon: "Gdzie jest Bóg? Jeżeli jest Bóg i jeżeli jest z
nami, wtedy pozwólcie mi zobaczyd Jego znak. Mówiliśmy o tym, że On je dokonuje. A jeśli
to wielkie zadanie leży przede mną..."
74. Ten Człowiek, który tam stał, wyglądał na starszego Mężczyznę. Biblia mówi, że miał
laskę w swoim ręku. Przeczytajcie o tym w 6. rozdziale, kiedy powrócicie do domu lub
później.
75. Miał On laskę w swoim ręku - wyglądał na starszego Mężczyznę. Siedział pod
drzewem i nazwał Gedeona potężnym walecznym mężem. Powiedział, że Bóg dokona tej
rzeczy. Rzekł: "Bóg jest z tobą".
76. Gedeon powiedział: "Zatem, gdzie są Jego cuda? Jeżeli nadprzyrodzony Bóg jest
tutaj, wtedy gdzie są nadprzyrodzone dzieła Boże?".
77. Z pewnością można byłoby to rzec tego wieczoru do naszych kościołów. "Gdzie jest
ten Bóg, który kiedyś żył? Czy On umarł? Czy odszedł? Czy jest zajęty? Czy udał się na
wycieczkę?" Nie, panowie.
78. On jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Jeżeli mówimy, że jesteśmy z Boga, wtedy
popatrzmy, gdzie On jest. Spójrzmy na Boże znaki. Jeżeli ta świątynia stoi po Bożej stronie,
spójrzmy na Boga, który porusza się pomiędzy nami. Spójrzmy na dusze, które zostały
zrodzone do tego Królestwa. Zobaczmy jak nasze życie zostaje uporządkowane. Zobaczmy
chorych, ślepych, głuchych - spójrzmy na Jego potężne dokonane dzieła. Bóg pomiędzy
nami...
79. "Jeżeli Bóg jest z nami, gdzie są Jego cuda?" On zadał to pytanie.
80. Otóż, jeżeli Bóg jest ze swoim ludem i w swoim ludzie, wtedy nie może byd inaczej i
ta osoba czyni te same rzeczy, które Bóg czynił, ponieważ to już nie jest dłużej ta osoba - to
jest Bóg w tym człowieku. Jeżeli ten człowiek jest w grzechu, wtedy nie ma tam Boga. Jeśli
on miłuje ten świat, wtedy nie ma tam Boga. Wiemy, że Bóg nie ma nic wspólnego z
grzechem. Otóż, dam wam odnośnie tego miejsce Pisma za moment.
81. Kiedy Jezus był tutaj na ziemi, zadano Mu to samo pytanie. Oni chcieli wiedzied: "Ty,
będąc Człowiekiem, czynisz się Bogiem?".
82. Kiedy uzdrowił tego człowieka z paraliżu, powiedział: "Twoje grzechy zostały ci
odpuszczone". Oni powiedzieli: "Ej, poczekaj chwileczkę. Ty, będąc Człowiekiem
przebaczasz grzechy?". On powiedział: "Abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc na
ziemi przebaczad grzechy albo uzdrawiad. Co jest łatwiej powiedzied: 'Weź swoje łoże i
chodź' czy 'twoje grzechy zostały ci przebaczone'?". I wtedy on przemówił do tego
człowieka, a ten powstał i odszedł. Ci faryzeusze poddawali Go w wątpliwośd.
83. Jezus powiedział: "Jeżeli nie wierzycie Mi, wierzcie znakom, których dokonuję".
Widzicie, oni mówili, że pojawi się Prorok, taki jak Mojżesz, i On będzie Mesjaszem. On
powiedział: "Jeżeli nie dokonuję uczynków mojego Ojca, nie wierzcie Mi, bo jestem w
błędzie. Jeśli jednak czynię dzieła mojego Ojca, a wy Mi nie wierzycie, wtedy wierzcie tym
uczynkom. Co czynią te uczynki? ONE WAM POWIEDZĄ KIM JESTEM. One składają
świadectwo o Mnie. One są Moim świadkiem. Nie jakieś listy polecające, że należę do
kościoła prezbiterian lub kościoła zielonoświątkowego. Nie to, że mogę wykazad się kartą
stowarzyszenia, lecz dzieła, które czynię, Boże znaki, znaki Mesjasza, one składają
świadectwo o Mnie".
84. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 14, 12, jeżeli zaznaczyliście sobie to miejsce
Pisma: "Ten, kto wierzy we mnie, uczynki, które Ja czynię i on czynid będzie". Amen.
85. Co to jest bracia? Jeżeli Bóg jest z nami, to gdzie są Jego cuda? Jeżeli Bóg jest w nas,
w takim razie, co się z nami dzieje? Coś jest gdzieś nie w porządku. Tak.
86. Jezus powiedział: "Jeżeli nie możecie Mi wierzyd, temu co mówię, obserwujcie to, co
składa o Mnie świadectwo. Pan, wasz Bóg, powiedział, że powstanie prorok jak Mojżesz. I
ktokolwiek nie będzie słuchał tego proroka zostanie usunięty spomiędzy ludu. Mesjasz
posiada znak, który Go naśladuje. I jeżeli ten znak Mesjasza nie towarzyszy Mi - powiedział
Jezus, w tak wielu słowach - wtedy nie wierzcie Mi. Jeśli jednak znak Mesjasza składa
świadectwo o Mnie, wtedy wierzcie w ten znak. Dlatego że, jeśli myślicie, że jestem w
błędzie, to jednak ten znak jest właściwy, bo jest biblijny". Alleluja.
87. To jest miejsce, do którego Gedeon chciał dotrzed. Na tym stał Gedeon. "Och, jeżeli
Bóg jest z nami, chcemy widzied znak, że On jest Bogiem i że On jest tym samym Bogiem,
ponieważ On dokonuje tych samych znaków". Co Bóg uczynił?
88. Gedeon powiedział: "Poczekaj, pójdę i przyniosę jakąś ofiarę". On poszedł i zabił
krowę albo barana i ugotował go. Przyniósł chleb, baranka i położył.
89. Anioł powiedział: "Poczekam tutaj". Sprawdź wszystkie te rzeczy. Doświadcz to przy
pomocy Słowa. Powiedział: "Poczekam tutaj", może dwie lub trzy godziny.
90. Gedeon przyszedł z polewką, chlebem i mięsem, a ten anioł powiedział: "Teraz dzięki
temu to zrozumiesz. Ta rzecz udowodni to".
91. On wylał tę polewkę na ziemię jako ofiarę z pokarmów. Wziął ten chleb i mięso i
położył na skale, na której młócił. On wziął laskę z ręki tego starszego Mężczyzny i dotknął
tego. Kiedy to zrobił, wyszedł dym i ta ofiara została pochłonięta. Co to było? On wziął go z
powrotem do Pisma i udowodnił Kim jest.
92. Ten sam Bóg był z Eliaszem na górze Karmel, ten sam, o którym mówiłem tego
poranku. Kiedy położysz swoją duszę na Jego miedzianym ołtarzu sądu, co się wtedy dzieje?
Jeśli On jest tym samym Bogiem, to przyjmie tę ofiarę. Złożyłeś ją w szczerości na Jego
ołtarzu i On przyjmie tę ofiarę tak, że świat zostanie z ciebie usunięty. Opadnie tylko dym.
Ta ofiara odejdzie. Tak.
93. "Jeżeli jesteś Bogiem i jesteś Bogiem tej Biblii, o którym mówili nam nasi ojcowie, że
On dokonuje cudów, wtedy pozwól mi to widzied, jak je czynisz albo pozwól mi ujrzed
jakikolwiek cud, abym poznał, że spotkał się ze mną Bóg".
94. Otóż, może to powiem. Jeżeli Bóg ciągle pozostaje Bogiem, jeśli Bóg jest tym samym
Bogiem, jakim był w minionych dniach, wtedy nie jest konieczne, by pójśd i podad rękę
kaznodziei, nie musicie iśd i wpisywad swoje imię do księgi. Te rzeczy są dobre i nie mam nic
przeciwko temu. Wtedy idziesz z powrotem, stając się członkiem zboru, twoje imię jest
wpisane w księdze i otrzymujesz jakiś papier, który zabierasz ze sobą. Skoro tylko coś złego
się dzieje, ty wybuchasz jak nie wiem co, i przenosisz go do następnego zboru. Widzisz, nie
uczyniłeś tego właściwie od początku.
95. Jeśli Bóg pozostaje Bogiem, połóż swoją grzeszną duszę na Jego ołtarzu, a On
dotknie ją swoim Słowem i swoją mocą. Jeśli tylko Bóg pozostaje Bogiem, to ten świat
odejdzie od ciebie i wtedy staniesz się nowym stworzeniem.
96. On był Bogiem Starego Testamentu. On był Bogiem Nowego Testamentu. On jest
Bogiem tym samym wczoraj, dziś i na wieki.
97. Wtedy wiesz, na dnie swojego serca, że zostało dokonane nadprzyrodzone dzieło
przez nadprzyrodzoną Istotę. Podczas, gdy kiedyś piłeś, paliłeś, kłamałeś, a wy kobiety
miłowałyście świat tak bardzo, że nosiłyście makijaż, teraz wszystkie diabły w piekle nie
mogą skłonid was, byście to czynili znowu. Coś się wydarzyło, Bóg...
98. Dokonany został cud. Co On uczynił? Zmienił twoje nikczemne serce, zmienił twoje
pragnienia, przemienił twoją naturę. Nadprzyrodzone Słowo, dzięki nadprzyrodzonemu
Bogu, sprawiło, że stworzenie czasu stało się stworzeniem wieczności. Amen. Wyjęło z
ciebie świat i umieściło tam Chrystusa, nadzieję Chwały. Jesteś napełniony Jego Duchem i
gotowy, by się z Nim spotkad.
99. Jeżeli Bóg jest Bogiem, to gdzie są Jego cuda? Jeśli Bóg jest z nami, gdzie są Jego
cuda? Jeżeli Bóg jest z metodystycznym kościołem, wtedy dlaczego wszystkie te kobiety
obcinają swoje włosy? Jeżeli Bóg jest z babtystycznym kościołem, to dlaczego pastor ciągle
pali papierosy, wielu z nich? Dlaczego oni się ciągle zapierają mocy Bożej, która uzdrawia
chorych, wzbudza umarłych, mówi w obcych językach i wykłada je, przynosi dary
proroctwa? Dlaczego oni się ciągle tego zapierają, jeśli Bóg Starego Testamentu i Bóg
Nowego Testamentu jest ciągle tym samym Bogiem?
