RATAJE PARK

advertisement
WU i A UMP 2011
1
„RATAJE – PARK”
w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego
WU i A UMP 2011
2
Teren „parku” w Ogólnym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
miasta Poznania z 1966 r.
WU i A UMP 2011
3
Teren „parku” w Planie Zagospodarowania Przestrzennego
miasta Poznania z 1975 r.
WU i A UMP 2011
4
Teren „parku” w Miejscowym Planie Ogólnym
Zagospodarowania Przestrzennego miasta Poznania z 1994 r.
WU i A UMP 2011
5
STUDIUM 1999
WU i A UMP 2011
6
STUDIUM 2008
WU i A UMP 2011
7
Granice obowiązujących planów miejscowych.
Rataje Park Osiedle
Oświecenia
Rataje Park II
Rataje Park
WU i A UMP 2011
8
„RATAJE – PARK”
KONKURS
WU i A UMP 2011
9
KONKURS „RATAJE PARK”
Organizator konkursu:
Prezydent Miasta Poznania
przy współpracy
Oddziału Poznańskiego
Stowarzyszenia Architektów Polskich
(SARP)
WU i A UMP 2011
10
KONKURS „RATAJE PARK”
Forma konkursu:
- otwarty
- jednoetapowy
- studialny (ideowy)
- urbanistyczno-architektoniczny
WU i A UMP 2011
11
KONKURS „RATAJE PARK”
Cel konkursu:
(1)
Uzyskanie różnorodnych projektów
umożliwiających wybór najlepszego
rozwiązania parkowego w granicach
opracowania, biorąc pod uwagę jego walory
przestrzenne, społeczne i ekonomiczne.
WU i A UMP 2011
12
KONKURS „RATAJE PARK”
Cel konkursu:
(2)
Uzyskanie podstawy do ewentualnej zmiany
„Studium” oraz miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
WU i A UMP 2011
13
KONKURS „RATAJE PARK”
Przedmiot konkursu:
Projekt zagospodarowania terenu o
powierzchni 41.12 ha, położonego na
Ratajach w Poznaniu, objętego miejscowymi
planami zagospodarowania:
WU i A UMP 2011
14
KONKURS „RATAJE PARK”
Proponowane główne funkcje obiektów
kubaturowych w projektowanym parku:
•hala sportowo – rekreacyjna z widownią spełniająca
wymogi organizowania turniejów w różnych dyscyplinach
sportowych
•parkingi wielopoziomowe
•klub fitness, różnego typu boiska, itp.
•lodowisko
•centrum rehabilitacji dla seniorów,
•place zabaw
•miejsce do organizacji imprez plenerowych / festyny
•drobne usługi, handel, gastronomia
•i inne zaproponowane przez uczestników konkursu,
wpisujące się w charakter sportowo – rekreacyjny terenu.
WU i A UMP 2011
15
KONKURS „RATAJE PARK”
Terminy:
Ogłoszenie
Wydawanie materiałów
Składanie prac
Rozstrzygnięcie
- 10.03
- 24.03 – 07.04.
- 26.05
- 08.06
WU i A UMP 2011
16
KONKURS „RATAJE PARK”
Jury:
Arch. Jacek Evy’
SARP Kraków,
Przewodniczący
Arch. Andrzej Nowak
UMP, Z-ca przewodniczącego
Arch. Michał Ankiersztajn
SARP Poznań
Arch. Klemens Mikuła
SARP Poznań
Arch. Przemysław Borkowicz SARP Poznań
Mariusz Wisniewski
RMP
Adam Pawliik
RMP
Przedst. Ratajskiego Porozumienia Osiedli
Przedst. Ratajskiego Porozumienia Osiedli
Arch. Danuta Nowotna
UMP
Bartosz Guss
UMP
WU i A UMP 2011
17
WU i A UMP 2011
18
Download