Zagadnienia2016

advertisement
Lista zagadnień do egzaminu z kursu Własciwości nanostruktur (czerwiec 2016)
W czasie egzaminu student zostanie poproszony o omówienie trzech zagadnień z poniższej listy.
1. Różnice pomiędzy obiektami nanoskalowymi a makro(mikro) skalowymi. Np. czasy parowania kropli
wody, transport ciepła, dyfuzja, częstości drgań, czas ruchu bezwładnego w ośrodku lepkim, pojemności
elektryczne.
2. Oddziaływania ładunek-dipol i dipol-dipol, oddziaływania orientacyjne i dyspersyjne VdV,
oddziaływania van der Waalsa-Londona. Zakres stosowalności oddziaływań VdW.
3. Oddziaływania Casimira.
4. Spektralne gęstości stanów dla elektronów (swobodnych) w układach 1, 2, 3 wymiarowych. Gęstości
stanów dla obiektów quasi 1D, quasi 2D, quasi 3D.
5. Struktura elektronowa kryształów. Relacje dyspersji. Przestrzeń odwrotna i strefa Brillouina.
6. Struktura elektronowa grafenu i nanorurek węglowych.
7. Przewodzenie prądu elektrycznego przez nanorurki węglowe.
8. Potencjał dla elektronu na granicy metal-próżnia. Praca wyjścia i dipol powierzchniowy.
8. Terminacja funkcji falowych elektronów z wnętrza kryształu przy powierzchni (ewanescencja). Funkcja
falowa dla stanów powierzchniowych Shockleya.
10. Diagramy pasmowe dla granicy pomiędzy różnymi półprzewodnikami bez domieszek (heterozłącza).
11. Złącze metal-półprzewodnik domieszkowany. Szerokość obszaru ładunku przestrzennego w funkcji
stopnia domieszkowania.
12. Stany elektronowe studni kwantowej (1D) -przypadek studni nieskończonej i skończonej.
13. Funkcje falowe elektronu w kropce kwantowej 2D. Przypadek kropki prostokątnej i o symetrii
kołowej. Kropka 2D z parabolicznym potencjałem.
14. Całkowity kwantowy efekt Halla IQHE.
15. Przewodnictwo elektryczne normalne i balistyczne. Kwantowanie przewodności w nanodrutach.
16. Przepływ prądu przez nanokropkę 2D w układzie SET. Blokada kulombowska. Obszary stabilności
ładunku kropki kwantowej.
Download