100. Jeżeli Bóg Nowego Testamentu, Duch Święty, jest tym samym Bogiem, jak twierdzą
zielonoświątkowcy, to dlaczego oni nie przełamią tych murów podziału i sprzeczek jeden z
drugim i nie staną się znowuzrodzonymi chrześcijanami? O tak. Nie, oni nawet nie będą ze
sobą rozmawiad. Widzicie, ofiara nie została przyjęta. Oni pójdą przez sensacje. Tak było we
wszystkich wiekach. Dzięki bożkom oni mieli te sensacje.
101. Jednak Bóg tej Biblii, który jest tym samym wczoraj, dziś i na wieki, wypala ten
świat, wszystkie sprzeczności i czyni nas nowymi stworzeniami w Chrystusie. Tak. Jezus
powiedział: "One świadczą i mówią wam, Kim Jestem".
102. Jednak powodem, dla którego dzieją się te wszystkie rzeczy, jest to, że pozwalamy
denominacyjnym różnicom, wyznaniom wiary, sprzeczaniu się, popularności i demonom
tego świata, aby zaślepiały nas na rzeczywistą Prawdę Bożą. To się zgadza.
103. Wielu ludzi zostało zwiedzionych odnośnie przyjęcia Ducha Świętego. Jak
powiedziałem, oni mają dzisiaj nauki, takie jak płaszcze Eliasza i wszystkie te dalsze rzeczy,
zamanifestowani synowie Boży i wszystkie te dalsze izmy, w tym obecnym świecie.
104. Ludzie wpadli do tego na ślepo, wchodząc w jakiś rodzaj sensacji, powstając z
aroganckim duchem, obojętni, narzekający, niepowściągliwi. To nie jest Duch Boży. Ciągle
postępują niewłaściwie, nie wiedzą, jaki jest porządek w kościele, nie wiedzą jak się
zachowywad w domu Bożym, żadnych manier, żadnego wyczucia, żadnych uczud wobec
Boga, całe ich myślenie zawiera się w pojęciu "mój zbór".To wskazuje, że oni przyjęli
kościelnego ducha, a nie Ducha Bożego, ponieważ On to z ciebie wszystko wybije i wypali. Z
pewnością. Widzicie, oni mówią: "Gdzie On jest? To jest... "Otrzymaliśmy prawo, aby..."
105. Popatrzcie jednak, chociaż chmury zakrywają słooce, to słooce świeci zawsze.
Jedyna rzecz, która je zasłania, aby świeciło na was, to chmury. Jeżeli pozbędziesz się tych
chmur, to słooce będzie świecid. Amen.
106. Bracie, odejdź od tego całego grzechu, wątpliwości, podniecenia, ten Syn świeci od
dnia Zielonych Świąt. Duch Święty jest tak samo potężny, jak był zawsze. Jednak nasze
denominacje zakryły Słowo Boże i powiedziały: "To jest na jakiś inny dzieo. Och, to będzie...
Boże uzdrowienie będzie w Tysiącletnim Królestwie" albo "Boże uzdrowienie było w
przeszłości. To nie dotyczy dzisiejszego dnia".
107. Jak On mógłby byd tym samym wczoraj, dziś i na wieki, a Boże uzdrowienie byłoby
przeszłością? Jak może moc, jak może... Biblia ustanowiła: "Najpierw apostołów, proroków,
nauczycieli, ewangelistów, pastorów, dla potwierdzenia, że Ewangelia ciągle żyje". Bóg ich
posyła wprost pomiędzy nas, a my się odwracamy do tego plecami. Bóg nie zawodzi, to
ludzie nie dopisują.
108. "W takim razie, gdzie są te cuda pomiędzy nami? Gdzie one są?" Bóg mówił do tego
męża, przygotowując go do wyjścia.
109. Usuocie chmury, słooce świeci zawsze. To się zgadza. Kiedy odejdą wątpliwości i te
rzeczy zostaną uporządkowane, cuda pojawią się z taką pewnością, z jaką znajduje się tam
słooce.
110. Na podstawie Bożego rozkazu słooce świeci każdego dnia. Ono się tam znajduje,
ponieważ On mu to polecił. Tak długo jak istnieje dzieo i noc, słooce będzie tam zawieszone.
Na pewno. Nie zawsze je widzisz, dlatego że zakrywają je chmury, mgła, obłoki, czy one są
nisko czy wysoko, zakrywają je. Ono tam jednak jest zawsze. Rozumiecie?
111. Po prostu odsuo całe swoje zwątpienie, to jedyna rzecz, którą musisz uczynid, jeśli
chcesz widzied cuda Boże dzisiaj. Odsuo wszystkie swoje wyznania wiary, odsuo wszystkie
swoje denominacje, a Syn automatycznie zaświeci.
112. Taki jest Boży rozkaz, który mówi, że: "On jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki". Tak
więc, On musi tam byd na wieki, On tam będzie. Nie ma co do tego wątpliwości - On tam
jest. Gdzie są te cuda? Co zatrzymuje te cuda?
113. Bóg posłał Chrystusa, a Chrystus jest żywy na wieki! "Gdziekolwiek jest dwóch albo
trzech zgromadzonych w Moim imieniu, tam Jestem pomiędzy nimi". Amen. "Oto, Ja jestem
z wami zawsze, aż do skooczenia świata". Tutaj On jest - Jego obietnica.
114. W takim razie co się dzieje? Pozwoliliśmy, by chmury wątpliwości, chciwości,
gniewu, samolubstwa, denominacji i innych rzeczy opadły na nas i odsunęły nas od Słowa,
mówiąc: "To się działo gdzieś indziej". Zapieramy się Chrystusa, zapieramy się chrztu
Paoskiego, chrztu Duchem Świętym, zapieramy się chrześcijaoskiego chrztu w imieniu Pana
Jezusa Chrystusa i różnych dalszych rzeczy, dochodząc do tego, że nasze wyznania wiary
wyłamały nas z Biblii.
115. Czy nie jest to zdumiewający cud, bracie Way, że wobec wszystkiego, w obliczu
wszystkich denominacji, wobec wszystkich krytyków, ta Biblia pozostaje ciągle taka sama?
Jak to się dzieje, że ona zawsze przetrwa tę burzę? Bóg zdecydował, że osądzi każdego
człowieka na podstawie Biblii. Ta Biblia jest Słowem, a to Słowo jest Chrystusem. Każdy
człowiek będzie przez nią sądzony.
116. Jedyną rzeczą, którą musisz uczynid, to odsunąd te chmury, a słooce już tam jest. To
jest jedyna rzecz, którą musisz dzisiaj zrobid. Nie mów: "O Jezu, przyjdź i uzdrów mnie. O
Jezu, daj mi Ducha Świętego". ODSUO TYLKO TE CHMURY. On już tam jest. On przyszedł 19
stuleci temu i ciągle tam jest. On tam zawsze będzie. "Ja żyję na wieki, jako ten sam
wczoraj, dziś i na wieki". To się zgadza.
117. Otóż, zanim Gedeon i ci ludzie mogli zobaczyd, zanim mogli wyjśd i ujrzed te cuda
Boże, wpierw musiał byd spełniony pewien warunek. Aby ujrzed moc cudów, oni musieli
wierzyd. Oni musieli również uwierzyd i byd posłuszni Słowu proroka, aby ujrzed Boże cuda.
Otóż, zapamiętajcie to, zanim oni mogli widzied cuda, musieli byd posłuszni temu, co
powiedział prorok.
118. Zanim możemy ujrzed Boże cuda, musimy byd posłuszni temu, co powiedział
prorok. Biblia jest dla nas prorokiem. To się zgadza.
119. Bez względu na to, jak bardzo jakiś człowiek nazywa się Bożym babtystycznym
prorokiem, metodystycznym, zielonoświątkowym, kimkolwiek on jest, jakkolwiek się
nazywa - jeżeli Słowo nie żyje w nim, to on nie jest prorokiem. On może byd prorokiem, lecz
fałszywym. Prawdziwy prorok wypowiada prawdziwe Słowo i ono powoduje, że Bóg jest
tym samym Bogiem, tą samą mocą, tymi samymi Słowami, wszystkim tym samym.
120. Oni jednak musieli wierzyd. Oni musieli uwierzyd Słowu proroka i byd mu posłuszni,
zanim mogli zobaczyd Boże cuda.
121. A dzisiaj nie możesz, w oparciu o jakieś fałszywe wyobrażenie, powiedzied, że:
"Jezus Chrystus nie jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Dni cudów przeminęły i nie ma
takiej rzeczy jak chrzest Duchem Świętym" i spodziewad się Bożych cudów. Musisz byd Jemu
posłuszny. A kiedy jesteś Jemu posłuszny, Bóg troszczy się o resztę.
122. Gdybyś wyczyścił wszystkie te chmury, to słooce już tam jest. Ono tam po prostu
jest zawieszone. Tak jak mówiliśmy, to słooce się nie porusza. To słooce pozostaje na tym
samym miejscu.
123. Także Chrystus pozostaje, to się zgadza. My odchodzimy od Niego, lecz On
pozostaje. To się zgadza. Jedyną rzeczą, którą musisz uczynid, jest ponownie się odwrócid i
spojrzed na Niego, a zobaczysz, co się dzieje. Zwród się do Chrystusa, nie do kościoła, nie do
wyznania wiary, nie do tytułów, lecz skieruj się do Chrystusa. Widzicie, nie w kierunku
seminarium, lecz w kierunku Słowa. Chrystus jest tym Słowem. Na pewno Ono Nim jest.
Dokładnie tak.
124. Posłuszeostwo wobec Słowa. Oni musieli byd posłuszni Słowu. Także my musimy
byd posłuszni Słowu. Jeśli chcecie wiedzied, mam tutaj zapisane miejsce Pisma, które mówi:
"Jeśli pozostaniecie we Mnie i moje Słowa pozostaną w was, proście, o co chcecie".
Widzicie? Co to było?
125. Jeżeli Boże Słowo jest w nas i pozostaje tam, wtedy będzie mówid samo za siebie.
"Proście o cokolwiek chcecie, a będzie wam to dane". Znajduje się to u Jana 15, 7, jeśli
chcecie sobie to zaznaczyd. Widzicie, Jezus powiedział: "Jeżeli pozostaniecie we Mnie i Moje
Słowa pozostaną w was".
126. Nie na dzisiaj jedna rzecz, na jutro kolejna, odstępowanie i powrót, tutaj i tam, to
wskazuje, że od początku nic nie posiadałeś.
127. Mówisz: "Och, mówiłem w językach". Wspaniale, lecz mimo to niczego nie
otrzymałeś. Rozumiesz? Mówisz: "Taoczyłem w Duchu". To dobrze, lecz ciągle nie wiem, w
jakim ty duchu taoczyłeś. Rozumiesz?
128. Jeśli dzisiaj jesteś w jednej rzeczy, a następnego tygodnia w dalszej, a następnie
przyleci mały dzięcioł, który będzie dziobał w następne wydrążone drzewo, popędzisz za
nim, a potem w inne miejsce, nie wiesz, gdzie jest twoje miejsce - w takim wypadku
Chrystus nie przebywa w tobie. Nie ma tam Jego Słów, dlatego że One są stabilne i ty nigdy
nie powrócisz do ciemności.
