Przycinanie zdjęcia

advertisement
Przycinanie zdjęcia
• I. Twarz zajmuje mniej niż 2/3 zdjęcia.
• Należy przyciąć zdjęcie, a potem zmienić jego rozmiar do 300 x 375
pikseli. Należy pamiętać o proporcjach – stosunek szerokości do
wysokości zdjęcia powinien wynosić mniej więcej 3:4.
•
II. Szerokość zdjęcia wynosi 300 pikseli, a wysokość więcej niż
375 pikseli***. Należy przyciąć tylko wysokość zdjęcia.
•
***W przypadku, gdy zarówno szerokość, jak i wysokość zdjęcia są
nieprawidłowe, należy przejść do zmiany rozmiaru zdjęcia.
• Przycinanie zdjęcia może się odbyć za pomocą programu Microsoft
Office Picture Manager lub innego programu służącego do edycji
zdjęć.
Aby przyciąć zdjęcie, należy:
• Otworzyć zdjęcie za pomocą programu Microsoft
Office Picture Manager.
• Wybrać opcję Edytuj
obrazy znajdującą się
w menu nad
zdjęciem.
Przypadek 1:
•
Jeżeli twarz zajmuje 2/3 zdjęcia,
szerokość wynosi 300 pikseli, a
wysokość więcej niż 375 pikseli, należy
za pomocą myszy przesunąć wskaźniki
na zdjęciu, kontrolując jednocześnie
nowy rozmiar pliku w menu po prawej
stronie, dopóki nie wyniesie on 375
pikseli.
Kiedy zdjęcie osiągnie rozmiar 300 x 375
pikseli, należy potwierdzić OK oraz zapisać
zmiany. To już koniec formatowania.
Przypadek 2:
•
Jeżeli twarz zajmuje mniej niż 2/3 zdjęcia,
należy przy pomocy myszy przesunąć
wskaźniki na zdjęciu, pamiętając o
prawidłowych proporcjach - stosunek
szerokości do wysokości zdjęcia
powinien wynosić mniej więcej 3:4. Po
przycięciu zdjęcia, jeśli twarz zajmuje już
2/3 jego powierzchni, można przejść do
zmiany rozmiaru zdjęcia do 300 x 375
pikseli.
Download