Podstawy Informatyki Wykład III

advertisement
„Nie wytaczaj armaty by zabić komara”
Podstawy Informatyki
Wykład V
Grafika rastrowa
Paint
© Copyright by Arkadiusz Rzucidło
1
Wprowadzenie - grafika rastrowa
„
„
„
„
„
„
Grafika komputerowa – tworzenie i przetwarzanie obrazów – z użyciem
komputerowego interfejsu graficznego,
Grafika zapewnia najbardziej naturalny sposób komunikacji.
Obraz niesie niezbędną informację, zdolność człowieka do rozpoznawania
obrazów zmysłem wzroku umożliwia wydajne odbieranie i przetwarzanie
informacji obrazowych.
Korzystając z grafiki możemy tworzyć sztuczne (wirtualne) światy, mogące
służyć różnym celom – naukowym, biznesowym, inżynieryjnym,
edukacyjnym, rozrywkowym.
Obrazy i animacja to już nie tylko ilustracja w inżynierii i nauce, stały się ich
częścią (badania, symulacje itp.)
Do końca lat 80-tych przeważająca liczba zastosowań grafiki komputerowej
dotyczyła obiektów 2D. Grafika 3D była zbyt droga.
… Grafika 2D – dwa wymiary – obiekty płaskie
… Grafika 3D – trzy wymiary – obiekty przestrzenne
© Copyright by Arkadiusz Rzucidło
2
„
Tworzenie i przetwarzanie grafiki
wymaga znacznej mocy
obliczeniowej i zasobów pamięci
operacyjnej (także pamięci
zewnętrznej) w przypadku
obrazów pseudo-realistycznych
„
RASTER – zbiór poziomych linii
składających się z pikseli.
PIKSEL – jest to pojedynczy
kwadrat, który ułożony z innymi
pikselami w regularną siatkę
tworzy cyfrowy obraz. Obrazy
komputerowe tworzone są z tablic
pikseli, z których każdy ma swój
określony kolor.
MAPA BITOWA – sieć pikseli
monochromatyczna
MAPA PIKSELOWA – sieć pikseli
barwna
ROZDZIELCZOŚĆ – „gęstość”
sieci pikseli w dwu wymiarach,
liczba pikseli ekranu nsz x mwy
„
„
„
„
© Copyright by Arkadiusz Rzucidło
3
„
„
„
„
„
GŁĘBIA BITOWA - jest to liczba bitów używanych do zdefiniowania
odcienia lub koloru każdego piksela obrazu. Na przykład obraz czarnobiały posiada głębię bitową równą 1 (każdy piksel tego obrazu może mieć
wartość 1 lub 0). Aby określić liczbę wartości kolorów dla danej głębi
bitowej, należy podnieść liczbę 2 do potęgi określonej przez głębię
bitową.
Mapy pikselowe (kolorowe):
… 16 kolorów 1 piksel – 4 bity
… 256 kolorów 1 piksel – 8 bitów
Powszechnie stosowane głębie:
1 bit
obraz monochromatyczny
4 bity
16 kolorów (standard VGA);
8 bitów (skala szarości)
256 odcieni szarości
8 bitów (kolor)
256 kolorów
16 bitów
65 536 kolorów HighColor
24 bity
16,8 milionów kolorów TrueColor
32 bity
4,3 miliarda kolorów
Zaleta: zarządzanie pojedynczym punktem ekranu (pikselem) daje
możliwość tworzenia realistycznych obrazów (dokładność fotograficzna)
Wada: duże rozmiary plików
© Copyright by Arkadiusz Rzucidło
4
Program graficzny PAINT
„
„
Pliki mapy pikselowej – typ pliku bmp
Podstawowe funkcje:
… Wybór parametrów (atrybutów obrazu)
…
…
„
rozmiar (cm, cale, piksele
kolorów (czarno biały, kolorowy)
Wybór narzędzia i jego parametrów:
…
Narzędzia rysujące:
„
„
„
…
…
Wypełnianie
Prymitywy:
„
„
„
…
Pędzel – typ końcówki
Ołówek
Aerograf (spray) – koncentracja punktów (rodzaj dyszy)
jednowymiarowe
linia prosta
krzywa
dwuwymiarowe
„
„
„
„
prostokąt,
elipsa
wielokąt
zaokrąglony prostokąt
© Copyright by Arkadiusz Rzucidło
5
…
Parametry figur dwuwymiarowych
„
„
„
…
Tekst – parametry
„
„
„
„
„
…
„
„
„
kolor,
krój,
rozmiar,
Styl
widoczność paska narzędzi
Narzędzia pomocnicze
„
„
tylko kontur,
tylko wypełnienie,
kontur i wypełnienie
Gumka (zwykła i kolorowa)
Weź kolor (narzędzie-pobranie z rysunku prawy- lewy)
Lupa (skala, miniatura, siatka)
Zaznaczanie wycinków (kanwa, markiza)
Wybór koloru:
2 kolory wybierane z palety kolorów (lewy przycisk myszy – kolor podstawowy,
prawy przycisk myszy – kolor tła)
… Rola obu kolorów:
…
„
„
„
rysowanie lewym i prawym przyciskiem myszki
tła figur 2-wymiarowych
gumka kolorowa – prawy przycisk myszki – zamiana wybranego koloru podstawowego
na kolor tła.
© Copyright by Arkadiusz Rzucidło
6
„
Techniki pracy
…
…
…
…
…
…
…
użycie SHIFT (linia pozioma, pionowa, 45o, kwadrat, okrąg)
współrzędne pikselowe,
praca pod powiększeniem (brak możliwości pisania tekstów, pozostałe narzędzia
aktywne)
teksty – pasek narzędzi tekstowych
usuwanie – nowy plik, gumka, wycinek +Delete, obraz-wyczyść
CTRL+Z (cofnięcie)
zaznaczanie wycinków w celu:
„
„
„
„
przeniesienia – ciągnięcie za wnętrze wycinka
kopiowania – z użyciem schowka
modyfikacji (menu Obraz – przerzuć/obróć, rozciągnij/pochyl, odwróć kolory
kopiowanie także – zaznaczenie, CTRL+ciągnięcie
wklejanie i przenoszenie z wyborem przeźroczystości
edycja kolorów
Zaczepy rysunku i wycinka
niedogodności powiększania i zmniejszania
zalecenie: rysować figury obok a następnie nasuwać na siebie z wybraną
przezroczystością,
… zrzut ekranu – PrintScreen – przesłanie całego ekranu do schowka, ALT+
PrintScreen – przesłanie obrazu okna aktywnego do schowka.
…
…
…
…
…
© Copyright by Arkadiusz Rzucidło
7
KONIEC
Wykład III - Edytory tekstu
© Copyright by Arkadiusz Rzucidło
8
Download