129. Kiedy wygłosiłem pewnego dnia kazanie "Paradoks", o tym, jak Jozue zatrzymał
słooce, Becky, tam z tyłu, powiedziała: "Tatusiu, on nie mógł zatrzymad słooca, on chciał
zatrzymad ziemię. On zatrzymał ziemię". Powiedziałem: "On zatrzymał słooce. Bóg w swojej
Biblii nie popełnia błędów". Odpowiedziała: "Jak On mógł powstrzymad słooce, przecież
słooce się nie porusza? Słooce stoi w miejscu". Powiedziałem: "On nie mówił tam o tym
ciele niebieskim. To światło, które się przemieszczało i oświecało ziemię, to jest to słooce,
które on zatrzymał".
130. Nie wiem, w jaki sposób Bóg to spełnił, lecz on zatrzymał to słooce. Słooce
przesuwało się tą drogą, słooce na ziemi, to światło. To ciało niebieskie, nie możemy go
widzied, dlatego że jest ono oddalone o miliony mil od ziemi. Jednak to światło, które
przesuwało się wzdłuż ziemi od dnia do nocy, to było to, czemu Jozue rozkazał się zatrzymad
i to się zatrzymało.
131. Paradoks jest to coś, czemu trudno uwierzyd, a jednak jest to prawdziwe.
132. Jak to jest, że Bóg bierze grzesznika, aroganckiego, niepowściągliwego,
rozkapryszonego i bez jego udziału czyni go świętym Bożym? Jak to się dzieje, że Bóg bierze
kobietę, która jest tak upadła, że nawet pies na ulicy nie odwróci się do niej, a On bez jej
udziału czyni z niej świętą Bożą? Nie mogę wam tego powiedzied. On to jednak uczynił. To
jest paradoks. Z pewnością. Wszystkie Boże wspaniałe dzieła są paradoksami.
133. "Jeżeli pozostaniecie we Mnie i moje Słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek
chcecie, a będzie wam to dane". Jan 14 albo Jan 15, przepraszam, jest to u Jana 15, 7. W
porządku.
134. Powródmy na chwilę do I Księgi Mojżeszowej. Noe musiał sprostad tym
wymaganiom. Noe musiał wierzyd Bożemu Słowu i działad na Nim, zanim mógł ujrzed Boży
cud. To się zgadza. Noe, ten wielki prorok I Księgi Mojżeszowej, musiał wierzyd Bożemu
Słowu i działad w oparciu o Nie, zanim mógł ujrzed Boży cud. Nigdy wcześniej nie padało,
wiecie, nie było żadnego deszczu.
135. A co myślicie? Powiedziano nam, że pod względem nauki, tamten wiek był bardziej
rozwinięty niż ten, w którym żyjemy teraz. Nie potrafimy znowu zbudowad piramid albo
sfinksa. Nie znamy sposobu jak sporządzid mumię, jak utrwalid ciała w ten sposób. Nie
potrafimy zabarwid tkaniny tak trwale, jak oni to wtedy czynili. Nie posiadamy nawet tych
rzeczy. Jest to coś, czego nasza współczesna nauka nie może wynaleźd. Oni jednak to
posiadali.
136. Nie mamy takich specjalistów, jakich oni mieli. Wielka piramida w Egipcie znajduje
się w tak doskonałym centrum ziemi, że bez względu na to, gdzie znajduje się słooce, nie ma
wokół niej cienia. Nie potrafilibyśmy zbudowad takiej konstrukcji jak ta. Nie wiemy, jak to
uczynid.
137. Nie wiemy też jak zbudowad piramidę. A tam w górze koło kamienia szczytowego,
leży prawie pół miejskiego bloku, są to kamienie, które ważą biliony ton, a raczej setki ton,
które tam wiszą. Wszystkie te maszyny, które mamy na świecie, nie byłyby w stanie ich tam
podnieśd.
138. Powiedziano mi, że wymagałoby to szesnastu wagonowych platform, aby
załadowad nogę sfinksa. W jaki sposób oni ją tam umieścili? Jak to się stało? Byli oni
bystrymi naukowcami.
139. Jak myślicie, co oni powiedzieli do tego człowieka, fanatyka, który uważał się za
proroka i który powiedział: "Z nieba spadnie woda"?
140. Mogę ich słyszed jak mówią: "Możemy posłużyd się naszymi przyrządami i
wystrzelid sondę do gwiazd i nie będzie tam w przestrzeni kropli wody. Gdzie on jest?".
Jednak Noe mógł powrócid, mówiąc: "Bóg mi powiedział, że będzie padad". To wystarczy.
Na tym sprawa załatwiona. Bóg powiedział, że to się wydarzy i dlatego to się stanie. W
porządku. (Muszę się śpieszyd, bo inni bracia czekają). Tak, Noe powiedział: "Będzie padad".
"Skąd to wiesz?"
"To jest Słowo Paoskie. To jest TAK MÓWI PAN".
"Co w związku z tym zamierzasz robid, Noe, po prostu chodzid wokoło i głosid o tym?"
"Nie, panowie. Zamierzam się na to przygotowad." Widzicie?
"Och, przecież to byłby cud. Dni cudów przeminęły". "Poczekaj tylko, niedługo to
zobaczysz." Tak, panowie.
141. I co on uczynił? Zanim spadł deszcz, on zbudował arkę. Co on czynił? Działał na
obietnicy. Właśnie teraz czuję się jak zielonoświątkowiec, czuję się religijnie.
142. Tak, weź Boga za Jego Słowo i działaj na obietnicy, bez względu na to, co się dzieje.
Bóg jest zobowiązany uczynid resztę. Rozpocznij tylko uderzad w te chmury.
143. Odłóż każdy ciężar, który tak łatwo cię otacza. Odłóż wszystkie swoje zwątpienia,
swoją bojaźo, swoje denominacje, swoje wyznania wiary i cokolwiek, co jest w sprzeczności
do Słowa. Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. Odłóż swoje wyznania wiary,
odłóż swoje denominacje, odsuo swoje wątpliwości, swoje wzburzenie i podążaj naprzód.
Wiecie, po pierwsze, kiedy odsuniecie ostatni kawałek, On tam będzie stał. Spotkacie Go.
144. Noe powiedział: "Kiedy zakooczę budowad arkę, On przyjdzie. Zacznie padad
deszcz".
"W tym dniu, w którym zbudujesz arkę?"
"Jeżeli on spadnie po pięddziesięciu latach, będę siedział w arce, oczekując na niego.
On spadnie, ponieważ Bóg tak powiedział".
Widzicie, przede wszystkim on musiał się przygotowad. On wiedział, że Bóg jest
Bogiem cudów, a więc nie mógł w Niego zwątpid. Bóg do niego przemówił i on o tym
wiedział. Kiedy Bóg mówi do ciebie ze swojego Słowa, wiesz o tym w swoim sercu. Kiedy
cały ten świat jest usunięty z ciebie i rzeczy tego świata są martwe, wtedy wiesz o tym. Jeśli
miłujesz ten świat albo rzeczy tego świata, wtedy wiesz w swoim sercu, że nie jesteś w
porządku. To się zgadza. Tak więc jeśli wszystko odeszło, wtedy nie pozostaje nic innego, jak
tylko spotkad się z Bogiem. On będzie tam stał, On się nie zmienia.
145. Tak samo jak słooce, s-ł-o-o-c-e, tak samo S-y-n *W języku angielskim słowo słooce i
syn wypowiada się tak samo - wyd.+ pozostaje tym samym wczoraj, dziś i na wieki. To s-ł-oo-c-e, które świeci, jest tym samym słoocem, które świeciło w I Mojżeszowej. Jest to to
samo słooce, które świeciło na Eliasza na górze i to samo słooce, które zaszło w dniu
ukrzyżowania. Alleluja. Ono pozostaje takie samo. Także Syn Boży jest ten sam wczoraj, dziś
i na wieki, ten sam w mocy, ten sam w miłości, ten sam w znakach.
146. Co jest dzisiaj znakiem chrześcijanina? Och, on się udaje do zboru, wpisuje swoje
imię do księgi, posiada jakiś list. Jednak Jezus powiedział, że to nie jest znakiem.
147. On powiedział: "Te znaki będą naśladowad tych, którzy uwierzyli. W Moim imieniu
diabły wyganiad będą, mówid nowymi językami. Jeśli wezmą węże albo wypiją coś
trującego, nie zaszkodzi im to. Jeśli położą swoje ręce na chorych, oni wyzdrowieją".
148. Jeśli Bóg jest z nami, gdzie są Jego cuda? Z pewnością są, powródmy do Jego Słowa.
Znaki pojawią się same, skoro tylko powrócimy do Słowa.
149. Zanim Noe zobaczył Boże cuda, podobnie jak Gedeon, który zadał odnośnie tego
pytanie, on musiał wpierw działad w oparciu o Słowo Boże. Gedeon musiał działad w
oparciu o Słowo Boże. KAŻDY NASTĘPNY MUSI DZIAŁAD W OPARCIU O SŁOWO BOŻE. Zanim
mogłem kiedykolwiek powiedzied, że tutaj jest Bóg, musiałem działad w oparciu o Jego
obietnicę, a wtedy On się zamanifestował. Jeśli chcesz uzdrowienia, wierz Mu, stój na Jego
Słowie, a to się stanie.
150. Zanim Mojżesz mógł ujrzed Boże cuda, musiał wpierw działad na Bożym Słowie. On
słyszał od swojej matki, że narodził się w dziwny sposób. Został ukryty w sitowiu. Ona mu
powiedziała, że Bóg go powołał i wybrał.
151. On sobie pomyślał: "Hm, będąc wspaniałym strategiem, mogę wyjśd i zabid tego
Egipcjanina i ukryd go w ziemi. Mogę zrobid cokolwiek chcę. To jest wszystko, co jest mi
potrzebne". Widzicie jednak, że to było to, co on próbował uczynid. To był jego pomysł. On
wcale nie zobaczył Boga, który dokonałby cudu, aby go zachowad w tym czasie.
152. Lecz pewnego dnia, kiedy miał 80 lat, pasł owce. Szedł pastwiskiem, może po
ścieżce, gdzie biegły owce. Ten stary pasterz szedł z krzywą laską w swojej ręce, stukając w
pobocze tej ścieżki, może trochę utykał, mając 80 lat. Bokobrody zwisały mu aż do pasa,
prawdopodobnie tak siwe jak owce, które pasł. I wtedy coś zobaczył. O Boże, to było dla
niego tajemnicze.
153. Mam nadzieję, że będę potrafił coś wam pokazad tego wieczoru. Mamy tutaj
przygotowany basen z wodą.
154. On zobaczył coś, czego nigdy wcześniej nie widział. Powiedział: "Lepiej To zbadam".
Tak więc odwrócił się, a wtedy Słowo Paoskie przyszło do niego. Chwała. Alleluja. Słowo
Paoskie przyszło do niego. Otóż, zanim mógł wyruszyd, on musiał działad na Słowie Paoskim.
155. A pamiętajcie, że Słowo Pana zawsze dokonuje cudów. On powiedział: "W jaki
sposób poznam, że jesteś ze mną i posyłasz mnie?". Odpowiedział: "Co jest w twojej ręce?".
Rzekł: "Suchy patyk".
"Rzud go na ziemię", było to pierwsze przykazanie, które Bóg dał Mojżeszowi. "Jeśli
chcesz poznad, że jestem Bogiem, rzud na ziemię patyk, który masz w swojej ręce".
Gedeon powiedział: "Gdzie są cuda Boże?".
On rzekł: "Połóż chleb na ołtarzu. Pokażę ci, Kim jest Bóg". On dotknął go swoją laską,
wyszedł z niego dym i zostało to pochłonięto.
156. Mojżesz powiedział: "Mam powiedzied, że kto mnie posłał? W jaki sposób
rozpoznam, że jesteś Bogiem?".
157. On rzekł: "Co masz w swojej ręce? Jestem Stworzycielem życia. Jestem Bogiem
czyniącym cuda". Zanim Mojżesz mógł ujrzed moc Bożą, która dokonywała wszystkich tych
rzeczy, wpierw musiał byd posłuszny Bogu. On rzucił kij na ziemię, a ten stał się wężem.
Fiuu. Och. Co? Zanim ujrzysz Jego cuda, wpierw musi pojawid się posłuszeostwo.
158. Te, tak zwane kościoły, mówią dzisiaj w całym narodzie: "Hm, gdzie są te wszystkie
cuda? Damy tysiąc dolarów dla kogoś, kto wytworzy cud". Ty biedny, świadomy odstępco,
dwakrod martwy, wyrwany z korzeniami, jak spodziewasz się zobaczyd cud, jeśli nie jesteś
jedno ze Słowem? Chwała.
159. Cud łaski Bożej, która bierze niewierzącego i napełnia go Duchem Świętym. Jezus
powiedział: "Człowiek, który się nie narodzi na nowo nie może ujrzed Królestwa Bożego".
Jeśli chcesz widzied cud, stao się jedno ze Słowem. Pozwól Bogu działad najpierw. On musi
dokonad generalnej naprawy, musi założyd wam nowe soczewki na wasze oczy, ponieważ
jesteście ślepi, martwi w grzechach i upadkach, duchowo ślepi, dwakrod martwi. To się
zgadza. Bóg musi dad wam Życie, dotknąd waszych oczu, abyście mogli widzied, dokonad
cudu i uczynid was cudem, a potem będziecie mogli widzied Boga czyniącego cuda. To jest
najważniejsza rzecz.
160. Mojżesz musiał Mu wierzyd. Mojżesz musiał na tym działad. On musiał działad na
tym, co rzekło Słowo Boże. On chciał zobaczyd czy jest to Bóg, czy nie. On powiedział: "Otóż,
Mojżeszu, działaj w oparciu o to, co ci mówię".
161. Cóż, bracie i siostro, posłuchaj tego dzisiejszego wieczoru. Jeśli chcesz dowiedzied
się, kim jest Bóg, po prostu działaj na tym, co On tutaj mówi. "Pokutujcie każdy z was i
dajcie się ochrzcid w imieniu Jezusa Chrystusa, a staniecie się cudem". To jest Jego
obietnica. To jest to, co On powiedział. Działaj na Jego Słowie. "I przyjmiecie dar Ducha
Świętego, dlatego że ta obietnica jest dla was i dla waszych dzieci".
"Och, to jest tylko dla apostołów".
"Dla tych, którzy są z dala, tak wielu jak Pan nasz Bóg ich powoła". Tam właśnie jest
skierowana obietnica.
162. Działaj na Jego Słowie, a ujrzysz prawdziwy cud. Coś się wydarzy, kiedy będziecie
działad w oparciu o Jego Słowo. Tak jak Gedeon, który uczynił to, co On mu powiedział. Tak
jak Noe, który uczynił to, co On mu powiedział. Tak jak postąpił Mojżesz, który uczynił to, co
On mu powiedział.
163. On rzekł: "Rzud swoją laskę". Innymi słowy: "Odrzud wszystko, co się wokół ciebie
znajduje". Amen. "Pozwól Mi to przejąd". Mówisz: "Mam straszne usposobienie". Oddaj to
Bogu, On wie jak je uciszyd. "Mam wiele pożądliwości". On wie jak je usunąd. Rozumiecie?
Po prostu włóż to w Jego ręce i patrz jakiego to dokona cudu. To się zgadza. W porządku.
164. Mojżesz musiał działad na Słowie Bożym, byd posłuszny Słowu Bożemu, zanim mógł
ujrzed Boże cuda. Lecz bracie, po tym, kiedy on to raz zobaczył, nie było niczego, co
mogłoby go zatrzymad. Mogę go widzied następnego dnia, ze zwisającymi w ten sposób
bokobrodami, razem z Zeforą, siedzącą na mule i Gerszomem na jej biodrze. Bracie, ta
twarz była uśmiechnięta, ich oczy jakby taoczyły w kierunku nieba. Z pasterza stał się
potężnym mężem Bożym, walecznym mężem, który szedł, aby wyzwolid. Spójrzcie na
Gedeona. Co się stało? Tak panowie, Mojżesz szedł z krzywym patykiem, aby podbid naród.
On to uczynił. Z pewnością tego dokonał. Bóg mu to powiedział.
165. Bez względu na to jak niemożliwym się to wydaje, czyo właśnie to, co Bóg
powiedział ci, abyś czynił. Poznasz, że Jego Słowo jest ciągle takie same. Po prostu odsuo te
chmury, Syn już świeci.
166. Och, Jozue, ten wielki zwycięzca, następca Mojżesza, człowiek, którego miłował
Bóg, potężny wojownik. Bóg powiedział do niego: "Tak jak byłem z Mojżeszem, tak będę z
tobą". Zanim jednak upadły mury, Jozue maszerował wokół zgodnie z rozkazami Głównego
Wodza, zanim Boża moc uderzyła tę rzecz. Maszerował wokół tych murów i dął w trąbę
zgodnie ze Słowem Bożym, które mu powiedział Główny Wódz, kiedy go spotkał. On
maszerował zgodnie ze Słowem Bożym. Co on uczynił? On działał na Słowie, zanim ujrzał
cud.
167. Wiecie o tym, że brzmienie trąby nie zwali murów, na których mogą ścigad się wozy
- brzmienie trąby. Jednak Bóg powiedział: "Po prostu maszeruj wokół tych murów siedem
razy, a w ostatnim dniu, w siódmym marszu - razem trzynaście razy. Kiedy ostatni raz
pójdziecie wokół tego muru, niech kapłani z arką idą najpierw i zagrają na trąbie. Kiedy
zabrzmi trąba, mury się zwalą". Co oni uczynili? On ujrzał cud Boży, po tym, kiedy działał na
Słowie Bożym. Gdzie są wasze cuda? Wpierw działajcie na Jego Słowie.
168. Jak to się stało, że mury się zwaliły, a pozostał jeden mały domek, mieszkanie
wszetecznicy? To dlatego, że ona działała na Słowie Bożym. Dlaczego reszta z nich pomarła,
a ona żyła? Ona działała na Słowie Bożym i ujrzała Boży cud. To jest sposób, w jaki to
znajdziesz - działaj na Słowie.
169. Co uczynili hebrajscy młodzieocy w płonącym piecu, zanim zobaczyli Boży cud?
Działali na Słowie Bożym. Oni wiedzieli, że On był Bogiem. Wiedzieli, że był Bogiem, który
wyprowadził ich z Egiptu. Oni wiedzieli, że On jest tym samym Bogiem, który był zawsze, że
On musi byd Bogiem, który dokonuje cudów.
170. On dał im polecenie, by nie kłaniali się przed bożkami. On się nie zmienia.
"Pozostao z Moim Słowem. Nie kłaniaj się bożkom".
171. Co oni powiedzieli? "Nasz Bóg może wyzwolid nas z tego ognistego pieca. Bez
względu na wszystko, będziemy działad w oparciu o Jego Słowo". O to chodziło. Co się
stało? Potem oni zobaczyli cud Boży, kiedy Bóg powstrzymał ten ogieo.
172. Jesteś chory? Działaj na Jego Słowie, a zobaczysz, że On uzdrawia. Jeśli jesteś
grzesznikiem i chcesz zostad napełniony Duchem Świętym, przyjdź, pokutuj i ochrzcij się w
imieniu Jezusa Chrystusa i działaj na Jego Słowie, a zobaczysz, co się stanie. Jeśli ciągle jest
w tobie świat i wy kobiety ciągle macie krótkie włosy, nakładacie makijaż, a wy mężczyźni
gniewacie się i wykłócacie o waszą denominację - jeśli chcecie dowiedzied się, czy On ciągle
jest Bogiem, zacznijcie na Tym działad i połóżcie się na Jego ołtarzu, a zobaczycie, co się
stanie. On jest Bogiem. Wpierw jednak musicie działad na Jego Słowie.
173. Zanim Daniel mógł ujrzed Boży cud, który wyzwolił go z lwiej jamy, wpierw zaczął
działad na Słowie Bożym.
174. Wyszło oświadczenie: "Jeśli jakiś człowiek będzie się modlił do jakiegoś innego
boga, poza tym bożkiem, przez tyle i tyle dni, zostanie wrzucony do lwiej jamy". Żaden
człowiek nie mógł się modlid do jakiegoś innego boga, tylko do króla, on był bogiem
(rozumiecie?) w przeciągu tych 30 dni.
175. Co jednak uczynił Daniel? On działał na Słowie Bożym, ponieważ kiedy Salomon
poświęcił świątynię, modlił się tak: "Panie, jeśli twój lud znajdzie się gdziekolwiek w
kłopotach, a spojrzy w kierunku tego świętego przybytku, wtedy wysłuchaj go z nieba". To
się zgadza.
176. Daniel wpierw działał. Ta pogróżka brzmiała: "Pójdziesz do lwiej jamy". Daniel
jednak działał na Słowie Bożym. On wiedział, że Bóg ciągle jest Bogiem, podobnie jak
Gedeon o tym wiedział. Daniel wiedział, że jeśli On jest ciągle Bogiem, wtedy muszą mu
towarzyszyd Jego cuda. Daniel wiedział, że jest prorokiem, wiedział, że miłuje Boga. On
wiedział, że jest Jego sługą i wiedział, że Bóg potrafi wyzwolid go spomiędzy tych lwów.
Będąc jednak w kłopocie, kiedy spotkał się z tą pogróżką, zwrócił swą twarz w kierunku
świątyni i modlił się trzy razy dziennie, dokładnie... On działał na Słowie Bożym i Bóg
napełnił go w takiej mierze Duchem Świętym, że te lwy nie mogły go pożred. Tak jest. To się
zgadza. On działał wpierw na Słowie Bożym.
177. Jonasz, który był w brzuchu wieloryba, także działał wpierw na Słowie Bożym. On
wiedział, że jest skooczony jeśli chodzi o fizyczną stronę. Jego ręce były związane, jego nogi
były związane. Ten kaznodzieja do pogan został wyrzucony z łodzi do brzucha wieloryba,
który znajdował się na dnie morza. Otóż, w jakim on tam był stanie? Kiedy się obrócił we
wnętrzu tego wieloryba, wodorosty były owinięte wokół jego szyi, tam, gdzie ten wieloryb
trawił te wodorosty i inne rzeczy, by zaczerpnąd witaminy dla swego ciała, swoje witaminy
w pigułkach, tam znajdował się ten kaznodzieja. Jednak ten kaznodzieja się opamiętał.
Alleluja.
178. Och, bracie kaznodziejo, opamiętaj się tego wieczoru. Opuśd te stare wyznania
wiary i inne rzeczy i powród do żywego Boga i żywego Słowa.
179. On doszedł do siebie, przewrócił się na bok. Nie możesz ukryd świętego przed jego
modlitwą. Odwrócił się i spojrzał, a wszędzie otaczał go brzuch wieloryba - na wschód,
północ, zachód i południe. On uświadomił sobie, że znajduje się w brzuchu wieloryba, na
dnie morza, na którym panuje sztorm. Wszelkie nadzieje zniknęły, kiedy znajdował się na
tym statku, a teraz był w brzuchu wieloryba, dalej od tej nadziei niż kiedykolwiek wcześniej.
Kiedy mógł widzied tylko brzuch tego wieloryba, powiedział: "One są daremne. Nie będę im
dłużej wierzył. Będę jednak Panie, spoglądał w kierunku Twojego świętego przybytku". Ten
święty przybytek nie był skierowany na dół, więc on powiedział:
"On znajduje się tam w górze, a więc będę spoglądał w jego kierunku".
180. I wtedy ujrzał Boży cud. Jakimś sposobem tlen dostał się do tego wieloryba. On
normalnie oddychał przez te trzy dni, mając miły odpoczynek i przejażdżkę, a więc potem
mógł udad się w czterdziestodniową podróż wzdłuż tego niegodziwego miasta, aby głosid
Ewangelię. Był całkiem odświeżony poprzez ten tlen z nieba, który nie mógł pochodzid z
tego wieloryba, nie mógł pochodzid z morza, on musiał przyjśd od Boga.
181. Och, tchnij na nas, Panie, tego wieczoru, ten Tlen Słowa Bożego w mocy Jego
zmartwychwstania, abyśmy ostali się żywi w tym ostatecznym, bezbożnym dniu. Tchnij na
nas, Duchu Święty. To jest to, bracie. Tchnij, Panie, napełnij nas tym Tlenem.
182. Podobnie jak u tej kaczki, o której opowiadałem wam tego poranku. Skoro tylko
ona wyczuła wodę, nie było niczego, co mogłoby ją powstrzymad - całe to gdakanie kury i
pozostałe rzeczy. Ona udała się wprost do wody, ponieważ była kaczką.
183. Otóż, jeśli ktoś z was posiada naturę kaczki, mamy tutaj wspaniały, duży basen.
Widzicie? Jeśli posiadacie ten węch, jeśli wyczuwacie ten zapach, że Bóg jest Bogiem, jeśli
wyczuwacie tego wieczoru ten zapach z nieba, że Bóg dotrzymuje swojego Słowa, że jest
Bogiem czyniącym cuda, a nie przyjęliście jeszcze Ducha Świętego, wyczujcie tę wodę, tę
pierwszą rzecz, którą On powiedział, aby uczynid. Z pewnością.
184. Pokutuj z głębi swego serca i połóż się jako ofiara na ołtarzu, a świat w tobie
zostanie pochłonięty, narodzisz się na nowo z Ducha, zostaniesz ochrzczony w imieniu
Jezusa Chrystusa i On napełni cię Duchem Świętym. Przejdź przez ten właściwy proces, nie
chodzi o to, by podad rękę kaznodziei i zapisad swoje imię do księgi, lecz umrzed tak, że nie
będziesz więcej zainteresowany tym światem.
185. Abel umarł na tym samym ołtarzu co jego baranek. Jest tylko jeden sposób, abyś
był w porządku z Bogiem, musisz umrzed na ołtarzu z Chrystusem, aż wszystko wokół ciebie
sczernieje. Tam właśnie umrzyj. A kiedy powstaniesz, będziesz nowym stworzeniem w
Chrystusie. Z pewnością.
186. Jonasz musiał najpierw wierzyd Słowu Bożemu i działad na Nim. Prawdopodobnie
leżał zwrócony twarzą do ziemi, kiedy wpadł do brzucha tego wieloryba, ponieważ oni go
tam po prostu wrzucili, po prostu przepędzili, tak, że wpadł prosto do tego brzucha
wieloryba. Ten wieloryb powiedział: "Hm, udamy się teraz na dno morza".
187. Zastanawiam się, o czym myślał ten wieloryb, przez te trzy dni, dlatego że miała
miejsce zabawna sytuacja. Otóż, budowa tego wieloryba, nie zyskała na wartości. Również
denominacyjny zorganizowany zbór na tym nie zyska. Och, lecz jak Jonasz to polubił. Z
pewnością. Na pewno to polubił, ponieważ było to świeże powietrze, które Bóg mu
nawiewał, aby pozostał żywy. Boże, powiej na nas świeżym Powietrzem.
188. Jeśli Jonasz mógł dokonad cudu przez wiarę w Boże Słowo, spoglądając w kierunku
naturalnej świątyni, którą zbudował Salomon, który w koocu odstąpił, lecz prosił Boga w
modlitwie, aby błogosławił każdego, który spojrzy na tę świątynię i wyzwolił go z jego
kłopotów, gdziekolwiek ten by się znajdował. Jeśli Jonasz mógł wierzyd w oparciu o takie
warunki, o ile więcej my możemy wierzyd, spoglądając do nieba, gdzie nie jakiś odstępca,
nie jakiś człowiek, który umarł i pozostał w grobie jak Jonasz albo jak Salomon, lecz Żyjące
Słowo siedzi po prawicy Majestatu, gdzie są wszystkie moce, autorytet i głoszone Słowo
oraz posłany Duch Święty, jako Świadek, że On to uczynił. Amen. Wierz Słowu Bożemu, a
zobaczysz cuda Boże. Wpierw jednak musisz w To uwierzyd. Z pewnością. Tak.
189. Kiedy Gedeon ujrzał tego Gościa pod drzewem, na początku trochę poddał Go w
wątpliwośd. Powiedział: "Jeśli Bóg pozostaje ciągle Bogiem, jeśli Bóg jest z nami, to gdzie są
Jego cuda?". I co zrobił ten Gośd siedzący pod drzewem? Kiedy dotknął ofiary patykiem,
który miał w swojej ręce, została ona pochłonięta. On wiedział, że było to działanie Boga i
dzięki temu wiedział, że ten Mąż pod drzewem, był Słowem, które stało się ciałem. Alleluja.
Było to Żyjące Słowo. On wiedział, że było to Żyjące Słowo, ponieważ Ono działało i żyło w
teraźniejszym czasie. Chwała Bogu, bracie.
190. Zielonoświątkowcy są wspaniali, lecz jest to namalowany ogieo, jeśli nie przyjęliście
Tego osobiście. Nie czas przeszły, lecz czas teraźniejszy. W czym nam pomoże Bóg historii,
jeśli nie jest On tym samym Bogiem dzisiaj? Jak często mówiłem, co to pomoże, że podasz
kanarkowi witaminy, by urosły mu skrzydła, jeśli włożysz go do klatki i będziesz go tam
trzymał? Jaki jest pożytek z nauczania, że istnieje Bóg mocy, a potem odmawiad ludziom
przywileju, aby Mu służyli? Amen. Z pewnością. Jest to nonsens.
191. Dlaczego macie wszystkie te seminaria, podobne do wielkiego inkubatora, z których
wylęgają się kaznodzieje? Widzicie?
192. Zawsze było mi żal kurczaka z inkubatora - on naprawdę nie ma mamy. On nie wie,
skąd pochodzi. Nikt go nie wychował, on wyszedł mechanicznie. Mniej więcej bywa to w ten
sposób z seminaryjnymi kaznodziejami, którzy znają tylko teologię. On może byd tak bystry i
wypolerowany jak każdy uczony. On może potrafi głosid w wielu różnych językach, jeśli
jednak on nie wie, kim są jego Rodzicie...
193. Jak powiedziałem niedawno temu - jeśli istnieje coś tępego, to jest to muł. On nie
wie, kim jest jego tata albo mama. On jest krzyżówką. Widzicie? On nie zna swego taty i
mamy. Podobnie jak niektórzy z tych skrzyżowanych, tak zwanych chrześcijan, zrodzonych z
denominacji. Jednak dobry, czystej krwi koo posiada rasę, on zna swoje pochodzenie.
194. Dobry, czystej krwi chrześcijanin wie, gdzie jest Boży Magazyn. Oni wiedzą, że są
narodzeni ze Słowa. Słowo stało się w nich ciałem. Każde Słowo, które Bóg mówi, oni się z
Nim zgadzają i mówią: "To się zgadza. Amen i amen.". Oni Je podkreślają swoim amen za
każdym razem. "Amen. Amen". Coś w nich akcentuje Jego Samego.
"Jezus Chrystus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki".
"Amen".
"Ten, który wierzy we Mnie, uczynki, które Ja czynię i on czynid będzie".
"Amen".
"Idźcie na cały świat i głoście tę Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i
ochrzci się, zbawiony będzie. Te znaki będą naśladowad tych, którzy wierzą".
"Amen".
Stara kura powiedziała: "Ko-ko-ko, dni cudów przeminęły".
Lecz: "Kwa-kwa-kwa, czuję wodę".
W porządku. Widzicie? Dlaczego? Poddajesz Boga próbie. Widzicie, to jest to. Bóg
najpierw, działaj na Jego Słowie, a zobaczysz, czy jest Ono właściwe. To prawda.
195. Jan Chrzciciel podążał drogą swojej służby. Kiedy był tylko małym chłopcem, nie
mamy o tym wiele zapisane... Jego ojciec był wspaniałym mężem, lecz nie uwierzył Bogu.
Bóg zamierzał, zdecydował, by to dziecko narodziło się przez Elżbietę. On więc powiedział
jej zgodnie... że ona pocznie to dziecko. Zachariasz zwątpił w to i On sprawił, że stał się
niemy. Mogę sobie wyobrazid, że serce rodziców Jana Chrzciciela - Elżbiety i Zachariasza było trochę zasmucone, ponieważ oni byli już w podeszłym wieku. To obiecane dziecko,
które się narodziło, przyszło na świat przez Boży cud, kiedy jego rodzicie byli już w
podeszłym wieku. Ich serca były smutne, ponieważ nie mogli żyd na tyle długo, by widzied
jak dokonuje swego wielkiego dzieła Bożego. Oni jednak dla tej sprawy go poświęcili.
Chwała Bogu. Oni mogli spojrzed gdzieś wyżej niż gwiazdy czy księżyc i ujrzed to. Nie
zobaczyli tego małego chłopca, jak... Oni umarli. Oni umarli, kiedy był jeszcze dzieckiem,
młodym chłopcem, chłopakiem. On opuścił swój dom i udał się na pustynię. Tam był
wychowywany przez moc Bożą.
196. Bóg do niego powiedział: "Jesteś głosem wołającego na pustyni. Posyłam cię. Idź i
wołaj". Och, jak Jan musiał wyczekiwad każdego dnia, kiedy przepędzał te węże ze skał i
rzucał kamieniami. "Och, nie mogę czekad".
"Na co czekasz Janie?"
"Chcę usłyszed Jego polecenie - to wszystko. Usuocie się z drogi, węże". One poszły
do skał. To jest powód, dla którego, kiedy faryzeusze się pojawili, on powiedział: "O, wy
pokolenie żmijowe, idźcie do skał".
197. Mogę powiedzied tę samą rzecz tego wieczoru. Plemię żmijowe, uciekajcie do
wody. Amen. Wiecie, o czym mówię. Te taśmy... Jest to nagrywane i idzie to na cały świat.
Uciekajcie do wody, jeśli chcecie widzied Boże cuda.
198. Jan szedł sobie drogą, a tam pojawił się świetnie wyglądający gośd i powiedział:
"Może to jest On?". Spojrzał: "Nie, to nie jest On. Nie".
"Bóg dał mi obietnicę".
"Janie, mówisz, że Mesjasz dzisiaj żyje?"
"Tak".
"Gdzie On jest?"
"Gdzieś na ziemi. Nie wiem, gdzie On jest, lecz poznam Go, kiedy przyjdzie".
"Skąd wiesz?"
"Bóg powiedział mi, czego wyczekiwad".
199. "Skąd wiesz, że zostaniesz uzdrowiony, kiedy modlono się za ciebie?" Bóg mi
powiedział, czego mam się spodziewad. "Skąd wiesz, że przyjmiesz Ducha Świętego?"
Poszedłem za Jego Słowem. Wiem, czego oczekiwad. Wiem, co przyjdzie jako następne.
Widzicie? Czy wiecie, co przyjdzie jako następne? Jeśli będziesz posłuszny Bożemu Słowu,
Jego obietnica pojawi się jako następna. On nie może kłamad. On jest Bogiem.
"Co się następnie wydarzy?"
Jan powiedział: "Ujrzę Go, kiedy On przyjdzie".
Oni rzekli: "Och, spójrz na tego człowieka, on ma koronę na swojej głowie, to musi
byd Mesjasz, który jedzie na tych koniach".
Odpowiedział: "To nie jest On".
Podszedł wprost do niego i powiedział: "Nie godzi się, abyś żył z żoną swego brata".
Oni wiedzieli, że coś było tam nie w porządku. On podszedł do niego i powiedział mu o tym.
Był to Herod. Widzicie? Och, to tak zdenerwowało jego żonę. Ona go znienawidziła po
wszystkie dni swego życia. Widzicie?
200. Jan dalej spoglądał. Rzekł: "Och, poznam go, kiedy przyjdzie". "W jaki sposób to
poznasz?" "Bóg mi powiedział, że ujrzę znak i że to będzie mesjanistyczny znak. Rozpoznam
Mesjasza, ponieważ będzie Mu towarzyszył znak Mesjasza".
201. Bóg zna swój Kościół. On powiedział: "Te znaki będą im towarzyszyd". Nie w ten
sposób, że: "Oni będą należed do metodystów, babtystów czy zielonoświątkowców", lecz
"te znaki będą naśladowad tych, którzy wierzą". On zna wierzących.
202. Czasami mówi się w dzisiejszym dniu: "Jesteś wierzącym?". "Hm, jestem
metodystą". Cóż, to wskazuje tylko, że nie jesteś wierzącym. Widzicie? "Jestem
zielonoświątkowcem". To tylko pokazuje, że nie jesteś wierzący. Jeśli jesteś wierzącym,
wtedy wierzysz Bogu. Każdy o tym wie. Jesteś zapieczętowany do Królestwa Bożego i te
pieczęcie są widoczne po obu stronach kartki, zarówno wejście jak i wyjście.
Widzicie, możecie im powiedzied.
203. W porządku. On rzekł: "Poznam go, kiedy przyjdzie, dlatego że będzie temu
towarzyszył znak. Ujrzę znak Mesjasza". Pewnego dnia spojrzał. Och, bracie. Dlaczego? On
na To wyczekiwał. To jest sposób, w który on to rozpoznał. *Brat Branham puka w pulpit wyd.+ MAM NADZIEJĘ, ŻE TO PRZENIKA. Czy Tego wyczekujecie? Czy wyglądacie czegoś, co
się wydarzy? Wtedy znacie Pismo.
204. Otóż, wszyscy kapłani, którzy tam stali byli pięd razy mądrzejsi niż Jan. Nie mamy
zapisu do jakiej szkoły uczęszczał. Lecz stali tam kapłani, których pra-pra-pra-prapradziadkowie byli także kapłanami. Stali tam mężowie, którzy znali każdy centymetr zwoju,
wszystkich proroków, pochodzenie i wszystko odnośnie tego. Lecz widzicie, Jan wyczekiwał
znaku Mesjasza. On wiedział, że jeśli jest tam Bóg, to będzie Mu towarzyszyd coś
nadprzyrodzonego. To się zgadza.
205. Tak samo jest dzisiaj. Jeśli jesteś chrześcijaninem, wtedy coś nadprzyrodzonego
musiało cię uderzyd. Jeśli to się nie stało, zostałeś zwiedziony. Żyjesz ciągle tego samego
rodzaju życiem. Ciągle miłujesz te rzeczy, które miłowałeś wcześniej. Ciągle je miłujesz,
zostałeś zwiedziony (to się zgadza), nie jesteś synem ani córką Bożą.
206. Potem, pewnego dnia możemy widzied Jana stojącego tak, jak mówią w tej małej
historii, która jest z nim związana, że on stał na jednej stronie rzeki, a na drugim brzegu
rzeki już go nie popierali. W ten sposób oni postępują ze sługą Bożym - pozbywają się go z
każdej denominacji, każdej organizacji, skądkolwiek. Nie miał kazalnicy, za którą mógłby
stad. Stał jednak w mule, aż do kolan. Nie miał smokingu, nie miał koloratki. Nie, panowie.
Miał kawałek owczej skóry, którą zarzucił na siebie. Stojąc tam, wyglądał prawdopodobnie
na dzikiego człowieka.
207. Ci kapłani powiedzieli: "Czy chcesz nam powiedzied, że nadejdzie czas, kiedy nasza
wspaniała świątynia i nasza wielka organizacja upadnie?".
Rzekł: "Na pewno się to stanie".
"Skąd to wiesz?"
"Czy nie czytacie Pisma? Mesjasz przychodzi i on odejmie codzienną ofiarę. Daniel tak
powiedział. Prorok to powiedział". Alleluja. Och, czuję się coraz bardziej religijnie. (Muszę
się powstrzymad).
"Skąd to wiesz?"
"Prorok tak powiedział".
To jest sposób w jaki Micheasz wiedział, że On nie może błogosławid Achaba. Eliasz
przeklął go. To wszystko. On musiał stad ze Słowem. Jeśli chcesz oglądad dzieła Boże, musisz
naśladowad Słowo Boże. On wiedział, że to się wydarzy.
208. A więc co się później stało? On chciał oglądad Boże dzieła. Jan rzekł: "Ujrzę Go,
kiedy przyjdzie".
209. Pewnego dnia stojąc tam, powiedział: "Tak, nadejdzie dzieo, kiedy codzienna ofiara
zostanie odjęta. Mesjasz stanie się tą codzienną Ofiarą, a obrzydliwośd, która czyni
spustoszenie, zostanie ustanowiona".
210. "Rabbi, skąd to wziąłeś? To jest w sprzeczności do naszego wyznania wiary". Lecz
nie jest to w sprzeczności do Bożego Słowa. To jest prorok, ponieważ Słowo Paoskie było z
tym prorokiem. To się zgadza.
211. On powiedział: "Oto stoi Baranek Boży, który gładzi grzechy świata". Stał tam
zwyczajny, niewysoki, pochylony Mężczyzna, który schodził do rzeki, szedł z Łazarzem. Po
prostu zwyczajny Mąż, ubrany w pospolity sposób. Nie był to kapłan, bez turbanu, bez
korony, bez niczego. Po prostu ubogi Chłopak, Stolarz, który może szedł z rękami pełnymi
ścinków - schodził w dół.
"Czy chcesz mi powiedzied..."
"Co? Nie możecie Go widzied? Tam..." Oto znaczy spójrz z szacunkiem. "Oto Baranek
Boży, który gładzi grzechy świata".
212. Niektórzy z nich powiedzieli: "Hm, wiecie kto to jest? To jest syn cieśli. Hm, wiemy,
że ten gośd nie jest żadnym prorokiem". Lecz On był. On był. On wiedział. "Z jakiej racji? On
nie wie, o czym mówi". Tak, On wiedział. "Jak on może mówid o Nim, że nie będzie się różnił
od innych mężów. Mesjasz będzie odmienną osobą. Jak Go poznamy?" Jan ujrzał coś, czego
oni nie widzieli. Zależy od tego, czego wyglądasz.
213. Co widzisz tego wieczoru? Czy wpatrujesz się we wspaniałego, popularnego mężą w
jakiejś denominacji i wszystko się zgadza albo obierzesz drogę z kilkoma wzgardzonymi
Paoskimi? Czy oglądasz Biblię? Czy widzisz Boże Słowo? Jeśli jesteś znowuzrodzony, ujrzysz
Je. Dopóki nie jesteś, nie możesz.
214. Oto On przychodzi. On powiedział: "On mówił mi na pustyni..." Och, bracie. "On
powiedział mi, aby woład. Wołałem tutaj przez sześd miesięcy, właśnie w Ainon, tu
wszędzie, w górę i w dół tego Jordanu, brnąwszy w błocie, dyskutując z kaznodziejami,
wykopując wasze denominacje, wstępując na wasze owrzodziałe palce. Jednak ta Sprawa
jest tutaj. Widzę Ją".
"Skąd to wiesz?"
"Ten sam, który powiedział mi, abym był głosem wołającym na pustyni, wzbudził
mnie dla tego celu, mówiąc: 'Na kogo ujrzysz, że Duch Święty...'"
215. Jan go poznał. Co on uczynił? On wpierw głosił Słowo, był posłuszny Słowu i ujrzał
Boży znak. I pamiętajcie, że nie jest zanotowane, aby jakaś inna osoba, stojąca tam, widziała
To. Tylko Jan To widział. Zależy od tego, czego wyglądasz. Dlaczego? Jan był posłuszny
Słowu. Kapłani i pozostali nie byli posłuszni Słowu. Jan był posłuszny Słowu, swemu
poleceniu, i ujrzał To. (Pośpieszmy się).
216. Marta przy grobie napotkała Słowo Boże. Ona Mu uwierzyła. Zanim mogła ujrzed
Boży cud, musiała uwierzyd Bożemu Słowu i działad na Nim. Rzekła: "Panie, gdybyś był tutaj,
mój brat nie umarłby".
Powiedział: "Marto, Jam jest Zmartwychwstanie i Życie. Ten, który wierzy we Mnie,
chodby umarł, żyd będzie. A ktokolwiek żyje i wierzy we Mnie, nigdy nie umrze. Czy wierzysz
w to?".
Rzekła: "Tak, Panie". O to chodzi. "Wierzę".
"W co wierzysz Marto?"
"Wierzę, że jesteś Chrystusem, który przyszedł na świat".
Powiedział: "Gdzie go pogrzebaliście?"
Udała się do grobu, a On tam stał. (Rzekł: "Chcę ujrzed, czy ona naprawdę wierzy, że
Jestem Słowem").
Powiedział: "Odsuocie ten kamieo". Ona weszła we współpracę ze Słowem. Ona musiała
ujrzed jak śmierd została zmieniona na życie. Jedynym sposobem, byś mógł kiedykolwiek
ujrzed, jak śmierd zostaje zmieniona w życie, jest przyjąd Słowo i działad na Nim.
217. Jeśli jesteś grzesznikiem, przyjmij Jego Słowo i działaj na Nim, wtedy zobaczysz Boży
cud. Staniesz się cudem Bożym. Jeśli jesteś chory, przyjmij Słowo Boże. Lekarz mówi:
"Umrzesz". Przyjmij Słowo Boże i działaj na Nim, a to przyniesie nowe Życie.
218. Och, przepraszam, że trzymam was tak długo. Jeszcze trochę i potem zakooczę.
Rozumiecie, tylko trochę więcej... Szczerze, tak uczynię. Przykro mi, że zabrałem czas moim
braciom. Widzicie, w zamian za to pozostawiam im dwie godziny. Spójrzcie.
219. Kobieta przy studni była grzesznicą. Miała pięciu mężów. Pewnego dnia wyszła po
wodę. Kiedy zaczęła wyciągad tę wodę, usłyszała Męża, który powiedział: "Kobieto, daj mi
się napid".
Ona spojrzała i powiedziała: "To nie jest w zwyczaju, by Żydzi rozmawiali z
Samarytanami. Jestem Samarytanką. Nie ma takiego zwyczaju. Dlaczego rozmawiasz ze
mną?". On rzekł: "Gdybyś wiedziała z Kim rozmawiasz, prosiłabyś Mnie, abym dał ci pid".
Odpowiedziała: "Przecież studnia jest głęboka, a nie masz niczego, by nabrad wody. Jak
chcesz się napid?".
Odrzekł: "Woda, którą Ja daję, stanie się źródłem Wody, wytryskującym, bulgoczącym w
duszy".
220. Powiedziała: "Otóż, chwileczkę. Jesteś Żydem, oddajesz cześd w Jeruzalemie, a nasi
ojcowie oddają cześd na tej górze", i tak dalej. Odpowiedział: "Wierz Mi, że nadchodzi
godzina i teraz jest, kiedy nie będzie oddawad się chwały ani w Jeruzalemie, ani na tej górze.
Bóg jednak jest Duchem, a ci, którzy Go chwalą powinni Go czcid w Duchu".
Bez wątpienia ta drobna kobieta powiedziała: "Hm, chwileczkę. Tak czy owak, kim jest
ten Człowiek?". On chciał, by ona poznała kim On jest, ponieważ miała przedstawid Go
Samarytanom. Rzekła: "Kim On jest?".
221. On rozmawiał z nią przez kilka minut. Powiedział: "Kobieto, idź i przyprowadź tutaj
swojego męża". Ona jednak powiedziała: "Otóż, On postępuje w sprytny sposób". Widzicie?
Rzekła: "Nie mam męża". Och, och.
222. Wtedy ta laska dotknęła tej ofiary. Widzicie, coś się wydarzyło. Co się stało? Ona
ujrzała cud Boży. On powiedział: "Prawdę powiedziałaś. Miałaś bowiem pięciu, a ten, z
którym żyjesz teraz, nie jest twoim mężem. Powiedziałaś więc prawdę".
223. Odwróciła się. Ona wiedziała, że od wielu lat Bóg był dla tych ludzi martwym. Ich
kapłani, rabini, i tak dalej - oni tylko mówili o Bogu. Była jednak obietnica w Biblii, że Ktoś
nadejdzie.
224. Ona rzekła: "Panie, widzę, że jesteś prorokiem. (Widzicie?) Wiemy, że Mesjasz
przychodzi". ("Otóż, niechbym się w tym upewniła"). "Wiem, że Mesjasz przychodzi".
("Zapytam Go o to i zobaczę, co na to powie. Każdy człowiek może mi powiedzied, że nie
znam Boga"). "Wiemy, że przychodzi Mesjasz, który będzie nazwany Chrystusem. A kiedy
On przyjdzie, właśnie tę rzecz będzie czynił. Oczekujemy Go".
On rzekł: "Ja Nim jestem".
To wystarczyło. Było to wystarczające. Ona pobiegła do miasta. Powiedziała: "Chodźcie,
zobaczcie Męża, który powiedział mi, co uczyniłam". Zanim była zdolna przynieśd poselstwo,
musiała wpierw ujrzed cud Boży. Zanim mogła ujrzed cud Boży, musiała wziąd Boga za Jego
Słowo. To się dokładnie zgadza. Och, moglibyśmy iśd naprzód. Posłużmy się dalszym
przykładem.
225. Zielone Święta... Po tym, kiedy oni chodzili ze Słowem, po tym, kiedy widzieli to
Słowo, po tym, kiedy uwierzyli temu Słowu, musieli byd posłuszni Słowu, by ujrzed cud
Zielonych Świąt. Widzicie? Słowo rzekło: "Udajcie się do miasta Jeruzalem i oczekujcie, aż
zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości".
226. Otóż, kiedy minęło 8 dni, Mateusz spojrzał na Marka i powiedział: "Wiesz co?
Pewnego dnia miałem takie dziwne uczucie, to musiał byd Duch Święty. On nam powiedział,
abyśmy tutaj oczekiwali. Widzisz, to musiało byd To". "Och, czekajmy dalszy dzieo".
227. Nadszedł 9. dzieo. "Cóż, On nam powiedział dziewięd dni temu, abyśmy udali się
tutaj. Czy nie wierzycie, że już To otrzymaliśmy? Wierzę, że To otrzymaliśmy, kiedy w Niego
uwierzyliśmy. Czy tak nie myślicie?" Och, wy dobrzy babtyści. Widzicie? Rzekł: "Wierzę, że
go otrzymaliśmy, ponieważ On powiedział nam, abyśmy tutaj przyszli. Wiecie, jak wierzę?
Wierzę, że skoro przyszliśmy tutaj, byliśmy posłuszni temu, co On powiedział". Co jednak On
powiedział? On nie powiedział: "Kiedy dostaniecie się tutaj, otrzymacie Go". On nie
powiedział: "Oczekujcie pięd dni albo dziewięd dni". On rzekł: "Aż..." To jest to. "Ci, którzy
oczekują na Pana, nabywają nowych sił". Rozumiecie?
228. Co masz uczynid? Weź Jego Słowo, działaj na Nim i pozostao bezpośrednio z Nim.
Każdy dzieo stój stopa w stopę z szatanem. "Jest napisane. Jest napisane. Jest napisane. Jest
napisane. Jest napisane. Jest napisane. Jest napisane. To musi się stad. Działasz na Słowie
(rozumiesz?), a wtedy zobaczysz cud Boży. To się zgadza. Wpierw jednak musisz działad na
Nim.
229. Oni udali się tam, byli posłuszni Słowu i pozostali tam. Nadszedł dziewiąty dzieo.
Mogę słyszed jak Piotr mówi: "Co o tym myślicie bracia?". Marek powstał i powiedział:
"Wiecie co? Bracia, zaakceptujmy To przez wiarę, ponieważ jesteśmy posłuszni". Nie, nie
jesteście w pełni posłuszni.
230. Mówisz: "Zostałem ochrzczony w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego". To nie jest
pełne posłuszeostwo. Rozumiesz? Mówisz: "Przyłączyłem się do zboru". To nie jest
posłuszeostwo. Rozumiesz? "Zmówiłem Apostolskie Wyznanie". To ciągle nie jest
posłuszeostwo. "Och, bracie, porzuciłem moje kłamstwo i kradzież. Nie czynię niczego
złośliwie". To ciągle nie jest posłuszeostwo. To musi byd narodzenie. Coś się musi wydarzyd.
Musisz umrzed i Coś się musi w tobie narodzid.
231. Och, oczekiwali już tak wiele dni, minęło dziewięd dni. Oni rzekli: "Zaakceptujmy To
po prostu i chodźmy do naszej usługi. Świat umiera. Dlaczego mielibyśmy dłużej czekad?".
232. Mogę słyszed Piotra, jak mówi: "Wiecie, Coś mi mówi, że to jeszcze nie jest w
porządku. To nie jest jeszcze pełne posłuszeostwo Słowu. Widzicie, jeśli oczekujemy cudu
Bożego, który został nam obiecany, zesłania na nas obietnicy Ojca, musimy oczekiwad tutaj,
aż się coś wydarzy. Ponieważ Pismo mówi, że To przyjdzie w tej formie. Joel powiedział:
'Wyleję mego Ducha na wszelkie ciało. Wasi synowie i córki będą prorokowad. Na moje
służebnice i moich sług wyleję mego Ducha. Okażę znaki i cuda na niebie i na ziemi'. Prorok
Izajasz rzekł: 'Jąkającymi i innymi językami przemówię do tego ludu i to jest dzieo sabatu, do
którego powinni wejśd. Mimo to wszystko, oni nie będą słuchad'. Otóż, bracia, nie możemy
tak po prostu wyjśd, bez jakiegokolwiek przeżycia. Rozumiecie? Musimy coś posiadad,
dlatego że On powiedział: 'Czekajcie, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości'. Otóż,
nie mam więcej mocy niż wtedy, gdy tutaj wszedłem. Byłem tu całą jedną noc, byłem i
następną. Byłem tutaj dziewięd kolejnych, a jestem po prostu taki sam, jak kiedy tutaj
wszedłem. On powiedział nam, że przyjmiemy moc, a więc trwajmy w oczekiwaniu".
233. Potem nagle, kiedy trwali w pełnym posłuszeostwie Słowu Bożemu, ujrzeli cud
Zielonych Świąt. Oni ujrzeli spadający ogieo w tym budynku. Słup Ognia zstąpił pomiędzy
ludzi i wielkie płomienie, jakby rozdzielonych języków, spoczęły na każdym z nich. Oni
wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówid innymi językami, tak jak im
Duch Święty dawał wypowiadad.
234. Coś się stało. Kiedy? Gdy podjęli decyzję, że już Go przyjęli? Nie. Gdy byli w pełni
posłuszni Słowu Bożemu, ujrzeli cud Zielonych Świąt. Tak samo jest dzisiaj. Musisz uczynid
tę samą rzecz.
235. Cóż, przyjaciele, naprawdę na tym zakooczę. Nie będę przewracał dalszej kartki. W
porządku, kiedy to powiem, niech przygotuje się kolejny mąż.
236. Otóż, chociaż jesteśmy nazwani każdym złym określeniem, jakim możemy byd
nazwani: "Świętoszek, zielonoświątkowiec, rozbijający zbory, obłudnik, Belzebub, śniący" wszystkim, co możliwe, jesteśmy nazwani. Co oni czynią, jak cię nazywają? "Śniący,
Belzebub, fałszywy prorok, Jesus only" i wszelkie dalsze nazwy - każdym złym określeniem,
jakie można tylko nadad. Jednak przez wiarę w prawdziwe Słowo Boże, Jego prawdziwego
proroka Słowa, co czynimy? Widzimy te rzeczy, które widzimy.
Przychodzą ze wszystkich stron, przychodzą ze wszystkich ziem,
by wraz z Królem siąśd, do stołu jak gośd, a wszyscy szczęśliwi są.
Móc spojrzed w tę świętą twarz, zwieoczoną boską czcią,
uczestnicy Jego łask jak perły w koronie lśnią.
Mój Jezus już przyjdzie wnet, me próby zakooczą się.
Co gdyby mój Pan nadszedł już dziś po tych,
co bezgrzeszni są?
Czy będzie to szczęsny dzieo lub rozpacz będzie róśd?
Na powietrzu spotka nas, będzie to szczęśliwy czas.
237. Dlaczego? Działamy na Jego Słowie. Amen. NAZYWAJCIE NAS JAKKOLWIEK
CHCECIE. WIDZIMY POMIĘDZY NAMI ZNAK MESJASZA. Widzimy Słup Ognia. Nie możecie
temu zaprzeczyd. Nazywajcie nas jakkolwiek chcecie. Bóg jest tutaj. Nauka zrobiła Mu
zdjęcie. Dlaczego? Posłuszeostwo Jego Słowu. Nie stało się to nigdy wcześniej, jednak
mechaniczne oko aparatu pokazało, że to jest On. Było tam Światło, które zostało
uchwycone przez obiektyw. Dlaczego? Wpierw przyjmij Boże Słowo. Niech cię denominacje
wykopią, jeśli tego chcą. Jeśli chcą, niech odwrócą się od ciebie plecami. Działaj jednak na
Słowie Bożym, jeśli chcesz ujrzed cuda Boże.
238. Jezus obiecał: "Jak było w dniach Sodomy, tak będzie w przyjściu Syna
Człowieczego".
239. Ten Anioł zstąpił, Bóg zamanifestowany w ludzkim ciele. Odwrócił się plecami do
namiotu, udając, jakby nie wiedział, kim jest Abraham i rzekł: "Abrahamie", nie Abramie. On
zmienił jego imię kilka dni wcześniej. "Gdzie jest twoja żona Sara?" Nie S-a-r-a-i, lecz S-a-r-a.
"Gdzie jest twoja żona Sara?" Nazywał go jego ojcowskim imieniem, a ją jej książęcym
imieniem. Och, Kim On był? Abraham wiedział dokładnie Kim On był.
240. On rzekł: "Ona jest w namiocie za tobą". Powiedział: "Nawiedzę cię Abrahamie.
("Ja") Ja nawiedzę cię zgodnie z Moją obietnicą, którą ci dałem, ponieważ oczekiwałeś przez
wszystkie te lata. Oczekiwałeś na to przez 25 lat. Pozostałeś wprost ze Słowem, działałeś na
tym Słowie. Zaparłeś się nawet, że jesteś częścią tej ziemi. Stałeś się pielgrzymem i
przechodniem. Oczekiwałeś na przyjście Miasta, którego budowniczym i twórcą jest Bóg.
Obiecałem ci, że przez to dziecię, które się narodzi, staniesz się ojcem wielu narodów.
Obiecałem to. Działałeś na Słowie i teraz ujrzysz cud Boży".
"W jaki sposób to ujrzę, mój Panie?"
"Gdzie jest twoja żona Sara?"
"W namiocie za Tobą".
Odrzekł: "Nawiedzę cię zgodnie z czasem życia".
Sara zaśmiała się w sobie i rzekła: "Jak ja, stara kobieta, kiedy mój pan jest również
stary, mamy zażywad znowu rozkoszy?".
On powiedział: "Dlaczego Sara się zaśmiała?".
241. On działał na Słowie Bożym. On ujrzał cud Boży. Jezus powiedział: "Jak było w
dniach Sodomy, tak będzie w przyjściu Syna Człowieczego". Widzisz, działaj na Słowie
Bożym, a ujrzysz cud Boży.
242. Co to było? Kiedy byliśmy tutaj, nie tak dawno, głosząc Wieki Kościoła,
przedkładając je, pojawił się tam mały znak, kiedy narysowałem je na tablicy. Wprost w tym
zgromadzeniu, przed większą ilością ludzi niż tą, która jest tutaj, skoro tylko zakooczyłem
głosid, zajarzyło się Światło, przesunęło się do tyłu i zawisnęło przy ścianie. Pojawił się tam
cieo, w czasie, gdy każdy na to spoglądał i wyrysował te wieki kościoła, dokładnie tak, jak
one są tutaj. Ilu z was było tutaj w tym dniu, podnieście swoje ręce jako... Patrzyliście na To
swoimi własnymi oczyma, co to było? Najpierw uwierzyliśmy Słowu Bożemu, głosiliśmy
Słowo Boże, przyjęliśmy Słowo Boże i ujrzeliśmy Boży cud, potwierdzający, że było To
prawdziwe.
Mój Jezus już przyjdzie wnet (wszyscy razem),
me próby zakooczą się, co gdyby mój Pan nadszedł już dziś po tych,
co bezgrzeszni są?
Czy będzie to szczęsny dzieo lub rozpacz będzie róśd?
Na powietrzu spotka nas, będzie to szczęśliwy czas.
243. Amen. Dlaczego? Wierzymy Jego Słowu, zachowując Olej w lampie. Niech ona jest
oczyszczona i płonie, aby wasze Światło tak świeciło dla ludzi, by mogli widzied wasze dobre
uczynki, wasze owoce, uwielbiając Ojca, które jest w niebie. Co się stanie? Wierząc Słowu
Bożemu i działając na Słowie Bożym, spotkamy Go na powietrzu - bez żadnego cienia
wątpliwości.
244. Niech was Bóg błogosławi. Opuszczę jedną trzecią notatek. Zakooczę to w jakimś
innym czasie, jeśli Pan zechce. "Jeśli Bóg jest z nami, to gdzie są Jego cuda?" Widzicie? Czy
wierzycie w to?
245. O Boże, nie pozwól nam wejśd w nadchodzący rok, dopóki nie będziemy
niezadowoleni z kościelnej denominacji, wyznania wiary, podawania sobie rąk i tak zwanej
religii. Nie pozwól nam byd zadowolonymi, dopóki nie odczujemy cudownie działającej
mocy Bożej usuwającej z naszych serc świat i kształtującej tam Chrystusa. Otóż, nie chodzi o
to, by rozpocząd coś szczególnego czynid dziś wieczorem lub jutro, lecz dojrzewad w Nim, do
Jego postawy. My dorastamy do Niego, aż się z Nim spotkamy. Skłoomy nasze głowy.
Jest miejsce, jest miejsce, tak, jest miejsce,
Jest miejsce dla mnie przy tym Zdroju.
Jest miejsce, jest miejsce, tak, jest miejsce,
Jest miejsce dla mnie przy tym Zdroju.
246. Nasz Niebiaoski Ojcze, z pokorą duszy i ducha, z zachrypłym głosem i tymi kilkoma
nieskładnymi słowami, Panie, modlę się, abyś połączył je razem, kiedy ja nie wiedziałem jak
to uczynid, lecz wypowiadałem tylko to, co przyszło mi na myśl. Umieśd je na dnie serca
każdej osoby i pozwól im wiedzied to i wierzyd temu, z takim nastawieniem, z jakim było to
przedstawione. Ojcze, to uczyni ich rozsądnymi. To sprowadzi do nich Chrystusa. Błogosław
nas tego wieczoru, Ojcze. Oczekujemy, działając na Słowie Bożym.
247. Panie, błogosław tych braci. Przebacz mi Ojcze, że zabrałem trochę ich czasu.
Modlę się, abyś pomazał ich Duchem Świętym w taki sposób, że moc Boża przejdzie tutaj
przez ten budynek, grzesznicy przyjdą do ołtarza i wypłaczą sobie drogę do Golgoty. Niech
chorzy zostaną uzdrowieni i niech dzieją się wielkie znaki i cuda, abyśmy ujrzeli cudownie
działającą moc żywego Boga. Oczekujemy na to, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen.
248. Chwała Panu. Czy miłujecie Go? Jeśli Bóg jest z nami, zobaczmy Jego znak. Gdzie
jest znak Mesjasza, który mówi, że On jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki? Jeśli Mesjasz
jest ten sam, będziemy mieli ten sam znak. Gdzie On jest? Do jakiej On należy organizacji?
Do jakiej organizacji powinniśmy się przyłączyd, by znaleźd Mesjasza, Jego znak? Do jakiego
domu powinniśmy wejśd, by to odnaleźd? Pomyślcie o tym. Przepraszam, bracie Neville...
*Pojawiła się mowa w obcych językach oraz ich wykład - wyd.+. Amen. Chwała Jezusowi.
Błogosławiony Jezus. Dziękujemy Ci, Panie. Dziękujemy Ci.
***
Download